منو
 کاربر Online
458 کاربر online
تاریخچه ی: دیرینه شناسی

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-237Lines: 1-246
 V{maketoc} V{maketoc}
 __فسل شناسی یا دیرینه شناسی یا پالئونتولوژی__ __فسل شناسی یا دیرینه شناسی یا پالئونتولوژی__
 
 ((تخمیر زیرزمینی))((تخمیر زیرزمینی))
 
 
 __فهرست مقالات فسیل شناسی__ __فهرست مقالات فسیل شناسی__
 
 
 
 
 ((تئوری تکامل)) ((تئوری تکامل))
 
 
 
 
 ((رده‌بندی گیاهان)) ((رده‌بندی گیاهان))
 
 
 
 
 ((رده‌بندی جانوران)) ((رده‌بندی جانوران))
 
 
 
 
 ((انتشار جانوران بر حسب شرایط زندگی)) ((انتشار جانوران بر حسب شرایط زندگی))
 
 
 
 
 ((فسیل‌شناسی گیاهان)) ((فسیل‌شناسی گیاهان))
 
 
 
 
 ((فسیل شناسی جانوران)) ((فسیل شناسی جانوران))
 
 
 
 
 ((روزنه‌داران)) ((روزنه‌داران))
 
 
 
 
 ((رخشیان)) ((رخشیان))
 
 
 
 
 ((اسفنج‌ها)) ((اسفنج‌ها))
 
 
 
 
 ((کیسه‌تنان)) ((کیسه‌تنان))
 
 
 
 
 ((گراپتولیت‌ها)) ((گراپتولیت‌ها))
 
 
 
 
 ((مرجان‌ها)) ((مرجان‌ها))
 
 
 
 
 ((بندپایان)) ((بندپایان))
 
 
 
 
 ((حشرات)) ((حشرات))
 
 
 
 
-((تری لوبیت‌ها)) +((تری لوبیت))
 
 
 
 
 ((خارپوستان)) ((خارپوستان))
 
 
 
 
 ((لاله وشان)) ((لاله وشان))
 
 
 
 
 ((ستاره دریایی)) ((ستاره دریایی))
 
 
 
 
 ((خارداران)) ((خارداران))
 
 
 
 
 ((بریوزوا)) ((بریوزوا))
 
 
 
 
 ((بازوپایان)) ((بازوپایان))
 
 
 
 
 ((نرمتنان)) ((نرمتنان))
 
 
 
 
 ((دو کفه‌ای‌ها)) ((دو کفه‌ای‌ها))
 
 
 
 
 ((شکم‌پایان)) ((شکم‌پایان))
 
 
 
 
 ((پابر سران)) ((پابر سران))
 
 
 
 
 ((بلمنیت‌ها)) ((بلمنیت‌ها))
 
 
 
 
-((آمونیت‌ها)) +((آمو نیت‌))
 
 
 
 
 ((گونیاتیت‌ها)) ((گونیاتیت‌ها))
 
 
 
 
 ((آنلیدها)) ((آنلیدها))
 
 
 
 
 ((رده ماهیها)) ((رده ماهیها))
 
 
 
 
 ((رده دوزیستان)) ((رده دوزیستان))
 
 
 
 
 ((رده خزندگان)) ((رده خزندگان))
 
 
 
 
 ((رده پرندگان)) ((رده پرندگان))
 
 
 
 
 ((رده پستانداران)) ((رده پستانداران))
 
 
 
 
 ((رسوبات)) ((رسوبات))
 
 
 
 
 ((فسیل)) ((فسیل))
 
 
 
 
 ((تعیین سن طبقات زمین)) ((تعیین سن طبقات زمین))
 
 
 
 
 ((فسیلهای رخساره)) ((فسیلهای رخساره))
 
 
 
 
 ((فسیلهای غیر شاخص)) ((فسیلهای غیر شاخص))
 
 
 
 
 ((فسیلهای شاخص)) ((فسیلهای شاخص))
 
 
 
 
 ((فلسفه جانور شناسی)) ((فلسفه جانور شناسی))
 
 
 
 
 ((دوره‌های زمین شناسی)) ((دوره‌های زمین شناسی))
 
 
 
 
 ((صدف‌ها)) ((صدف‌ها))
 
 
 
 
-((ارها)) +((فیل مهره داران))
 
 
 
 
-((گوهرهای معروف)) +
 
 
 
