منو
 صفحه های تصادفی
آنسفالیت ویروسی
احمد بیگ آق قویونلو
نمایشگاه
معنای کوثر
یانی فون نویمان
کانی منیزیت
مشبهات
قم
سفارت سرگور اوزلی در ایران و عهد نامه مفصل
غزوه بدر صغرا، بدر دوم، بدر کوچک
 کاربر Online
552 کاربر online
تاریخچه ی: دین مردم در آخرالزمان

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-70Lines: 1-70
 __وضعیت اسفبار مؤمنان راستین پیش از ظهور حضرت مهدی__ __وضعیت اسفبار مؤمنان راستین پیش از ظهور حضرت مهدی__
-__~~green:پیامبر اکرم (ص):~~__ +__((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|پیامبر اکرم (ص) )):__
 *« مؤمن ذلیل و منافق عزیز می گردد.»  *« مؤمن ذلیل و منافق عزیز می گردد.»
 *« مؤمن به هر خواری و حقارتی می‌رسد.»  *« مؤمن به هر خواری و حقارتی می‌رسد.»
 *« ظهور مهدی علیه السلام هنگامی است که اوضاع شهرها دگرگون شود، بندگان خدا خوار و ضعیف شوند و همگان از فرج ناامید گردند.»  *« ظهور مهدی علیه السلام هنگامی است که اوضاع شهرها دگرگون شود، بندگان خدا خوار و ضعیف شوند و همگان از فرج ناامید گردند.»
 *« به زودی پس از شما قومی خواهد آمد که پاداش یکی از آنها به اندازه پاداش 50 نفر از شماست.»  *« به زودی پس از شما قومی خواهد آمد که پاداش یکی از آنها به اندازه پاداش 50 نفر از شماست.»
-اصحاب گفتند:« ای رسول خدا، ما در جنگ‌های بدر و احد و حنین همراه تو بودیم و قرآن در میان ما نازل شد! » +اصحاب گفتند:« ای رسول خدا، ما در جنگ‌های ((جنگ بدر|بدر)) و ((جنگ احد|احد)) و ((غزوه حنین|حنین)) همراه تو بودیم و قرآن در میان ما نازل شد! »
 پیامبر اکرم فرمود:« اگر به آنچه آنان مکلف شده‌اند، مکلف می‌‌شدید، مانند آنان پایداری نمی‌کردید.»  پیامبر اکرم فرمود:« اگر به آنچه آنان مکلف شده‌اند، مکلف می‌‌شدید، مانند آنان پایداری نمی‌کردید.»
 *« مهدی علیه السلام از فرزندان من است. نامش نام من و کنیه اش کنیه ی من است. از نظر چهره و خلق و خو از همه‌ی مردم به من شبیه‌تر است. او غیبتی خواهد داشت که امت‌های زیادی در آن مدت گمراه می‌شوند. آن‌گاه همانند برقی در آسمان ظهور می‌کند و زمین را، که از ظلم و ستم پر شده است، از عدالت پر می‌کند.»  *« مهدی علیه السلام از فرزندان من است. نامش نام من و کنیه اش کنیه ی من است. از نظر چهره و خلق و خو از همه‌ی مردم به من شبیه‌تر است. او غیبتی خواهد داشت که امت‌های زیادی در آن مدت گمراه می‌شوند. آن‌گاه همانند برقی در آسمان ظهور می‌کند و زمین را، که از ظلم و ستم پر شده است، از عدالت پر می‌کند.»
 *« اسلام دوباره غریب خواهد شد، همانگونه که روز نخست با غربت ظاهر شد. پس خوشا به حال غریبان!»  *« اسلام دوباره غریب خواهد شد، همانگونه که روز نخست با غربت ظاهر شد. پس خوشا به حال غریبان!»
 *« زمانی خواهد رسید که از قرآن جز الفاظ و عباراتش و از اسلام جز نامش باقی نخواهد ماند. مردم، مسلمان نامیده می‌شوند، ولی از همیشه از اسلام دورترند.» *« زمانی خواهد رسید که از قرآن جز الفاظ و عباراتش و از اسلام جز نامش باقی نخواهد ماند. مردم، مسلمان نامیده می‌شوند، ولی از همیشه از اسلام دورترند.»
-__~~green:امام سجاد علیه السلام:~~__
« هر کس در زمان غیبت قائم ما علیه السلام بر ولایت ما استوار باشد، خداوند پاداش هزار شهید مثل شهدای بدر و احد به او عنایت خواهد کرد. »
+__((حضرت امام سجاد علیه السلام|امام سجاد علیه السلام)):__
« هر کس در زمان غیبت قائم ما علیه السلام بر ولایت ما استوار باشد، خداوند پاداش هزار شهید مثل شهدای بدر و احد به او عنایت خواهد کرد.»
