منو
 صفحه های تصادفی
JSP
تغذیه و سلامتی
پاداش پایداری بر دین و ولایت
خبر پیامبر از مدفن امام حسن
مهندسی کامپیوتر
اشعه فرابنفش
رفتار اجتماعی
ساختمان ترانسفورماتور
اسپات
تاریخچه حقوق جهان باستان
 کاربر Online
604 کاربر online
تاریخچه ی: رشته تکنولوژی آبیاری

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-61Lines: 1-64
 V{maketoc} V{maketoc}
 +{picture=TechAb.jpg}
 !مقدمه !مقدمه
 آبرسانی به ((مزارع)) و تامین آب مورد نیاز محصولات ((کشاورزی)) نیاز به تربیت نیروی انسانی ماهری دارد تا بتواند عملیات تامین انتقال و توزیع آب در مزارع را بر اساس یافته های جدید علمی به انجام رسانده و بیشترین ((راندمان)) را در بهره گیری از منابع در اختیار بگذارد .  آبرسانی به ((مزارع)) و تامین آب مورد نیاز محصولات ((کشاورزی)) نیاز به تربیت نیروی انسانی ماهری دارد تا بتواند عملیات تامین انتقال و توزیع آب در مزارع را بر اساس یافته های جدید علمی به انجام رسانده و بیشترین ((راندمان)) را در بهره گیری از منابع در اختیار بگذارد .
 ارتباط بین کارشناسان و متخصصین کشاورزی از یک سو و زارعین از سوی دیگر یکی از مقاطعی است که در کشور ایران اهمیت فوق العاده داشته و در مقایسه با سایر سطوح و مهارتها به لحاظ کمی و از نظر تعداد نیروی انسانی در سطح پائینی قرار دارد علیهذا تامین نیروی انسانی در این مقطع میتواند نقش سازنده ای در بهبود و توسعه فن آبیاری و استفاده از آب کشاورزی در کشور را برآورده نماید . ارتباط بین کارشناسان و متخصصین کشاورزی از یک سو و زارعین از سوی دیگر یکی از مقاطعی است که در کشور ایران اهمیت فوق العاده داشته و در مقایسه با سایر سطوح و مهارتها به لحاظ کمی و از نظر تعداد نیروی انسانی در سطح پائینی قرار دارد علیهذا تامین نیروی انسانی در این مقطع میتواند نقش سازنده ای در بهبود و توسعه فن آبیاری و استفاده از آب کشاورزی در کشور را برآورده نماید .
 __تعریف و هدف :__ __تعریف و هدف :__
 کلیه اموری که منجر به استفاده ((بهینه)) از منابع آب کشاورزی و افزایش راندمان تولید میگردد. موضوعاتی است که در ایجاد این رشته تحصیلی مورد نظر میباشد در این رشته افرادی تربیت میشوند که بتوانند برنامه های انتقال و توزیع آب در مزارع را به اجرا درآورده و همچنین بتوانند در انجام پروژه های تحقیقاتی زیر نظر متخصصین مربوطه شرکت نموده و قادر به ترویج روشهای صحیح آبیاری باشند .  کلیه اموری که منجر به استفاده ((بهینه)) از منابع آب کشاورزی و افزایش راندمان تولید میگردد. موضوعاتی است که در ایجاد این رشته تحصیلی مورد نظر میباشد در این رشته افرادی تربیت میشوند که بتوانند برنامه های انتقال و توزیع آب در مزارع را به اجرا درآورده و همچنین بتوانند در انجام پروژه های تحقیقاتی زیر نظر متخصصین مربوطه شرکت نموده و قادر به ترویج روشهای صحیح آبیاری باشند .
