منو
 صفحه های تصادفی
روشهای مبارزه با بیماریهای گیاهی
نوشته ای از غیب برای حاملان سر مقدس امام حسین علیه السلام
کمک امام باقر علیه السلام به خدمتکاران
از کار انداختن Balloon Tip
وجه تسمیه اصفهان
سرعت
اضمحلال جامعه ایرانی در عهد مغول و ایلخانان
ایجاد لینک های جدید مرتیط با ورزش
مدین
دگرگونی اصابتی
 کاربر Online
466 کاربر online
تاریخچه ی: رشته اعضاء مصنوعی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-64Lines: 1-64
 V{maketoc} V{maketoc}
 +{picture=azayemasnoey_icon.GIF}
 !مقدمه !مقدمه
 جنگ تحمیلی در ایران زمینه مناسبی شد برای رشد چشمگیر این رشته گرچه بر اثر تصادف و دیابت بسیاری از افراد پای خود را از دست می دهند اما واقعیت آن است که جنگ شمار نیازمندان این بخش را به صورتی جدی افزایش داد و باعث شد متناسب با نیازها رفتارهای بخش های مختلف در هلال احمر ، بنیاد جانبازان دچار تغییر گردد و ارتباط فعالی را با خارج برقرار سازند . رشته اعضای مصنوعی و وسایل کمکی (ارتوپدی فنی) یکی از رشته های گروه(( توانبخشی ))است که در زمینه طراحی و ساخت انواع وسائل کمکی و اندام های مصنوعی (ارتزو پروتز) برای افراد معلول نیازمند فعالیت دارد. جنگ تحمیلی در ایران زمینه مناسبی شد برای رشد چشمگیر این رشته گرچه بر اثر تصادف و دیابت بسیاری از افراد پای خود را از دست می دهند اما واقعیت آن است که جنگ شمار نیازمندان این بخش را به صورتی جدی افزایش داد و باعث شد متناسب با نیازها رفتارهای بخش های مختلف در هلال احمر ، بنیاد جانبازان دچار تغییر گردد و ارتباط فعالی را با خارج برقرار سازند . رشته اعضای مصنوعی و وسایل کمکی (ارتوپدی فنی) یکی از رشته های گروه(( توانبخشی ))است که در زمینه طراحی و ساخت انواع وسائل کمکی و اندام های مصنوعی (ارتزو پروتز) برای افراد معلول نیازمند فعالیت دارد.
 در ایران سابقه تاسیس مرکز ((ارتوپدی)) فنی به دهه 40 بر می گردد و دانشکده توانبخشی در سال 1361 تأسیس شده است. تربیت کارشناسانی که با طراحی و ساخت وسائل کمکی ارتوپدی و ((اعضای مصنوعی)) ، ناتوانی افراد سانحه دیده را ترمیم می در این رشته علاوه بر گذراندن واحدهای پایه پزشکی با اصول طراحی مهندسی نیز آشنا می شوید و از آنجا که این رشته ارتباط نزدیکی با تکنولوژی های پیشرفته دارد لزوم پویایی و بازنگری مستمر در آن ضروری است. اندام های مصنوعی ساخته شده حدود 70 درصد از فعالیت های اندام های سالم را انجام می دهند. در ایران سابقه تاسیس مرکز ((ارتوپدی)) فنی به دهه 40 بر می گردد و دانشکده توانبخشی در سال 1361 تأسیس شده است. تربیت کارشناسانی که با طراحی و ساخت وسائل کمکی ارتوپدی و ((اعضای مصنوعی)) ، ناتوانی افراد سانحه دیده را ترمیم می در این رشته علاوه بر گذراندن واحدهای پایه پزشکی با اصول طراحی مهندسی نیز آشنا می شوید و از آنجا که این رشته ارتباط نزدیکی با تکنولوژی های پیشرفته دارد لزوم پویایی و بازنگری مستمر در آن ضروری است. اندام های مصنوعی ساخته شده حدود 70 درصد از فعالیت های اندام های سالم را انجام می دهند.
