منو
 کاربر Online
540 کاربر online
تاریخچه ی: ردالعجزعلی الصدر

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-52Lines: 1-57
-ین صنعت ا تصدیر یز رو ست د فرسی آنرا ن مطاه صطلاح کر د. +ر صنعت "داعجز عی اصدر" کماتی ک ر او یت یا جله مده ست، ر آخر ی یا له کرر ی د.
-پ رد لعر علی الدر قیقی آن است که لی که ر ال بی و جله ثر آمد است، مان ا بعینه ی کلمه شبیه متجانس آنرا در آخر بی و مله نر باز آرد. +ر عی مواد ین کلت عیناً تکار ی ود لی مک است کماتی بیه ه هم نی ه کر رد.
-مثال برای نکه کلمه او عیناً ر خر تک شده باشد: +در مثال های یرکلمات "بیگانه "عصا"، "سوگد"، "گواه" عیناً کرر شده است.
{img src=img/daneshnameh_up/2/2c/ajz.JPG}

~~maroon:بیگانه~~ ~~green:
که و باشد خویش است و خویش که دشمن باشد~~ ~~maroon:بیگانه~~~~green:.»~~
-«بیگانه که دوست باشد خویش است و خویش که دشمن باشد بیگانه.» +~~red:***~~
-~~green:عصا برگرفتن نه معجز بود
همی اژدها کرد باید عصا
~~
(غضابری)
+~~maroon:عصا ~~~~green:برگرفتن نه معجز بود~~
-~~green:سگند خورم کز تو برد حورا خوبی />ویت عیا است ر باید سوگند~~r />(عماره مروزی) +~~green:می ژا ر باید ~~~~maroon:عصا~~
-~~green:عبهر چشمش گرفته سرخی لاله
لاله رویش گرفته زردی عبهر
~~
(مسعود سعد سلمان)
+~~red:***~~
-~~green:قار از دل من ربو آن نگار
ب
دان عنبرین طره بی قرارr />ار غم او ندانم از ک />برون شد م او ز حد شمار~~
(شید
ا و وط)
+~~maroon:وند~~~~green: رم کز برد ورا وی
-~~green:گوه می لبی گ ز من به مذهب عشق
مر
است ه جهانوز و اشک دید گه~~
+خویت ین است چا اید~~ ~~maroon:سگ~~
-مثال آنکه لفظ شبیه و متجانس با کلمه اول شعر و جمله نثر را در آخر آورده باشند: +~~red:***~~
-~~green:«پروانه را در حضور شمع چه اجت روانه.»
«
بردی ه او را بود دزد ببرد.»
چرا
ناید هوی سیمین من
ک
ه بر چش کردمش جای چرا~~
(غضابری)
+~~maroon:گواه~~~~green: می بی ر ز من ه مذهب عش
-~~green:وای ترا آ گیدم ز عالم
ک
ه پاکیز ترا ز سرشک هویی
گرآیی
و این جال عاشق بینی
کنی رحم و در وقت زی وی گایی
چرا
اه من بود شیرین لبانتr />رایی تو از من رمیده چرایی~~
(زینبی)
+رات آ هاسو و اشک دیده ~~~~maroon:واه~~
-~~green:نگار است رخساره من ز خون
ز هجران رخساره آن نگار
~~
(رشید و طواط)
+~~red:***~~
 +در مثال های زیر کلمات شبیه به هم در اول و آخر اشعار به کار رفته اند.
 +~~maroon:هوای~~ ~~green:تو را زان گزیدم از عالم~~
 +~~green:که پاکیزه ترا ز سرشک~~ ~~maroon:هوایی~~
 +~~red:***~~
 +~~maroon:چراگاه~~ ~~green:من بود شیرین لبانت~~
 +~~green:چرایی تو از من رمیده~~ ~~maroon:چرایی~~
 +~~red:***~~
 +~~maroon:نگار~~~~green: است رخساره من ز خون
 +ز هجران رخساره آن ~~~~maroon:نگار~~
 +~~red:***~~
 +~~green:مجنون به هوای کوی لیلی در دشت ----- در دشت به جست و جوی لیلی~~ ~~maroon:می گشت~~
 +~~maroon:می گشت~~ ~~green:همیشه بر زبانش لیلی ----- لیلی می گفت تا زبانش می گشت~~

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 19 شهریور 1385 [09:00 ]   10   حمیده کاشیان      جاری 
 جمعه 17 شهریور 1385 [09:37 ]   9   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 جمعه 17 شهریور 1385 [09:32 ]   8   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 جمعه 17 شهریور 1385 [09:31 ]   7   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 جمعه 17 شهریور 1385 [08:06 ]   6   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 11 شهریور 1385 [21:20 ]   5   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 11 شهریور 1385 [21:19 ]   4   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 31 تیر 1385 [06:34 ]   3   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 31 تیر 1385 [06:34 ]   2   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 31 تیر 1385 [06:20 ]   1   حمیده کاشیان      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..