منو
 کاربر Online
759 کاربر online
تاریخچه ی: رشته الکترونیک شاخه فنی و حرفه ای

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:3


img/daneshnameh_up/0/0e/electro.jpg

مقدمه

دوره کارشناسی مخابرات و الکترونیک و الکترونیک دریایی از دوره های آموزش عالی است که هدف آن تربیت کارشناس در زمینه شناخت نحوه عملکرد و چگونگی نگهداری و بهره برداری و تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها و مدارهای مخابراتی و الکترونیکی دریایی است. دروس این دوره ترکیبی از درس عمومی، علوم پایه و دروس اصلی مهندسی برق و دروس تخصصی مخابرات و الکترونیک دریایی است که با توجه به نیازهای نیروهای دریایی جمهوری اسلامی و سایر ارگانهای دریایی برنامه ریزی شده است.
طول دوره و شکل نظام:
طول متوسط این دوره 4 سال است و طول هر ترم 17 هفته آموزش کامل است مدت هر واحد درس نظری حداقل 17 ساعت و عملی و آزمایشگاهی 24 ساعت و کارگاهی حداقل 51 ساعت است.
ضرورت و اهمیت:
ضرورت و اهمیت آموزش کارشناس در این رشته با توجه به موارد زیر روشن می شود.
  • تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در مشاغل تعمیرات و نگهداری تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی.
  • تنوع سیستمهای مخابراتی و الکترونیکی در نیروهای دریایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کاربرد وسیع فن آوری جدید مخابرات و الکترونیک در دستگاههای مدرن موجود در واحدهای شناور رزمی و تدارکاتی مانند سیستمهای سلاح (توپخانه، موشک، سلاح های زیر سطحی)، رادارهای ردیاب، هدایت آتش، جستجوگر و ناوبری تجهیزات جنگ های الکترونیکی، سایت های دفاع ساحلی، ناوبری الکترونیکی و ...
  • توسعه روزافزون تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی در نیروی دریایی و سایر ارگانهای دریایی
  • فراهم آوردن زمینه های خود کفایی در تربیت کارشناس مخابرات و الکترونیک دریایی
  • کمک به تحقیقات و پژوهش در زمینه های مختلف به منظور بازسازی و نوسازی تجهیزات و دستیابی به فن آوری مدرن و ساخت تجهیزات مورد نیاز.

درسهای رشته


سال دوم
ردیف نام درس نظری عملی
1 آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی 0 1
2 آمادگی دفاعی 2 0
3 ادبیات فارسی (2) 2 0
4 اصول و اندازه گیری الکتریکی 2 0
5 الکترونیک عمومی (1) 2 0
6 تاریخ معاصر ایران 2 0
7 تربیت بدنی (2) 0 1
8 تعلیمات دینی و قرآن (2) 3 0
9 رسم فنی 1 1
10 ریاضی (2) 4 0
11 زبان خارجه (2) 2 0
12 زبان فارسی (2) 2 0
13 عربی (1/2) 1 0
14 مبانی برق 4 0
15 کارگاه الکترونیک مقدماتی 0 1
16 کارگاه سیم کشی (1) 0 1
17 کارگاه مقدماتی مکانیک 0 1

سال سوم
ردیف نام درس نظری عملی
1 آزمایشگاه مبانی مخابرات و رادیو 1 2
2 الکترونیک عمومی (2) 4 0
3 تربیت بدنی (3) 0 1
4 تعلیمات دینی و قرآن (3) 3 0
5 جغرافیای عمومی و استان 3 0
6 ریاضی (3) 1 1
7 عربی (2/2) 1 0
8 مبانی دیجیتال 2 0
9 مبانی مخابرات و رادیو 3 0
10 مبانی و کاربرد رایانه 1 1
11 مدارهای الکتریکی (1) 4 0
12 کارآموزی 2 0
13 کارگاه الکترونیک عمومی 1 2
صنعت و بازار

زمینه های شغلی رشته مذکور عبارت است از :
مونتاژکار سیستم های پیجینگ
تعمیر و راه اندازی سیستم پیجینگ
اپراتور رادیو و تلویزیون (اتاق فرمان)
نصب ماشین آلات صنعتی الکترونیکی
متصدی حفاظت سیستم های الکترونیکی
متصدی نگهداری خطوط برق و تلگراف و تلفن
نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی الکترونیکی
متصدی کنترل کیفیت محصولات صنعتی Q.C
تعمیر و دستگاه های مخابراتی « صوتی و تصویری »
و .....
مقدمه

