منو
 کاربر Online
696 کاربر online
Lines: 1-58Lines: 1-63
 V{maketoc} V{maketoc}
 +{picture=msystipip.jpg}
 !مقدمه !مقدمه
 
 
  
 
 
 {picture=sistemghah.jpg} {picture=sistemghah.jpg}
  
 
 
 
 
 سیستم مجموعه ای از چند جزء است که حائز سه شرط باشد :  سیستم مجموعه ای از چند جزء است که حائز سه شرط باشد :
 __اول :__ رفتار هر جزء بر رفتار کل تاثیر دارد __اول :__ رفتار هر جزء بر رفتار کل تاثیر دارد
 __دوم :__ رفتار اجزاء و تاثیر آنها بر کل، به هم وابسته اند __دوم :__ رفتار اجزاء و تاثیر آنها بر کل، به هم وابسته اند
 __سوم :__ هر کدام از گروه های فرعی بر رفتار کل تاثیر گزارند و تاثیر هیچ کدام از آنها مستقل نیست. به بیان دیگر سیستم ، کلی است که نمی توان آن را به اجزای مختلف تقسیم کرد. از این دو خاصیت، مهم دیگری به دست می آید که هر بخش از سیستم دارای خواصی است که اگر از سیستم جدا شود از دست می رود و هر سیستم خواصی دارد که هیچ کدام از بخش های آن واجد آن نمی باشد. __سوم :__ هر کدام از گروه های فرعی بر رفتار کل تاثیر گزارند و تاثیر هیچ کدام از آنها مستقل نیست. به بیان دیگر سیستم ، کلی است که نمی توان آن را به اجزای مختلف تقسیم کرد. از این دو خاصیت، مهم دیگری به دست می آید که هر بخش از سیستم دارای خواصی است که اگر از سیستم جدا شود از دست می رود و هر سیستم خواصی دارد که هیچ کدام از بخش های آن واجد آن نمی باشد.
  رشته مهندسی سیستم به علاقمند خود، تفکر و منطق ((سیستماتیک)) را به همان معنایی که در بالا گفته شد ، می آموزد.   رشته مهندسی سیستم به علاقمند خود، تفکر و منطق ((سیستماتیک)) را به همان معنایی که در بالا گفته شد ، می آموزد.
 فارغ التحصیلان این رشته می توانند برای مراکز مختلف و به عبارت دیگر برای کلیه اعمال انسانی که هدف خاصی را دنبال می کند ، سیستمی را طراحی کنند که از حرکات پراکنده یا اضافی یا موازی که موجب اتلاف وقت یا صرف هزینه می شود جلوگیری نماید. چگونگی این امکان در مرحله ی عمل قابل فهم تر است .  فارغ التحصیلان این رشته می توانند برای مراکز مختلف و به عبارت دیگر برای کلیه اعمال انسانی که هدف خاصی را دنبال می کند ، سیستمی را طراحی کنند که از حرکات پراکنده یا اضافی یا موازی که موجب اتلاف وقت یا صرف هزینه می شود جلوگیری نماید. چگونگی این امکان در مرحله ی عمل قابل فهم تر است .
 داشتن استعداد خوب در ریاضی و منطق از شرایط موفقیت در این رشته است و آنچه در پایان قابل ذکر است ، توجه به این مطلب است که سیستم نیز مانند ماشین می تواند ساده یا مرکب باشد.  داشتن استعداد خوب در ریاضی و منطق از شرایط موفقیت در این رشته است و آنچه در پایان قابل ذکر است ، توجه به این مطلب است که سیستم نیز مانند ماشین می تواند ساده یا مرکب باشد.
 طول دوره تحصیل این رشته 4 سال می باشد.  طول دوره تحصیل این رشته 4 سال می باشد.
 !سطوح رشته !سطوح رشته
 || ||
 ردیف| نام دانشگاه |کاردانی| کارشناسی| ارشد |دکترا  ردیف| نام دانشگاه |کاردانی| کارشناسی| ارشد |دکترا
 1 افسری امام علی | | *| | 1 افسری امام علی | | *| |
 || ||
 !درسهای رشته !درسهای رشته
 || ||
 ردیف |نام درس| ردیف| نام درس ردیف |نام درس| ردیف| نام درس
 1| آزمایشگاه اندازه‌گیری دقیق و کنترل کیفیت |2| آزمایشگاه شیمی  1| آزمایشگاه اندازه‌گیری دقیق و کنترل کیفیت |2| آزمایشگاه شیمی
 3| آزمایشگاه فیزیک 1 |4| آزمایشگاه فیزیک 2  3| آزمایشگاه فیزیک 1 |4| آزمایشگاه فیزیک 2
 5| آزمایشگاه مبانی مهندسی برق |6| آمار مهندسی  5| آزمایشگاه مبانی مهندسی برق |6| آمار مهندسی
 7| ارزیابی کار و زمان |8| استاتیک  7| ارزیابی کار و زمان |8| استاتیک
 9| اصول حسابداری و هزینه یابی |10| اقتصاد عمومی 1  9| اصول حسابداری و هزینه یابی |10| اقتصاد عمومی 1
 11| اقتصاد عمومی 2 |12| اقتصاد مهندسی  11| اقتصاد عمومی 2 |12| اقتصاد مهندسی
 13| برنامه نویسی کامپیوتر |14| برنامه‌ریزی و کنترل تولید موجودیهای 1  13| برنامه نویسی کامپیوتر |14| برنامه‌ریزی و کنترل تولید موجودیهای 1
 15| تئوری احتمال و کاربرد آن |16| تحقیق در عملیات 1  15| تئوری احتمال و کاربرد آن |16| تحقیق در عملیات 1
 17| تحقیق در عملیات 2 |18| روشهای تولید 1  17| تحقیق در عملیات 2 |18| روشهای تولید 1
 19| روشهای تولید 2 |20| ریاضی 1  19| روشهای تولید 2 |20| ریاضی 1
 21| ریاضی 2 |22| شیمی عمومی  21| ریاضی 2 |22| شیمی عمومی
 23| طرح ریزی واحدهای صنعتی |24| علم مواد  23| طرح ریزی واحدهای صنعتی |24| علم مواد
 25| فیزیک 1 |26| فیزیک 2  25| فیزیک 1 |26| فیزیک 2
 27| مبانی مهندسی برق |28| محاسبه عددی  27| مبانی مهندسی برق |28| محاسبه عددی
 29| معادلات دیفرانسیل |30| مقاومت مصالح  29| معادلات دیفرانسیل |30| مقاومت مصالح
 31| نقشه کشی صنعتی 1 |32| نقشه کشی صنعتی 2 (پیشرفته کامپیوتری)  31| نقشه کشی صنعتی 1 |32| نقشه کشی صنعتی 2 (پیشرفته کامپیوتری)
 33| کارگاه ریخته‌گری (ذوب و مدلسازی) |34| کارگاه عمومی جوش  33| کارگاه ریخته‌گری (ذوب و مدلسازی) |34| کارگاه عمومی جوش
 35| کارگاه ماشین افزار 1 |36| کارگاه ماشین افزار 2  35| کارگاه ماشین افزار 1 |36| کارگاه ماشین افزار 2
 37| کنترل پروژه |38| کنترل کیفیت آماری  37| کنترل پروژه |38| کنترل کیفیت آماری
 || ||
-! صنعت و بازار کار 
 +! صنعت و بازار کار
 فارغ التحصیلان قادر خواهند بود با بکارگیری روشهای سیستماتیک و مدلهای ریاضی، مسائل تصمیم گیری را در سطح سازمان و واحدهای نظامی تجزیه و تحلیل نموده و بهترین رهنمود را در استفاده ((بهینه)) از منابع انسانی و تجهیزاتی و عملکرد اجزاء متشکل سیستمها ارائه دهند. فارغ التحصیلان قادر خواهند بود با بکارگیری روشهای سیستماتیک و مدلهای ریاضی، مسائل تصمیم گیری را در سطح سازمان و واحدهای نظامی تجزیه و تحلیل نموده و بهترین رهنمود را در استفاده ((بهینه)) از منابع انسانی و تجهیزاتی و عملکرد اجزاء متشکل سیستمها ارائه دهند.
 __برخی از دروس اصلی و تخصصی این رشته عبارتند از:__ __برخی از دروس اصلی و تخصصی این رشته عبارتند از:__
   
