منو
 صفحه های تصادفی
پیامبر اکرم و معرفی و سفارش اهل بیت به مردم
مقایسه‌ای بین قرآن و کتب مقدس
Scandium
تاریخ شهادت امام هادی علیه السلام
الکتروفوز
رشته علوم و ارتباط اجتماعی
زباله روبی خودکار
تیره کازوآریناسه
صخره های مرجانی دریای سرخ
آثار حجاب
 کاربر Online
1263 کاربر online
Lines: 1-62Lines: 1-62
 +::{picture=ali6.jpg height=218 width=310 align=left}::
 ((ابو سعید خدری|ابوسعید خدری)) می گوید:  ((ابو سعید خدری|ابوسعید خدری)) می گوید:
 ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول خدا صلی الله و علیه و آله)) فرمود:« ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|علی)) را دوست بدارید، زیرا گوشت او گوشت من و خونش خون من است. خداوند لعنت کند گروهی از امّت مرا که عهد و پیمان با من را در حق علی بشکنند و وصیتم را درباره‌اش از یاد ببرند. آنان نزد خداوند هیچ بهره و نصیبی ندارند.»  ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول خدا صلی الله و علیه و آله)) فرمود:« ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|علی)) را دوست بدارید، زیرا گوشت او گوشت من و خونش خون من است. خداوند لعنت کند گروهی از امّت مرا که عهد و پیمان با من را در حق علی بشکنند و وصیتم را درباره‌اش از یاد ببرند. آنان نزد خداوند هیچ بهره و نصیبی ندارند.»
 هرگاه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله عطسه می‌فرمود، علی علیه السلام به او عرض می‌کرد:« رَفَعَ الله ذِکْرَکَ یا رسول الله » (خداوند نامت را بلندآوازه گرداند ای رسول خدا) و پیامبر خدا هم به او می‌فرمود:« اَعْلَی الله کَعْبَکَ یا علی » (خداوند شرافت تو را بیشتر و بلند مرتبه تر فرماید ای علی )  هرگاه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله عطسه می‌فرمود، علی علیه السلام به او عرض می‌کرد:« رَفَعَ الله ذِکْرَکَ یا رسول الله » (خداوند نامت را بلندآوازه گرداند ای رسول خدا) و پیامبر خدا هم به او می‌فرمود:« اَعْلَی الله کَعْبَکَ یا علی » (خداوند شرافت تو را بیشتر و بلند مرتبه تر فرماید ای علی )
 !منابع: !منابع:
 *بحارالانوار، ج40، ص 265، حدیث 38 --------- امالی مفید، امالی شیخ طوسی *بحارالانوار، ج40، ص 265، حدیث 38 --------- امالی مفید، امالی شیخ طوسی
 *بحارالانوار، ج38، ص 298 ------- مناقب  *بحارالانوار، ج38، ص 298 ------- مناقب
 !مراجعه شود به: !مراجعه شود به:
 *((علی از زبان پیامبر)) *((علی از زبان پیامبر))
 *((اتحاد روحی امام علی با پیامبر اکرم)) *((اتحاد روحی امام علی با پیامبر اکرم))
 *((یکی بودن آئین وحسب با پیامبر )) *((یکی بودن آئین وحسب با پیامبر ))
 *((خشم پیامبر به خاطر آن حضرت)) *((خشم پیامبر به خاطر آن حضرت))
 *((خلیل و دوست رسول خدا صلی الله علیه و آله)) *((خلیل و دوست رسول خدا صلی الله علیه و آله))
 *((عطای خداوند به پیامبر)) *((عطای خداوند به پیامبر))
 *((شریک علم و دانش پیامبر)) *((شریک علم و دانش پیامبر))
-*((در شهر علم)) +*((در شهر علم)){picture=imam_ali01.jpg height=402 width=300 align=left}
 *((قضاوت واقعی با دعای پیامبر)) *((قضاوت واقعی با دعای پیامبر))
 *((دریافت خبر وحی توسط پیامبر)) *((دریافت خبر وحی توسط پیامبر))
 *((علی علیه السلام از زبان پیامبر)) *((علی علیه السلام از زبان پیامبر))
 *((خزانه دار راز پیامبر)) *((خزانه دار راز پیامبر))
 *((امام علی علیه السلام بهره مند از علوم پیامبر اکرم)) *((امام علی علیه السلام بهره مند از علوم پیامبر اکرم))
-*((دا ا س بوی)) +*((اخ امم علی علیه السم ب عمر درباره حجرالاسود))
 *((اتحاد حقیقی امام حسین با پیامبر و امام علی علیهم السلام)) *((اتحاد حقیقی امام حسین با پیامبر و امام علی علیهم السلام))
 *((برادری میان پیامبر و حضرت علی علیه السلام )) *((برادری میان پیامبر و حضرت علی علیه السلام ))
 *((پیروی امام علی علیه السلام از پیامبر اکرم در غذا خوردن)) *((پیروی امام علی علیه السلام از پیامبر اکرم در غذا خوردن))
 *((تصریح پیامبر اکرم بر جانشینی امام علی علیه السلام)) *((تصریح پیامبر اکرم بر جانشینی امام علی علیه السلام))
-*((ریح بر جاشینی امام علی علیه السلام))
*((جنگ و صلح
با عی، جنگ و صلح با پیامبر است))
