منو
 کاربر Online
621 کاربر online
تاریخچه ی: رشته دبیر فنی برق قدرت

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-87Lines: 1-87
 V{maketoc} V{maketoc}
 {picture=dabrgh.jpg} {picture=dabrgh.jpg}
 !مقدمه !مقدمه
 آموزشهای فنی و حرفه ای با توجه به اهمیت و ضرورت گسترش آنها و نیز با توجه به ماهیت خود به معلمانی متعهد و متخصص و باتسلط و تواناییهای کافی نیاز دارند. گر چه فارغ التحصیلان رشته های فنی و سایر رشته های مرتبط دانشگاهی پس از گذراندن دوره های آموزش مورد نیاز و قبول مسئولیت تدریس در مدارس آموزش فنی و حرفه ای و کسب تجربه های لازم می توانند این وظیفه مهم را انجام دهند. ولی ویژگیهای خاص این آموزشها، خصوصا از نظر تسلط به تخصصهای آموزشی علمی و عملی و شیوه های خاص تدریس، مهارتها و کاربرد آموزشهای نظری ایجاب می کند که به ترتیب دبیرانی خاص در این زمینه مبادرت شود. آموزشهای فنی و حرفه ای با توجه به اهمیت و ضرورت گسترش آنها و نیز با توجه به ماهیت خود به معلمانی متعهد و متخصص و باتسلط و تواناییهای کافی نیاز دارند. گر چه فارغ التحصیلان رشته های فنی و سایر رشته های مرتبط دانشگاهی پس از گذراندن دوره های آموزش مورد نیاز و قبول مسئولیت تدریس در مدارس آموزش فنی و حرفه ای و کسب تجربه های لازم می توانند این وظیفه مهم را انجام دهند. ولی ویژگیهای خاص این آموزشها، خصوصا از نظر تسلط به تخصصهای آموزشی علمی و عملی و شیوه های خاص تدریس، مهارتها و کاربرد آموزشهای نظری ایجاب می کند که به ترتیب دبیرانی خاص در این زمینه مبادرت شود.
 تعریف و هدف: تعریف و هدف:
 این مجموعه یکی از مجموعه های آموزش عالی می باشد که هدف آن تربیت کارشناس دبیر فنی با توانایی تدریس دروس نظری و عملی دوره متوسطه قدرت شاخه های فنی و حرفه ای و کار و دانش است.  این مجموعه یکی از مجموعه های آموزش عالی می باشد که هدف آن تربیت کارشناس دبیر فنی با توانایی تدریس دروس نظری و عملی دوره متوسطه قدرت شاخه های فنی و حرفه ای و کار و دانش است.
 !سطوح رشته !سطوح رشته
 || ||
 ردیف| نام دانشگاه| کاردانی |کارشناسی| ارشد |دکترا  ردیف| نام دانشگاه| کاردانی |کارشناسی| ارشد |دکترا
 1| آزاد- شوشتر | | *| |  1| آزاد- شوشتر | | *| |
 2| آزاد- فسا | |* | |  2| آزاد- فسا | |* | |
 3| آزاد- قزوین | |* | |  3| آزاد- قزوین | |* | |
 4| آزاد- گناباد | |* | | 4| آزاد- گناباد | |* | |
 5| آزاد- نی ریز | | *| |  5| آزاد- نی ریز | | *| |
 6| آزاد- کازرون | | *| |  6| آزاد- کازرون | | *| |
 || ||
 !درسهای رشته !درسهای رشته
 || ||
 ردیف| نام درس|ردیف| نام درس  ردیف| نام درس|ردیف| نام درس
 1| آزمایشگاه الکترونیک 1 |2| آزمایشگاه الکترونیک 2  1| آزمایشگاه الکترونیک 1 |2| آزمایشگاه الکترونیک 2
 3| آزمایشگاه تکنیک پالس |4| آزمایشگاه سیستمهای قدرت  3| آزمایشگاه تکنیک پالس |4| آزمایشگاه سیستمهای قدرت
 5| آزمایشگاه عایقها و فشار قوی |6| آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس  5| آزمایشگاه عایقها و فشار قوی |6| آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس
 7| آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی |8| آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1  7| آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی |8| آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1
 9| آزمایشگاه مدارهای مخابراتی |10| آزمایشگاه مدارهای منطقی  9| آزمایشگاه مدارهای مخابراتی |10| آزمایشگاه مدارهای منطقی
 11| آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری |12| آزمایشگاه الکترونیک 3  11| آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری |12| آزمایشگاه الکترونیک 3
