منو
 کاربر Online
390 کاربر online
تاریخچه ی: ذات الکرسی و قیفاووس

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-18Lines: 1-68
-ادام خی که از الان اکر می گر چن ا ی رار ود به رتهای کی یفاوس و ات کری می رد. قیاو به کل ملی اسکه ر ل مرعی ساته شه ات الکری کم ا اکی کم ی شیه M یا W ات. +{DYNAMICMENU()}
__و
اژه‌نمه__
*((واژ
ان نجوم))
*((
اژگان اخر فیزیک))
*((واژگان
کیهان شناسی))
*((واژگان فی
زیک ا))
__
قالات مرتبط__
*((
نجوم|فهرست مقلت نجوم))
*((
ارام آسمانی)) />*((ستارگن رت الی)) />*((و فلکی)) />*((امگاری اران)) />__کتابهی رتبط__
*((کتاب
های جم))
*((
کتابهای اختر یزیک))
__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|
اجمن نجوم]__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|
سوالات و نرات د ر اینجا مطر کنید.] />__سایتای تبط__
*سایت
های اخلی />**[http://www.nojum.ir|مله نوم] />**[http://parssky.com|پارس سکای]
**[http://www.hupaa.com|شب
که فییک هوپ]
**[http://robot.ir/blog/mollasadra|م
لصدرا] />**[http://www.sact.ir/home.htm|مرک علوم و ستاه شنسی تهرا] />*ایتهای خاری />**[http://www.astronomy.com/asy/default.aspx|مجه astronomy]
**[http://www.nasa.gov/externalflash/constellation_front/index.html|
امان هوا - ی آمریکا] />**[http://www.esa.int/esaCP/index.html|آژاش فایی روپا] />**[http://www.challenger.org|کاوش فا]
**[http://www.dibonsmith.com/constel.htm|ل
یست صورتهای فلکی]
**[http://domeofthesky.com/clicks/constlist.html|صورته
ای فلکی] />__گالی تصویر__
*[http://217
.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری علوم]
**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|گالری نجوم]
 +body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 +!دید کلی
 +ادامه خطی که از قراولان ((صورت فلکی دب اکبر|دب اکبر)) می‌گذرد چون از جدی فراتر رود به صورتهای فلکی قیفاووس و ذات الکرسی می‌رسد. قیفاووس به شکل مثلثی است که بر ضلع مربعی ساخته شده و ذات الکرسی کم و ذات الکرسی کم و بیش شبیه M یا W است.
 +

 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/b/b9/crabpulsar.gif}
 +
 +
 +
 !ستاره تیکو !ستاره تیکو
-
صورت فلکی ((ذات الکرسی)) در سال 1572، تاریخ ساز شد. در 11 نوامبر آن سال به ناگاه ستاره ای نو در این صورت ظهور کرد و بقدری روشن بود که در روز هم دیده می شد. ((تیکو برائه)) (1601-1546) منجم دانمارکی به مطالعه دقیق این ستاره نو پرداخت و جزئیات ماجرای آن را ثبت کرد. این ستاره تاریخی مدتی است که دیگر روشنایی بسیار زیاد خود را از دست داده است. اما هنوز هم آن را ستاره تیکو می نامند. />اکنون ستاره تیکو را در زمره ((ابر نو اختر))ان می شمارند. ابر نو اختران ستارگانی هستند که روشنی آنها بطور ناگهانی چندین میلیون برابر روشنی اولیه می شود به دنبال این افزایش شگفت آور نور آنها بر ثر بروز انفجار در ستاره است. در این فاجعه ستاره بخش بزرگی از جرم خود را از دست می دهد.
+((صورت فلکی ذات الکرسی)) در سال 1572، تاریخ ساز شد. در 11 نوامبر آن سال به ناگاه ستارهای نو در این صورت ظهور کرد و به قدری روشن بود که در روز هم دیده میشد. ((تیکو براهه)) (1601-1546) منجم دانمارکی به مطالعه دقیق این ستاره نو پرداخت و جزئیات ماجرای آن را ثبت کرد. این ستاره تاریخی مدتی است که دیگر روشنایی بسیار زیاد خود را از دست داده است. اما هنوز هم آن را ~~green:ستاره تیکو~~ مینامند.>>اکنون ستاره تیکو را در زمره ((ابر نواختر|ابر نو اختران)) میشمارند. ابرنواختران ستارگانی هستند که روشنی آنها بطور ناگهانی چندین میلیون برابر روشنی اولیه میشود، به دنبال این افزایش شگفت آور نور آنها بر ثر بروز انفجار در ستاره است. در این فاجعه ستاره بخش بزرگی از جرم خود را از دست میدهد.
 !ستارگان قیفاووسی !ستارگان قیفاووسی
-
پرنورترین ستاره و دومین ستاره پر نور قیفاووس هیچکدام از اهمیتی خاص برخوردار نیستند چهارمین ستاره پر نور این صورت فلکی (دلتا)-قیفاووس قرین شهرت شده است. />در حال حاضر صدها ستاره تحت عنوان ستارگان قیفاووسی طبقه بندی شده اند اینها ستارگانی هستند با روشنی متغیر حداکثر روشنی قیفاووس دو و نیم مرتبه بیش از حداقل آن است قدر ظاهری آن با دوره تناوبی بسیار منظم 5 روز و 8 ساعت و 47 ثانیه از 2/3 در وضع ماکزیمم تا 5/4 در حالت مینیموم تغییر می کند.
علت احتمالی این تغییر روشنی تپش ستاره است حجم این قبیل ستارگان متناوباً زیاد و کم می شود و تغییر روشنی را سبب می گردد .
نجوم دین خاصی به این ستارگان دارد قیفاووس ها در برورد فواصل دورترین نقاط جهان کمک بزرگی به شمار می آیند، فاصله کهکشان های مجاور با کمک این ستارگان متغیر تعیین می شود.

