منو
 کاربر Online
692 کاربر online
Lines: 1-52Lines: 1-56
-__مقدمه:__ +V{maketoc}
{picture=tarbiatbad.jpg}
!
مقدمه:
 روش زندگی در جهان بطور کلی تغییر نموده و تحرک و پویایی به ایستایی تبدیل شده است، تغذیه روش نامناسب پیدا کرده و سوخت و ساز بدن دچار نقصان شده و این رویه حتی در کشورهای جهان سوم نیز شکل جدی به خود گرفته پشت میزنشینی، و ساعت های متوالی کار با کامپیوتر و نابودی و آلودگی زیستگاه های طبیعی، انسانها را با تهدید جدی روبرو کرده و ذهن و روحی خسته و درمانده را برای او به ارمغان آورده است حتی سرگرمی ها او نیز کمتر نشانه ای از تحرک و پویایی دارد.  روش زندگی در جهان بطور کلی تغییر نموده و تحرک و پویایی به ایستایی تبدیل شده است، تغذیه روش نامناسب پیدا کرده و سوخت و ساز بدن دچار نقصان شده و این رویه حتی در کشورهای جهان سوم نیز شکل جدی به خود گرفته پشت میزنشینی، و ساعت های متوالی کار با کامپیوتر و نابودی و آلودگی زیستگاه های طبیعی، انسانها را با تهدید جدی روبرو کرده و ذهن و روحی خسته و درمانده را برای او به ارمغان آورده است حتی سرگرمی ها او نیز کمتر نشانه ای از تحرک و پویایی دارد.
 و این در حالی است که موج بیماری کودکان و نوجوانان را نیز در برگرفته و با توجه به این وضعیت است که رشته تربیت بدنی و علوم ورزش اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. تاثیر مثبت فعالیت های بدنی و حرکات ورزشی می تواند آرامش عصبی- روانی انسان را تامین کند، بدن او را تقویت کند و از پیامدهای ویرانگر و زیانبار استرس ها کاسته و جامعه را بسوی اعتدال و شادابی نسبی رهنمون نماید.  و این در حالی است که موج بیماری کودکان و نوجوانان را نیز در برگرفته و با توجه به این وضعیت است که رشته تربیت بدنی و علوم ورزش اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. تاثیر مثبت فعالیت های بدنی و حرکات ورزشی می تواند آرامش عصبی- روانی انسان را تامین کند، بدن او را تقویت کند و از پیامدهای ویرانگر و زیانبار استرس ها کاسته و جامعه را بسوی اعتدال و شادابی نسبی رهنمون نماید.
-هنرجویان این رشته در طی دوران تحصیل با آمادگی جسمانی، آناتومی، روانشناسی عمومی، تغذیه و بهداشت مواد غذایی، فیزیولوژی، تاسیسات و اماکن ورزشی، آزمونهای ورزشی آشنا شده و در تمرینات عملی ورزش های فوتبال، والیبال، ژیمناستیک، بدمینتون، شنا شرکت می کنند.{picture=tarbiatbadani-904853.jpg}


+هنرجویان این رشته در طی دوران تحصیل با آمادگی جسمانی، ((آناتومی))، ((روانشناسی ))عمومی، تغذیه و بهداشت مواد غذایی، ((فیزیولوژی))، تاسیسات و اماکن ورزشی، آزمونهای ورزشی آشنا شده و در تمرینات عملی ورزش های فوتبال، ((والیبال))، ژیمناستیک، بدمینتون، شنا شرکت می کنند.
