منو
 کاربر Online
816 کاربر online
Lines: 1-14Lines: 1-15
-طاوس بن کیسان یمانی که یکی از بزرگان اصحاب ((حضرت امام سجاد علیه السلام|حضرت سجاد علیه السلام)) می باش و از مناجاتها و عبادات حضرت، مشاهدات زیادی داشتند و به عنوان روایات گرانقدری برای م ه رمغان گذاشت ت.
ایش
ان می گوید: شبی وارد ((حجر اسماعیل)) در خانه خدا شدم، در ای هنگام رت علی بن السین علیه السلام وارد شد. و به نماز مشغول شدد و لی مشاء ال نماز خواندن سپس به سجده رفته و من گفتم مردی صالح از اهل بیتی نیکوکار، حتماً به دعای ایشان گوش فرا وهم اد، شنیدم که در سجده می فرمود: «__عبیدک بفنائک، مسکینک بفنائک، فقیرک بفنائک، سائلک بفنائک __» وس ی گوی: من د هیچ مکل و نراتی این دعا را نواند گ ینکه ناراحتی م برر گرد رایم ال شد.
+طاوس بن کیسان یمانی، یکی از اصحاب بزرگ ((حضرت امام سجاد علیه السلام|حضرت سجاد علیه السلام))، می وید: />« شبی در م اام وارد ((حجر اسماعیل)) شدم. اام ا علیه السلام وارد شد و به نماز مشغول شد. دی لای نماز خواند سپس به سجده رفت. من با خود گفتم او مردی صالح از اهل بیتی نیکوکار است، حتماً به دعایش گوش فرا هم نم چ می‌گوی. شنیدم که در سجده فرمود:«__عبیدک بفنائک، مسکینک بفنائک، فقیرک بفنائک، سائلک بفنائک __»؛ ( نه گوچک تو، وابسته ب تو، نیزمند ه و، رخوات کننده از تو، در آستانه و است. )
از آ
ن س رگه ه ناراحتی و مشکی برمی‌ردم ی عا را می‌خواندم ون ستثنا مکلم برطرف می‌شد.»
-البته در بعضی از روایات دیگر در ذیل و ادامه این دعا آمده است: « __یشکو الیک مالا نجفی علیک و یا یسئلک مالا بقدر علیه غیرک و یا لا ترونی عن بابک__ »
یوسف بن اسباط از پدرش نقل می کند که وارد ((مسجد کوفه)) شدم و دیدم جوانی با خدای خود مناجات می کند و در سجده خود می گرید: « __سجد وجهی متعفراً فی التراب لخالقی و حق له__ » به ساش رفت و دیدم حضرت علی بن الحسین علیه السلام است.
+یوسف بن اسباط از پدرش نقل می کند که وارد ((مسجد کوفه)) شدم و دیدم جوانی با خدای خود مناجات می کند و در سجده خود می گوید: « __سجد وجهی متعفراً فی التراب لخالقی و حق له__ »؛ ( صتم خاک آلوده برای خالقش در سجده اس و این ضوع و بندگی شایسته اوست. )
نزدیک‌تر
رفت و دیدم حضرت علی بن الحسین علیه السلام است.
-و همچنین بنا بر نقل حضرت صادق علیه السلام زبان یکی از مولیا و بندگان حضرت سجاد علیه السلام، حضرت روزی به صحرا رفته و بر روی سنگی ن به سجده مین او می گوید: من ایستاده بودم و صدای گریه و زاری با صدای بند حضرت را می شنیدم و شمردم که هزار مرتبه می گفت: «__لا اله الاالله حقاّ حقاّ لا اله الا الله تعبداّ ورقا لا اله الا الله ایماناً و صدقاً...__ » +و همچنین بنا بر نقل حضرت صادق علیه السلام زبان یکی از لاان حضرت سجاد علیه السلام « روزی امام به صحرا رفت و بر روی سنگی ر به سجده اد. من ایستاده بودم و صدای بلند گریه اما را می شنیدم، و شمردم که هزار مرتبه گفت:«__لا اله الاالله حقاّ حقاّ لا اله الا الله تعبداّ ورقا لا اله الا الله ایماناً و صدقاً...__ »؛ ( جز الله معبودی نیست و این را حق می دانم و بدان معترفم. جز الله معبودی نیست و این را در حالت بندگی کامل می گویم، جز الله معبودی نیست و این را بر اساس ایمان و راستی می گویم. )
-مراجعه شود به:
((سجده های حضرت سجاد علیه السلام))
+!مراجعه شود به:
*((سجده های حضرت سجاد علیه السلام))
-منابع: +!منابع:
 بحارالانوار، جد 46، ص 76 به نقل از الارشاد و ص 78 به نقل از مناقب و صفحه 99 حدیث 88 به نقل از کشف الغمه و جلد 45 صفحه 149 بحارالانوار، جد 46، ص 76 به نقل از الارشاد و ص 78 به نقل از مناقب و صفحه 99 حدیث 88 به نقل از کشف الغمه و جلد 45 صفحه 149

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 20 مهر 1384 [11:25 ]   5   شکوفه رنجبری      جاری 
 سه شنبه 03 خرداد 1384 [07:50 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 فروردین 1384 [09:08 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 آذر 1383 [07:06 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 12 مهر 1383 [07:04 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..