منو
 کاربر Online
301 کاربر online
تاریخچه ی: رایانه های بزرگ

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-53Lines: 1-74
 +||V{maketoc}||
 +^@#16:
 !رایانه های بزرگ !رایانه های بزرگ
-رایانه های بزرگ( که اغلب در محاوره به ان " اهن بزرگ" میگویند) (( رایانه )) های گران قیمت پر قدرت و بزرگی هستند که به طور عمده توسط موسسه های دولتی و شرکت های بزرگ به منظور پردازش داده های با حجم عظیم مورد استفاده قرار می گیرد( از جمله ((censuses)) , امار مصرف کننده / صنعت, ((ERP)) ,و (( پردازش تراکنشی )) بانک). 
 
 
 
 
 {picture=MainframeComputer.JPG} {picture=MainframeComputer.JPG}
 
 
 
 
-این واه در اوایل (( دهه ی 1970)) با معرفی رایانه های کوچکتر و ساده تر از جمله سری ((DEC)) ((PDP)), که با نام (( مینی«رایانه» )) شناخته شدند,مصطلح شد. این واژه توسط کاربران و صنعت برای توصیف نمونه های بزرگتر اولی( که قبلا به ان " رایانه " می گفتند) استفاده می شد. +{*رایانه های بزرگ( که اغلب در محاوره به ان " اهن بزر" میگویند) ((رایانه)) هی ران قیمت پر قدرت و بزرگی هستند که به طور عمده توسط موسسه های دولتی و شرکت های بزرگ به منظور پردازش داده های با حجم عظیم مورد استفاده قرار می گیرد( از جمله ((censuses)) , امار مصرف کننده / صنعت, ((ERP)) ,و (( پردازش تراکنشی )) بانک).
این واژه در اوایل
دهه ی 1970 با معرفی رایانه های کوچکتر و ساده تر از جمله سری ((DEC)) ((PDP)), که با نام (( مینی رایانه)) شناخته شدند,مصطلح شد. این واژه توسط کاربران و صنعت برای توصیف نمونه های بزرگتر اولی( که قبلا به ان " رایانه " می گفتند) استفاده می شد.*}
 +---
 ! تعریف ! تعریف
-توانایی های رایانه های بزرگ جدید بیشتر بر اساس (( حافظه)) ی حجیم داخلی ,(( انباره)) پر ظرفییت و بزرگ خارجی ,((ورودی و خروجی)) سریع و با توان بالا وطراحی درونی با کیفیت ان ها (که باعث اطمینان بیشتر و پشتیبانی پر هزینه اما تکنیکی ان ها شده) تعریف می شود تا با سرعت ((سی پی یو ))ان ها. این ماشین ها می توانند سال ها بدون توقف کار کنند ضمن این که در حال اجرا می توان کار تعمیر را بر روی ان ها را انجام داد .فروشندگان رایانه های بزرگ خدماتی از جمله offsite redundancyرا ارایه می دهند- اگر دستگاهی خراب شود , فروشنده به مشتری این اختیار را می دهد تا برنامه های خود را حتی در حین تعمیرات(اغلب به گونه ای که خود مشتری هم متوجه تغییری نشود) اجرا کند. 
-اغلب رایانه های بزرگ هزاران کاربر را که از طریق (( پایانه های "گنگ")) به ان دسترسی پیدا کرده اند, در ان واحد پشتیبانی می کنند, رایانه های بزرگ اولیه یا این ((تقسیم زمان))را پشتیبانی می کردند و یا به صورت(( دسته ای)) عمل می کردند که چون تنها توابع((back office))را فراهم می نموند کاربران دسترسی مستقیم به خدمات محاسبه را نداشتند. در ان زمان مین فریم ها به خاطر اندازه ی قابل توجه و ملزومات مورد نیاز برای ((HVAC)) و انرژی الکتریکی با این نام خوانده می شدند . +{*توانایی های رایانه های بزرگ جدید بیشتر بر اساس (( حافظه)) ی حجیم داخلی ,(( انباره)) پر ظرفییت و بزرگ خارجی ,((ورودی)) و ((خروجی)) سریع و با توان بالا وطراحی درونی با کیفیت ان ها (که باعث اطمینان بیشتر و پشتیبانی پر هزینه اما تکنیکی ان ها شده) تعریف می شود تا با سرعت ((سی پی یو ))ان ها. این ماشین ها می توانند سال ها بدون توقف کار کنند ضمن این که در حال اجرا می توان کار تعمیر را بر روی ان ها را انجام داد .فروشندگان رایانه های بزرگ خدماتی از جمله offsite redundancyرا ارایه می دهند- اگر دستگاهی خراب شود , فروشنده به مشتری این اختیار را می دهد تا برنامه های خود را حتی در حین تعمیرات(اغلب به گونه ای که خود مشتری هم متوجه تغییری نشود) اجرا کند.

