منو
 کاربر Online
589 کاربر online
تاریخچه ی: رباعی

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-24Lines: 1-38
-::~~red:ی ناتما است.~~:: +"رباعی" از کمه ی "باع" به معنی "چهارتایی" گرته شده است.
-رباعی منسوب به رباع است یعنی چهارتایی چون رباعی شعری است چهار مصراعی بر وزن مفعول و مفایل و مفامیل و فعل. رباعی هر چند قدیی ر باشد بیشتر چا قایه یی است یعنی هر دو یت آ مصراع است اما رباعیات دید خصی است یعنی مصراع سوم آن قافیه ندارد. +"رباعی" شعری است چهار مصراعی که بر وزن "لاول و لاق اااله" سرو می ود.
-در رباعی معمولاً سه مصراع اول کم تهی مقدمه را ارد و ر مصرا چهرم (مصراع ضربه) نی گفته می شود.
صائب گوید:
+سه مصراع اول باعی تریاً مقدمه ای برای منور شاعر هستند و رف الی ر مصراع چه گفته می شود.
-::~~green:از رباعی یت آخر ی ن نان به دل ------ به چ م ر خوشترت ~~:: +رباعی ر دیم ا لظ وو ی وان به ه قی کر:
-رباعی ه لحا وع سه ع ا: +~~maroon:__الف) رباعی اه: ث رباعی های وکی __
-__1- رباعی اشانه -رودکی __ +__ب) رباعی فیانه : مثل رباعی های ابوسعید ابوالخیر، عطار و مولوی __
-__2- رباعی صفیانه - مند رباعیات اعید ابیر، عطا و مولوی __ +__ج) رباعی لسفی: م رباعی های خیام __~~
{img src=img/daneshnameh_up/f/f6/robaeeee.jpg}
ک باعی ب ت زیر ات:
-__3- رباعی فلسفی- خیا __ +~~blue:..................... الف ///////// ..................... اف
-بدین ترتیب رباعی قالب مضای غنائی است. +..................... ب ///////// ....................... ا~~
 +البته در زمانهای قدیم بعضی رباعی ها دارای چهار مصراع هم قافیه بودند.
 +__نمونه هایی از رباعی:__
 +~~green:جز من اگرت عاشق شیداست بگو ----- ور میل دلت به جانت ماست بگو
 +ور هیچ مرا در دل تو جاست بگو ----- گر هست بگو، نیست بگو، راست بگو~~
 +(مولوی)
 +~~green:هر سبزه که بر کنار جویی رسته است ---- گویی زلب فرشته خویی رسته است
 +پا بر سر سبزه تا به خواری ننهی ---- کان سبزه ز خاک لاله رویی رسته است ~~
 +(خیام)

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [07:08 ]   16   حمیده کاشیان      جاری 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [07:04 ]   15   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [07:03 ]   14   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 مرداد 1385 [06:41 ]   13   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 مرداد 1385 [06:39 ]   12   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 مرداد 1385 [06:37 ]   11   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 مرداد 1385 [11:46 ]   10   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 مرداد 1385 [11:46 ]   9   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 مرداد 1385 [11:45 ]   8   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 مرداد 1385 [11:45 ]   7   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 مرداد 1385 [11:44 ]   6   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [12:04 ]   5   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [06:49 ]   4   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [06:48 ]   3   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [06:48 ]   2   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [06:47 ]   1   حمیده کاشیان      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..