منو
 صفحه های تصادفی
امام علی علیه السلام و درخواست فرزندی مطیع خداوند
طهارت جسم و جان مادر امام
انشتانیم
نوشته ای از غیب برای حاملان سر مقدس امام حسین علیه السلام
مهندسی
گردشگری الکترونیکی
بافت ماهیچه‌ای
آثار دشمنی با امام علی علیه السلام هنگام مرگ
بازرگانی
استقرای قوی و چندگانه
 کاربر Online
864 کاربر online
تاریخچه ی: دیوپسید

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Diopside.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 دیوپسید  دیوپسید
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::دیوپسید (Diopside)::__ ||__::دیوپسید (Diopside)::__
-::CaMg[Si2O6]::
مونوکلینیک|__::سیستم ((تبلور))::__
+::((کلسیم|Ca))((منیزیم|Mg)){((سیلیکن|Si))2O6}::
::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__ ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
-/ضعیف - مطابق با سطح /110|__::((رخ))::__
::شیشه ای - چرب::|__::((جلا))::__
صدفی - نامنظم|__::شکستگی::__
شفاف - نیمه کدر|__::((شفافیت))::__
ترد|__::نوع ((سختی))::__
ندارد|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
|__::اشکال ظاهری::__
::تریباَ کمیاب ; ((وی)) ، ((اطریش)) ، ((سه)) ، ((ومای)) ، ((کیک))::|__::((ژیزمان))::__
::.و قلیهی کلن ((افنی|HF)) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
|__::ترکیب شیمیایی::__
|__::رنگ ((کانی))::__
|__::((رنگ)) اثر خط ::__
|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
|__::تشابه کانی شناسی::__
::((کلریت))، ((یتانیت)) ،((آیت))،((وارتز))::|__::((پاراژنز))::__
::((هیوترا))::|__::منشا تشکیل::__
::((منشور))های غل یار::|__::شکل ((بلور))ها::__
+::/ضعیف - مطابق با سطح /110::|__::((رخ))::__
::((شیشه)) ای - چرب::|__::((جلا))::__
::((صدف))ی - نامنظم::|__::شکستگی::__
::شفاف - نیمه کدر::|__::((شفافیت))::__
::ترد::|__::نوع ((سختی))::__
::ندارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::بلوری - ((آگرگات)) دانه ای - توده ای - شعاعی::|__::اشکال ظاهری::__
::راان ; ((یالی)) ، ((اطریش)) ، ((س)) ، ((رسیه)) ، ((مریکا)) ، ((استرایا)) ، ((ن)) و ((ایران))::|__::((ژیزمان))::__
::.و ه ختی ی شدHCl محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((CaO))=25.9% ((MgO))=18.6% ((SiO2))=55.5% وادخالهای ((کروم|Cr)) (مشابه کروم دیوپسید), ((روی|Zn)) - ((منگنز|Mn)) - ((آهن|Fe))::|__::ترکیب شیمیایی::__
::قرمز - قرمزسیاه - خاکستری::|__::رنگ ((کانی))::__
::سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
::واکنش های شیمیایی - ((اشعه ایکس))::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::((اوژیت)) - ((فاسائیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((کلریت))،((یوتیت))،((گنیت))،((ارنت)) ها::|__::((پاراژنز))::__
::توده های زیک تا اولترابازیک - دگرگنی- اسکار ها::|__::منشا تشکیل::__
::((منشور))ی - لو هی طویل کامل - قری کل - مکله::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((سوئیس))::|__::محل پیدایش::__  ::((سوئیس))::|__::محل پیدایش::__
-::.خواص ((ییک))ی ((یمی))یی ن شبیه ((ارتز)) ا::|__::سایر مشخصات::__
::. ((ای)) گفه شده است Adula از نام ((کوه))::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::.لوینانس کامل م یره تا کر نشان می ه::|__::سایر مشخصات::__
::. واژه یوپی ذ شده است::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-ــ|ــ|ــ|ــ|| +6|7|3.3|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 31 مرداد 1384 [06:04 ]   4   فاطمه عیوضی      جاری 
 دوشنبه 31 مرداد 1384 [05:35 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 31 مرداد 1384 [05:09 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 31 مرداد 1384 [04:46 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..