منو
 کاربر Online
579 کاربر online
تاریخچه ی: رابطه انسان و خدا

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-15Lines: 1-36
-رابطه انسان شناسی و خداشناسی هم در __فت حصولی__ نسبت به انسان و خدا مطرح است و هم __شناخت حضوری__ نسبت به خدا و انسان را دربرمی گیرد. +رابطه انسان شناسی و خداشناسی هم در ((شت حصولی)) نسبت به انسان و خدا مطرح است و هم ((شناخت حضوری ))نسبت به خدا و انسان را دربرمی گیرد.
 به بیان دیگر شناخت حضوری انسان عامل یا راهی برای شکوفا و آگاهانه شدن معرفت حضوری و دستیابی به معرفت حضوری آگاهانه نسبت به خدا می شود و شناخت حصولی نسبت به انسان نیز طریقی برای شناخت حصولی نسبت به خداوند متعال و صفات والای اوست که اولی با عبادت و تزکیه نفس و سلوک عرفانی و دومی با تأمل و تدبر در اسرار و حکمتهایی که در وجود انسان به ودیعه نهاده شده فراهم می آید. به بیان دیگر شناخت حضوری انسان عامل یا راهی برای شکوفا و آگاهانه شدن معرفت حضوری و دستیابی به معرفت حضوری آگاهانه نسبت به خدا می شود و شناخت حصولی نسبت به انسان نیز طریقی برای شناخت حصولی نسبت به خداوند متعال و صفات والای اوست که اولی با عبادت و تزکیه نفس و سلوک عرفانی و دومی با تأمل و تدبر در اسرار و حکمتهایی که در وجود انسان به ودیعه نهاده شده فراهم می آید.
- __سعادت حقیقی انسان (هدف بعثت انبیای الهی) دستیابی به معرفت حضوری آگاهانه نسبت به خداوند از طریق عبادت مخلصانه پروردگار است__.
دستیابی به چنین معرفتی بدون حصول مقدمات علمی آن یعنی شناخت حصولی نسبت به آن حقیقت و پی بردن به عظمت آن و اعتقاد به امکان دستیابی عملی به آن برای نوع انسانها میسور نیست و بررسی انسان شناسی گام نخست در مسیر رسیدن به آن معرفت حضوری است. قرآن مجید در زمینه رابطه شناخت حصولی انسان با شناخت حصولی نسبته به خداوند می فرماید : «وفی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون» و در زمین نشانه هایی برای اهل یقین وجود دارد و در وجود شما نشانه هایی است ، آیا نمی بینید ؟. در آیه ای دیگر می فرماید : «سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی تبیین لهم انه الحق» به زودی نشانه های خود را در اطراف جهان و در وجود خودشان به آنان نشان می دهیم تا حقانیت خداوند برایشان آشکار شود .
+ />up/a/a6/CAY923MF.jpg" width=150 align=left vspace=5 border=1>
::
__~~brown: سعادت حقیقی انسان (هدف بعثت انبیای الهی) دستیابی به__::
__::
معرفت حضوری آگاهانه نسبت به خداوند از طریق عبادت مخلصانه پروردگار است.~~ __:: />
دستیابی به چنین معرفتی بدون حصول مقدمات علمی آن یعنی شناخت حصولی نسبت به آن حقیقت و پی بردن به عظمت آن و اعتقاد به امکان دستیابی عملی به آن برای نوع انسانها میسور نیست و بررسی انسان شناسی گام نخست در مسیر رسیدن به آن معرفت حضوری است.

قرآن مجید در زمینه رابطه شناخت حصولی انسان با شناخت حصولی نسبته به خداوند می فرماید : />
__~~green:
«وفی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون» ~~__

__~~green:
و در زمین نشانه هایی برای اهل یقین وجود دارد و در وجود شما نشانه هایی است ، آیا نمی بینید ؟.~~__

در آیه ای دیگر می فرماید : />
__ ~~green:
«سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی تبیین لهم انه الحق» ~~__

__~~green:
به زودی نشانه های خود را در اطراف جهان و در وجود خودشان به آنان نشان می دهیم تا حقانیت خداوند برایشان آشکار شود . ~~__
 کتاب: انسان شناسی کتاب: انسان شناسی
 نویسنده: محمود رجبی  نویسنده: محمود رجبی
 صفحه:  صفحه:
-(( دعا راهی از دل به خدا ))
((شرایط دعا ))
((قرب الهی و حقیقت آن ))
((راه دستیابی به قرب الهی ))
((خوف خدا ))
+
*
(( دعا راهی از دل به خدا ))
*((شرایط دعا ))
*((قرب الهی و حقیقت آن ))
*((راه دستیابی به قرب الهی ))
*((خوف خدا )) />*((یاد خدا ، تنها مایه آرامش جان))
*((خداشناسی مبنای انسانیت )) />*((تقدیس و پرستش))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 23 تیر 1384 [17:34 ]   5   یاسر ناظم نیا      جاری 
 یکشنبه 19 تیر 1384 [16:18 ]   4   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 خرداد 1384 [13:15 ]   3   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 خرداد 1384 [03:21 ]   2   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [06:19 ]   1   رضا معرب      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..