منو
 کاربر Online
591 کاربر online
تاریخچه ی: رشته آبادانی روستاها

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-55Lines: 1-55
 V{maketoc} V{maketoc}
 {picture=AbiRoosta.jpg} {picture=AbiRoosta.jpg}
 !مقدمه !مقدمه
 بررسی مشخصات ((جغرافی|جغرافیایی)) و جمعیتی کشور نشان می دهد که بخش عمده ای از جمعیت کشور در روستاهای بزرگ و کوچک زندگی می کنند. بررسی مشخصات ((جغرافی|جغرافیایی)) و جمعیتی کشور نشان می دهد که بخش عمده ای از جمعیت کشور در روستاهای بزرگ و کوچک زندگی می کنند.
 روستاها و تمرکز یکنواخت مردم در این بخش ها طبعا امکان خدمات رسانی را با دشواری روبرو می نماید از طرف دیگر بعد از پیروزی انقلاب اسلامی لزوم توجه به اقشار زحمتکش مستقر در روستاها و ایجاد طرحهای مختلف عمرانی به منظور بهبود شرایط زندگی و افزایش تولیدات کشاورزی مورد توجه و تاکید مسئولین و برنامه ریزان کشور می باشد برای انجام ((پروژه)) های عمرانی در زمینه های مختلف از جمله راه سازی ، انجام طرحهای جامع روستایی و ارائه طرحهای ((معماری)) مطلوب ، مناسب با شرایط اقلیمی نقاط مختلف کشور ، ساخت ساختمانهای مقاوم و مناسب (مسکونی ، مراکز پزشکی درمانی ، فرهنگی و… ) جمع آوری و انتقال و توزیع آب ، اجرای چاه و اصلاح ((قنات|قنوات))، راه اندازی ماشین آلات و… نیاز به افراد متخصص در رشته های مختلف می باشد.  روستاها و تمرکز یکنواخت مردم در این بخش ها طبعا امکان خدمات رسانی را با دشواری روبرو می نماید از طرف دیگر بعد از پیروزی انقلاب اسلامی لزوم توجه به اقشار زحمتکش مستقر در روستاها و ایجاد طرحهای مختلف عمرانی به منظور بهبود شرایط زندگی و افزایش تولیدات کشاورزی مورد توجه و تاکید مسئولین و برنامه ریزان کشور می باشد برای انجام ((پروژه)) های عمرانی در زمینه های مختلف از جمله راه سازی ، انجام طرحهای جامع روستایی و ارائه طرحهای ((معماری)) مطلوب ، مناسب با شرایط اقلیمی نقاط مختلف کشور ، ساخت ساختمانهای مقاوم و مناسب (مسکونی ، مراکز پزشکی درمانی ، فرهنگی و… ) جمع آوری و انتقال و توزیع آب ، اجرای چاه و اصلاح ((قنات|قنوات))، راه اندازی ماشین آلات و… نیاز به افراد متخصص در رشته های مختلف می باشد.
 پراکندگی روستاها و حجم محدود و جمعیت متمرکز در این نقاط امکان اعزام تعداد زیادی افراد متخصص که برنامه کار و شرح وظایف کامل و کافی ندارند را بسیار دشوار می نماید.  پراکندگی روستاها و حجم محدود و جمعیت متمرکز در این نقاط امکان اعزام تعداد زیادی افراد متخصص که برنامه کار و شرح وظایف کامل و کافی ندارند را بسیار دشوار می نماید.
 جهت گیری کلی برنامه کارشناسی آبادانی روستاها برآن است فارغ التحصیلان این دوره بعد از طی مباحث عمومی و کلی دروس مهندسی ، در حد نیاز روستاها آشنایی و تبحر بر مسائل : معماری روستاها و طرحهای جامع روستایی ، مسائل عمرانی (ایجاد ساختمانهای مقاوم و ((بهسازی)) ساختمانها ) راهسازی و جمع آوری و انتقال آب و استفاده از روشها و ماشین آلات مناسب در امور کشاورزی پیدا نمایند.  جهت گیری کلی برنامه کارشناسی آبادانی روستاها برآن است فارغ التحصیلان این دوره بعد از طی مباحث عمومی و کلی دروس مهندسی ، در حد نیاز روستاها آشنایی و تبحر بر مسائل : معماری روستاها و طرحهای جامع روستایی ، مسائل عمرانی (ایجاد ساختمانهای مقاوم و ((بهسازی)) ساختمانها ) راهسازی و جمع آوری و انتقال آب و استفاده از روشها و ماشین آلات مناسب در امور کشاورزی پیدا نمایند.
 طول متوسط دوره این مجموعه 3 سال است . طول هر نیمسال تحصیلی 16 هفته آموزش کامل می باشد . هر واحد درسی نظری به مدت 16 ساعت و عملی به مدت 32 ساعت و کارگاهی به مدت 48 ساعت در طول هر نیمسال تحصیلی می باشد. طول متوسط دوره این مجموعه 3 سال است . طول هر نیمسال تحصیلی 16 هفته آموزش کامل می باشد . هر واحد درسی نظری به مدت 16 ساعت و عملی به مدت 32 ساعت و کارگاهی به مدت 48 ساعت در طول هر نیمسال تحصیلی می باشد.