 13| آزمایشگاه الکترونیک صنعتی |14| آزمایشگاه اندازه گیری مدار  13| آزمایشگاه الکترونیک صنعتی |14| آزمایشگاه اندازه گیری مدار
 15| آزمایشگاه ریزپردازنده |16| آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی  15| آزمایشگاه ریزپردازنده |16| آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی
 17| آزمایشگاه فیزیک عمومی |18| آمار و احتمالات مهندسی  17| آزمایشگاه فیزیک عمومی |18| آمار و احتمالات مهندسی
 19| ائمه مذاهب اهل سنت و انتقال حدیث |20| ابزار دقیق  19| ائمه مذاهب اهل سنت و انتقال حدیث |20| ابزار دقیق
 21| اصول میکرو کامپیوترها |22| اصول و فلسفه آموزش  21| اصول میکرو کامپیوترها |22| اصول و فلسفه آموزش
 23| الکترومغناطیس |24| الکترونیک 1  23| الکترومغناطیس |24| الکترونیک 1
 25| الکترونیک 2 |26| الکترونیک 3  25| الکترونیک 2 |26| الکترونیک 3
 27| الکترونیک صنعتی| 28| اندازه گیری الکتریکی  27| الکترونیک صنعتی| 28| اندازه گیری الکتریکی
 29| اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی |30| اندازه‌گیری الکترونیکی  29| اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی |30| اندازه‌گیری الکترونیکی
 31| بررسی سیستمهای قدرت 2 |32| بررسی و طراحی سیستم های الکترونیکی  31| بررسی سیستمهای قدرت 2 |32| بررسی و طراحی سیستم های الکترونیکی
 33| بررسی کتب درسی متوسطه و چگونگی تدریس آنها |34| برنامه نویسی کامپیوتر  33| بررسی کتب درسی متوسطه و چگونگی تدریس آنها |34| برنامه نویسی کامپیوتر
 35| پروژه |36| تجزیه و تحلیل سیستم‌ها  35| پروژه |36| تجزیه و تحلیل سیستم‌ها
 37| تمرین معلمی (1)، (2) (عملی) |38| تکنولوژی مواد برقی  37| تمرین معلمی (1)، (2) (عملی) |38| تکنولوژی مواد برقی
 39| تکنیک پالس |40| رسم فنی برق  39| تکنیک پالس |40| رسم فنی برق
 41| رسم فنی عمومی (مکانیک) |42| روان شناسی تربیتی  41| رسم فنی عمومی (مکانیک) |42| روان شناسی تربیتی
 43| روان‌شناسی عمومی |44| روش تحقیق با تأکید بر علوم تربیتی  43| روان‌شناسی عمومی |44| روش تحقیق با تأکید بر علوم تربیتی
 45| ریاضی پیش دانشگاهی |46| ریاضی عمومی 1  45| ریاضی پیش دانشگاهی |46| ریاضی عمومی 1
 47| ریاضی عمومی 2 |48| ریاضی مهندسی  47| ریاضی عمومی 2 |48| ریاضی مهندسی
 49| ریزپردازنده |50| زبان پیش دانشگاهی  49| ریزپردازنده |50| زبان پیش دانشگاهی
 51| زبان تخصصی |52| سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش  51| زبان تخصصی |52| سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش
 53| سیستمهای کنترل خطی |54| سیستم های انتقال  53| سیستمهای کنترل خطی |54| سیستم های انتقال
 55| سیستم های تلویزیون |56| سیستم های کنترل دیجیتال و غیر خطی  55| سیستم های تلویزیون |56| سیستم های کنترل دیجیتال و غیر خطی
 57| شبکه‌های کامپیوتری |58| طراحی خودکار مدارهای دیجیتال  57| شبکه‌های کامپیوتری |58| طراحی خودکار مدارهای دیجیتال
 59| طراحی، تولید و کاربرد مواد آموزشی |60| عایقها و فشار قوی  59| طراحی، تولید و کاربرد مواد آموزشی |60| عایقها و فشار قوی
 61| فیزیک الکتریسیته و مغناطیس |62| فیزیک پیش دانشگاهی  61| فیزیک الکتریسیته و مغناطیس |62| فیزیک پیش دانشگاهی
 63| فیزیک عمومی |64| فیلتر و سنتز مدار  63| فیزیک عمومی |64| فیلتر و سنتز مدار
 65| ماشینهای الکتریکی 1 |66| ماشینهای الکتریکی 2  65| ماشینهای الکتریکی 1 |66| ماشینهای الکتریکی 2
 67| مباحث ویژه در الکترونیک |68| مباحث ویژه در قدرت  67| مباحث ویژه در الکترونیک |68| مباحث ویژه در قدرت
 69| مبانی کامپیوتر |70| مبانی برنامه ریزی درسی  69| مبانی کامپیوتر |70| مبانی برنامه ریزی درسی