 !سطوح رشته !سطوح رشته
 || ||
 ردیف| نام دانشگاه |کاردانی| کارشناسی |ارشد |دکترا  ردیف| نام دانشگاه |کاردانی| کارشناسی |ارشد |دکترا
 1| آزاد- اهر |* | | |  1| آزاد- اهر |* | | |
 2| آزاد- بردسیر | *| | |  2| آزاد- بردسیر | *| | |
 3| آزاد- بم | |* | | 3| آزاد- بم | |* | |
 4| آزاد- دامغان | |* | |  4| آزاد- دامغان | |* | |
 5| آزاد- رودان | | *| |  5| آزاد- رودان | | *| |
 6| آزاد- سپیدان | |* | |  6| آزاد- سپیدان | |* | |
 7| آزاد- سنندج | |* | |  7| آزاد- سنندج | |* | |
 8| آزاد- سواد کوه | | *| |  8| آزاد- سواد کوه | | *| |
 9| آزاد- فردوس | |* | |  9| آزاد- فردوس | |* | |
 10| آزاد- کرمانشاه | | *| |  10| آزاد- کرمانشاه | | *| |
 11| آزاد-اقلید | | *| |  11| آزاد-اقلید | | *| |
 12| آزاد-بروجرد | | *| |  12| آزاد-بروجرد | | *| |
 13| آزاد-تاکستان | | *| |  13| آزاد-تاکستان | | *| |
 14| آزاد-نیشابور | | *| |  14| آزاد-نیشابور | | *| |
 15| آمورشکده کشاورزی کرج | *|* | |  15| آمورشکده کشاورزی کرج | *|* | |
 16| اراک | | | |  16| اراک | | | |
 17| بوعلی سینا همدان | | *| |  17| بوعلی سینا همدان | | *| |
 18| بیرحند | | *| |  18| بیرحند | | *| |
 19| شیراز | *| *| | 19| شیراز | *| *| |
 20| صنعتی شاهرود | *|* | | 20| صنعتی شاهرود | *|* | |
 || ||
 !درسهای رشته !درسهای رشته
 || ||
 ردیف| نام درس |ردیف| نام درس ردیف| نام درس |ردیف| نام درس
 1| آبیاری 1 |2| آبیاری 2  1| آبیاری 1 |2| آبیاری 2
 3| آشنایی با کامپیوتر |4| آشنایی با تاسیسات آبیاری و اصول بهره برداری آنها  3| آشنایی با کامپیوتر |4| آشنایی با تاسیسات آبیاری و اصول بهره برداری آنها
 5| آمار |6| ارزیابی خاک‌ها و اراضی  5| آمار |6| ارزیابی خاک‌ها و اراضی
 7| اصول تسطیح |8| اقتصاد کشاورزی و تعاون  7| اصول تسطیح |8| اقتصاد کشاورزی و تعاون
 9| باغبانی عمومی |10| بهره برداری از آبهای زیر زمینی و پمپها  9| باغبانی عمومی |10| بهره برداری از آبهای زیر زمینی و پمپها
 11| پروژه |12| حفاظت آب و خاک  11| پروژه |12| حفاظت آب و خاک
 13| خاک‌شناسی عمومی |14| ریاضیات 1  13| خاک‌شناسی عمومی |14| ریاضیات 1
 15| زراعت عمومی |16| زهکشی کاربردی  15| زراعت عمومی |16| زهکشی کاربردی
 17| ساختمانهای روستایی |18| عملیات کشاورزی  17| ساختمانهای روستایی |18| عملیات کشاورزی
 19| گیاه شناسی عمومی |20| مساحی و نقشه برداری  19| گیاه شناسی عمومی |20| مساحی و نقشه برداری
 21| مقدمات ترویج و آموزش کشاورزی |22| هواشناسی و هیدرولوژی مقدماتی  21| مقدمات ترویج و آموزش کشاورزی |22| هواشناسی و هیدرولوژی مقدماتی
 23| هیدرولیک مقدماتی |24| کارآموزی  23| هیدرولیک مقدماتی |24| کارآموزی
 || ||
-! صنعت و بازار کار 
 +! صنعت و بازار کار
 فارغ التحصیلان این رشته میتوانند در موارد زیر نقش و توانایی خود را ایفا نمایند : فارغ التحصیلان این رشته میتوانند در موارد زیر نقش و توانایی خود را ایفا نمایند :
 *انجام امور مربوط به بهره برداری صحیح از ((پروژه)) های آبیاری اجرا شده . *انجام امور مربوط به بهره برداری صحیح از ((پروژه)) های آبیاری اجرا شده .
 *شرکت در اجرا پروژه های تحقیقات آب و خاک زیر نظر متخصصین مربوطه . *شرکت در اجرا پروژه های تحقیقات آب و خاک زیر نظر متخصصین مربوطه .
 *همکاری در آموزش و ترویج امور مربوطه به مسائل آب و خاک .  *همکاری در آموزش و ترویج امور مربوطه به مسائل آب و خاک .
-  

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 10 اسفند 1384 [06:36 ]   3   سمیرا_عقیلی      جاری 
 دوشنبه 08 اسفند 1384 [10:55 ]   2   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 دوشنبه 01 اسفند 1384 [05:57 ]   1   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..