منو
 کاربر Online
439 کاربر online
Lines: 1-146Lines: 1-145
-V{maketoc} +||V{maketoc}||
^@#16:
 {picture=compuuui.jpg} {picture=compuuui.jpg}
 !مقدمه !مقدمه
 
 
  
 
 
 {picture=khjkghj.JPG} {picture=khjkghj.JPG}
  
 
 
 
 
-

بطور خلاصه ((کامپیوتر)) دستگاهی است که قدرت خارق العاده‌ای برای محاسبه دارد و می‌تواند بوسیله ابزارهای جانبی با محیط بیرون ارتباط برقرار کند.
+{*بطور خلاصه ((رایانه|کامپیوتر)) دستگاهی است که قدرت خارق العاده‌ای برای محاسبه دارد و می‌تواند بوسیله ابزارهای جانبی با محیط بیرون ارتباط برقرار کند.
 جایگاه کامپیوتر در دنیای امروز همین بس که عصر حاضر عصر کامپیوتر است.هدف این قسمت معرفی مهندسی کامپیوتر است و از سه بخش تشکیل شده است.  جایگاه کامپیوتر در دنیای امروز همین بس که عصر حاضر عصر کامپیوتر است.هدف این قسمت معرفی مهندسی کامپیوتر است و از سه بخش تشکیل شده است.
 در اول که آشنایی با کامپیوتر است، قدری درباره دستگاه کامپیوتر، جایگاه آن در دنیای امروز و روحیات افرادی که با آن کار می‌کنند صحبت خواهد شد.  در اول که آشنایی با کامپیوتر است، قدری درباره دستگاه کامپیوتر، جایگاه آن در دنیای امروز و روحیات افرادی که با آن کار می‌کنند صحبت خواهد شد.
  در بخش اول ما به سه سؤال جواب کوتاهی می‌دهیم اول اینکه کامپیوتر چیست؟ دوم اینکه جایگاه کامپیوتر در دنیای امروز کجاست؟ سوم اینکه چه کسانی با کامپیوتر کار می‌کنند؟  در بخش اول ما به سه سؤال جواب کوتاهی می‌دهیم اول اینکه کامپیوتر چیست؟ دوم اینکه جایگاه کامپیوتر در دنیای امروز کجاست؟ سوم اینکه چه کسانی با کامپیوتر کار می‌کنند؟
 اینک به این سؤال پاسخ می‌دهیم که چه کسانی با کامپیوتر کار می‌کنند؟ مسلما شما دانش‌آموزان، هر رشته‌ای را که برای تحصیل انتخاب کنید با کامپیوتر به عنوان یک کاربرد سرو کار خواهید داشت ولی در این رشته علاوه بر کاربر بودن سازنده سیستم‌های کامپیوتری نیز خواهید بود. اینک به این سؤال پاسخ می‌دهیم که چه کسانی با کامپیوتر کار می‌کنند؟ مسلما شما دانش‌آموزان، هر رشته‌ای را که برای تحصیل انتخاب کنید با کامپیوتر به عنوان یک کاربرد سرو کار خواهید داشت ولی در این رشته علاوه بر کاربر بودن سازنده سیستم‌های کامپیوتری نیز خواهید بود.
 اگر رشته مهندسی کامپیوتر را به عنوان رشته تحصیلی انتخاب می‌کنید باید انسان ماجراجویی باشید و با طبع همیشه در حال پیشرفت این رشته سازگار باشید.  اگر رشته مهندسی کامپیوتر را به عنوان رشته تحصیلی انتخاب می‌کنید باید انسان ماجراجویی باشید و با طبع همیشه در حال پیشرفت این رشته سازگار باشید.
 مطلب مهم دیگر آنکه چون تقریبا تمام کتب و منابع موجود در این رشته به زبان انگلیسی است و این منابع و اطلاعات به سرعت در حال تغییر هستند و امکان سریع ترجمه آنها نیز به فارسی وجود ندارد از این رو تسلط کافی به زبان انگلیسی در این رشته بسیار مهم است.  مطلب مهم دیگر آنکه چون تقریبا تمام کتب و منابع موجود در این رشته به زبان انگلیسی است و این منابع و اطلاعات به سرعت در حال تغییر هستند و امکان سریع ترجمه آنها نیز به فارسی وجود ندارد از این رو تسلط کافی به زبان انگلیسی در این رشته بسیار مهم است.
-دروس ریاضی و ((فیزیک)) نیز همانند دیگر رشته‌های مهندسی در این رشته کاربرد وسیعی دارد.


