منو
 کاربر Online
597 کاربر online
تاریخچه ی: دیوپسید

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Diopside.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 دیوپسید  دیوپسید
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::دیوپسید (Diopside)::__ ||__::دیوپسید (Diopside)::__
-::CaMg{Si2O6}:: +::((کلسیم|Ca))((منیزیم|Mg)){((سیلیکن|Si))2O6}::
 ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__ ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
 ::/ضعیف - مطابق با سطح /110::|__::((رخ))::__ ::/ضعیف - مطابق با سطح /110::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای - چرب::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای - چرب::|__::((جلا))::__
 ::((صدف))ی - نامنظم::|__::شکستگی::__ ::((صدف))ی - نامنظم::|__::شکستگی::__
 ::شفاف - نیمه کدر::|__::((شفافیت))::__ ::شفاف - نیمه کدر::|__::((شفافیت))::__
 ::ترد::|__::نوع ((سختی))::__ ::ترد::|__::نوع ((سختی))::__
 ::ندارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__ ::ندارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::بلوری - ((آگرگات)) دانه ای - توده ای - شعاعی::|__::اشکال ظاهری::__ ::بلوری - ((آگرگات)) دانه ای - توده ای - شعاعی::|__::اشکال ظاهری::__
 ::فراوان ; ((ایتالیا)) ، ((اطریش)) ، ((سوئد)) ، ((روسیه)) ، ((امریکا)) ، ((استرالیا)) ، ((هند)) و ((ایران))::|__::((ژیزمان))::__ ::فراوان ; ((ایتالیا)) ، ((اطریش)) ، ((سوئد)) ، ((روسیه)) ، ((امریکا)) ، ((استرالیا)) ، ((هند)) و ((ایران))::|__::((ژیزمان))::__
 ::.و به سختی ذوب می شودHCl محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::.و به سختی ذوب می شودHCl محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
-::CaO=25.9% MgO=18.6% SiO2=55.5% وادخالهای Cr (مشابه کروم دیوپسید), Zn - Mn - Fe::|__::ترکیب شیمیایی::__ +::((CaO))=25.9% ((MgO))=18.6% ((SiO2))=55.5% وادخالهای ((کروم|Cr)) (مشابه کروم دیوپسید), ((روی|Zn)) - ((منگنز|Mn)) - ((آهن|Fe))::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::قرمز - قرمزسیاه - خاکستری::|__::رنگ ((کانی))::__ ::قرمز - قرمزسیاه - خاکستری::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 ::واکنش های شیمیایی - ((اشعه ایکس))::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__ ::واکنش های شیمیایی - ((اشعه ایکس))::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((اوژیت)) - ((فاسائیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((اوژیت)) - ((فاسائیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((کلریت))،((بیوتیت))،((مگنتیت))،((گارنت)) ها::|__::((پاراژنز))::__ ::((کلریت))،((بیوتیت))،((مگنتیت))،((گارنت)) ها::|__::((پاراژنز))::__
 ::توده های بازیک تا اولترابازیک - دگرگونی- اسکارن ها::|__::منشا تشکیل::__ ::توده های بازیک تا اولترابازیک - دگرگونی- اسکارن ها::|__::منشا تشکیل::__
 ::((منشور))ی - بلور های طویل کامل - قرصی شکل - ماکله::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::((منشور))ی - بلور های طویل کامل - قرصی شکل - ماکله::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((سوئیس))::|__::محل پیدایش::__  ::((سوئیس))::|__::محل پیدایش::__
 ::.لومینسانس کامل قرمز تیره تا کرم نشان می دهد::|__::سایر مشخصات::__ ::.لومینسانس کامل قرمز تیره تا کرم نشان می دهد::|__::سایر مشخصات::__
 ::.از واژه دیوپسید اخذ شده است::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.از واژه دیوپسید اخذ شده است::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 6|7|3.3|ــ|| 6|7|3.3|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 31 مرداد 1384 [06:04 ]   4   فاطمه عیوضی      جاری 
 دوشنبه 31 مرداد 1384 [05:35 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 31 مرداد 1384 [05:09 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 31 مرداد 1384 [04:46 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..