-__~~green:امام صادق علیه السلام:~~__ +__((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|امام باقر علیه السلام)):__
*« گویا می‌بینم دین به امت شما پشت کرده، همواره به عقب می‌رود و به خون خود آغشته است.»

__((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|
امام صادق علیه السلام)):__
 *« ...و ثروتمندان عزیزتر و گرامی‌تر از مؤمنان خواهند بود.»  *« ...و ثروتمندان عزیزتر و گرامی‌تر از مؤمنان خواهند بود.»
 *« کافران از مشاهده ی وضعیت نابسامان مؤمنان خوشحال می‌شوند. مؤمنان غمگین، حقیر و ذلیل می شود.»  *« کافران از مشاهده ی وضعیت نابسامان مؤمنان خوشحال می‌شوند. مؤمنان غمگین، حقیر و ذلیل می شود.»
 *« اصحاب الآیات (عمل کنندگان به آیات قرآن) تحقیر می شوند؛ کسانی که آنان را دوست دارند نیز همین طور.»  *« اصحاب الآیات (عمل کنندگان به آیات قرآن) تحقیر می شوند؛ کسانی که آنان را دوست دارند نیز همین طور.»
 *« روزی خواهد رسید که دین، همانند واژگون شدن ظرفی، واژگون می‌شود.» *« روزی خواهد رسید که دین، همانند واژگون شدن ظرفی، واژگون می‌شود.»
-ابان بن تغلب از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود:« زمانی خواهد رسید که سکوت و رکود بر دو مسجد* حاکم شود و همان‌گونه که مار در سوراخش فرو می‌رود، علم در آنجا ناپدید گردد؛ میان شیعیان اختلاف به وجود بیاید، گروهی گروه دیگر را دروغگو بنامند و یکدیگر را تکذیب نمایند.» +((ابان بن تغلب)) از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود:« زمانی خواهد رسید که سکوت و رکود بر دو مسجد* حاکم شود و همان‌گونه که مار در سوراخش فرو می‌رود، علم در آنجا ناپدید گردد؛ میان شیعیان اختلاف به وجود بیاید، گروهی گروه دیگر را دروغگو بنامند و یکدیگر را تکذیب نمایند.»
 ابان پرسید:« پس هیچ خیری در آن زمان نیست!»  ابان پرسید:« پس هیچ خیری در آن زمان نیست!»
 امام علیه السلام سه مرتبه فرمود:« برعکس، تمام خیر در آن زمان است. چرا که در آن هنگام، فرج نزدیک شده است» .  امام علیه السلام سه مرتبه فرمود:« برعکس، تمام خیر در آن زمان است. چرا که در آن هنگام، فرج نزدیک شده است» .
- />امیر مؤمنان علی علیه السلام به امام حسین علیه السلام فرمود: « ای حسین! نهمین فرزند تو قیام‌کننده به حق، ظاهرکننده و پیروزکننده‌ی دین و گستراننده عدالت است.» +((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|امیر مؤمنان علی علیه السلام)) به ((حضرت امام حسین علیه السلام|امام حسین علیه السلام)) فرمود: « ای حسین! نهمین فرزند تو قیام‌کننده به حق، ظاهرکننده و پیروزکننده‌ی دین و گستراننده عدالت است.»
 حسین علیه السلام به پدر عرض کرد:« آیا به‌راستی چنین حادثه‌ای رخ خواهد داد؟»  حسین علیه السلام به پدر عرض کرد:« آیا به‌راستی چنین حادثه‌ای رخ خواهد داد؟»
 علی علیه السلام پاسخ داد:« قسم به کسی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به نبوت برانگیخت و او را از میان همه مخلوقات برگزید آری. ولی پس از غیبتی طولانی و سرگردانی‌ای شدید که در آن جز مخلصان بر دین خود پابر جا نمی‌مانند؛ کسانی که از روح یقین بهره‌مندند، خداوند از آنان بر ولایت ما پیمان گرفته است، ایمان را در قلب‌هایشان نوشته و به وسیله روحی از جانب خود تأییدشان نموده است.»  علی علیه السلام پاسخ داد:« قسم به کسی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به نبوت برانگیخت و او را از میان همه مخلوقات برگزید آری. ولی پس از غیبتی طولانی و سرگردانی‌ای شدید که در آن جز مخلصان بر دین خود پابر جا نمی‌مانند؛ کسانی که از روح یقین بهره‌مندند، خداوند از آنان بر ولایت ما پیمان گرفته است، ایمان را در قلب‌هایشان نوشته و به وسیله روحی از جانب خود تأییدشان نموده است.»