 تأسیس دوره های تحصیلات تکمیلی و تجهیز بیشتر کلینیک های آموزشی درمانی کمک شایانی به پیشرفت و بهبود وضعیت افراد نیازمند کرده است. فارغ التحصیلان دوره کارشناسی این رشته می توانند در رشته هایی مثل مدیریت توانبخشی ادامه تحصیل بدهند. ضریب دروس دبیرستان برای ((زیست شناسی ))4 و ریاضی و فیزیک و شیمی 2 می باشد. که در درس ریاضی و فیزیک نقش مهم تری دارند. دانشجویان این رشته باید در برخورد با معلولین و نیازمندان به دست و پای مصنوعی از صبر و حوصله و دقت کافی برخوردار باشند.  تأسیس دوره های تحصیلات تکمیلی و تجهیز بیشتر کلینیک های آموزشی درمانی کمک شایانی به پیشرفت و بهبود وضعیت افراد نیازمند کرده است. فارغ التحصیلان دوره کارشناسی این رشته می توانند در رشته هایی مثل مدیریت توانبخشی ادامه تحصیل بدهند. ضریب دروس دبیرستان برای ((زیست شناسی ))4 و ریاضی و فیزیک و شیمی 2 می باشد. که در درس ریاضی و فیزیک نقش مهم تری دارند. دانشجویان این رشته باید در برخورد با معلولین و نیازمندان به دست و پای مصنوعی از صبر و حوصله و دقت کافی برخوردار باشند.
 !سطوح رشته !سطوح رشته
 ||ردیف| نام دانشگاه| کاردانی| کارشناسی| ارشد| دکترا  ||ردیف| نام دانشگاه| کاردانی| کارشناسی| ارشد| دکترا
 1 |علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی اصفهان| | * | |  1 |علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی اصفهان| | * | |
 2 |علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران| |* | | ||  2 |علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران| |* | | ||
 !درسهای رشته  !درسهای رشته
 ||ردیف| نام درس |ردیف|نام درس ||ردیف| نام درس |ردیف|نام درس
 1| آشنایی با طراحی و ساخت ارتزهای اندام تحتانی| 2| آشنایی با طراحی و ساخت ارتزهای اندام فوقانی  1| آشنایی با طراحی و ساخت ارتزهای اندام تحتانی| 2| آشنایی با طراحی و ساخت ارتزهای اندام فوقانی
 3| آشنایی با طراحی و ساخت ارتزهای ستون فقرات |4| آشنایی با طراحی و ساخت پروتزهای اندام فوقانی  3| آشنایی با طراحی و ساخت ارتزهای ستون فقرات |4| آشنایی با طراحی و ساخت پروتزهای اندام فوقانی
 5| آشنایی با طراحی و ساخت پروتزهای زیر زانو |6| آناتومی انسانی  5| آشنایی با طراحی و ساخت پروتزهای زیر زانو |6| آناتومی انسانی
 7| آناتومی انسانی 2 |8| آناتومی سطحی  7| آناتومی انسانی 2 |8| آناتومی سطحی
 9| ارتوپدی |10| ارزشیابی و اندازه‌گیری عضلات  9| ارتوپدی |10| ارزشیابی و اندازه‌گیری عضلات
 11| اصطلاحات پزشکی |12| اصول توانبخشی  11| اصطلاحات پزشکی |12| اصول توانبخشی
 13| اصول فیزیوتراپی و کاردرمانی |14| ایمنی و پیشگیری از سوانح کارگاهی  13| اصول فیزیوتراپی و کاردرمانی |14| ایمنی و پیشگیری از سوانح کارگاهی
 15| بهداشت عمومی |16| پایان‌نامه  15| بهداشت عمومی |16| پایان‌نامه
 17| تئوری ارتز 1 |18| تئوری پروتز 2  17| تئوری ارتز 1 |18| تئوری پروتز 2
 19| تئوری پروتز 3 |20| توری پروتز 1  19| تئوری پروتز 3 |20| توری پروتز 1
 21| تکنولوژی چوب |22| تکنیک ارتوپدی فنی  21| تکنولوژی چوب |22| تکنیک ارتوپدی فنی
 23| تکنیک درودگری |24| تکنیک قطعه‌سازی  23| تکنیک درودگری |24| تکنیک قطعه‌سازی
 25| تکنیک‌های چرم‌کاری |26| تکنیک‌های فلزکاری  25| تکنیک‌های چرم‌کاری |26| تکنیک‌های فلزکاری
 27| خواص مواد |28| خواص مواد مصنوعی  27| خواص مواد |28| خواص مواد مصنوعی
 29| رادیولوژی |30| رسم فنی  29| رادیولوژی |30| رسم فنی
 31| روانشناسی معلولین |32| روش تحقیق و آمار  31| روانشناسی معلولین |32| روش تحقیق و آمار
 33| ریاضیات عمومی و مقدمات آمار |34| مدیریت مراکز ارتوپدی فنی  33| ریاضیات عمومی و مقدمات آمار |34| مدیریت مراکز ارتوپدی فنی
 35| مقاومت مصالح |36| مکانیک  35| مقاومت مصالح |36| مکانیک