+دروس ریاضی و ((فیزیک)) نیز همانند دیگر رشته‌های مهندسی در این رشته کاربرد وسیعی دارد.*}
---
 !سطوح رشته !سطوح رشته
 || ||
 ردیف| نام دانشگاه |کاردانی| کارشناسی| ارشد| دکترا  ردیف| نام دانشگاه |کاردانی| کارشناسی| ارشد| دکترا
 1| آزاد- آشتیان | |* | |  1| آزاد- آشتیان | |* | |
 2| آزاد- امارات متحده عربی | | *| |  2| آزاد- امارات متحده عربی | | *| |
 3| آزاد- بافت | |* | | 3| آزاد- بافت | |* | |
 4| آزاد- بافق | |* | | 4| آزاد- بافق | |* | |
 5| آزاد- بجنورد | | *| | 5| آزاد- بجنورد | | *| |
 6| آزاد- بردسیر | |* | | 6| آزاد- بردسیر | |* | |
 7| آزاد- بهبها ن | |* | |  7| آزاد- بهبها ن | |* | |
 8| آزاد- بیرجند | |* | |  8| آزاد- بیرجند | |* | |
 9| آزاد- تبریز | |* | |  9| آزاد- تبریز | |* | |
 10| آزاد- تفرش | | *| |  10| آزاد- تفرش | | *| |
 11| آزاد- تهران | | *| |  11| آزاد- تهران | | *| |
 12| آزاد- تهران جنوب | | |* |  12| آزاد- تهران جنوب | | |* |
 13| آزاد- تهران شمال | | *| |  13| آزاد- تهران شمال | | *| |
 14| آزاد- تویسرکان | |* | |  14| آزاد- تویسرکان | |* | |
 15| آزاد- خمین | |* | |  15| آزاد- خمین | |* | |
 16| آزاد- دزفول | | *| |  16| آزاد- دزفول | | *| |
 17| آزاد- دماوند | |* | |  17| آزاد- دماوند | |* | |
 18| آزاد- رودهن | |* | |  18| آزاد- رودهن | |* | |
 19| آزاد- ساری | |* | |  19| آزاد- ساری | |* | |
 20| آزاد- ساوه | |* | |  20| آزاد- ساوه | |* | |
 21| آزاد- شبستر | |* | |  21| آزاد- شبستر | |* | |
 22| آزاد- شهریار | |* | |  22| آزاد- شهریار | |* | |
 23| آزاد- شیراز | |* | |  23| آزاد- شیراز | |* | |
 24| آزاد- شیروان | | *| |  24| آزاد- شیروان | | *| |
 25| آزاد- علوم و تحقیقات تهران | | | *|  25| آزاد- علوم و تحقیقات تهران | | | *|
 26| آزاد- قزوین | | *|* | 26| آزاد- قزوین | | *|* |
 27| آزاد- قوچان | |* | |  27| آزاد- قوچان | |* | |
 28| آزاد- لاهیجان | |* | |  28| آزاد- لاهیجان | |* | |
 29| آزاد- لبنان | |* | |  29| آزاد- لبنان | |* | |
 30| آزاد- مبارکه | |* | |  30| آزاد- مبارکه | |* | |
 31| آزاد- مشهد | | *|* |  31| آزاد- مشهد | | *|* |
 32| آزاد- ملایر | |* | |  32| آزاد- ملایر | |* | |
 33| آزاد- میبد | | *|* |  33| آزاد- میبد | | *|* |
 34| آزاد- نجف آباد | | *|* |  34| آزاد- نجف آباد | | *|* |
 35| آزاد- نراق | |* | |  35| آزاد- نراق | |* | |
 36| آزاد- کاشان | |* | |  36| آزاد- کاشان | |* | |
 37| آزاد- کرج | | *| |  37| آزاد- کرج | | *| |
 38| آزاد- کرمانشاه | | *| |  38| آزاد- کرمانشاه | | *| |
 39| آزاد-اراک | | *|* |  39| آزاد-اراک | | *|* |
 40| آزاد-بروجرد | |* | |  40| آزاد-بروجرد | |* | |
 41| آزاد-ماهشهر | |* | |  41| آزاد-ماهشهر | |* | |
 42| آزاد-همدان | | *| |  42| آزاد-همدان | | *| |
 43| اراک | |* | | 43| اراک | |* | |
 44| ارومیه | |* | | 44| ارومیه | |* | |
 45| افسری امام علی | |* | |  45| افسری امام علی | |* | |
 46| الزهرا تهران | | *| | 46| الزهرا تهران | | *| |
 47| تهران | | *| |  47| تهران | | *| |
 48| خوارزمی | | *| |  48| خوارزمی | | *| |
 49| شاهد تهران | |* | |  49| شاهد تهران | |* | |
 50| شهیدچمران اهواز | |* | |  50| شهیدچمران اهواز | |* | |
 51| شیراز | |* | | 51| شیراز | |* | |
 52| صنعتی اصفهان | | *| |  52| صنعتی اصفهان | | *| |
 53| صنعتی امیرکبیر | |* | |  53| صنعتی امیرکبیر | |* | |
 54| صنعتی شریف | | *| |  54| صنعتی شریف | | *| |
 55| علم و صنعت | |* | |  55| علم و صنعت | |* | |
 56| علوم و فنون فارابی تهران | |* | |  56| علوم و فنون فارابی تهران | |* | |
 57| کاشان | |* | |  57| کاشان | |* | |
 58| یزد | | *| |  58| یزد | | *| |
 || ||
-

