منو
 کاربر Online
906 کاربر online
Lines: 1-68Lines: 1-70
 V{maketoc} V{maketoc}
 {picture=Thararii.jpg} {picture=Thararii.jpg}
 !مقدمه !مقدمه
 با پیشرفت معماری و شهر سازی و عملیات بلند مرتبه سازی تاسیسات عریض و طویل کارخانجات به خانه های مردم نیز کشیده شد . تاسیسات حرارتی و برودتی یا خودمانی تر بگوییم سرماساز و گرما بخش آپارتمان های چند ده واحدی همه نیازمند این بودند که با قدرت و استحکام نیازهای ساکنین خود را پاسخگو باشند . این دوره یکی از دوره های آموزش عالی است که با بکار بردن علوم و ((تکنولوژی)) مربوطه جهت طرح و محاسبه و نصب و راه اندازی تأسیسات حرارتی و برودتی نظیر: با پیشرفت معماری و شهر سازی و عملیات بلند مرتبه سازی تاسیسات عریض و طویل کارخانجات به خانه های مردم نیز کشیده شد . تاسیسات حرارتی و برودتی یا خودمانی تر بگوییم سرماساز و گرما بخش آپارتمان های چند ده واحدی همه نیازمند این بودند که با قدرت و استحکام نیازهای ساکنین خود را پاسخگو باشند . این دوره یکی از دوره های آموزش عالی است که با بکار بردن علوم و ((تکنولوژی)) مربوطه جهت طرح و محاسبه و نصب و راه اندازی تأسیسات حرارتی و برودتی نظیر:
   
 *تأسیسات بهداشتی و گاز رسانی *تأسیسات بهداشتی و گاز رسانی
 *اطفاء حریق و ((آسانسور)) *اطفاء حریق و ((آسانسور))
 *تأسیسات حرارت مرکزی و ((تهویه)) مطبوع ساختمانها *تأسیسات حرارت مرکزی و ((تهویه)) مطبوع ساختمانها
 *تأسیسات برودتی و سردخانه ها و نیز تولید  *تأسیسات برودتی و سردخانه ها و نیز تولید
 *دستگاههای حرارتی و برودتی که اساس کار آنها مبتنی بر تبدیل انرژی و انتقال حرارت و جرم است می توانند کارآرائی لازم را به متخصصان بدهند و آنها را آماده سازند تا در صنایع حرارتی و برودتی عهده دار مسئولیت گردند.  *دستگاههای حرارتی و برودتی که اساس کار آنها مبتنی بر تبدیل انرژی و انتقال حرارت و جرم است می توانند کارآرائی لازم را به متخصصان بدهند و آنها را آماده سازند تا در صنایع حرارتی و برودتی عهده دار مسئولیت گردند.
 __طول دوره و شکل نظام:__  __طول دوره و شکل نظام:__
 طول متعادل این دوره مجموعاً 4 سال است و کلیه دروس آن در 8 الی 9 ترم برنامه ریزی میشود. دانشجویان موظفند چهار درس تخصصی را با پروژه های مربوطه و یک ((پروژه)) فارغ التحصیلی 4 واحدی و کارآموزی 4 واحدی را از واحدهای ذیربط اخذ نمایند. طول متعادل این دوره مجموعاً 4 سال است و کلیه دروس آن در 8 الی 9 ترم برنامه ریزی میشود. دانشجویان موظفند چهار درس تخصصی را با پروژه های مربوطه و یک ((پروژه)) فارغ التحصیلی 4 واحدی و کارآموزی 4 واحدی را از واحدهای ذیربط اخذ نمایند.
  طول هر ترم 17 هفته و مدت هر واحد نظری 17 ساعت، آزمایشگاهی 34 ساعت، کارگاهی 51 ساعت و کارآموزی 68 ساعت میباشد.  طول هر ترم 17 هفته و مدت هر واحد نظری 17 ساعت، آزمایشگاهی 34 ساعت، کارگاهی 51 ساعت و کارآموزی 68 ساعت میباشد.