اغلب رایانه های بزرگ هزاران کاربر را که از طریق ((پایانه های گنگ)) به ان دسترسی پیدا کرده اند, در ان واحد پشتیبانی می کنند, رایانه های بزرگ اولیه یا این ((تقسیم زمان))را پشتیبانی می کردند و یا به صورت(( دسته ای)) عمل می کردند که چون تنها توابع((back office))را فراهم می نموند کاربران دسترسی مستقیم به خدمات محاسبه را نداشتند. در ان زمان مین فریم ها به خاطر اندازه ی قابل توجه و ملزومات مورد نیاز برای ((HVAC)) و انرژی الکتریکی با این نام خوانده می شدند .
   
-برخی از رایانه های بزرگ قابلیت اجرا ( و یا " میزبانی") چندین سیستم عامل را دارند و مانند چند ((" ماشین مجازی")) کار می کنند نه یک رایانه.در این نقش ,یک رایانه ی بزرگ می تواند جایگزین ده ها و یا صد ها رایانه ی خانگی کوچک شده, و در حالی که اطمینان و تبحر بالایی را فراهم می اورد هزینه ی مدیریت و اداره را کاهش می دهد,اطمینان به خاطر افزایش سخت افزار که در بالا به ان اشاره شد و تبحر به این خاطر که منابع سخت افزاری را می توان در " ماشین های مجازی" طبق نیاز جا سازی نمود .این کار را به زحمت می توان با رایانه های شخصی انجام داد چون اضافه و یا کم کردن منابع سخت افزاری مستلزم این است که رایانه از خط خارج شود از این گذشته محدودیت های سخت افزاری خود مانعی بزرگ است . رایانه ی بزرگ به عنوان میزبان " ماشین های مجازی" می توانند انرژی خام روزمره ی ان ها و همچنین انعطاف پذیری یک شبکه از رایانه های خانگی را برای ان ها فراهم کند.

