منو
 کاربر Online
1306 کاربر online
Lines: 1-8Lines: 1-13
 ایشان می فرماید: ایشان می فرماید:
-با اثبات دین به عنوان مجموعه قوانین و مقررات ثابتی که مبین انسان و جهان و پیوند میان آن دو است، نقش دین نسبت به جمیع معارف و علوم آشکار می گردد... +*با اثبات دین به عنوان مجموعه قوانین و مقررات ثابتی که مبین انسان و جهان و پیوند میان آن دو است، ((نقش دین)) نسبت به جمیع معارف و علوم آشکار می گردد...
 بر این مبنا ، دین نه تنها مغایر با علم نیست بلکه میزان اساسی برای توزین قوانین علمی می باشد. بر این مبنا ، دین نه تنها مغایر با علم نیست بلکه میزان اساسی برای توزین قوانین علمی می باشد.
-معارف دینی دزر واقع ، مبین همان قوانین و سنن ثابتی هستند که علوم مختلف در جستجوی آنها می باشند.
آیات و روایات فراوانی درباره حقایق تجربی ، طبیعی و تاریخی وارد شده است.
بخش عمده این آیات به تاریخ تکوین زمین و آسمان و بخشی دیگر به چگونگی حدوث و پیدایش انسان و حیوانات ، و بعضی دیگر به نقل حوادث گذشتگان و احکام ، سنن و قواعد غیر قابل تغییر و تحویل زندگی فردی و اجتماعی انسان می پردازد.
هر یک از ایات مذکور ، گزارش و اخبار از حقایقی است که بررسی و جستجوی پیرامون آنها در صلاحیت علوم مختلفی نظیر کیهان شناسی ، زیست شناسی ، مردم شناسی ، جامعه شناسی ، تاریخ و ...قرار دارد.
اعتبار و ارزش های قضایای دینی ای که درباره سنت های تاریخی ، اجتماعی ، طبیعی و یا چگونگی خلقت عالم و آدم
+معارف دینی در واقع ، مبین همان قوانین و سنن ثابتی هستند که علوم مختلف در جستجوی آنها می باشند.
*آیات و روایات فراوانی درباره حقایق تجربی ، طبیعی و تاریخی وارد شده است.
بخش عمده این آیات به تاریخ تکوین زمین و آسمان و بخشی دیگر به چگونگی حدوث و پیدایش انسان و حیوانات ، و بعضی دیگر به نقل حوادث گذشتگان و ((احکام)) ، ((سنن)) و قواعد غیر قابل تغییر و تحویل زندگی فردی و اجتماعی انسان می پردازد.

هر یک از ایات مذکور ، گزارش و اخبار از حقایقی است که بررسی و جستجوی پیرامون آنها در صلاحیت علوم مختلفی نظیر ((کیهان شناسی)) ، ((زیست شناسی)) ، ((مردم شناسی)) ، ((جامعه شناسی)) ، ((تاریخ)) و ...قرار دارد.
*اعتبار و ارزش های قضایای دینی ای که درباره ((سنت های تاریخی)) ، اجتماعی ، طبیعی و یا چگونگی خلقت عالم و آدم آمده‌اند ، اصول و ضوابط بنیادینی را برای هدایت و شکل گیری علوم تجربی ‌ای که در پرتو آنها رنگ و چهره دینی به خود می گیرند، در اختیار بشر قرار می دهد.

*نگاه دینی فرآن به طبیعت و تاریخ از یک امتیاز عمده نسبت به نگاه ((مفسران)) مادی طبیعت برخوردار است زیرا قرآن همراه با تبیین روابط مادی و صوری به علت فاعلی و غایی حوادث طبیعی و تاریخی توجه می دهد و در نتیجه علوم طبیعی و اجتماعی را با دو بال ~~green:هوالاول~~ و ~~green:هوالاخر~~ تا اوجگاه مبدأ و ((معاد)) پرواز می دهد.
!منبع
*جوادی آملی ، عبدالله ، شریعت در آینه معرفت

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 04 بهمن 1383 [13:01 ]   3   اسماعیل جلمبادانی      جاری 
 یکشنبه 04 بهمن 1383 [11:29 ]   2   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 بهمن 1383 [11:09 ]   1   اسماعیل جلمبادانی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..