منو
 کاربر Online
664 کاربر online
تاریخچه ی: ذخایر طلا و ارز

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-16Lines: 1-30
 V{maketoc} V{maketoc}
-حجم __طلا__ و__ ارز__ ذخیره شده در یک کشور برای تسویه حساب بدهی ها با ((بستانکار))انی که درخواست وصول طلب دارند __ذخایر طلا و ارز__ نامیده می شود. 
 +!تعریف
 +حجم __طلا__ و__ ارز__ ذخیره شده در یک کشور برای تسویه حساب بدهی ها با ((بستانکار|بستانکارانی)) که درخواست وصول طلب دارند __ذخایر طلا و ارز__ نامیده می شود.
 +!تسویه حساب
 میزان درخواست برای تسویه حساب به دو عامل بستگی دارد: میزان درخواست برای تسویه حساب به دو عامل بستگی دارد:
-1- حجم ((بدهی)) های معوق که به نوبه خود به مازاد یا کسری ((تراز پرداخت ها)) وابسته است؛
2- تمایل بستانکاران به حفظ بدهی (پول) مورد بحث.
از این رو، فشار روی اندوخته ها ممکن است یا بازتاب مشکلات جاری کشور باشد یا ناشی از احتمال تقلیل ((نرخ ارز)) آن کشور. همچنان که ((حساب جاری)) یک فرد به تنهایی نشان دهنده تمام امکانات مالی او برای پاسخگویی به تعهداتش نیست، ارقام رسمی وانتشار یافته ذخایر نیز نمی تواند لزوماً معرف کل طلا و ارز موجود برای تسویه حساب با بستانکاران خارجی باشد.
+#حجم ((بدهی|بدهی های)) معوق که به نوبه خود به مازاد یا کسری ((تراز پرداخت ها)) وابسته است؛
#تمایل بستانکاران به حفظ بدهی (پول) مورد بحث؛
از این رو، فشار روی اندوخته ها ممکن است یا بازتاب مشکلات جاری کشور باشد یا ناشی از احتمال تقلیل ((نرخ ارز)) آن کشور.
-مثا ایر ال تسهیات اتاری ود ر ((ن ین الملی ل)) و ((اوراق ها)) سمای ذاری خارجی نمی شود. +همچا که ((اب جاری)) یک فرد تنهایی شان دهنده تمام امکنات ملی او برای اسخگویی تعهداتش نیت، ارقام سمی و انشار یات خایر نیز نمی تواند لزوما عر کل طلا و ارز موجود برای سویه ا با بسااران خارجی باشد.
-!همچنین بینید +مثلاً ذخایر شامل تسهیلات اعتباری موجود در ((صندوق بین لمللی پول)) و ((اوراق بهادار)) سرمایه گذاری خارجی نمی شود.
 +!همچنین ببینید:
 *((ذخایر ارزی)) *((ذخایر ارزی))
 *((ارز)) *((ارز))
 *((طلا)) *((طلا))
 +*((بازار ارز))
 +*((بورس))
 +*((سهام))
 +*(( قانون پولی و بانکی کشور))
 +*((سیاست پولی))
 +*((سیاست های مالی))
 +*((خزانه داری کل))
 +*((تجارت))
 +*((تجارت متقابل))
 +*((تجارت خارجی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 16 آذر 1383 [14:27 ]   3   حمید حسن نیا      جاری 
 سه شنبه 19 آبان 1383 [11:37 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 جمعه 08 آبان 1383 [01:46 ]   1   حمید حسن نیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..