منو
 کاربر Online
250 کاربر online
تاریخچه ی: رشته برق، قدرت کاردانی

V{maketoc}
!مقدمه
هدف از این دوره تربیت ((تکنسین)) در زمینه نصب ، بهره برداری ، نظارت ، نگهداری ، عیب یابی و تعمیرات در شکبه های توزیع و همچنین پستهای توزیع فشار قوی (به انضمام تجهیزات مربوطه ) می باشد. باتوجه به اینکه صنعت آب و برق کشور ، سرمایه گذاریهای بسیار عظیمی ، چه از نظر ((تاسیسات)) و تجهیزات و چه از نظر نیروی انسانی متخصص و کارآمد ، در جهت حفظ و رشد خود و دیگر صنایع و نیز تاثیر در امور جاری اجتماعی ، اقتصادی مملکت طلب می کند و از آنجایی که این صنعت پیشرفته و پیچیده با استفاده از ((تکنولوژی)) مدرن در رسته های مختلف دارای تجهیزات بسیار متنوع و افراد متخصص در زمینه های مختلف ، طراحی . نصب . اجرا و عمدتا بهره برداری و تعمیر و نگهداری می باشد، لذا ضروری است تا حرکت و فعالیت نوینی را درجهت نیل به خودکفایی استقلال کشور در این زمینه آغاز و ادامه داد. یکی از وجوه مهم و شاخص این حرکت ، تامین تربیت نیروی انسانی کارآمد و کار آشنا می باشد که با طی آموزشهای خاص و مورد لزوم در رشته های مختلف بتوانند در بدو ورود به این صنعت وظایف محوله راحتی الامکان بدون نقص و یا بروز زیانهای آشکار و نهان انجام دهند، لذا در جهت نیل به این مقصود کمیته تخصص برق گروه علمی - کاربردی تشکیل گردیده و برای تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز صنعت آب و ((برق)) اقدام به برنامه ریزی جهت تشکیل دوره های بلند مدت و کوتاه مدت نموده است که برگزاری دوره های بلندمدت کاربردی (کاردانی و کارشناسی )از این نوع می باشد.

هدف این رشته تربیت تکنسین متخصص جهت بهره برداری صحیح از پستهای فشار قوی و فشار ضعیف و نظارت ،نگهداری ، تعمیرات و محاسبه شبکه های توزیع که به مقدار بسیار زیادی در سطح کشور موجودند می باشد. این دوره دارای دو گرایش پست و توزیع می باشد که در دروس عمومی ، پایه ، اصلی و تعدادی از دروس تخصصی ، دروسشان یکسان بوده ولی با توجه به سه معیار:

الف)اعلام نیاز شرکتها (محل خدمت آتی دانشجو)
ب)علاقه دانشجو
ج)استعداد و توانایی دانشجو (نظر استاد راهنما ، معدل )
در یکی از گرایشها ادامه تحصیل خواهند داد.

__طول دوره و شکل نظام :__
طول متوسط دوره کاردانی برق- قدرت 2 سال است و دروس نظری و عملی آن بصورت واحدی در حداقل 4 ترم ارائه می گردد و نظام آموزشی آن مطابق آئین نامه مصوب آموزشهای کاردانی در بخش صنعت از نوع آموزشهای علمی - کاربردی می باشد.
طول هر ترم 17 هفته آموزش کامل است و زمان تدریس هر واحد نظر ی17 ساعت ازمایشگاهی 51 ساعت و کارگاهی و بازدید 68 ساعت در طول یک ترم است.

__قابلیتها و تواناییهای اکتسابی از دوره :__
!!گرایش توزیع
__الف) نوسازی__
*آشنایی با نقشه برداری و تسلط به نقشه خوانی
*آشنایی کامل به تجهیزات خطوط (انواع کابلها . سیمهای هوایی ، و متعلقات خطوط ، انواع مفصل ، سر((کابل)) و … )
*تسلط کامل به استاندارد های توزیع
*شناخت کامل نسبت به تابلوها و کلید ها و نصب آنها
*تسلط کامل به سیستم زمین و نحوه زمین کردن تاسیسات
*تسلط به نصب مفصل و سرکابل

__ب) بهره برداری و نگهداری (سرویس و تعمیرات ) خطو ط و پستها :__
*عیب یابی
*کاربرروی خطوط گرم
*جمع آوری آمار و اطلاعات و نحوه بکارگیری آنها
*سرویس و تعمیرات شبکه و تجهیزات مربوطه به آن
*آشنایی با مانور کردن شبکه

!!گرایش پست
__الف) بهره برداری__
*آشنایی باساختمان و طرز کار تجهیزات مورد استفاده در پستها
*آشنایی با شرایط مناسب عملکرد هر یک از تجهیزات و ((پارامتر))های قابل کنترل جهت بهره برداری صحیح
*انجام مانورهای لازم درخواستی توسط مراکز کنترل
*قدرت تصمیم گیری در مورد مانورهای ضروری بروزحادثه ، شناخت کامل طرحهای تک خطی و ((میمیک)) پست.

