منو
 کاربر Online
362 کاربر online
تاریخچه ی: رشته بینایی سنجی

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:4img/daneshnameh_up/7/7c/binaeysanjy_icon.GIF

مقدمه

img/daneshnameh_up/b/b7/MM.GIF

بینائی سنجی همان علم مراقبت های بینائی است. درس خوانده های این رشته به عنوان مراقبین اولیه بهداشت چشم مسوولیت خفظ و سلامت بینائی را به عهده دارند.
چشم از اعضای کوچک بدن است اما اختلالات و عوارض آن بسیار گسترده و پیچیده است بطوری که نیازمند تجهیزات و دستگاه های مدرن است. دقت و حوصله فراوان برای مداوای یک بیمار چشمی حرف اول را می زند. طول دوره رشته بینائی سنجی 4 الی 5/4 سال است و دروس آن به صورت نظری عملی و کارآموزی ارائه می شود.
عدم معلولیت در دست ها و همچنین داشتن دید طبیعی و کارآمد و عدم هرگونه مشکل حاد در هر یک از چشم ها می تواند از عوامل مهم موفقیت به شمار آید.
ضریب دروس دبیرستان برای درس زیست 4 و درس فیزیک و شیمی و ریاضی 2 می باشد که از بین این دروس زیست شناسی و فیزیک حائز اهمیت است.
این رشته در حال حاضر فقط در دوره کارشناسی پیوسته ارائه می گردد و دوره های کارشناسی ارشد و دکتری آن در داخل کشور موجود نیست این رشته در دوره کارشناسی دارای گرایش خاصی نیست و بصورت عمومی ارائه می شود.
سطوح رشته

ردیف نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
1 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران *
2 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی زاهدان *
3 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی مشهد *
درسهای رشته


ردیف نام درسردیفنام درس
1 آسیب‌شناسی چشم 1 و 2 2 آسیب‌شناسی عمومی
3 آمار حیاتی 4 آنالیز مشاهدات کلینیکی
5 اپتومتری 1 6 اپتومتری 2
7 اپتومتری 3 8 اپتومتری افراد مسن و نیمه بینایان
9 اپتومتری پیشرفته 10 اپتومتری مشاغل و بهداشت چشم
11 اپتومتری کودکان 1 و 2 12 اپتیک هندسی و فیزیکی 2
13 اورژانسهای چشمی 14 بینایی محیطی
15 بیوشیمی 16 پایان‌نامه
17 تاریخچۀ اپتومتری و علوم بینایی 18 تشریح عمومی و اعصاب
19 تشریح و بافت‌شناسی چشم 20 داروشناسی
21 درمان آنرمالیهای دید دو چشمی 1 و 2 22 روان‌شناسی عمومی و رشد
23 زبان تخصصی 24 ژنتیک و چشم
25 شیمی عمومی 26 عدسی‌های تماسی 2
27 علائم چشمی در بعضی از بیماریهای داخلی 28 فیزیولوژی اپتیک 1 و 2
29 فیزیولوژی اعصاب 30 فیزیولوژی چشم
31 فیزیولوژی عمومی 32 فیزیک نور
33 لابراتوار اپتیک 1 34 لابراتوار اپتیک 2
35 مشاهدات کلینیکی (ابزرواسیون) 36 مقدمات اپتومتری
37 میکروب‌شناسی 38 مکانیسم دید دو چشمی
39 کارآموزی 1 و 2 و 3 40 کمکهای اولیه
صنعت و بازارکار


 • فعالیت در مراکز درمانی شامل بیمارستانها، درمانگاهها و مجتمع‌های توانبخشی به صورت خصوصی، دولتی و یا مراکز دانشگاهی.
 • تأسیس مؤسسات و دفاتر خصوصی (مطب) بینایی سنجی با کسب مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
 • تأسیس مؤسسه ساخت و فروش عینک طبی.
 • همکاری با خانه‌های بهداشتی، سازمان بهزیستی، صنایع مختلف، سازمان هواپیمائی کشور و راهنمائی رانندگی جهت ارزیابی سیستم بینایی و صدور گواهی‌های لازم.
 • همکاری با مراکز مشاوره.
 • فعالیت در زمینه‌های آموزشی در دانشگاهها و مراکز آموزشی.
 • فعالیت در زمینه‌های پژوهشی و همکاری با سازمانهای ذیربطimg/daneshnameh_up/7/7c/binaeysanjy_icon.GIF