 !سطوح رشته !سطوح رشته
 || ||
 ردیف| نام دانشگاه |کاردانی| کارشناسی| ارشد| دکترا  ردیف| نام دانشگاه |کاردانی| کارشناسی| ارشد| دکترا
 1| آموزشکده فنی اراک | | *| |  1| آموزشکده فنی اراک | | *| |
 || ||
 !درسهای رشته !درسهای رشته
 || ||
 ردیف| نام درس | ردیف | نام درس ردیف| نام درس | ردیف | نام درس
 1| آبرسانی شهری و فاضلاب |2| آزمایشگاه ترمودینامیک و انتقال حرارت  1| آبرسانی شهری و فاضلاب |2| آزمایشگاه ترمودینامیک و انتقال حرارت
 3| آزمایشگاه شیمی عمومی |4| آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس  3| آزمایشگاه شیمی عمومی |4| آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس
 5| آزمایشگاه سیالات کاربردی |6| آزمایشگاه فیزیک حرارت  5| آزمایشگاه سیالات کاربردی |6| آزمایشگاه فیزیک حرارت
 7| آلودگیهای محیط زیست |8| آکوستیک ساختمان  7| آلودگیهای محیط زیست |8| آکوستیک ساختمان
 9| ارتعاشات |10| استاتیک  9| ارتعاشات |10| استاتیک
 11| انتقال حرارت |12| ایمنی و حفاظت فنی و بهداشت محیط کار  11| انتقال حرارت |12| ایمنی و حفاظت فنی و بهداشت محیط کار
 13| برق تأسیسات و آسانسور |14| برنامه نویسی کامپیوتر  13| برق تأسیسات و آسانسور |14| برنامه نویسی کامپیوتر
 15| پروژه (اجرائی و یا تولیدی) |16| پمپ ها و کمپرسورها  15| پروژه (اجرائی و یا تولیدی) |16| پمپ ها و کمپرسورها
 17| تأسیسات برودتی پروژه |18| تأسیسات برودتی عملی  17| تأسیسات برودتی پروژه |18| تأسیسات برودتی عملی
 19| تأسیسات برودتی نظری |20| تأسیسات بهداشتی پروژه  19| تأسیسات برودتی نظری |20| تأسیسات بهداشتی پروژه
 21| تأسیسات بهداشتی عملی |22| تأسیسات بهداشتی نظری  21| تأسیسات بهداشتی عملی |22| تأسیسات بهداشتی نظری
 23| تأسیسات تهیه مطبوع پروژه|24| تأسیسات تهیه مطبوع عملی  23| تأسیسات تهیه مطبوع پروژه|24| تأسیسات تهیه مطبوع عملی
 25| تأسیسات تهیه مطبوع نظری |26| تأسیسات حرارت مرکزی پروژه  25| تأسیسات تهیه مطبوع نظری |26| تأسیسات حرارت مرکزی پروژه
 27| تأسیسات حرارت مرکزی عملی |28| تأسیسات حرارت مرکزی نظری  27| تأسیسات حرارت مرکزی عملی |28| تأسیسات حرارت مرکزی نظری
 29| تأسیسات و تجهیزات بیمارستان |30| ترمودینامیک عمومی  29| تأسیسات و تجهیزات بیمارستان |30| ترمودینامیک عمومی
 31| ترمودینامیک کاربردی |32| تصفیه آب و فاضلاب  31| ترمودینامیک کاربردی |32| تصفیه آب و فاضلاب
 33| تهویه و تبرید سنتی |34| تهویه و تبرید صنعتی  33| تهویه و تبرید سنتی |34| تهویه و تبرید صنعتی
 35| جوشکاری |36| دینامیک  35| جوشکاری |36| دینامیک
 37| روشهای تولید و کارگاه |38| ریاضی 1  37| روشهای تولید و کارگاه |38| ریاضی 1
 39| ریاضی 2 |40| ساختمان  39| ریاضی 2 |40| ساختمان
 41| سوخت و احتراق |42| سیالات عمومی  41| سوخت و احتراق |42| سیالات عمومی
 43| سیالات کاربردی |44| سیستمهای کنترل تأسیساتی  43| سیالات کاربردی |44| سیستمهای کنترل تأسیساتی
 45| شیمی عمومی |46| طراحی اجزاء و پروژه  45| شیمی عمومی |46| طراحی اجزاء و پروژه
 47| علم مواد |48| فیزیک الکتریسیته و مغناطیس  47| علم مواد |48| فیزیک الکتریسیته و مغناطیس
 49| فیزیک حرارت |50| فیزیک مکانیک  49| فیزیک حرارت |50| فیزیک مکانیک
 51| فیزیک موج و ارتعاش |52| گازرسانی  51| فیزیک موج و ارتعاش |52| گازرسانی
 53| لوله کشی |54| مبانی مهندسی برق  53| لوله کشی |54| مبانی مهندسی برق
 55| محاسبه عددی |56| محاسبه و طراحی مبدلهای حرارتی  55| محاسبه عددی |56| محاسبه و طراحی مبدلهای حرارتی
 57| مدیریت و اقتصاد صنعتی |58| معادلات دیفرانسیل  57| مدیریت و اقتصاد صنعتی |58| معادلات دیفرانسیل
 59| مقاومت مصالح |60| نقشه کشی صنعتی 1  59| مقاومت مصالح |60| نقشه کشی صنعتی 1
 61| نقشه کشی صنعتی 2 |62| نیروگاه آبی  61| نقشه کشی صنعتی 2 |62| نیروگاه آبی
 63| نیروگاه حرارتی |64| ورقکاری  63| نیروگاه حرارتی |64| ورقکاری
 65| کارآموزی 1 |66| کارآموزی 2  65| کارآموزی 1 |66| کارآموزی 2
 67| کاربرد انرژی خورشیدی |68| کاربرد کامپیوتر در تولید  67| کاربرد انرژی خورشیدی |68| کاربرد کامپیوتر در تولید
 69| کارگاه اتوماتیک |70| کارگاه ریختهگری  69| کارگاه اتوماتیک |70| کارگاه ریختهگری
 71| کارگاه ماشین ابزار |72| کنترل اتوماتیک  71| کارگاه ماشین ابزار |72| کنترل اتوماتیک
 || ||
-! صنعت و بازار کار 
-فارغ التحصیلان این دوره قادرند پاسخگوی طراحی و محاسبه و نصب و راه اندازی کلیه سیستمهای حرارتی و ((برودتی)) در صنایع مختلف باشند. 
 +! صنعت و بازار کار
 +فارغ التحصیلان این دوره قادرند پاسخگوی طراحی و محاسبه و نصب و راه اندازی کلیه سیستمهای حرارتی و ((برودتی)) در صنایع مختلف باشند.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 10 اسفند 1384 [07:30 ]   5   سمیرا_عقیلی      جاری 
 دوشنبه 08 اسفند 1384 [07:10 ]   4   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 بهمن 1384 [05:52 ]   3   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 بهمن 1384 [05:49 ]   2   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 بهمن 1384 [05:24 ]   1   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..