با وجود شرکت های تولید کننده ی رایانه های بزرگ مانند شرکت های (( هیتاچی)) ,(( فوجیتسو)) و (( امداهل)) , (( رایانه های مین فریم ای بی ام)) همچنان در بازار پیشتاز هستند. قیمت ها از چند صد هزار دلار شروع می شود
.
+برخی از رایانه های بزرگ قابلیت اجرا ( و یا " میزبانی") چندین سیستم عامل را دارند و مانند چند ((ماشین مجازی)) کار می کنند نه یک رایانه.در این نقش ,یک رایانه ی بزرگ می تواند جایگزین ده ها و یا صد ها رایانه ی خانگی کوچک شده, و در حالی که اطمینان و تبحر بالایی را فراهم می اورد هزینه ی مدیریت و اداره را کاهش می دهد,اطمینان به خاطر افزایش سخت افزار که در بالا به ان اشاره شد و تبحر به این خاطر که منابع سخت افزاری را می توان در " ماشین های مجازی" طبق نیاز جا سازی نمود .این کار را به زحمت می توان با رایانه های شخصی انجام داد چون اضافه و یا کم کردن منابع سخت افزاری مستلزم این است که رایانه از خط خارج شود از این گذشته محدودیت های سخت افزاری خود مانعی بزرگ است . رایانه ی بزرگ به عنوان میزبان " ماشین های مجازی" می توانند انرژی خام روزمره ی ان ها و همچنین انعطاف پذیری یک شبکه از رایانه های خانگی را برای ان ها فراهم کند.
 +با وجود شرکت های تولید کننده ی رایانه های بزرگ مانند شرکت های (( هیتاچی)) ,(( فوجیتسو)) و (( امداهل)) , (( رایانه های مین فریم ای بی ام)) همچنان در بازار پیشتاز هستند. قیمت ها از چند صد هزار دلار شروع می شود .*}
 +---
 ! تاریخچه ! تاریخچه
-رایانه های بزرگ در (( دهه ی 1960)) و 1970 تولید شدند . در روز های شکوه ماجرای " (( ای بی ام)) و هفت کوتوله "بود: ((Burroughs)) , (( موسسه ی داده کنترل)) ,((General Electric)) ,((Honeywell)) , ((NCR)) , ((RCA)) و ((Univac)). 
-بری از این شرکت های بزرگ ((BUNCH)) ( رر ها یشا : Bunch,Univac,NCR,CDC,Honeywell) نیده می شدند. کم شدن تقاضا و رقابت خشن باعث رکود عمیق در بازار در اایل ه ی 80 شد-Univac ,RCA را خرید, GEکا کشید, Bull ,Honeywell را خرید,Univac با ((sperry)) برای اسیس sperry/univac رکیب شد که ین شرکت بعد ها ب Burroughترکیب شد تا (( موسسه ی ««Unisys را در )) سال 1986)) تشکیل دهد.(که به ان " جفت یابی دایناسورا" گفتند).در (( سال 1991)), ((AT&T)) ,NCRرا تصاحب کرده بود. +{*ریانه های بزرگ ر ه ی 1960 1970 لید شدند . در روز ای که ارای " (( ای ی م)) و هف کوتوله "بو: ((Burroughs)) , (( موسسه ی داده کنتر)) ,((General Electric)) ,((Honeywell)) , ((NCR)) , ((RCA)) و ((Univac)).
-رک ها ریافتند رو هایی مبنی بر ری پردازده های رزان تر را می توان با زینه ی کمتری ه کر رفت ضمن ین ک ه کربران می ل و کنتر یشتری بر سیستم های شخصی شان ا می د و " پیانه های گنگ" ک رای تعامل با سیست هی مین فریم (mainframe) مود اتفاده قرار می گرفت به تدریج با (( رایه های شصی )) ایگزین د .در نتیه ,تقاضا کاهش و نب رایانه هی زر به طور عمده , مود ه موسه های زر با ملومات پردازش اه های جیم شد. تا مدت ه ز ن ا که رایانه هی بزر به سرع جای ود را ه بکه های ایانه های شخصی می داد تحلیل گران ص رایانه های بزرگ را ار کد می داستند.
تا این
که ر اواخر(( دهه ی1990))این روند ا کشف کربرد های دید برای ایانه های زرگ متوقف د , ان ها ی توانستند کار(( خدمتگذاران و)) را مانند صد ها ماشین کوچک دیگر اما انژی و نیاز به مدیریت خیلی کمتر جام ند .
+ری از ین رک های برگ ((BUNCH)) ( سرر ها یان : Bunch,Univac,NCR,CDC,Honeywell) نایده می دن. ک ن و ربت خشن ا ک عمی ر اار در اوایل ه ی 80 ش-Univac ,RCA ا ری, GEکنر کید, Bull ,Honeywell ید,Univac با ((sperry)) رای ای sperry/univac تکی که این رت بع ها ا Burroughکی شد تا وه ی Unisys را ال 1986 کیل دد.(که ه ان " ف یبی ایناوها" گتند).در ا 1991, AT&T ,NCR را اب کر د.
-ام یری ک با افای کاربر می ریم ها ش وه ی(( سیستم عام یوک)) د بر بیای از رایانه های بزرگ چه به طور متیم وی ,امی تر, از یق یک ماین مجای اب جرا بد.این رایانه ها را قار می ات ا نر افزار , ریه های توه وا اار رایان های ی بهر برند. />