__ب)نوسازی و نصب__
*تسلط کامل به خواندن نقشه های اجرایی و توان استفاده از دستورالعملهای نصب
*آشنایی با روش بارگیری . حمل و تخلیه تجهیزات
*نصب ((ترانس)) قدرت، ترانس زمین و ((راکتور))ها
*نصب کلیدهای فشار قوی و ((سکسیونر))ها
*نصب تابلوهای فشار قوی ، کنترل و حفاظت و اندازه گیر ی، تابلوهای تغذیه داخلی ، باطریخانه و انجام کلیه کابل کشیها و سیم بندیها

__ج) تعمیرات__
*آشنایی کامل با ساختمان و کارکرد ترانسفورمرهای قدرت ، تپ چنجرها ، راکتورها و مقاومت های محدود کننده
*آشنایی کامل با نحوه و چگونگی تعمیر و تعویض اجزا ((ترانسفورمر)) قدرت
*آشنایی با نحوه نمونه برداری ، تست، ((تصفیه)) و تزریق روغن
*آشنایی کامل با قطعات و ساختمان و عملکرد کلیدهای فشار قوی
*آشنایی با نحوه تعمیر کلیدهای فشار قوی
*آشنایی کامل با ساختمان سایر تجهیزات مورد استفاده در پست و عیب یابی و تعمیر و تعویض قطعات و تجهیزات


!سطوح رشته

||ردیف| نام دانشگاه| کاردانی |کارشناسی| ارشد |دکترا
1| آزاد- اهر | |* | |
2| آزاد- بجنورد | | *| |
3| آزاد- تربت حیدریه| | *| |
4| آزاد- ساوه | |* | |
5| آزاد- شهر بابک | |* | |
6| آزاد- شوشتر | |* | |
7| آزاد- قائنات | |* | |
8| آزاد- کرمانشاه | |* | |
9| آزاد-ابهر | | *| |
10| آزاد-بروجرد | |* | |
||

!درسهای رشته
||
ردیف |نام درس | ردیف | نام درس
1| آزمایشگاه الکترونیک 1 |2 |آزمایشگاه الکترونیک 2
3| آزمایشگاه تکنیک پالس |4 |آزمایشگاه سیستمهای قدرت
5| آزمایشگاه عایقها و فشار قوی |6 |آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته و مغناطیس
7| آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی |8 |آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 1
9| آزمایشگاه مدارهای مخابراتی |10 |آزمایشگاه مدارهای منطقی
11| آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری |12 |آزمایشگاه الکترونیک 3
13| آزمایشگاه الکترونیک صنعتی |14 |آزمایشگاه اندازه گیری مدار
15| آزمایشگاه ریزپردازنده |16 |آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی
17| آزمایشگاه فیزیک عمومی |18| آمار و احتمالات مهندسی
19| ابزار دقیق | 20| اصول میکرو کامپیوترها
21| اصول و فلسفه آموزش |22 |الکترومغناطیس
23| الکترونیک 1 |24| الکترونیک 2
25| الکترونیک 3 |26| الکترونیک صنعتی
27| اندازه گیری الکتریکی |28| اندازه گیری و سنجش پیشرفت تحصیلی
29| اندازه‌گیری الکترونیکی |30| بررسی سیستمهای قدرت 2
31| بررسی و طراحی سیستم های الکترونیکی |32| بررسی کتب درسی متوسطه و چگونگی تدریس آنها
33| برنامه نویسی کامپیوتر| 34| پروژه
35| تجزیه و تحلیل سیستم‌ها |36| تمرین معلمی (1)، (2) (عملی)
37| تکنولوژی مواد برقی|38| تکنیک پالس
39| رئولوژی پلیمرها 2 |40| رسم فنی برق
41| رسم فنی عمومی (مکانیک) |42| روان شناسی تربیتی
43| روان‌شناسی عمومی |44| روش تحقیق با تأکید بر علوم تربیتی
45| ریاضی پیش دانشگاهی |46| ریاضی عمومی 1
47| ریاضی عمومی 2 |48| ریاضی مهندسی
49| ریزپردازنده |50| زبان پیش دانشگاهی
51| زبان تخصصی |52| سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش
53| سیستمهای کنترل خطی |54| سیستم های انتقال
55| سیستم های تلویزیون |56| سیستم های کنترل دیجیتال و غیر خطی
57| شبکه‌های کامپیوتری |58| طراحی خودکار مدارهای دیجیتال
59| طراحی، تولید و کاربرد مواد آموزشی |60| عایقها و فشار قوی
61| فیزیک الکتریسیته و مغناطیس |62| فیزیک پیش دانشگاهی
63| فیزیک عمومی |64| فیلتر و سنتز مدار
65| مأخذشناسی اسلام |66| ماشین‌های الکتریکی 2
67| ماشینهای الکتریکی 1 |68| مباحث ویژه در الکترونیک
69| مباحث ویژه در قدرت |70| مبانی کامپیوتر
71| مبانی برنامه ریزی درسی|72| محاسبات عددی
73| مخابرات |74| مدارهای الکتریکی 1
75| مدارهای الکتریکی 2 |76| مدارهای مخابراتی
77| مدارهای منطقی | 78| معادلات دیفرانسیل
79| معماری کامپیوتر |80| مقدمات راهنمایی و مشاوره
81| کارآموزی |82| کاربرد نرم افزارهای آموزشی در تدریس
83| کارگاه شبکه های هوایی |84| کارگاه عمومی برق
85| کارگاه کابل کشی و مفصل بندی |86| کلیات روشها و فنون تدریس (1) نظری
87| کلیات روشها و فنون تدریس (2) کارگاهی |88| کنترل صنعتی
89| کنترل کامپیوتری
||