-__~~green:امام باقر علیه السلام:~~__ 
-*« گویا می‌بینم دین به امت شما پشت کرده، همواره به عقب می‌رود و به خون خود آغشته است.»  
 __عدم پرداخت زکات اموال در آخرالزمان__  __عدم پرداخت زکات اموال در آخرالزمان__
 زمانی می‌رسد که انسانها مال فراوان دارند، ولی زکات آن را پرداخت نمی‌کنند.  زمانی می‌رسد که انسانها مال فراوان دارند، ولی زکات آن را پرداخت نمی‌کنند.
-__~~green:پیامبر اکرم:~~__ +__پیامبر اکرم:__
 *« زکات را زیان و خسارت می پندارید.»  *« زکات را زیان و خسارت می پندارید.»
-__~~green:علی علیه السلام:~~__ +__علی علیه السلام:__
 *« زمانی خواهد آمد که مردم صدقه (زکات) را زیان و خسارت می پندارند.»  *« زمانی خواهد آمد که مردم صدقه (زکات) را زیان و خسارت می پندارند.»
 __عدم رعایت حدود الهی در آخرالزمان__  __عدم رعایت حدود الهی در آخرالزمان__
-__~~green:امام صادق:~~__ +__امام صادق:__
 *« حدود الهی تعطیل می‌شود و بر اساس هواهای نفسانی و امیال عمل می گردد.»  *« حدود الهی تعطیل می‌شود و بر اساس هواهای نفسانی و امیال عمل می گردد.»
 *:« خانه خدا تعطیل می‌شود و به مردم دستور داده می‌شود حج را ترک کنند.  *:« خانه خدا تعطیل می‌شود و به مردم دستور داده می‌شود حج را ترک کنند.
 • شاید منظور از دو مسجد « مسجدالحرام و مسجدالنبی » باشد، یا منظور « مسجد کوفه و مسجد سهله » باشد.  • شاید منظور از دو مسجد « مسجدالحرام و مسجدالنبی » باشد، یا منظور « مسجد کوفه و مسجد سهله » باشد.
-منابع: +منابع:
بحارالانوار ج 51 ص 110 حدیث 2 ------ کمال الدین
بحارالانوار 51/ص 72 حدیث 13 ------ کمال الدین
بحارالانوار 52/130 حدیث 26 ------ غیبه الشیخ ره
بحارالانوار 52/257 حدیث 147 ------ کافی
 بحارالانوار 52/292 حدیث 22 و 23  بحارالانوار 52/292 حدیث 22 و 23
 بحارالانوار ص 366 حدیث 147و 148  بحارالانوار ص 366 حدیث 147و 148
 بحارالانوار ص 367 حدیث 150 بحارالانوار ص 367 حدیث 150
 بحارالانوار 52/278 حدیث 173 بحارالانوار 52/278 حدیث 173
 بحارالانوار ص 265 حدیث 151  بحارالانوار ص 265 حدیث 151
-بحارالانوار 52/263حدیث 148 +بحارالانوار 52/263 حدیث 148
 بحارالانوار 52/256 حدیث 147  بحارالانوار 52/256 حدیث 147
-بحارالانوار 52/ 190 حدیث21 +بحارالانوار 52/190 حدیث 21
 بحارالانوار 52/352 حدیث 106 بحارالانوار 52/352 حدیث 106
-بحارالانوار، ج 51، ص 110، حدیث2 --------- کمال الدین
/>بحارالانوار، ج 51، ص 72، حدیث 13 --------- کمال الدین
بحارالانوار، ج52،‌
ص 134
+بحارالانوار 52/ص 134
 بحارالانوار 51/67 حدیث 7  بحارالانوار 51/67 حدیث 7
-بحارالانوار 52/257 حدیث 147 --------- کافی
بحارالانوار 52/264حدیث 148
حانوار، 52 / 130 حدیث 26 -------- غیبه ایخ ه
بحا
رااا 52/ 125 ی 13
+بحارالانوار 52/264 حدیث 148
بحارالانوار 52/125 حدیث 13 />
ما ود به: />*((نشاه هی هور اا زان له للم))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 10 دی 1384 [11:29 ]   4   شکوفه رنجبری      جاری 
 شنبه 10 دی 1384 [11:25 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 10 دی 1384 [11:21 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 10 دی 1384 [11:06 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..