{picture=mainframePS15.jpg}
+رکت ها دریافتند سرور هایی مبتی ر ریز پرازنده های ارزان تر را می تان با هینه ی کمری به کار گرف ضمن این که ه کاربرن محلی تسط کنترل بیشتری بر سیستم های شصی ان را می داد و " پینه های گنگ" که برای تعامل با سیستم های می ری (mainframe) مود ستاده قرار می رت به تدریج ب ((رایانه هی شخصی)) جایگزین شد .در نتیجه ,تقاضا کاهش و نصب رایانه های بزرگ به طور عم , محدود به موسسه های زرگ ا ملات پردازش ده های حجیم شد. تا مدت ها ز ان جا که ایانه ای بزرگ ب رعت جای خود را ب شبکه های رایانه های شخصی می داد تحلیل گران صنعت رایانه های بزرگ را باار راکد می انتند. />تا ین که در اواخردهه ی1990 این رند با کشف کاربرد ی جدید برای رایانه های بزرگ متوقف , ان ها ی واند کا(( خدمتگذاران وب)) را هماند صد ها ماشین کوچک یگ ما با انرژی و نیاز به مدیریت خیی کمر انجام دهند .
 +عامل دیگری که باعث افزایش کاربرد مین فریم ها شد توسعه ی(( سیستم عامل لینوکس)) بود که بر بسیاری از رایانه های بزرگ چه به طور مستقیم ویا ,عامیانه تر, از طریق یک ماشین مجازی قابل اجرا بود.این رایانه ها را قادر می ساخت از نرم افزار , نظریه های توسعه و جوامع بازار رایانه های شخصی بهره ببرند.*}
 +---
 +
 +
 +{picture=mainframePS15.jpg}
 +
 +
 ! رایانه های بزرگ در برابر ابر رایانه ها ! رایانه های بزرگ در برابر ابر رایانه ها
-تمایز بین ((ابر رایانه ها)) و رایانه های بزرگ مشهود و ثابت نیست اما به طور کلی می توان گفت ابررایانه ها بر مسایلی که نیازمند سرعت محاسبه بالا هستند و رایانه های بزرگ بر مسایلی که نیازمند اطمینان و دقت بالابوده و بر ورودی و خروجی متکی است تمرکز دارند. +
{*
تمایز بین ((ابر رایانه ها)) و رایانه های بزرگ مشهود و ثابت نیست اما به طور کلی می توان گفت ابررایانه ها بر مسایلی که نیازمند سرعت محاسبه بالا هستند و رایانه های بزرگ بر مسایلی که نیازمند اطمینان و دقت بالابوده و بر ورودی و خروجی متکی است تمرکز دارند.
 به عنوان نتیجه گیری: به عنوان نتیجه گیری:
 *ابررایانه ها اغلب هزاران پردازنده دارند, از همسانی( parallelism)حجیم بهره می گیرند در حالی که رایانه های مین فریم از یک و یا تعداد کمی ( تا چند ده تا) پردازنده استفاده می کنند. *ابررایانه ها اغلب هزاران پردازنده دارند, از همسانی( parallelism)حجیم بهره می گیرند در حالی که رایانه های مین فریم از یک و یا تعداد کمی ( تا چند ده تا) پردازنده استفاده می کنند.
 *چون همسانی برای برنامه نویس قابل رویت است,برنامه ریزی ابر رایانه ها مشکل است .در رایانه های بزرگ همسانی محدود ( اگر وجود داشته باشد) از دید برنامه نویس پنهان است. *چون همسانی برای برنامه نویس قابل رویت است,برنامه ریزی ابر رایانه ها مشکل است .در رایانه های بزرگ همسانی محدود ( اگر وجود داشته باشد) از دید برنامه نویس پنهان است.
 *ابر رایانه ها براساس محاسبات پیچیده که نیاز مند حافظه ی زیادی هستند و رایانه بزرگ برای محاسبات ساده که نیاز مند دسترسی به مقادیر هنگفت داده های خارجی پایگاه داده است بهینه شده اند. *ابر رایانه ها براساس محاسبات پیچیده که نیاز مند حافظه ی زیادی هستند و رایانه بزرگ برای محاسبات ساده که نیاز مند دسترسی به مقادیر هنگفت داده های خارجی پایگاه داده است بهینه شده اند.
-*ابر رایانه ها برای کار های علمی و نظامی و رایانه های بزرگ برای مقاصد کاری و غیر نظامی کاربرد دارند.
+*ابر رایانه ها برای کار های علمی و نظامی و رایانه های بزرگ برای مقاصد کاری و غیر نظامی کاربرد دارند.*}
---
 ! امار و ارقام ! امار و ارقام
-طبق گزارش ها: +
{*
طبق گزارش ها:
 *85% برنامه های رایانه های بزرگ به زبان (( کوبال)) *85% برنامه های رایانه های بزرگ به زبان (( کوبال))
 *5% به زبان ((PL/I)) *5% به زبان ((PL/I))
-*7% به زبان (( اسمبلی)) , ((سی)) یا ((C++ )) و +*7% به زبان (( اسمبلی)) , ((زبان برنامه نویسی C| C)) یا ((C++ )) و
 *3% به زبان(( جاوا ))و دیگر زبان ها نوشته می شود. *3% به زبان(( جاوا ))و دیگر زبان ها نوشته می شود.
 تمایل به زبان های قدیمی تر به خاطر این است که رایانه های بزرگ غالبا (( برنامه های کاربردی legacy)) را اجرا می کنند. تمایل به زبان های قدیمی تر به خاطر این است که رایانه های بزرگ غالبا (( برنامه های کاربردی legacy)) را اجرا می کنند.
 *بر بیشتر رایانه های بزرگ (طبق گفته ها 90%) نرم افزار((CICS)) شرکت ای بی ام نصب است. *بر بیشتر رایانه های بزرگ (طبق گفته ها 90%) نرم افزار((CICS)) شرکت ای بی ام نصب است.
-*در اوایل (( دهه ی 1990)) رسانه ها و بیشتر تحلیل گران محاسبه ای و کاری مرگ مین فریم ها را پیش بینی کردند.این پیشبینی اشتباه از اب در امد چون رایانه های بزرگ ابزاری دسترس پذیر را ارایه می دادند که بسیاری از شرکت ها می توانستند با ان مدل های کاری اینترنتی خود را دستکاری کنند,به همین خاطر از ان با اغوش باز استقبال کردند.
*(( کیفیت خدمات)) ارایه شده توسط رایانه های بزرگ انها را برای بسیاری از برنامه های کاربردی دقیق و مهم فن اوری غالب ساخت .