!افسانه های مربوط به کاسیوپیه (ذات الکرسی) و کفئوس (قیفاووس)

در اساطیر یونان کاسیوپیه ملکه زیبا ولی خود خواه اتیوپی بود.کفئوس شوهر او و آندرومدا دختر او بود به سزای خود خواهی مقدر شد که به گروهی ستاره تبدیل شود و برای همیشه دور قطب بگردد و شوهر حسودش کفئوس بر او ناظر باشد.
+پر نورترین ستاره و دومین ستاره پر نور قیفاووس هیچکدام از اهمیتی خاص برخوردار نیستند، چهارمین ستاره پر نور این صورت فلکی (دلتا) - قیفاووس قرین شهرت شده است. در حال حاضر صدها ستاره تحت عنوان ستارگان قیفاووسی طبقه بندی شدهاند. اینها ستارگانی هستند با روشنی متغیر ، حداکثر روشنی قیفاووس دو و نیم مرتبه بیش از حداقل آن است. قدر ظاهری آن با دوره تناوبی بسیار منظم 5 روز و 8 ساعت و 47 ثانیه از 3.2 در وضع ماکزیمم تا 4.5 در حالت مینیمم تغییر میکند.
علت احتمالی این تغییر روشنی تپش ستاره است، حجم این قبیل ستارگان متناوباً زیاد و کم میشود و تغییر روشنی را سبب میگردد. ((نجوم)) دین خاصی به این ستارگان دارد، قیفاووسیها در برورد فواصل دورترین نقاط جهان کمک بزرگی به شمار میآیند، فاصله کهکشانهای مجاور با کمک این ستارگان متغیر تعیین میشود.
!افسانههای مربوط به ذات الکرسی و قیفاووس
در اساطیر یونان کاسیوپیه (ذات الکرسی) ملکه زیبا ولی خود خواه اتیوپی بود. کفئوس (قیفاووس) شوهر او و آندرومدا دختر او بود، به سزای خود خواهی مقدر شد که به گروهی ستاره تبدیل شود و برای همیشه دور قطب بگردد و شوهر حسودش کفئوس بر او ناظر باشد.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((پالسار))
*((خوشه پروین))
*((رصد آسمان شب))
*((ستارگان دور قطبی))
*((ستاره))
*((ستاره شناسی))
*((ستاره قطبی))
*((صور فلکی))
*((نامگذاری ستارگان))
*((نجوم))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 20 تیر 1385 [09:05 ]   4   مجید آقاپور      جاری 
 پنج شنبه 25 خرداد 1385 [09:34 ]   3   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [11:54 ]   2   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [09:40 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..