منو
 صفحه های تصادفی
فلاسفه غربی
شروین پسر رستم
incontinence functional
آشکارسازی ذرات
یارانی که به شهادت نرسیدند
اخبار قرآنی 1
زبان پهلوی «پارسی میانه»
دین و نقش مؤثر آن در نظر ماکس وبر
جریان ماده و انرژی در اکوسیستم
مروان بن حکم
 کاربر Online
499 کاربر online
تاریخچه ی: ردالعجزعلی الصدر

تفاوت با نگارش: 8

Lines: 1-51Lines: 1-57
-در صنعت "ردالعجز علی الصدر" کلماتی که در اول بیت یا جمله آمده است، در آخر بیت یا جمله تکرار می شود. +در صنعت "ردالعجز علی الصدر" کلماتی که در اول بیت یا جمله آمده است، در آخر بیت یا جمله تکرار می شود.
 در بعضی موارد این کلمات عیناً تکرار می شود ولی ممکن است کلماتی شبیه به هم نیز به کار رود. در بعضی موارد این کلمات عیناً تکرار می شود ولی ممکن است کلماتی شبیه به هم نیز به کار رود.
-در مثال های زیرکلمات "بیگانه"، "عصا"، "سوگند"، "گواه" عیناً تکرار شده است.
+در مثال های زیرکلمات "بیگانه"، "عصا"، "سوگند"، "گواه" عیناً تکرار شده است.
>


>

{img src=img/daneshnameh_up/2/2c/ajz.JPG}
 ~~maroon:بیگانه~~ ~~green:که دوست باشد خویش است و خویش که دشمن باشد~~ ~~maroon:بیگانه~~~~green:.»~~ ~~maroon:بیگانه~~ ~~green:که دوست باشد خویش است و خویش که دشمن باشد~~ ~~maroon:بیگانه~~~~green:.»~~
 ~~red:***~~ ~~red:***~~
 ~~maroon:عصا ~~~~green:برگرفتن نه معجز بود~~ ~~maroon:عصا ~~~~green:برگرفتن نه معجز بود~~
 ~~green:همی اژدها کرد باید ~~~~maroon:عصا~~ ~~green:همی اژدها کرد باید ~~~~maroon:عصا~~
 ~~red:***~~ ~~red:***~~
 ~~maroon:سوگند~~~~green: خورم کز تو برد حورا خوبی ~~maroon:سوگند~~~~green: خورم کز تو برد حورا خوبی
 خوبیت عیان است چرا باید~~ ~~maroon:سوگند~~ خوبیت عیان است چرا باید~~ ~~maroon:سوگند~~
 ~~red:***~~ ~~red:***~~
 ~~maroon:گواه~~~~green: می طلبی گر ز من به مذهب عشق ~~maroon:گواه~~~~green: می طلبی گر ز من به مذهب عشق
 مراست آه جهانسوز و اشک دیده ~~~~maroon:گواه~~ مراست آه جهانسوز و اشک دیده ~~~~maroon:گواه~~
 ~~red:***~~ ~~red:***~~
 در مثال های زیر کلمات شبیه به هم در اول و آخر اشعار به کار رفته اند. در مثال های زیر کلمات شبیه به هم در اول و آخر اشعار به کار رفته اند.
 ~~maroon:هوای~~ ~~green:تو را زان گزیدم از عالم~~ ~~maroon:هوای~~ ~~green:تو را زان گزیدم از عالم~~
 ~~green:که پاکیزه ترا ز سرشک~~ ~~maroon:هوایی~~ ~~green:که پاکیزه ترا ز سرشک~~ ~~maroon:هوایی~~
 ~~red:***~~ ~~red:***~~
 ~~maroon:چراگاه~~ ~~green:من بود شیرین لبانت~~ ~~maroon:چراگاه~~ ~~green:من بود شیرین لبانت~~
 ~~green:چرایی تو از من رمیده~~ ~~maroon:چرایی~~ ~~green:چرایی تو از من رمیده~~ ~~maroon:چرایی~~
 ~~red:***~~ ~~red:***~~
 ~~maroon:نگار~~~~green: است رخساره من ز خون ~~maroon:نگار~~~~green: است رخساره من ز خون
 ز هجران رخساره آن ~~~~maroon:نگار~~ ز هجران رخساره آن ~~~~maroon:نگار~~
 ~~red:***~~ ~~red:***~~
-~~green:مجنون به هوای کوی لیلی در دشت ----- در دشت به جست و جوی لیلی می گشت +~~green:مجنون به هوای کوی لیلی در دشت ----- در دشت به جست و جوی لیلی~~ ~~maroon:می گشت~~
-می گشت همیشه بر زبانش لیلی ----- لیلی می گفت تا زبانش می گشت~~ +~~maroon:می گشت~~ ~~green:همیشه بر زبانش لیلی ----- لیلی می گفت تا زبانش می گشت~~

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 19 شهریور 1385 [09:00 ]   10   حمیده کاشیان      جاری 
 جمعه 17 شهریور 1385 [09:37 ]   9   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 جمعه 17 شهریور 1385 [09:32 ]   8   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 جمعه 17 شهریور 1385 [09:31 ]   7   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 جمعه 17 شهریور 1385 [08:06 ]   6   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 11 شهریور 1385 [21:20 ]   5   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 11 شهریور 1385 [21:19 ]   4   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 31 تیر 1385 [06:34 ]   3   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 31 تیر 1385 [06:34 ]   2   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 31 تیر 1385 [06:20 ]   1   حمیده کاشیان      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..