 
-((گوهر شناسی)) +
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
- />!ریشه لغوی
پالئونتولوژی یا دیرینه شناسی از سه کلمه یونانی Paleos به معنی "دیرین" و Onta به مفهوم "موجودات" و Logos به مفهوم "شناخت و بحث کردن" گرفته شده است.
+

||پالئونتولوژی یا دیرینه شناسی از سه کلمه یونانی Paleos به معنی "دیرین" و Onta به مفهوم "موجودات" و Logos به مفهوم "شناخت و بحث کردن" گرفته شده است.||
 ! دید کلی ! دید کلی
 فسیل شناسی بحث درباره گیاهان و جانورانی است که سابقا در سطح زمین زندگانی کرده‌اند. بقایا و اثراتی را که از گیاهان و جانورانی در ((رسوبات)) مختلف زمین دیده می‌شود، ((فسیل)) می‌نامند و فسیل شدن عبارت از مجموع پدیده‌هایی است که در نتیجه آن آثار و بقایای ((گیاهان)) و ((جانوران)) در رسوبات مختلف زمین حفظ می‌شوند. نخستین شرط لازم برای اینکه جانور یا گیاهی فسیل شود این است که گیاه یا جانور در هوای آزاد نماند و بواسطه خاک یا عوامل دیگر محفوظ گردد و در میان رسوبات جای گیرد. بنابراین هر چه جانور یا گیاه کوچکتر باشد، بهتر باقی خواهد ماند. در صورتی که جانوران بزرگ به ندرت باقی می‌مانند و بصورت فسیل دیده می‌شوند. فسیل شناسی بحث درباره گیاهان و جانورانی است که سابقا در سطح زمین زندگانی کرده‌اند. بقایا و اثراتی را که از گیاهان و جانورانی در ((رسوبات)) مختلف زمین دیده می‌شود، ((فسیل)) می‌نامند و فسیل شدن عبارت از مجموع پدیده‌هایی است که در نتیجه آن آثار و بقایای ((گیاهان)) و ((جانوران)) در رسوبات مختلف زمین حفظ می‌شوند. نخستین شرط لازم برای اینکه جانور یا گیاهی فسیل شود این است که گیاه یا جانور در هوای آزاد نماند و بواسطه خاک یا عوامل دیگر محفوظ گردد و در میان رسوبات جای گیرد. بنابراین هر چه جانور یا گیاه کوچکتر باشد، بهتر باقی خواهد ماند. در صورتی که جانوران بزرگ به ندرت باقی می‌مانند و بصورت فسیل دیده می‌شوند.
 {img src=img/daneshnameh_up/1/1f/MIN274.JPG} {img src=img/daneshnameh_up/1/1f/MIN274.JPG}
 !تاریخچه !تاریخچه
-فسیل شناسی از زمانهای قدیم مورد بحث و توجه انسان واقع شده ، حتی انسانهای ((دوره پارینه سنگی)) اکثرا در صدد تجسس و تحقیق فسیل بر آمده و آنها را کلکسیون می‌نموده‌اند. عده‌ای دیگر ، از این فسیلها به عنوان زینت استفاده می‌کردند (گردنبند و گلوبند و غیره ). این فسیلها که به توسط انسان جمع ‌آوری شده در اکثر ((غارها|غارهای)) فرانسه و بلژیک و مصر دیده می‌شوند. +فسیل شناسی از زمانهای قدیم مورد بحث و توجه انسان واقع شده ، حتی انسانهای ((دوره پارینه سنگی)) اکثرا در صدد تجسس و تحقیق فسیل بر آمده و آنها را کلکسیون می‌نموده‌اند. عده‌ای دیگر ، از این فسیلها به عنوان زینت استفاده می‌کردند (گردنبند و گلوبند و غیره ). این فسیلها که به توسط انسان جمع ‌آوری شده در اکثر غارهای فرانسه و بلژیک و مصر دیده می‌شوند.
 ! سیر تحولی و رشد ! سیر تحولی و رشد
-*((آناکسیماندر)) ( 6 قرن قبل از میلاد ) عقیده داشته است که زمین در اثر تغییراتی به حالت کنونی در آمده ، البته عقاید او متکی به اطلاعات فسیل شناسی و ((زمین شناسی)) بوده است.


*((فیثاغورث)) که پیشوای پیتاگوریسینها بوده چنین می‌نویسد: قبول کنید که هیچ چیز در این دنیا از بین نمی‌رود بلکه تغییر صورت می‌دهد و به اشکال دیگری در می‌آید. کوههای مرتفع امروزی قعر دریاهای قدیمی می‌باشند و یافتن ((صدف‌ها|صدفهای دریایی)) در این کوهها دال بر این امر است.