 !سطوح رشته !سطوح رشته
 || ||
 ردیف| نام دانشگاه| کاردانی| کارشناسی| ارشد |دکترا  ردیف| نام دانشگاه| کاردانی| کارشناسی| ارشد |دکترا
 1 |شهید بهشتی | | * | |  1 |شهید بهشتی | | * | |
 || ||
 !درسهای رشته !درسهای رشته
 || ||
 ردیف| نام درس |ردیف |نام درس ردیف| نام درس |ردیف |نام درس
 1| آب و فاضلاب روستاها | 2 |آشنایی با فن طراحی بناها  1| آب و فاضلاب روستاها | 2 |آشنایی با فن طراحی بناها
 3| آمار و احتمالات |4| اجرای ساختمان با مصالح سنتی  3| آمار و احتمالات |4| اجرای ساختمان با مصالح سنتی
 5| اجرای ساختمانها و کارگاه | 6| اصول مرغداری  5| اجرای ساختمانها و کارگاه | 6| اصول مرغداری
 7| اقتصاد ایران با تکیه بر روستا | 8 |ایستایی 1  7| اقتصاد ایران با تکیه بر روستا | 8 |ایستایی 1
 9| ایستایی 2 |10| اکولوژی روستا  9| ایستایی 2 |10| اکولوژی روستا
 11| باغبانی عمومی| 12 |برنامه نویسی کامپیوتر  11| باغبانی عمومی| 12 |برنامه نویسی کامپیوتر
 13| بهداشت محیط| 14| بهسازی ساختمانهای روستایی  13| بهداشت محیط| 14| بهسازی ساختمانهای روستایی
 15| پروژه های راه سازی 2 | 16| پروژه کارشناسی  15| پروژه های راه سازی 2 | 16| پروژه کارشناسی
 17| پمپ و ایستگاههای پمپاژ |18 |تاسیسات الکتریکی و پروژه  17| پمپ و ایستگاههای پمپاژ |18 |تاسیسات الکتریکی و پروژه
 19| تاسیسات در ساختمانهای روستایی| 20 |جامعه شناسی روستا  19| تاسیسات در ساختمانهای روستایی| 20 |جامعه شناسی روستا
 21| دامپروری عمومی | 22| رئولوژی پلیمرها 2  21| دامپروری عمومی | 22| رئولوژی پلیمرها 2
 23| راههای روستایی 1 | 24 |روسازی راه  23| راههای روستایی 1 | 24 |روسازی راه
 25| روستا پروژه 1 | 26| روشهای اجرایی و ماشینهای راه سازی  25| روستا پروژه 1 | 26| روشهای اجرایی و ماشینهای راه سازی
 27| ریاضیات عمومی 1 | 28 |ریاضیات عمومی 2  27| ریاضیات عمومی 1 | 28 |ریاضیات عمومی 2
 29| زراعت عمومی| 30 |ساختمانهای روستایی مقاوم در برابر بلایای طبیعی  29| زراعت عمومی| 30 |ساختمانهای روستایی مقاوم در برابر بلایای طبیعی
 31| سازمان و مدیریت خدمات روستایی| 32| صنایع روستایی  31| سازمان و مدیریت خدمات روستایی| 32| صنایع روستایی
 33| طرح بهسازی روستایی| 34| فیزیک 1  33| طرح بهسازی روستایی| 34| فیزیک 1
 35| فیزیک 2 | 36| گونه شناسی معماری روستایی ایران  35| فیزیک 2 | 36| گونه شناسی معماری روستایی ایران
 37| محیط زیست روستاها | 38| مصالح 2 و آزمایشگاه  37| محیط زیست روستاها | 38| مصالح 2 و آزمایشگاه
 39| مصالح بومی و روشهای ساختمان سازی سنتی | 40 |معماری و جزئیات ساختمانهای روستایی ایران  39| مصالح بومی و روشهای ساختمان سازی سنتی | 40 |معماری و جزئیات ساختمانهای روستایی ایران
 41| مقاومت مصالح | 42 |مکانیک سیالات  41| مقاومت مصالح | 42 |مکانیک سیالات
 43| نقشه برداری و عملیات| 44 |نقشه برداری راه و عملیات 2  43| نقشه برداری و عملیات| 44 |نقشه برداری راه و عملیات 2
 45| نقشه کشی | 46| هوا و اقلیم شناسی  45| نقشه کشی | 46| هوا و اقلیم شناسی
 47| کارآموزی 1 | 48 |کارآموزی 2  47| کارآموزی 1 | 48 |کارآموزی 2
 49| کارگاه جوشکاری و ورقکاری| 50| کانال های آبرسانی  49| کارگاه جوشکاری و ورقکاری| 50| کانال های آبرسانی
 51| کنترل کیفی مواد غذایی  51| کنترل کیفی مواد غذایی
 || ||
-!صنعت و بازار کار 
 +!صنعت و بازار کار
 فارغ التحصیلان این دوره می توانند در بخشهای دولتی و خصوصی مانند: فارغ التحصیلان این دوره می توانند در بخشهای دولتی و خصوصی مانند:
 *شورای عالی روستاها  *شورای عالی روستاها
 *وزارت ((جهاد)) کشاورزی *وزارت ((جهاد)) کشاورزی
 *محیط ((زیست))  *محیط ((زیست))
 *خدمات روستایی انجام وظیفه نمایند.  *خدمات روستایی انجام وظیفه نمایند.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 10 اسفند 1384 [06:02 ]   3   سمیرا_عقیلی      جاری 
 یکشنبه 07 اسفند 1384 [11:15 ]   2   سمیرا_عقیلی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 بهمن 1384 [10:18 ]   1   معصومه قاسمی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..