مقدمه

img/daneshnameh_up/b/b7/MM.GIF

بینائی سنجی همان علم مراقبت های بینائی است. درس خوانده های این رشته به عنوان مراقبین اولیه بهداشت چشم مسوولیت خفظ و سلامت بینائی را به عهده دارند.
چشم از اعضای کوچک بدن است اما اختلالات و عوارض آن بسیار گسترده و پیچیده است بطوری که نیازمند تجهیزات و دستگاه های مدرن است. دقت و حوصله فراوان برای مداوای یک بیمار چشمی حرف اول را می زند. طول دوره رشته بینائی سنجی 4 الی 5/4 سال است و دروس آن به صورت نظری عملی و کارآموزی ارائه می شود.
عدم معلولیت در دست ها و همچنین داشتن دید طبیعی و کارآمد و عدم هرگونه مشکل حاد در هر یک از چشم ها می تواند از عوامل مهم موفقیت به شمار آید.
ضریب دروس دبیرستان برای درس زیست 4 و درس فیزیک و شیمی و ریاضی 2 می باشد که از بین این دروس زیست شناسی و فیزیک حائز اهمیت است.
این رشته در حال حاضر فقط در دوره کارشناسی پیوسته ارائه می گردد و دوره های کارشناسی ارشد و دکتری آن در داخل کشور موجود نیست این رشته در دوره کارشناسی دارای گرایش خاصی نیست و بصورت عمومی ارائه می شود.
سطوح رشته

ردیف نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
1 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران *
2 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی زاهدان *
3 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی مشهد *
درسهای رشته


ردیف نام درسردیفنام درس
1 آسیب‌شناسی چشم 1 و 2 2 آسیب‌شناسی عمومی
3 آمار حیاتی 4 آنالیز مشاهدات کلینیکی
5 اپتومتری 1 6 اپتومتری 2
7 اپتومتری 3 8 اپتومتری افراد مسن و نیمه بینایان
9 اپتومتری پیشرفته 10 اپتومتری مشاغل و بهداشت چشم
11 اپتومتری کودکان 1 و 2 12 اپتیک هندسی و فیزیکی 2
13 اورژانسهای چشمی 14 بینایی محیطی
15 بیوشیمی 16 پایان‌نامه
17 تاریخچۀ اپتومتری و علوم بینایی 18 تشریح عمومی و اعصاب
19 تشریح و بافت‌شناسی چشم 20 داروشناسی
21 درمان آنرمالیهای دید دو چشمی 1 و 2 22 روان‌شناسی عمومی و رشد
23 زبان تخصصی 24 ژنتیک و چشم
25 شیمی عمومی 26 عدسی‌های تماسی 2
27 علائم چشمی در بعضی از بیماریهای داخلی 28 فیزیولوژی اپتیک 1 و 2
29 فیزیولوژی اعصاب 30 فیزیولوژی چشم
31 فیزیولوژی عمومی 32 فیزیک نور
33 لابراتوار اپتیک 1 34 لابراتوار اپتیک 2
35 مشاهدات کلینیکی (ابزرواسیون) 36 مقدمات اپتومتری
37 میکروب‌شناسی 38 مکانیسم دید دو چشمی
39 کارآموزی 1 و 2 و 3 40 کمکهای اولیه
صنعت و بازارکار


 • فعالیت در مراکز درمانی شامل بیمارستانها، درمانگاهها و مجتمع‌های توانبخشی به صورت خصوصی، دولتی و یا مراکز دانشگاهی.
 • تأسیس مؤسسات و دفاتر خصوصی (مطب) بینایی سنجی با کسب مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
 • تأسیس مؤسسه ساخت و فروش عینک طبی.
 • همکاری با خانه‌های بهداشتی، سازمان بهزیستی، صنایع مختلف، سازمان هواپیمائی کشور و راهنمائی رانندگی جهت ارزیابی سیستم بینایی و صدور گواهی‌های لازم.
 • همکاری با مراکز مشاوره.
 • فعالیت در زمینه‌های آموزشی در دانشگاهها و مراکز آموزشی.
 • فعالیت در زمینه‌های پژوهشی و همکاری با سازمانهای ذیربط

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [13:44 ]   5   سمیه فارابی اصل      جاری 
 سه شنبه 09 اسفند 1384 [10:42 ]   4   کیانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 بهمن 1384 [11:17 ]   3   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 بهمن 1384 [12:03 ]   2   کیانی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 بهمن 1384 [10:28 ]   1   کیانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..