+---
 !درسهای رشته !درسهای رشته
 +#@
 +@#16:
 || ||
 ردیف| نام درس |ردیف| نام درس  ردیف| نام درس |ردیف| نام درس
 1| آزمایشگاه ابزار طراحی سخت افزار |2| آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال 1| آزمایشگاه ابزار طراحی سخت افزار |2| آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال
 3| آزمایشگاه پایگاه داده ها |4| آزمایشگاه سیستم عامل  3| آزمایشگاه پایگاه داده ها |4| آزمایشگاه سیستم عامل
 5| آزمایشگاه سیستم عامل |6| آزمایشگاه فیزیک 1  5| آزمایشگاه سیستم عامل |6| آزمایشگاه فیزیک 1
 7| آزمایشگاه فیزیک 2 |8| آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی  7| آزمایشگاه فیزیک 2 |8| آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی
 9| آزمایشگاه مدارهای الکتریکی 1 |10| آزمایشگاه مدارهای منطقی  9| آزمایشگاه مدارهای الکتریکی 1 |10| آزمایشگاه مدارهای منطقی
 11| آزمایشگاه مدارهای واسط |12| آزمایشگاه معماری سیستم‌های کامپیوتری  11| آزمایشگاه مدارهای واسط |12| آزمایشگاه معماری سیستم‌های کامپیوتری
 13| آزمایشگاه معماری کامپیوتر |14| آزمایشگاه کامپیوتر  13| آزمایشگاه معماری کامپیوتر |14| آزمایشگاه کامپیوتر
 15| آمار و احتمالات مهندسی |16| اصول طراحی پایگاه داده‌ها  15| آمار و احتمالات مهندسی |16| اصول طراحی پایگاه داده‌ها
 17| اصول طراحی واسط کاربر|18| اصول طراحی کمپایلر  17| اصول طراحی واسط کاربر|18| اصول طراحی کمپایلر
 19| الکترونیک دیجیتال |20| انتقال داده‌ها  19| الکترونیک دیجیتال |20| انتقال داده‌ها
 21| انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن |22| برنامه نوویسی توصیفی  21| انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن |22| برنامه نوویسی توصیفی
 23| برنامه نویسی همروند |24| تاریخ اسلام  23| برنامه نویسی همروند |24| تاریخ اسلام
 25| تربیت بدنی 2 |26| ذخیره و بازیابی اطلاعات  25| تربیت بدنی 2 |26| ذخیره و بازیابی اطلاعات
 27| روشهای محاسبات عددی |28| ریاضی 1  27| روشهای محاسبات عددی |28| ریاضی 1
 29| ریاضی 2 |30| ریاضی مهندسی  29| ریاضی 2 |30| ریاضی مهندسی
 31| ریزپردازنده 1 |32| زبان تخصصی  31| ریزپردازنده 1 |32| زبان تخصصی
 33| زبان خارجی |34| زبانهای ماشین و اسمبلی  33| زبان خارجی |34| زبانهای ماشین و اسمبلی
 35| ساختمان داده‌ها |36| ساختمان گسسته  35| ساختمان داده‌ها |36| ساختمان گسسته
