منو
 صفحه های تصادفی
کتابهای روانشناسی اجتماعی
منشا چسبندگی چسب
استانداردهای کیفیت هوا و شبکه ایستگاههای پایش
امتیاز بانک شاهنشاهی
ذبابه «صورت فلکی»
آلبانی
ماله و دستگاههای تسطیح کننده
کرمهای انگل
دنیای هوای ما
تبری از دشمنان اهل بیت
 کاربر Online
424 کاربر online
Lines: 1-59Lines: 1-63
 V{maketoc} V{maketoc}
 +{picture=mTamirNe.jpg}
 !مقدمه !مقدمه
 در اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و نیل به خودکفایی آموزشی و ایجاد زمینه های لازم به منظور تربیت متخصصان تعمیر و نگهداری متعهد در صنایع هوایی و ایجاد صنعت مستقل و غیر وابسته پس از بررسی و ((پژوهش)) در این زمینه نیازها اعم از ساخت، بازسازی، تعمیر و نگهداری وسائل پرنده و ملحقات مربوطه، مجموعه کارشناسی مهندسی ((تعمیر)) نگهداری هواپیما با مشخصات ذیل تدوین شده است. در اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و نیل به خودکفایی آموزشی و ایجاد زمینه های لازم به منظور تربیت متخصصان تعمیر و نگهداری متعهد در صنایع هوایی و ایجاد صنعت مستقل و غیر وابسته پس از بررسی و ((پژوهش)) در این زمینه نیازها اعم از ساخت، بازسازی، تعمیر و نگهداری وسائل پرنده و ملحقات مربوطه، مجموعه کارشناسی مهندسی ((تعمیر)) نگهداری هواپیما با مشخصات ذیل تدوین شده است.
 !!تعریف و هدف: !!تعریف و هدف:
 این مجموعه یکی از مجموعه های آموزش عالی است که ضمن تبیین اصول مهندسی تعمیر و نگهداری، بازسازی و ((بهسازی)) و مدیریت تعمیر سیستمهای مکانیکی هواپیما، هلکوپتر در سطح کارشناسی متخصصینی جهت فعالیت در صنایع مربوطه تربیت می کند. این مجموعه یکی از مجموعه های آموزش عالی است که ضمن تبیین اصول مهندسی تعمیر و نگهداری، بازسازی و ((بهسازی)) و مدیریت تعمیر سیستمهای مکانیکی هواپیما، هلکوپتر در سطح کارشناسی متخصصینی جهت فعالیت در صنایع مربوطه تربیت می کند.
 !!طول دوره و شکل نظام: !!طول دوره و شکل نظام:
 طول متوسط دوره 4 سال است و کلیه دروس در 8 ترم برنامه ریزی می شود. دانشجویان موظفند سه واحد به عنوان ((پروژه)) اخذ نمایند و در یک تابستان در صنایع هوا فضا کارآموزی انجام دهند.  طول متوسط دوره 4 سال است و کلیه دروس در 8 ترم برنامه ریزی می شود. دانشجویان موظفند سه واحد به عنوان ((پروژه)) اخذ نمایند و در یک تابستان در صنایع هوا فضا کارآموزی انجام دهند.
 !سطوح رشته !سطوح رشته
 || ||
 ردیف| نام دانشگاه |کاردانی| کارشناسی| ارشد| دکترا  ردیف| نام دانشگاه |کاردانی| کارشناسی| ارشد| دکترا
 1| دانشکده صنعت هواپیمایی- وابسته به سازمان هواپیمایی | |* | |  1| دانشکده صنعت هواپیمایی- وابسته به سازمان هواپیمایی | |* | |
 || ||
 !درسهای رشته !درسهای رشته
 || ||
 ردیف |نام درس |ردیف| نام درس ردیف |نام درس |ردیف| نام درس
 1| آزمایشگاه ترمودینامیک و انتقال حرارت |2| آزمایشگاه تستهای غیر مخرب  1| آزمایشگاه ترمودینامیک و انتقال حرارت |2| آزمایشگاه تستهای غیر مخرب
 3| آزمایشگاه مبانی مهندسی برق |4| آزمایشگاه مقاومت مصالح  3| آزمایشگاه مبانی مهندسی برق |4| آزمایشگاه مقاومت مصالح
 5| آزمایشگاه مکانیک سیالات |6| آزمایشگاه آئرودینامیک  5| آزمایشگاه مکانیک سیالات |6| آزمایشگاه آئرودینامیک
 7| آزمایشگاه خوردگی فلزات |8| آزمایشگاه سیستمهای دینامیکی  7| آزمایشگاه خوردگی فلزات |8| آزمایشگاه سیستمهای دینامیکی
 9| آزمایشگاه مواد و عملیات حرارتی |10| آشنایی با پرواز  9| آزمایشگاه مواد و عملیات حرارتی |10| آشنایی با پرواز
 11| آمار و احتمالات مهندسی |12| آیروالاستیسیته  11| آمار و احتمالات مهندسی |12| آیروالاستیسیته
 13| آیرودینامیک |14| ارتعاشات مکانیکی  13| آیرودینامیک |14| ارتعاشات مکانیکی
 15| استاتیک |16| اسلحه و مهمات هوایی  15| استاتیک |16| اسلحه و مهمات هوایی
 17| انتقال حرارت 1 |18| پایان‌نامه  17| انتقال حرارت 1 |18| پایان‌نامه
 19| تحلیل تجربی تنش |20| ترمودینامیک 1  19| تحلیل تجربی تنش |20| ترمودینامیک 1
