منو
 کاربر Online
574 کاربر online
Lines: 1-13Lines: 1-27
-در تاریخ بشر هرگز حتی قبیله ای وجود نداشته که به نوعی دین نداشته باشد. حتی بوته نشینان استرالیای مرکزی و سرخپوستان ((پاتاگونیا)) که دارای پست ترین صور موجود زندگی بشری هستند، نیز به نوعی به عالم ارواح اعتقاد داشته و به صورتی مشغول پرستش اند. در قدیمیترین آثار باستانی که از بشر متمدن به دست آمده، نظیر آنچه در ((اهرام مصر)) و یا متون اولیه و دعاهای هندویی به چشم می خورد نیز اعتقادات، امیال و اعمال دینی آشکارا وجود دارند. + height=400 hspace=5 src="img/daneshnameh_up/5/51/14444.jpg" width=250 align=left vspace=5 border=>
-دین از قدرتمند ترین عوامل موثر بشری بوده است. +^
-مول کاربردی ملیاتی پیابران د نیا ین می . دی را رو زندگی کردن و عامل ی ااف ات. ی پیاما پیمشان در دیا ندگی هم با هدف آن در قا رامه دنی به نام دین و ا. +~~brown: تاریخ بشر هز حتی یله ای وجود نداشته که به نوعی دین نداشت باشد. تی وته نشینان سترالیای مرکزی و پوتان ((پتاونیا)) ک دارای ست تری صور موود زندگی بشری هستند، نیز به نوعی ه عالم اقاد داته و رتی مل پستش اند. در قدییترین آثار استانی که از بشر مدن به دست آده، نیر آنچه در ((اام مر)) یا متون اولیه دعاای هندویی به چشم می خورد نیز اعتقادات، امیال و اعمال دینی شکارا ود دان.~~
-طبیعی است که این برنامه مدون(دین) از ویژگیهای برنامه های مدرن امروزی نیز فراتر است. زیرا منشا الهی دارد و عقل محدود و نسبی بشر در آن راهی نداشته است. هر زمان که اندیشه بشر در دین خداوند دست درازی کرده است زمینه پیدایش بی اعتمادی و گسست دینی معنوی را در میان مدعیان خود بازگشوده است.  
-((تعریف دین))
((اساس دین))
((دین حق و دین باطل))
((دین چیست))
((دین اسلام))
+
~~brown:((دین)) از قدرتمند ترین عوامل موثر بشری بوده است.


محصول کاربردی و عملیاتی پیامبران در دنیا دین می باشد. دین راه و روش زندگی کردن و تعامل با محیط اطراف است. تمامی پیامبران پیامشان در ((دنیا)) زندگی همسو با هدف آفرینش در قالب برنامه مدونی به نام دین بوده است.~~
^


طبیعی است که این برنامه مدون(دین) از ویژگیهای برنامه های مدرن امروزی نیز فراتر است. زیرا منشا الهی دارد و ((عقل)) محدود و نسبی بشر در آن راهی نداشته است. هر زمان که اندیشه بشر در دین خداوند دست درازی کرده است زمینه پیدایش بی اعتمادی و گسست دینی معنوی را در میان مدعیان خود بازگشوده است.


*
((تعریف دین))
*((اساس دین))
*((دین حق و دین باطل))
*((دین چیست))
*((دین اسلام))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 01 مرداد 1384 [14:24 ]   4   محمد ورهرام      جاری 
 شنبه 01 مرداد 1384 [14:22 ]   3   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 شنبه 01 مرداد 1384 [14:06 ]   2   محمد ورهرام      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 خرداد 1384 [03:57 ]   1   محمد ورهرام      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..