 37| نورولوژی |38| کارآموزی در عرصه ارتزهای اندام تحتانی  37| نورولوژی |38| کارآموزی در عرصه ارتزهای اندام تحتانی
 39| کارآموزی در عرصه ارتزهای بالای زانو |40| کارآموزی در عرصه ارتزهای پا  39| کارآموزی در عرصه ارتزهای بالای زانو |40| کارآموزی در عرصه ارتزهای پا
 41| کارآموزی در عرصه ارتزهای زیر زانو |42| کارآموزی در عرصه ارتزهای ستون فقرات  41| کارآموزی در عرصه ارتزهای زیر زانو |42| کارآموزی در عرصه ارتزهای ستون فقرات
 43|کارآموزی در عرصه پروتز بالای آرنج |44| کارآموزی در عرصه پروتز روی زانو  43|کارآموزی در عرصه پروتز بالای آرنج |44| کارآموزی در عرصه پروتز روی زانو
 45| کارآموزی در عرصه پروتز لگن |46| کارآموزی در عرصه پروتزهای بالای زانو  45| کارآموزی در عرصه پروتز لگن |46| کارآموزی در عرصه پروتزهای بالای زانو
 47 |کارآموزی در عرصه پروتزهای مچ پا و پنجه |48| کمک‌های اولیه  47 |کارآموزی در عرصه پروتزهای مچ پا و پنجه |48| کمک‌های اولیه
 49| کینزیولوژی و بیومکانیک 2 و 3 | | || 49| کینزیولوژی و بیومکانیک 2 و 3 | | ||
 !صنعت و بازارکار !صنعت و بازارکار
 عمده فعالیت این کارشناسان، طراحی و ساخت وسایل کمکی برای بهبود عملکرد اندامهای معلولین و بیماران، اصلاح نابهنجاری‌ها و حفظ بخشی از بدن در وضعیت ثابت برای اهداف خاص است.  عمده فعالیت این کارشناسان، طراحی و ساخت وسایل کمکی برای بهبود عملکرد اندامهای معلولین و بیماران، اصلاح نابهنجاری‌ها و حفظ بخشی از بدن در وضعیت ثابت برای اهداف خاص است.
 همچنین طراحی و ساخت اعضای مصنوعی برای بهبود عملکرد و ظاهر افرادی که دچار قطع عضو شده‌اند، از زمینه‌های فعالیت این کارشناسان است. این وسایل برای افرادی آسیب دیده در سه محدودة قبل از جراحی، جایگزین جراحی و یا بعد از جراحی تجویز می‌گردد. از مراکزی که فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند در آن مشغول بکار شوند، می‌توان به این موارد اشاره کرد: همچنین طراحی و ساخت اعضای مصنوعی برای بهبود عملکرد و ظاهر افرادی که دچار قطع عضو شده‌اند، از زمینه‌های فعالیت این کارشناسان است. این وسایل برای افرادی آسیب دیده در سه محدودة قبل از جراحی، جایگزین جراحی و یا بعد از جراحی تجویز می‌گردد. از مراکزی که فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند در آن مشغول بکار شوند، می‌توان به این موارد اشاره کرد:
 همکاری با بنیاد جانبازان. همکاری با بنیاد جانبازان.
 * فعالیت در سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران. * فعالیت در سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
 * تأسیس و ارائه خدمات به صورت مؤسسات خصوصی با همکاری مسؤولین فنی. * تأسیس و ارائه خدمات به صورت مؤسسات خصوصی با همکاری مسؤولین فنی.
 * فعالیت در سازمان بهزیستی کشور. * فعالیت در سازمان بهزیستی کشور.
 * فعالیت در آموزش و تدریس دانشجویان. * فعالیت در آموزش و تدریس دانشجویان.
 * فعالیت در مراکز پژوهشی و همکاری با سازمانهای مربوط. * فعالیت در مراکز پژوهشی و همکاری با سازمانهای مربوط.
 البته با توجه به نیاز 5/0 درصدی (یعنی یک نفر از هر 200 نفر) به خدمات ارتوپدی فنی، جامعه در این زمینه کمبود‌های زیادی دارد که کارشناسان و فارغ‌التحصیلان این رشته با حذف به بازار کار می‌توانند این نقیصه را رفع نمایند. البته با توجه به نیاز 5/0 درصدی (یعنی یک نفر از هر 200 نفر) به خدمات ارتوپدی فنی، جامعه در این زمینه کمبود‌های زیادی دارد که کارشناسان و فارغ‌التحصیلان این رشته با حذف به بازار کار می‌توانند این نقیصه را رفع نمایند.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 09 اسفند 1384 [10:32 ]   2   کیانی      جاری 
 دوشنبه 24 بهمن 1384 [09:36 ]   1   کیانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..