 21| تستهای غیر مخرب |22| دینامیک عمومی  21| تستهای غیر مخرب |22| دینامیک عمومی
 23| دینامیک ماشین عمومی| 24| رئولوژی پلیمرها 2  23| دینامیک ماشین عمومی| 24| رئولوژی پلیمرها 2
 25| رایانه و برنامه نویسی |26| روش های تولید  25| رایانه و برنامه نویسی |26| روش های تولید
 27| روش های تجربی در آئرودینامیک |28| ریاضی عمومی 1  27| روش های تجربی در آئرودینامیک |28| ریاضی عمومی 1
 29| ریاضی عمومی 2 |30| زبان تخصصی  29| ریاضی عمومی 2 |30| زبان تخصصی
 31| ساختمان هواپیما |32| سوانح هوایی  31| ساختمان هواپیما |32| سوانح هوایی
 33| سوخت و احتراق |34| سیستمهای الکتریک و آلات دقیق هواپیما  33| سوخت و احتراق |34| سیستمهای الکتریک و آلات دقیق هواپیما
 35| سیستمهای هواپیما |36| طراحی هواپیما 1  35| سیستمهای هواپیما |36| طراحی هواپیما 1
 37| طراحی اجزاء ماشین 2 |38| طراحی اجزای ماشین 1  37| طراحی اجزاء ماشین 2 |38| طراحی اجزای ماشین 1
 39| طراحی و ساخت قید و بندها |40| علم مواد  39| طراحی و ساخت قید و بندها |40| علم مواد
 41| فرآیندهای ساخت و مواد هواپیمایی |42| فیزیک پایه 1  41| فرآیندهای ساخت و مواد هواپیمایی |42| فیزیک پایه 1
 43| فیزیک پایه 2 |44| مبانی مهندسی برق  43| فیزیک پایه 2 |44| مبانی مهندسی برق
 45| محاسبات عددی |46| مدیریت تعمیر و نگهداری هواپیما  45| محاسبات عددی |46| مدیریت تعمیر و نگهداری هواپیما
 47| معادلات دیفرانسیل |48| مقاومت مصالح  47| معادلات دیفرانسیل |48| مقاومت مصالح
 49| مقررات و ایمنی هوایی |50| مواد مرکب (کامپوزیت)و کارگاه  49| مقررات و ایمنی هوایی |50| مواد مرکب (کامپوزیت)و کارگاه
 51| موتور جت |52| موتورهای پیستونی هواپیما  51| موتور جت |52| موتورهای پیستونی هواپیما
 53| مکانیک سیالات |54| مکانیک پرواز  53| مکانیک سیالات |54| مکانیک پرواز
 55| نقشه کشی صنعتی 1 |56| نقشه کشی تخصصی  55| نقشه کشی صنعتی 1 |56| نقشه کشی تخصصی
 57| هیدرولیک ونیوماتیک هوایی |58| کارآموزی  57| هیدرولیک ونیوماتیک هوایی |58| کارآموزی
 59| کارگاه بال و بدنه هواپیما |60| کارگاه جلو برنده های هواپیما  59| کارگاه بال و بدنه هواپیما |60| کارگاه جلو برنده های هواپیما
 61| کارگاه سیستمهای هواپیما |62| کارگاه فن آوری و روشهای جوشکاری  61| کارگاه سیستمهای هواپیما |62| کارگاه فن آوری و روشهای جوشکاری
 63| کارگاه ماشین ابزار |64| کنترل اتوماتیک  63| کارگاه ماشین ابزار |64| کنترل اتوماتیک
 65| کنترل خوردگی در هواپیما | | 65| کنترل خوردگی در هواپیما | |
 || ||
-! صنعت و بازار کار 
-با توجه به تجارب چندین ساله در امر تعمیر و نگهداری هواپیما که موفقیت های بسیاری را در پی داشته و دلیل اصلی آن تحریم های جهانی بوده و همچنین رشد علمی سازمان های سازنده وسایل پرنده (هواپیما، ((چرخبال))). این رشته توانسته در اندازه خودش بازار کار خوبی را برای علاقه مندان فراهم آورد که عبارت است از: سازمان ها و ((ارگان)) های هواپیمایی کشور (نظامی و غیرنظامی)، سازمان ها و شرکت های دولتی تولیدکننده هواپیماهای سبک و فوق سبک و شرکت های خصوصی سازنده وسایل پرنده. 
 +! صنعت و بازار کار
 +با توجه به تجارب چندین ساله در امر تعمیر و نگهداری هواپیما که موفقیت های بسیاری را در پی داشته و دلیل اصلی آن تحریم های جهانی بوده و همچنین رشد علمی سازمان های سازنده وسایل پرنده (هواپیما، ((چرخبال))). این رشته توانسته در اندازه خودش بازار کار خوبی را برای علاقه مندان فراهم آورد که عبارت است از: سازمان ها و ((ارگان)) های هواپیمایی کشور (نظامی و غیرنظامی)، سازمان ها و شرکت های دولتی تولیدکننده هواپیماهای سبک و فوق سبک و شرکت های خصوصی سازنده وسایل پرنده.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 10 اسفند 1384 [07:38 ]   3   سمیرا_عقیلی      جاری 
 دوشنبه 08 اسفند 1384 [12:39 ]   2   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 دوشنبه 01 اسفند 1384 [06:51 ]   1   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..