+*((نیکی مقا امام علی علیه السلام ب پیامبر))
 *((خزانه دار دانش پیامبر)) *((خزانه دار دانش پیامبر))
 *((خشم پیامبر در حمایت از علی علیه السلام)) *((خشم پیامبر در حمایت از علی علیه السلام))
 *((در بستر پیامبر شب هجرت)) *((در بستر پیامبر شب هجرت))
 *((در خانهء پیامبر در کودکی)) *((در خانهء پیامبر در کودکی))
 *((دوستی علی علیه السلام مایه امید پیامبر)) *((دوستی علی علیه السلام مایه امید پیامبر))
 *((سفارش پیامبر به حضرت)) *((سفارش پیامبر به حضرت))
 *((علی علیه السلام در دامن پیامبر)) *((علی علیه السلام در دامن پیامبر))
 *((علی علیه السلام عضوی از اعضای پیامبر است)) *((علی علیه السلام عضوی از اعضای پیامبر است))
 *((علی علیه السلام همچون لشگر حمایت کننده از پیامبر )) *((علی علیه السلام همچون لشگر حمایت کننده از پیامبر ))
 *((سپاسگزاری از پیامبر و امام علی علیهماالسلام)) *((سپاسگزاری از پیامبر و امام علی علیهماالسلام))
 *((محرم اسرار پیامبر خدا صلی الله و علیه و آله )) *((محرم اسرار پیامبر خدا صلی الله و علیه و آله ))
 *((مقام علی از دیدگاه پیامبر)) *((مقام علی از دیدگاه پیامبر))
 *((مقامات حضرت علی علیه السلام از دیدگاه پیامبر خدا صلی الله و علیه و اله)) *((مقامات حضرت علی علیه السلام از دیدگاه پیامبر خدا صلی الله و علیه و اله))
 *((مقام امام علی علیه السلام در گفتار پیامبر خدا)) *((مقام امام علی علیه السلام در گفتار پیامبر خدا))
 *((منزل حضرت روبروی منزل پیامبر در بهشت)) *((منزل حضرت روبروی منزل پیامبر در بهشت))
 *((مواسات علی علیه السلام با پیامبر)) *((مواسات علی علیه السلام با پیامبر))
 *((ناراحتی پیامبر از بی احترامی اصحاب در حق علی علیه السلام)) *((ناراحتی پیامبر از بی احترامی اصحاب در حق علی علیه السلام))
 *((نسبت علی علیه السلام و پیامبر)) *((نسبت علی علیه السلام و پیامبر))
 *((نمایش ایمان راستین به وحی و نبّوت پیامبر)) *((نمایش ایمان راستین به وحی و نبّوت پیامبر))
 *((نقش علی ولی الله بر انگشتر پیامبر)) *((نقش علی ولی الله بر انگشتر پیامبر))
 *((نور علی در کنار پیامبر در پیشگاه خداوند)) *((نور علی در کنار پیامبر در پیشگاه خداوند))
 *((هم خانه با پیامبر در بهشت)) *((هم خانه با پیامبر در بهشت))
 *((همراه و همگام باپیامبر در قیامت)) *((همراه و همگام باپیامبر در قیامت))
 *((همراه پیامبر در بهشت)) *((همراه پیامبر در بهشت))
 *((پرستاری پیامبر از امام علی علیه السلام)) *((پرستاری پیامبر از امام علی علیه السلام))
 *((امام علی علیه السلام پرچمدار پیامبر)) *((امام علی علیه السلام پرچمدار پیامبر))
 *((خاندان پیامبر در روز قیامت)) *((خاندان پیامبر در روز قیامت))
 *((پیشگویی شهادت و مظلومیت حضرت توسط پیامبر)) *((پیشگویی شهادت و مظلومیت حضرت توسط پیامبر))
 *((جدایی از امام علی علیه السلام جدایی از پیامبر است)) *((جدایی از امام علی علیه السلام جدایی از پیامبر است))
 *((حضرت علی کنار رسول خدا در قیامت)) *((حضرت علی کنار رسول خدا در قیامت))
 *((علی علیه السلام مایه انس رسول الله)) *((علی علیه السلام مایه انس رسول الله))
 *((علی علیه السلام نفس رسول الله است)) *((علی علیه السلام نفس رسول الله است))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 29 تیر 1385 [19:30 ]   11   رضا معرب      جاری 
 پنج شنبه 29 تیر 1385 [19:29 ]   10   رضا معرب      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 مهر 1384 [06:14 ]   9   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [09:16 ]   8   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 مرداد 1384 [09:01 ]   7   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 مرداد 1384 [08:51 ]   6   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [07:42 ]   5   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 21 خرداد 1384 [09:41 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [10:00 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [06:33 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 04 مهر 1383 [10:08 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..