! صنعت و بازار کار

فارغ التحصیلان دوره کاردانی برق- قدرت تواناییهای زیر را دارا خواهند بود.
__الف- گرایش توزیع:__
*انتقال نظرات و روشهای مورد تایید مهندسان به کارگران فنی ماهر.
*تهیه و تفسیر نقشه ها و کروکی های مهندسان و پیاده کردن آنها به کمک کارگران فنی ماهر.
*استفاده از جداول فنی و کتب استاندارد.
*آشنایی کامل به تجهیزات خطوط و نصب آنها (انواع کابلها، سیمهای هوایی و متعلقات خطوط، انواع مفصل، سر کابل و ...)
*نصب و راه اندازی دستگاهها و بازرسی و کنترل مرغوبیت سرویس و تعمیرات شبکه و تجهیزات مربوط به آن
*آشنایی کامل به گزارش نویسی و کنترل
*آشنایی با مبانی مدیریت، برنامه ریزی و کنترل ((پروژه)) و سرپرستی
*طراحی شبکه های فشار ضعیف، فشار متوسط، پستهای هوایی و زمینی

__ب- گرایش پست:__
*آشنایی با ساختمان طرز کار تجهیزات مورد استفاده در پستها
*آشنایی با شرایط مناسب عملکرد هر یک از تجهیزات و پارامترهای قابل کنترل جهت بهره برداری صحیح
*قدرت تصمیم گیری در مورد مانورهای ضروری در صورت بروز حادثه، شناخت کامل طرحهای کمک خطی و میمیک پست تسلط کامل به خواندن نقشه های اجرایی و توان استفاده از دستورالعمل های نصب
*نصب ترانس قدرت- ترانس زمینی- راکتور- کلیدهای فشار قوی و سکسیونرها- تابلوهای فشار قوی
*کنترل و محافظت و راه اندازی تابلوهای تغذیه داخلی باطریخانه و کابل کشیها و سیم بندیها
*آشنایی کامل با ساختمان و کارکرد ترانسفورمرهای قدرت و تب چنجرها و راکتورها و مقاومت های محدودکننده و تعویض اجزا ترانسفورمر قدرت
*آشنایی کامل با ساختمان سایر تجهیزات مورد استفاده در پست و عیب و تعمیر و تعویض قطعات و تعمیر کلیدهای فشار قوی.
*آشنایی کامل با نحوه کار ساختمان و تنظیم وسایل حفاظتی و اندازه گیری، حفاظت ترانسفورمرو خطوط

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 10 اسفند 1384 [07:10 ]   9   سمیرا_عقیلی      جاری 
 دوشنبه 08 اسفند 1384 [05:17 ]   8   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 04 اسفند 1384 [08:02 ]   7   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 اسفند 1384 [06:46 ]   6   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 03 اسفند 1384 [06:45 ]   5   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 بهمن 1384 [09:09 ]   4   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 بهمن 1384 [08:38 ]   3   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 بهمن 1384 [08:32 ]   2   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 بهمن 1384 [08:32 ]   1   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..