 __سال دوم __ __سال دوم __
 ||ردیف |نام |درس نظری |عملی  ||ردیف |نام |درس نظری |عملی
 1 |آمادگی جسمانی| 0 |1  1 |آمادگی جسمانی| 0 |1
 2 |آمادگی دفاعی| 2| 0  2 |آمادگی دفاعی| 2| 0
 3 |آناتومی |1 |1  3 |آناتومی |1 |1
 4 |ادبیات فارسی (2) |2 |0  4 |ادبیات فارسی (2) |2 |0
 5 |ایمنی و کمک های نخستین| 1 |1  5 |ایمنی و کمک های نخستین| 1 |1
 6 |تعلیمات دینی و قرآن (2)| 3| 0  6 |تعلیمات دینی و قرآن (2)| 3| 0
 7 |جغرافیای عمومی و استان | 3 |0  7 |جغرافیای عمومی و استان | 3 |0
 8 |روانشناسی عمومی | 2| 0  8 |روانشناسی عمومی | 2| 0
 9 |ریاضی (2)| 4| 0  9 |ریاضی (2)| 4| 0
 10 |زبان خارجه (2)| 2| 0  10 |زبان خارجه (2)| 2| 0
 11 |زبان فارسی (2) |2| 0  11 |زبان فارسی (2) |2| 0
 12 |ژیمناستیک (1) |0| 2  12 |ژیمناستیک (1) |0| 2
 13 |شنا (1) |0 |2  13 |شنا (1) |0 |2
 14 |عربی (1/2)| 1| 0  14 |عربی (1/2)| 1| 0
 15 |فوتبال پسران / بدمینتون (دختران) |2| 0  15 |فوتبال پسران / بدمینتون (دختران) |2| 0
 16 |والیبال (1)| 0 |2 || 16 |والیبال (1)| 0 |2 ||
 __سال سوم __ __سال سوم __
 ||ردیف |نام |درس نظری |عملی  ||ردیف |نام |درس نظری |عملی
 1 |آزمون های ورزشی| 1| 1  1 |آزمون های ورزشی| 1| 1
 2 |بستکبال (1)| 0| 2  2 |بستکبال (1)| 0| 2
 3 |تاریخ معاصر ایران| 2 |0  3 |تاریخ معاصر ایران| 2 |0
 4 |تعلیمات دینی و قرآن (3)| 3| 0  4 |تعلیمات دینی و قرآن (3)| 3| 0
 5 |تغذیه و بهداشت مواد غذایی| 2| 0  5 |تغذیه و بهداشت مواد غذایی| 2| 0
 6 |تنیس روی میز (1)| 0| 2  6 |تنیس روی میز (1)| 0| 2
 7 |جدول مسابقات ورزشی| 1 |0  7 |جدول مسابقات ورزشی| 1 |0
 8 |دوو میدانی (1)| 0 |2  8 |دوو میدانی (1)| 0 |2
 9 |زبان تخصصی| 2| 0  9 |زبان تخصصی| 2| 0
 10 |شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی| 2| 0  10 |شناخت تاسیسات و اماکن ورزشی| 2| 0
 11 |عربی (2/2)| 1| 0  11 |عربی (2/2)| 1| 0
 12 |فیزیولوژی (1)| 4 |0  12 |فیزیولوژی (1)| 4 |0
 13 |مبانی کاربرد رایانه| 1 |1  13 |مبانی کاربرد رایانه| 1 |1
 14 |هندبال (1)| 0 |2  14 |هندبال (1)| 0 |2
 15 |کارآموزی |0 |2  15 |کارآموزی |0 |2
 16 |کشتی پسران / تیراندازی دختران| 0| 1 || 16 |کشتی پسران / تیراندازی دختران| 0| 1 ||
 +! صنعت و بازار کار
 +زمینه های شغلی رشته مذکور عبارت است از :
 +داوری مسابقات ورزشی
 +سرپرست تیم های ورزشی
 +سرپرستی اماکن و تاسیسات ورزشی
 +سرپرست میادین ورزشی
 +مربیگری و کمک مربیگری رشته های مختلف ورزشی
 +و ...

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 07 اسفند 1384 [04:40 ]   4   سمیرا_عقیلی      جاری 
 سه شنبه 11 بهمن 1384 [07:59 ]   3   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 یکشنبه 09 بهمن 1384 [09:29 ]   2   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 یکشنبه 09 بهمن 1384 [09:26 ]   1   معصومه قاسمی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..