منو
 کاربر Online
717 کاربر online
تاریخچه ی: دیوپسید

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Diopside.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 دیوپسید  دیوپسید
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::دیوپسید (Diopside)::__ ||__::دیوپسید (Diopside)::__
-::CaMg[Si2O6]::
مونوکلینیک|__::سیستم ((تبلور))::__
+::((کلسیم|Ca))((منیزیم|Mg)){((سیلیکن|Si))2O6}::
::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__ ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
-/ضعیف - مطابق با سطح /110|__::((رخ))::__
::شیشه ای - چرب::|__::((جلا))::__
صدفی - نامنظم|__::شکستگی::__
شفاف - نیمه کدر|__::((شفافیت))::__
ترد|__::نوع ((سختی))::__
ندارد|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
بلوری - آگرگات دانه ای - توده ای - شعاعی|__::اشکال ظاهری::__
::فراوان ; ایتالیا ، اطریش ، سوئد ، روسیه ، امریکا ، استرالیا ، هند و ایران::|__::((ژیزمان))::__
+::/ضعیف - مطابق با سطح /110::|__::((رخ))::__
::((شیشه)) ای - چرب::|__::((جلا))::__
::((صدف))ی - نامنظم::|__::شکستگی::__
::شفاف - نیمه کدر::|__::((شفافیت))::__
::ترد::|__::نوع ((سختی))::__
::ندارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::بلوری - ((آگرگات)) دانه ای - توده ای - شعاعی::|__::اشکال ظاهری::__
::فراوان ; ((ایتالیا)) ، ((اطریش)) ، ((سوئد)) ، ((روسیه)) ، ((امریکا)) ، ((استرالیا)) ، ((هند)) و ((ایران))::|__::((ژیزمان))::__
 ::.و به سختی ذوب می شودHCl محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::.و به سختی ذوب می شودHCl محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
-CaO=25.9% MgO=18.6% SiO2=55.5% وادخالهای Cr (مشابه کروم دیوپسید), Zn - Mn - Fe|__::ترکیب شیمیایی::__
قرمز - قرمزسیاه - خاکستری|__::رنگ ((کانی))::__
سیاه|__::((رنگ)) اثر خط ::__
واکنش های شیمیایی - اشعه ایکس|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
اوژیت - فاسائیت|__::تشابه کانی شناسی::__
::کلریت،بیوتیت،مگنتیت،گارنت ها::|__::((پاراژنز))::__
+::((CaO))=25.9% ((MgO))=18.6% ((SiO2))=55.5% وادخالهای ((کروم|Cr)) (مشابه کروم دیوپسید), ((روی|Zn)) - ((منگنز|Mn)) - ((آهن|Fe))::|__::ترکیب شیمیایی::__
::قرمز - قرمزسیاه - خاکستری::|__::رنگ ((کانی))::__
::سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
::واکنش های شیمیایی - ((اشعه ایکس))::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::((اوژیت)) - ((فاسائیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((کلریت))،((بیوتیت))،((مگنتیت))،((گارنت)) ها::|__::((پاراژنز))::__
 ::توده های بازیک تا اولترابازیک - دگرگونی- اسکارن ها::|__::منشا تشکیل::__ ::توده های بازیک تا اولترابازیک - دگرگونی- اسکارن ها::|__::منشا تشکیل::__
-::منشوری - بلور های طویل کامل - قرصی شکل - ماکله::|__::شکل ((بلور))ها::__ +::((منشور))ی - بلور های طویل کامل - قرصی شکل - ماکله::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((سوئیس))::|__::محل پیدایش::__  ::((سوئیس))::|__::محل پیدایش::__
 ::.لومینسانس کامل قرمز تیره تا کرم نشان می دهد::|__::سایر مشخصات::__ ::.لومینسانس کامل قرمز تیره تا کرم نشان می دهد::|__::سایر مشخصات::__
 ::.از واژه دیوپسید اخذ شده است::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.از واژه دیوپسید اخذ شده است::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 6|7|3.3|ــ|| 6|7|3.3|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 31 مرداد 1384 [06:04 ]   4   فاطمه عیوضی      جاری 
 دوشنبه 31 مرداد 1384 [05:35 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 31 مرداد 1384 [05:09 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 31 مرداد 1384 [04:46 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..