!پیوند های بیرونی
+*در اوایل دهه ی 1990 رسانه ها و بیشتر تحلیل گران محاسبه ای و کاری مرگ مین فریم ها را پیش بینی کردند.این پیشبینی اشتباه از اب در امد چون رایانه های بزرگ ابزاری دسترس پذیر را ارایه می دادند که بسیاری از شرکت ها می توانستند با ان مدل های کاری اینترنتی خود را دستکاری کنند,به همین خاطر از ان با اغوش باز استقبال کردند.
*(( کیفیت خدمات)) ارایه شده توسط رایانه های بزرگ انها را برای بسیاری از برنامه های کاربردی دقیق و مهم فن اوری غالب ساخت .*}
---
!پیوندهای خارجی
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Super_computer ]
*[http://www.top500.org/ ]
*[http://www.linuxhpc.org/ ]
*[http://www.clusterresources.com/ ]
*[http://www.clusterbuilder.org/ ]
*[http://www.cdac.in/ ]
---
!همچنین
ببینید
*((
رایانه))
*((رایانه در نج
وم))
*((رایا
نه های شخصی))
#@^

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 15 مهر 1385 [09:17 ]   4   زینب معزی      جاری 
 سه شنبه 21 شهریور 1385 [10:58 ]   3   زینب معزی      v  c  d  s 
 شنبه 28 خرداد 1384 [07:06 ]   2   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [20:45 ]   1   حمید حسن نیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..