منو
 کاربر Online
568 کاربر online
تاریخچه ی: رابطه انسان و خدا

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-16Lines: 1-36
-رابطه انسان شناسی و خداشناسی هم در __فت حصولی__ نسبت به انسان و خدا مطرح است و هم __شناخت حضوری__ نسبت به خدا و انسان را دربرمی گیرد. +رابطه انسان شناسی و خداشناسی هم در ((شت حصولی)) نسبت به انسان و خدا مطرح است و هم ((شناخت حضوری ))نسبت به خدا و انسان را دربرمی گیرد.
 به بیان دیگر شناخت حضوری انسان عامل یا راهی برای شکوفا و آگاهانه شدن معرفت حضوری و دستیابی به معرفت حضوری آگاهانه نسبت به خدا می شود و شناخت حصولی نسبت به انسان نیز طریقی برای شناخت حصولی نسبت به خداوند متعال و صفات والای اوست که اولی با عبادت و تزکیه نفس و سلوک عرفانی و دومی با تأمل و تدبر در اسرار و حکمتهایی که در وجود انسان به ودیعه نهاده شده فراهم می آید. به بیان دیگر شناخت حضوری انسان عامل یا راهی برای شکوفا و آگاهانه شدن معرفت حضوری و دستیابی به معرفت حضوری آگاهانه نسبت به خدا می شود و شناخت حصولی نسبت به انسان نیز طریقی برای شناخت حصولی نسبت به خداوند متعال و صفات والای اوست که اولی با عبادت و تزکیه نفس و سلوک عرفانی و دومی با تأمل و تدبر در اسرار و حکمتهایی که در وجود انسان به ودیعه نهاده شده فراهم می آید.
- __سعادت حقیقی انسان (هدف بعثت انبیای الهی) دستیابی به معرفت حضوری آگاهانه نسبت به خداوند از طریق عبادت مخلصانه پروردگار است__.
دستیابی به چنین معرفتی بدون حصول مقدمات علمی آن یعنی شناخت حصولی نسبت به آن حقیقت و پی بردن به عظمت آن و اعتقاد به امکان دستیابی عملی به آن برای نوع انسانها میسور نیست و بررسی انسان شناسی گام نخست در مسیر رسیدن به آن معرفت حضوری است. قرآن مجید در زمینه رابطه شناخت حصولی انسان با شناخت حصولی نسبته به خداوند می فرماید : «وفی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون» و در زمین نشانه هایی برای اهل یقین وجود دارد و در وجود شما نشانه هایی است ، آیا نمی بینید ؟. در آیه ای دیگر می فرماید : «سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی تبیین لهم انه الحق» به زودی نشانه های خود را در اطراف جهان و در وجود خودشان به آنان نشان می دهیم تا حقانیت خداوند برایشان آشکار شود .
+ />up/a/a6/CAY923MF.jpg" width=150 align=left vspace=5 border=1>
::
__~~brown: سعادت حقیقی انسان (هدف بعثت انبیای الهی) دستیابی به__::
__::
معرفت حضوری آگاهانه نسبت به خداوند از طریق عبادت مخلصانه پروردگار است.~~ __:: />
دستیابی به چنین معرفتی بدون حصول مقدمات علمی آن یعنی شناخت حصولی نسبت به آن حقیقت و پی بردن به عظمت آن و اعتقاد به امکان دستیابی عملی به آن برای نوع انسانها میسور نیست و بررسی انسان شناسی گام نخست در مسیر رسیدن به آن معرفت حضوری است.

قرآن مجید در زمینه رابطه شناخت حصولی انسان با شناخت حصولی نسبته به خداوند می فرماید : />
__~~green:
«وفی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون» ~~__

__~~green:
و در زمین نشانه هایی برای اهل یقین وجود دارد و در وجود شما نشانه هایی است ، آیا نمی بینید ؟.~~__

در آیه ای دیگر می فرماید : />
__ ~~green:
«سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی تبیین لهم انه الحق» ~~__

__~~green:
به زودی نشانه های خود را در اطراف جهان و در وجود خودشان به آنان نشان می دهیم تا حقانیت خداوند برایشان آشکار شود . ~~__
 کتاب: انسان شناسی کتاب: انسان شناسی
 نویسنده: محمود رجبی  نویسنده: محمود رجبی
 صفحه:  صفحه:
 *(( دعا راهی از دل به خدا )) *(( دعا راهی از دل به خدا ))
 *((شرایط دعا ))  *((شرایط دعا ))
 *((قرب الهی و حقیقت آن )) *((قرب الهی و حقیقت آن ))
 *((راه دستیابی به قرب الهی ))  *((راه دستیابی به قرب الهی ))
 *((خوف خدا )) *((خوف خدا ))
 *((یاد خدا ، تنها مایه آرامش جان)) *((یاد خدا ، تنها مایه آرامش جان))
-*((خداشناسی مبنای انسانیت )) +*((خداشناسی مبنای انسانیت )) />*((تقدیس و پرستش))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 23 تیر 1384 [17:34 ]   5   یاسر ناظم نیا      جاری 
 یکشنبه 19 تیر 1384 [16:18 ]   4   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 خرداد 1384 [13:15 ]   3   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 خرداد 1384 [03:21 ]   2   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [06:19 ]   1   رضا معرب      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..