دوره کارشناسی مخابرات و الکترونیک و الکترونیک دریایی از دوره های آموزش عالی است که هدف آن تربیت کارشناس در زمینه شناخت نحوه عملکرد و چگونگی نگهداری و بهره برداری و تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها و مدارهای مخابراتی و الکترونیکی دریایی است. دروس این دوره ترکیبی از درس عمومی، علوم پایه و دروس اصلی مهندسی برق و دروس تخصصی مخابرات و الکترونیک دریایی است که با توجه به نیازهای نیروهای دریایی جمهوری اسلامی و سایر ارگانهای دریایی برنامه ریزی شده است.
طول دوره و شکل نظام:
طول متوسط این دوره 4 سال است و طول هر ترم 17 هفته آموزش کامل است مدت هر واحد درس نظری حداقل 17 ساعت و عملی و آزمایشگاهی 24 ساعت و کارگاهی حداقل 51 ساعت است.
ضرورت و اهمیت:
ضرورت و اهمیت آموزش کارشناس در این رشته با توجه به موارد زیر روشن می شود.
  • تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در مشاغل تعمیرات و نگهداری تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی.
  • تنوع سیستمهای مخابراتی و الکترونیکی در نیروهای دریایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کاربرد وسیع فن آوری جدید مخابرات و الکترونیک در دستگاههای مدرن موجود در واحدهای شناور رزمی و تدارکاتی مانند سیستمهای سلاح (توپخانه، موشک، سلاح های زیر سطحی)، رادارهای ردیاب، هدایت آتش، جستجوگر و ناوبری تجهیزات جنگ های الکترونیکی، سایت های دفاع ساحلی، ناوبری الکترونیکی و ...
  • توسعه روزافزون تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی در نیروی دریایی و سایر ارگانهای دریایی
  • فراهم آوردن زمینه های خود کفایی در تربیت کارشناس مخابرات و الکترونیک دریایی
  • کمک به تحقیقات و پژوهش در زمینه های مختلف به منظور بازسازی و نوسازی تجهیزات و دستیابی به فن آوری مدرن و ساخت تجهیزات مورد نیاز.

درسهای رشته


سال دوم
ردیف نام درس نظری عملی
1 آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی 0 1
2 آمادگی دفاعی 2 0
3 ادبیات فارسی (2) 2 0
4 اصول و اندازه گیری الکتریکی 2 0
5 الکترونیک عمومی (1) 2 0
6 تاریخ معاصر ایران 2 0
7 تربیت بدنی (2) 0 1
8 تعلیمات دینی و قرآن (2) 3 0
9 رسم فنی 1 1
10 ریاضی (2) 4 0
11 زبان خارجه (2) 2 0
12 زبان فارسی (2) 2 0
13 عربی (1/2) 1 0
14 مبانی برق 4 0
15 کارگاه الکترونیک مقدماتی 0 1
16 کارگاه سیم کشی (1) 0 1
17 کارگاه مقدماتی مکانیک 0 1

سال سوم
ردیف نام درس نظری عملی
1 آزمایشگاه مبانی مخابرات و رادیو 1 2
2 الکترونیک عمومی (2) 4 0
3 تربیت بدنی (3) 0 1
4 تعلیمات دینی و قرآن (3) 3 0
5 جغرافیای عمومی و استان 3 0
6 ریاضی (3) 1 1
7 عربی (2/2) 1 0
8 مبانی دیجیتال 2 0
9 مبانی مخابرات و رادیو 3 0
10 مبانی و کاربرد رایانه 1 1
11 مدارهای الکتریکی (1) 4 0
12 کارآموزی 2 0
13 کارگاه الکترونیک عمومی 1 2
صنعت و بازار

زمینه های شغلی رشته مذکور عبارت است از :
مونتاژکار سیستم های پیجینگ
تعمیر و راه اندازی سیستم پیجینگ
اپراتور رادیو و تلویزیون (اتاق فرمان)
نصب ماشین آلات صنعتی الکترونیکی
متصدی حفاظت سیستم های الکترونیکی
متصدی نگهداری خطوط برق و تلگراف و تلفن
نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی الکترونیکی
متصدی کنترل کیفیت محصولات صنعتی Q.C
تعمیر و دستگاه های مخابراتی « صوتی و تصویری »
و .....تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 07 اسفند 1384 [06:09 ]   4   سمیرا_عقیلی      جاری 
 سه شنبه 11 بهمن 1384 [11:02 ]   3   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 سه شنبه 11 بهمن 1384 [11:00 ]   2   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 سه شنبه 11 بهمن 1384 [10:49 ]   1   معصومه قاسمی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..