منو
 صفحه های تصادفی
نخستین حوزه های علمیه
انحلال شرکت تضامنی
نقشهای احتمالی روانشناسان در ایجاد جامعه بهتر
شروع تدوین علوم در اسلام
سید حسن مدرس
تعاریف و اصطلاحات انرژی
میکروارگانیسمهای هوا
بی‌اختیاری‌ اجابت‌ مزاج‌ در کودکان‌
امام هادی علیه السلام و نجات فرزند یکی از یاران
ومبات
 کاربر Online
325 کاربر online
تاریخچه ی: رشته حسابداری مالیاتی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-62Lines: 1-61
 V{maketoc} V{maketoc}
- +{picture=hesi(maliati).jpg}
 !مقدمه !مقدمه
-امروزه حسابداری آنقدر دچار تغییر و تحول گشته که بخش های دولتی را از بخش خصوصی و کلان را از خرد جدا نموده ، زمانی که مالیات در قوانین کشورها شکل جدی و کاربردی بخود گرفت و شرکت ها و کارمندان مجبور به پرداخت مالیات شدند دولت برای محاسبات فنی مالی خود ناچار به تربیت افرادی شد که بتوانند این مهم را به پایان برسانند. دوره کاردانی ((حسابداری)) با گرایشهای دولتی و مالیاتی یکی از رشته های آموزش عالی است که هدف آن آموزش و تربیت کاردانهای مالی محاسباتی و مالیاتی درنظام مالی دولتی و سطوح مختلف سازمان هزینه و خزانه دار یکل و همچنین سازمان تشخیص مالیات می باشد . +امروزه حسابداری آنقدر دچار تغییر و تحول گشته که بخش های دولتی را از بخش خصوصی و کلان را از خرد جدا نموده ، زمانی که مالیات در قوانین کشورها شکل جدی و کاربردی بخود گرفت و شرکت ها و کارمندان مجبور به پرداخت مالیات شدند دولت برای محاسبات فنی مالی خود ناچار به تربیت افرادی شد که بتوانند این مهم را به پایان برسانند. دوره کاردانی ((حسابداری)) با گرایشهای دولتی و ((مالیات))ی یکی از رشته های آموزش عالی است که هدف آن آموزش و تربیت کاردانهای مالی محاسباتی و مالیاتی درنظام مالی دولتی و سطوح مختلف سازمان هزینه و خزانه دار یکل و همچنین سازمان تشخیص مالیات می باشد .
 هدف دوره  هدف دوره
 تامین نیروی انسانی متخصص مالی محاسباتی و مالیاتی وزارت اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای اجرایی از رده های شغلی ، حسابدار ، کمک حسابرس، کمک کارشناس مالی ، معاون ذیحساب و هم چنین کمک ممیز ، ممیز ، کمک کارشناس مالی و مالیاتی و حسابرس ((مالیات))ی و سایر شاغل صف و ستاد در حوزه فنی ، مالی و اداری در وضعیت مطلوب تحصیلات دانشگاهی در مقطع کاردانی می باشد.  تامین نیروی انسانی متخصص مالی محاسباتی و مالیاتی وزارت اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای اجرایی از رده های شغلی ، حسابدار ، کمک حسابرس، کمک کارشناس مالی ، معاون ذیحساب و هم چنین کمک ممیز ، ممیز ، کمک کارشناس مالی و مالیاتی و حسابرس ((مالیات))ی و سایر شاغل صف و ستاد در حوزه فنی ، مالی و اداری در وضعیت مطلوب تحصیلات دانشگاهی در مقطع کاردانی می باشد.
 طول مقطع تحصیلی و شکل نظام  طول مقطع تحصیلی و شکل نظام
 طول متوسط دوره کاردانی حسابداری با گرایشهای دولتی و مالیاتی 2 تا 3 سال است که دروس آن حداقل در 5 نیمسال برنامه ریزی شده است.  طول متوسط دوره کاردانی حسابداری با گرایشهای دولتی و مالیاتی 2 تا 3 سال است که دروس آن حداقل در 5 نیمسال برنامه ریزی شده است.
 طول هر نیمسال تحصیلی 17 هفته فعال آموزشی است و هر واحد درس به صورت نظری 17 ساعت و به صورت عملی 34 ساعت خواهد بود.  طول هر نیمسال تحصیلی 17 هفته فعال آموزشی است و هر واحد درس به صورت نظری 17 ساعت و به صورت عملی 34 ساعت خواهد بود.
 دانشجویان از نیمسال دوم تحصیل هر هفته 22 ساعت زیر نظر کارشناسان و افراد خبره ، در مشاغل مختلف و تخصصی وزارت امور ((اقتصاد))ی و دارایی به کارورزی اشتغال خواهند یافت تا آموخته های نظری خود را با دستاوردهای تجربی کامل کنند.  دانشجویان از نیمسال دوم تحصیل هر هفته 22 ساعت زیر نظر کارشناسان و افراد خبره ، در مشاغل مختلف و تخصصی وزارت امور ((اقتصاد))ی و دارایی به کارورزی اشتغال خواهند یافت تا آموخته های نظری خود را با دستاوردهای تجربی کامل کنند.