 مهندسی ماشین، ((تئوری)) و ((آنالیز)) تصمیم گیری مهمات مواد منفجره، طرح سیستمهای اطلاعاتی و کنترل مدیریت، اصول و قواعد لازم، مهندسی سلاح و ((بالستیک)) و ....  مهندسی ماشین، ((تئوری)) و ((آنالیز)) تصمیم گیری مهمات مواد منفجره، طرح سیستمهای اطلاعاتی و کنترل مدیریت، اصول و قواعد لازم، مهندسی سلاح و ((بالستیک)) و ....
 فارغ التحصیلان توانایی لازم را در انتخاب تصمیم بهینه از میان راه کارهای موجود یا ابداعی، قابلیت و توانایی مناسب جهت فرماندهی، مدیریت و کنترل و نظارت، قابلیت و توانایی مناسب در شناخت و تجزیه و تحلیل مسائل سازمانی و توانایی های دیگر را کسب می کنند.  فارغ التحصیلان توانایی لازم را در انتخاب تصمیم بهینه از میان راه کارهای موجود یا ابداعی، قابلیت و توانایی مناسب جهت فرماندهی، مدیریت و کنترل و نظارت، قابلیت و توانایی مناسب در شناخت و تجزیه و تحلیل مسائل سازمانی و توانایی های دیگر را کسب می کنند.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 10 اسفند 1384 [06:40 ]   3   سمیرا_عقیلی      جاری 
 دوشنبه 08 اسفند 1384 [11:35 ]   2   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 دوشنبه 01 اسفند 1384 [05:04 ]   1   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..