 37| سیستم های عامل |38| سیستم‌های خبره  37| سیستم های عامل |38| سیستم‌های خبره
 39| سیستمهای کنترل خطی|40| سیگنالها و سیستمها  39| سیستمهای کنترل خطی|40| سیگنالها و سیستمها
 41| شبیه‌سازی کامپیوتری |42| شبکه‌های کامپیوتری  41| شبیه‌سازی کامپیوتری |42| شبکه‌های کامپیوتری
 43| شیوه ارائه مطالب علمی و فنی |44| طراحی آلگوریتم 1  43| شیوه ارائه مطالب علمی و فنی |44| طراحی آلگوریتم 1
 45| طراحی خودکار مدارهای دیجیتال |46| طراحی سیستمهای VLSI  45| طراحی خودکار مدارهای دیجیتال |46| طراحی سیستمهای VLSI
 47| طراحی مدارهای واسط |48| طراحی و پیاده سازی سیستم‌های بیدرنگ  47| طراحی مدارهای واسط |48| طراحی و پیاده سازی سیستم‌های بیدرنگ
 49| فارسی |50| فیزیک 1  49| فارسی |50| فیزیک 1
 51| فیزیک 2 |52| گرافیک کامپیوتری 1  51| فیزیک 2 |52| گرافیک کامپیوتری 1
 53| گرافیک کامپیوتری 2 |54| مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی  53| گرافیک کامپیوتری 2 |54| مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی
 55| متون اسلامی (آموزش زبان عربی) |56| محیط‌های چند رسانه‌ای  55| متون اسلامی (آموزش زبان عربی) |56| محیط‌های چند رسانه‌ای
 57| مدارهای الکترونیکی |58| مدارهای الکتریکی 1  57| مدارهای الکترونیکی |58| مدارهای الکتریکی 1
 59| مدارهای منطقی |60| مدارهای منطقی پیشرفته  59| مدارهای منطقی |60| مدارهای منطقی پیشرفته
 61| مدلسازی و ارزیابی سیستمهای کامپیوتری |62| معادلات دیفرانسیل  61| مدلسازی و ارزیابی سیستمهای کامپیوتری |62| معادلات دیفرانسیل
 63| معارف اسلامی 2 |64| معماری سیستم‌های کامپیوتری  63| معارف اسلامی 2 |64| معماری سیستم‌های کامپیوتری
 65| معماری کامپیوتر |66| مهندسی اینترنت  65| معماری کامپیوتر |66| مهندسی اینترنت
 67| مهندسی نرم افزار (1) |68| مهندسی نرم افزار (2)  67| مهندسی نرم افزار (1) |68| مهندسی نرم افزار (2)
 69| نظریه زبانها و ماشین‌ها |70| نظریه محاسبات  69| نظریه زبانها و ماشین‌ها |70| نظریه محاسبات
 71| هوش مصنوعی|72| یک درس از دروس تخصصی یا اختیاری گروه سخت‌افزار  71| هوش مصنوعی|72| یک درس از دروس تخصصی یا اختیاری گروه سخت‌افزار
 73| یک درس از سایر دانشکده‌های مهندسی یا ریاضی |74| یک درس از گرایشهای مهندسی برق  73| یک درس از سایر دانشکده‌های مهندسی یا ریاضی |74| یک درس از گرایشهای مهندسی برق
 || ||
-

