منو
 کاربر Online
764 کاربر online
Lines: 1-14Lines: 1-15
 +طاوس بن کیسان یمانی، یکی از اصحاب بزرگ ((حضرت امام سجاد علیه السلام|حضرت سجاد علیه السلام))، می گوید:
 +« شبی در مسجد الحرام وارد ((حجر اسماعیل)) شدم. امام سجاد علیه السلام وارد شد و به نماز مشغول شد. مدتی طولانی نماز خواند، سپس به سجده رفت. من با خود گفتم او مردی صالح از اهل بیتی نیکوکار است، حتماً به دعایش گوش فرا بدهم ببینم چه می‌گوید. شنیدم که در سجده فرمود:«__عبیدک بفنائک، مسکینک بفنائک، فقیرک بفنائک، سائلک بفنائک __»؛ ( بنده گوچک تو، وابسته به تو، نیازمند به تو، درخواست کننده از تو، در آستانه تو است. )
 +از آن پس هرگاه به ناراحتی و مشکلی برمی‌خوردم، این دعا را می‌خواندم و بدون استثنا مشکلم برطرف می‌شد.»
-طاوس بن کیسان یمنی که یکی از زران اصحاب حضر سجاد عی السلام می باشد و ا منجتها و بادات حضرت، مشادات زیادی داشتد و ه عنوان روایات گانقدری ای به ارمغان گذاته است. ایشان می ید شبی وارد ((حجر اسمعیل)) در خانه خدا شدم، در این هنگا حضرت علی ن الحسین علیه السلم وارد شد. و ه نم ل شدد و الی ما الله نماز خوادد سس سجده فته و من گف مری صاح ز اهل بیتی نیکوکار، تا ه ای یشا گش فرا خواهم دد، پس نیدم که ر سده می فرمود: «بیدک بفنک سکینک بفنئ، فقیرک فنائک سئک نک » وس می و: من در یچ مشکل و نراحتی ی ا ر نندم مگر ایکه ناراحی من رطر گردیده ایم فرج حال د. +یوسف بن اسبا از پدر ل می کند که واد ((مج کوفه)) دم دید وانی ا ای خ مناات می د و در سده خود می گی: « __سد وهی م ی الا لخای له__ » ( ر اک ه ای اش د سده س و ین و بنی اس . ) />نیر رتم و ی ر ی ن احین یه للام ا.
-ب ر ی ا رایا یر یل و ادامه این مده اس: «یکو لیک ماا نفی لیک و ی یسئ ملا بقدر لیه یک یا ا رنی ن اک »

ی
و ب ب از ر نقل می کند که ارد م وفه ی ای ا دای د اا ی کن و د جه ود می گرید: «سد وهی متعفرا ی ااب ی و له » ب سا رته دیم حضرت عی ن الین ی السلام است.
+و همچنین ا ب قل ضرت ق علیه الام ا بان یی لامان ت جاد علیه السلم « وی اما به صحرا ف و ر روی سی بر ه د اتا. ن ایاه بو ای بلن گیه ام ر می شنیدم، و شمردم که زار مه فت:«__لا اله لاه ق ا ل اله لا له تعبداّ را ل اله لا اله ایمانً و صدقً...__ » ( ج الله مبودی نیس و ین را ح ی دام و ان ر. جز له بدی نیس و این در حات بی کمل می گم ز الله مودی نیت ای را بر اساس ایمان و راستی می گویم. )
-و همچنین بنا بر نقل حضرت صادق علیه السلام در زبان یکی از موالیان و بندگان حضرت سجاد علیه لسلام، حضرت روی به صحرا رفته و بر روی سنی خشن به سجده میروند او می گوید: من ایستاده بودم و صدای گریه و زاری با صدای بلند حضرت می شنیدم و شمردم که هزا مرتبه می فت: «لا اله الاالله حقاّ حقاّ لا اله الا الله تعبداّ ورقا لا اله ال الله ایماناً و صدقاً ». . . . . . . . +!مراجعه ود به: />*((سجده های حضرت اد علیه اللام))
-مراجعه شود به:

((سجده های حضرت سجاد علیه السلام))

منابع :
>>بحارالانوار ، جد 46 ، ص 76 به نقل از الارشاد و ص 78 به نقل از مناقب و صفحه 99 حدیث 88 به نقل از کشف الغمه و جلد 45 صفحه 149
+!منابع:
بحارالانوار، جد 46، ص 76 به نقل از الارشاد و ص 78 به نقل از مناقب و صفحه 99 حدیث 88 به نقل از کشف الغمه و جلد 45 صفحه 149

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 20 مهر 1384 [11:25 ]   5   شکوفه رنجبری      جاری 
 سه شنبه 03 خرداد 1384 [07:50 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 فروردین 1384 [09:08 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 آذر 1383 [07:06 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 12 مهر 1383 [07:04 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..