 71| محاسبات عددی |72| مخابرات  71| محاسبات عددی |72| مخابرات
 73| مدارهای الکتریکی 1 |74| مدارهای الکتریکی 2  73| مدارهای الکتریکی 1 |74| مدارهای الکتریکی 2
 75| مدارهای مخابراتی |76| مدارهای منطقی  75| مدارهای مخابراتی |76| مدارهای منطقی
 77| معادلات دیفرانسیل |78| معماری کامپیوتر  77| معادلات دیفرانسیل |78| معماری کامپیوتر
 79| مقدمات راهنمایی و مشاوره |80| کارآموزی  79| مقدمات راهنمایی و مشاوره |80| کارآموزی
 81| کاربرد نرم افزارهای آموزشی در تدریس |82| کارگاه شبکه های هوایی  81| کاربرد نرم افزارهای آموزشی در تدریس |82| کارگاه شبکه های هوایی
 83| کارگاه عمومی برق |84| کارگاه کابل کشی و مفصل بندی  83| کارگاه عمومی برق |84| کارگاه کابل کشی و مفصل بندی
 85| کلیات روشها و فنون تدریس (1) نظری |86| کلیات روشها و فنون تدریس (2) کارگاهی  85| کلیات روشها و فنون تدریس (1) نظری |86| کلیات روشها و فنون تدریس (2) کارگاهی
 87| کنترل صنعتی |88| کنترل کامپیوتری  87| کنترل صنعتی |88| کنترل کامپیوتری
 || ||
 ! صنعت و بازار کار ! صنعت و بازار کار
 __کارشناس دبیر فنی قدرت قادر خواهد بود:__ __کارشناس دبیر فنی قدرت قادر خواهد بود:__
 __الف)__ تواناییها و مهارتهای آموزشی و تربیتی حاصل از دروس عمومی و تربیتی این دوره را در تدریس خود اعمال کند. __الف)__ تواناییها و مهارتهای آموزشی و تربیتی حاصل از دروس عمومی و تربیتی این دوره را در تدریس خود اعمال کند.
 __ب)__ ابعاد تخصصی مربوط به موارد زیر را در هنرستانها تدریس کند. __ب)__ ابعاد تخصصی مربوط به موارد زیر را در هنرستانها تدریس کند.
-*اصول الکتریسیته، ماشینهای اندازه گیری و ترانسفورماتور، دستگاههای اندازه گیری
*تحلیل مدارهای الکتریکی، روشنایی فنی و سیم کشی ساختمانها، سیم پیچی موتورها، عیب یابی
*تعمیر، نصب و نگهداری دستگاههای الکتریکی صنعتی با کنترلهای دستی و اتوماتیک
+*اصول ((الکتریسیته))، ماشینهای اندازه گیری و ((ترانسفورماتور))، دستگاههای اندازه گیری
*تحلیل ((مدار))های الکتریکی، روشنایی فنی و سیم کشی ساختمانها، سیم پیچی موتورها، عیب یابی
*تعمیر، نصب و نگهداری دستگاههای الکتریکی صنعتی با کنترلهای دستی و ((اتوماتیک))
 __ج)__ محتوای آموزشی دوره متوسط هنرستانها را نقد و بررسی کند __ج)__ محتوای آموزشی دوره متوسط هنرستانها را نقد و بررسی کند
 __د) __مسائل صنعت و نقش کاردان را بشناسد و اطلاعات لازم را به طور مناسب به محصلین منتقل کند. __د) __مسائل صنعت و نقش کاردان را بشناسد و اطلاعات لازم را به طور مناسب به محصلین منتقل کند.
 __هـ)__ تحولات جدید در زمینه پیشرفتهای صنعتی رشته مربوطه را در فعالیتهای آموزش خود بکار گیرد. __هـ)__ تحولات جدید در زمینه پیشرفتهای صنعتی رشته مربوطه را در فعالیتهای آموزش خود بکار گیرد.
-__و)__ توانایی ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد رشته های مهندسی برق (الکترونیک، قدرت، مخابرات، کنترل و بیوالکتریک) و دوره های تربیت مدرس گروه برق را داشته باشد. +__و)__ توانایی ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد رشته های مهندسی برق (((الکترونیک))، قدرت، ((مخابرات))، کنترل و ((بیوالکتریک))) و دوره های تربیت مدرس گروه برق را داشته باشد.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 10 اسفند 1384 [07:23 ]   4   سمیرا_عقیلی      جاری 
 چهارشنبه 10 اسفند 1384 [07:20 ]   3   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 دوشنبه 08 اسفند 1384 [06:38 ]   2   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 بهمن 1384 [11:44 ]   1   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..