 !سطوح رشته !سطوح رشته
 ||ردیف |نام دانشگاه |کاردانی |کارشناسی| ارشد| دکترا  ||ردیف |نام دانشگاه |کاردانی |کارشناسی| ارشد| دکترا
 1| وزارت اقتصاد | | * | | ||  1| وزارت اقتصاد | | * | | ||
 !درسهای رشته !درسهای رشته
 ||ردیف |نام درس |ردیف|نام درس ||ردیف |نام درس |ردیف|نام درس
 1| آمار کاربردی| 2| اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی  1| آمار کاربردی| 2| اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی
 3| اصول حسابداری 1 |4| اصول حسابداری 2  3| اصول حسابداری 1 |4| اصول حسابداری 2
 5| اصول حسابداری 3 |6| اصول علم اقتصاد 1  5| اصول حسابداری 3 |6| اصول علم اقتصاد 1
 7| اصول علم اقتصاد 2 |8| بررسی مالیاتی  7| اصول علم اقتصاد 2 |8| بررسی مالیاتی
 9| پژوهش عملیاتی |10| پول و ارز و بانکداری  9| پژوهش عملیاتی |10| پول و ارز و بانکداری
 11| تحلیل قوانین و مقررات مالیاتی 1 | 12| تحلیل قوانین و مقررات مالیاتی 2  11| تحلیل قوانین و مقررات مالیاتی 1 | 12| تحلیل قوانین و مقررات مالیاتی 2
 13| حسابداری پیشرفته 1 |14| حسابداری پیشرفته 2  13| حسابداری پیشرفته 1 |14| حسابداری پیشرفته 2
 15| حسابداری صنعتی 1 |16| حسابداری میانه 1  15| حسابداری صنعتی 1 |16| حسابداری میانه 1
 17| حسابداری دولتی 1 |18| حسابداری دولتی 2  17| حسابداری دولتی 1 |18| حسابداری دولتی 2
 19| حسابداری صنعتی 2 |20| حسابداری میانه 2  19| حسابداری صنعتی 2 |20| حسابداری میانه 2
 21| حسابرسی 1 |22| حسابرسی 2  21| حسابرسی 1 |22| حسابرسی 2
 23| حسابرسی دولتی |24| حقوق اساسی و آشنایی با تشکیلات دولت  23| حسابرسی دولتی |24| حقوق اساسی و آشنایی با تشکیلات دولت
 25| حقوق تجارت ( بازرگانی) |26| حقوق و مقررات مدنی  25| حقوق تجارت ( بازرگانی) |26| حقوق و مقررات مدنی
 27| روشهای تحقیق و ماخذشناسی |28| ریاضیات پایه  27| روشهای تحقیق و ماخذشناسی |28| ریاضیات پایه
 29| ریاضیات کاربردی |30| زبان تخصصی حسابداری 1  29| ریاضیات کاربردی |30| زبان تخصصی حسابداری 1
 31| زبان تخصصی حسابداری 2 |32| مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت ها  31| زبان تخصصی حسابداری 2 |32| مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت ها
 33| مباحث جاری در قوانین مالیاتی | 34| مبانی رفتار سازمانی  33| مباحث جاری در قوانین مالیاتی | 34| مبانی رفتار سازمانی
 35| مبانی سازمان و مدیریت |36| مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت  35| مبانی سازمان و مدیریت |36| مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت
 37| مبانی مالیات |38| مدیریت تولید  37| مبانی مالیات |38| مدیریت تولید
 39| کلیات حقوق |40| کلیات قوانین و مقررات مالی دولتی ||  39| کلیات حقوق |40| کلیات قوانین و مقررات مالی دولتی ||
 !صنعت و بازار کار !صنعت و بازار کار
 بنابر طبیعت واحدهای گذرانده شده و کارورزی های ضمن آموزش ، دانش آموختگان این دو رشته در مقطع کاردانی حسابداری قابلیت های لازم جهت تصدی مشاغل زیر را خواهند داشت. بنابر طبیعت واحدهای گذرانده شده و کارورزی های ضمن آموزش ، دانش آموختگان این دو رشته در مقطع کاردانی حسابداری قابلیت های لازم جهت تصدی مشاغل زیر را خواهند داشت.
-نیروی انسانی متخصص مالی محاسباتی و مالیاتی وزارت اقتصادی و دارایی
در سایر دستگاههای اجرایی به عنوان :
حسابدار ،
کمک حسابرس،
کمک کارشناس مالی ،
معاون ذیحساب و
هم چنین کمک ممیز ،
ممیز ،
کمک کارشناس مالی و مالیاتی و
حسابرس مالیاتی
+__نیروی انسانی متخصص مالی محاسباتی و مالیاتی وزارت اقتصادی و دارایی در سایر دستگاههای اجرایی به عنوان:__
*حسابدار ،
*کمک حسابرس،
*کمک کارشناس مالی ،
*معاون ذیحساب و
*هم چنین کمک ممیز ،
*ممیز ،
*کمک کارشناس مالی و مالیاتی و
*حسابرس مالیاتی

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 09 اسفند 1384 [06:18 ]   3   سمیرا_عقیلی      جاری 
 سه شنبه 11 بهمن 1384 [13:08 ]   2   کیانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 11 بهمن 1384 [13:05 ]   1   کیانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..