+---
 ! صنعت و بازار کار ! صنعت و بازار کار
 
 
  
 
 
 {picture=fdjdhjf.JPG} {picture=fdjdhjf.JPG}
  
 
 
 
 
 +{*دانشجویانی که از این رشته فارغ التحصیل می شوند با توجه به نیاز بازار و سفارشاتی که از مراکز متنوع و متفاوت کشور دریافت می کنند توانایی انجام این کارها را برای امرار معاش و عرضه توانمندی های خود برای بهبود و بهره وری بالای امور کشور را دارا هستند برنامه نویسی برای سایت ها با توجه به محتوای درخواستی و مکانیزم عمل تست های مختلف یک برنامه، ساخت ((مدار))هایی که قادر به ارتباط با کامپیوتر باشند همچنین ساخت ابزارهای جانبی برای کامپیوتر، ساخت مدارهای ساده منطقی، ساخت سخت افزارهایی که برای پردازش ((الگوریتم)) هایی که با کامپیوتر های معمول قابل پیاده سازی نیستند، برنامه نویسی سیستمی طراحی مدارهای مجتمع (IC) طراحی سیستم های خبره و سیستم های اطلاعاتی، فراهم کردن ساخت نرم افزار ها برای استفاده در کامپیوتر.*}
 +---
 +!پیوندهای خارجی
 +*[http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_engineer ]
 +*[http://wwwdsa.uqac.ca/~lsr/emcos/emcos-index.php? ]
 +*[http://www.ieee.org/portal/site ]
-دانشجویانی که از این رشته فارغ التحصیل می شوند با توجه به نیاز بازار و سفارشاتی که از مراکز متنوع و متفاوت کشور دریافت می کنند توانایی انجام این کارها را برای امرار معاش و عرضه توانمندی های خود برای بهبود و بهره وری بالای امور کشور را دارا هستند برنامه نویسی برای سایت ها با توجه به محتوای درخواستی و مکانیزم عمل تست های مختلف یک برنامه، ساخت ((مدار))هایی که قادر به ارتباط با کامپیوتر باشند همچنین ساخت ابزارهای جانبی برای کامپیوتر، ساخت مدارهای ساده منطقی، ساخت سخت افزارهایی که برای پردازش ((الگوریتم)) هایی که با کامپیوتر های معمول قابل پیاده سازی نیستند، برنامه نویسی سیستمی طراحی مدارهای مجتمع (IC) طراحی سیستم های خبره و سیستم های اطلاعاتی، فراهم کردن ساخت نرم افزار ها برای استفاده در کامپیوتر.

+#@^

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 15 مهر 1385 [09:32 ]   6   زینب معزی      جاری 
 سه شنبه 28 شهریور 1385 [11:51 ]   5   زینب معزی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 10 اسفند 1384 [06:18 ]   4   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 دوشنبه 08 اسفند 1384 [05:34 ]   3   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 بهمن 1384 [09:52 ]   2   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 بهمن 1384 [09:51 ]   1   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..