منو
 صفحه های تصادفی
یزید بن معاویه بن ابو سفیان
میکروسکوپهای فلورسانت
فیزیک نوین
مدل اتمی رادرفورد
آب و هوا
نیروی ارشمیدس
فشارسنجی
کاربر:مهدیار نوید
حرکت در فیلم
تقسیمات جهان گیاهی
 کاربر Online
527 کاربر online
تاریخچه ی: ردالعجزعلی الصدر

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-59Lines: 1-57
-~~red:::ی اتام است::~~ +در صعت "ردالعجز علی لصدر" کماتی ک در اول بیت یا جمله آمده است، در آخر بیت یا جمله تکرار می شود.
-ی نت ه نا تیر ی رو است ابای فسی را صنع مابقه اطلاح کرد اند. +ر بعضی وارد ین کلمت ینا تکر ی وی ممکن است کمای یه هم نی به کا رد.
-پ رد العجر عی لر قیقی ن که لف د ال یت له نر مده است، همان را بعینه یا کلمه بی متان ا آخر ی مله نثر با ند. +ر مثال ای یرکلم "یگنه"، ""، "سود" "گوا" ی کرار ده است. />

/>
/>


{img src=img/daneshnameh_up/2/2c/ajz.JPG}

~~maroon:
بیگانه~~ ~~green:که ست اد ی ا و وی ک شمن باد~~ ~~maroon:یگنه~~~~green:.»~~
-مثال برای آنکه کلمه اول عیناً در آخر تکرار شده باشد: +~~red:***~~
-«یگانه که دوست بش یش است خیش که دشمن د بیانه.» +~~maroon:صا ~~~~green:بت ه م بو~~
-~~green:ا بررفن نه م و +~~green:همی ژها ر ی ~~~~maroon:ا~~
-همی اژدها کرد باید عصا~~ +~~red:***~~
-(بری) +~~maroon:وگن~~~~green: ورم کز تو برد حورا خوبی
-~~green:سوگند خورم کز تو برد حورا خوبی
خوبیت عیان است چرا باید سوگند~~
+خوبیت عیان است چرا باید~~ ~~maroon:سوگند~~
-(عماره مروزی) +~~red:***~~
-~~green:عبر چ گرفته رخی اه />لله ریش گرفه ردی عر ~~ +~~maroon:گواه~~~~green: ی ی گر ه ه ع
-(مسو د ا) +مراس آه جهانسو و ک دی ~~~~maroon:گا~~
-~~green:قرار از دل من ربود آن نگار
بدان عنبرین طره بی قرار
شمار غم او ندانم از آنک
برون شد غم او ز حد شمار
~~
+~~red:***~~
-(شیدا و ا) +در مثال های زیر کلمات شبیه به هم در اول و خر اشعار ب کا رفته اند.
-~~green:گواه می بی گر ز من ه مهب عشق
مراست آه جهانسوز و اشک دید گاه~~
+~~maroon:هوای~~ ~~green: را زان گیم از عا~~
-مثال آنکه ف شبیه و متان کلمه اول شعر و جمله نثر را در آخر آورده باشند: +~~green:که کیزه تا شک~~ ~~maroon:هوایی~~
-~~green:«پروانه را در حضور شمع چه حاجت پروانه.»
«بردی که او را بود دزد ببرد.»
چرا ناید آهوی سیمین من
که بر چشم کردمش جای چرا
~~
+~~red:***~~
-(ابری) +~~maroon:چگاه~~ ~~green:من بود شیرین لبانت~~
-~~green:هوای ترا ز آن گزیدم ز عالم
که پاکیزه ترا ز سرشک هوایی
گرآیی و این جال عاشق بینی
کنی رحم و در وقت زی وی گرایی
چراگاه من بود شیرین لبانت
چرایی تو از من رمیده چرایی~~
+~~green:چرایی تو از من رمیده~~ ~~maroon:چرایی~~
-(زینبی) +~~red:***~~
-~~green:نگار است رخساره من ز خون
ز هجران رخساره آن نگار~~
+~~maroon:نگار~~~~green: است رخساره من ز خون
-(ی ا) + هان رخسار ~~~~maroon:نگا~~
 +~~red:***~~
 +~~green:مجنون به هوای کوی لیلی در دشت ----- در دشت به جست و جوی لیلی~~ ~~maroon:می گشت~~
 +~~maroon:می گشت~~ ~~green:همیشه بر زبانش لیلی ----- لیلی می گفت تا زبانش می گشت~~

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 19 شهریور 1385 [09:00 ]   10   حمیده کاشیان      جاری 
 جمعه 17 شهریور 1385 [09:37 ]   9   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 جمعه 17 شهریور 1385 [09:32 ]   8   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 جمعه 17 شهریور 1385 [09:31 ]   7   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 جمعه 17 شهریور 1385 [08:06 ]   6   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 11 شهریور 1385 [21:20 ]   5   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 11 شهریور 1385 [21:19 ]   4   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 31 تیر 1385 [06:34 ]   3   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 31 تیر 1385 [06:34 ]   2   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 31 تیر 1385 [06:20 ]   1   حمیده کاشیان      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..