*((ارسطو)) ( 400 سال قبل از میلاد ) تحقیقاتی در ((جانور شناسی)) و تشریح مقایسه‌ای و ((رویان شناسی)) کرده است نامبرده عقیده دارد که طغیان دریا در روی خشکیها باعث می‌شود که فسیلها به وجود آیند.


*((فالوپ)) معتقد بود که فسیلها در نتیجه ((تخمیر زیرزمینی)) تشکیل گردیده‌اند.


*__((ابو علی سینا))__ پزشک و طبیعیدان معروف ایرانی معتقد بود که فسیلها حیوانات زنده‌ای بوده‌اند که سابقا در سطح زمین می‌زیسته‌اند.


*((اردان)) در سال 1552 اعلام کرد صدفهایی که در نواحی دور از ((دریا)) پیدا می‌شوند معلوم می‌دارند که آن نواحی سابقا به واسطه دریا احاطه شده‌اند.


*((لامارک)) ( 1832 ـ 1744 ) کتابی به نام ((فلسفه جانور شناسی)) فراهم آورده و در این کتاب طریقه اشتقاق جانوران را از یکدیگر بیان کرده است.


*((داروین)) ( 1882 ـ 1809 ) برای مطالعه شعب ((علوم طبیعی)) در سن بیست و دو سالگی عازم آمریکا می‌گردد و در همین آزمایشگاه طبیعت است که علوم طبیعی را فرا می‌گیرد و ((تئوری تکامل)) و تغییرات تدریجی برای او آشکار می‌گردد. به عقیده وی اشکال مختلف جانوران از یکدیگر منشعب می‌گردند.
! انواع فسیل شناسی
*((فسیل شناسی گیاهان))
*((فسیل شناسی جانوران))
! انواع فسیلها
*__((فسیلهای شاخص)):__<BR>که دارای گسترش جغرافیایی وسیع بوده ولی در زمان کوتاه زمین شناسان می‌زیسته‌اند. مانند ((فسیل آمونیت)) که منحصرا در ((کرتاسه میانی)) وجود داشته است.


*__((فسیلهای غیر شاخص)):__<BR>که تقریبا در تمام دوره‌ها و یا ((دوره‌های زمین شناسی|دورانهای زمین شناسی)) وجود داشته‌اند و شاخص زمان معین و کوتاه زمین شناسی نیستند. مانند برخی ((دوکفه‌ای‌ها)) ، ((شکم پایان)) ، ((مرجانها)) و غیره.<BR>>
*__((فسیلهای رخساره)):__<BR>فسیلهایی هستند که ارزش ((پالئوژئوگرافی)) آنها بیش از اهمیت ((بیوستراتیگرافی)) آنهاست. این فسیلها می‌توانند معرف وضعیت جغرافیایی زمان زیست خود از نظر آب و هوا و سایر شرایط محیط زیستی باشند. مثلا ((فسیل کلنیه مرجانی|فسیل کلنیه‌ای مرجانی)) حاکی از ((محیط ساحلی)) دریا و ((آب و هوای استوایی)) تا ((آب و هوای نیمه استوایی|نیمه استوایی)) است.
+*آناکسیماندر ( 6 قرن قبل از میلاد ) عقیده داشته است که زمین در اثر تغییراتی به حالت کنونی در آمده ، البته عقاید او متکی به اطلاعات فسیل شناسی و ((زمین شناسی)) بوده است.


*فیثاغورث که پیشوای پیتاگوریسینها بوده چنین می‌نویسد: قبول کنید که هیچ چیز در این دنیا از بین نمی‌رود بلکه تغییر صورت می‌دهد و به اشکال دیگری در می‌آید. کوههای مرتفع امروزی قعر دریاهای قدیمی می‌باشند و یافتن ((صدف‌ها|صدفهای دریایی)) در این کوهها دال بر این امر است.


*ارسطو ( 400 سال قبل از میلاد ) تحقیقاتی در جانور شناسی و تشریح مقایسه‌ای و رویان شناسی کرده است نامبرده عقیده دارد که طغیان دریا در روی خشکیها باعث می‌شود که فسیلها به وجود آیند.


*فالوپ معتقد بود که فسیلها در نتیجه تخمیر زیرزمینی تشکیل گردیده‌اند.


*__ابو علی سینا__ پزشک و طبیعیدان معروف ایرانی معتقد بود که فسیلها حیوانات زنده‌ای بوده‌اند که سابقا در سطح زمین می‌زیسته‌اند.


*اردان در سال 1552 اعلام کرد صدفهایی که در نواحی دور از ((دریا)) پیدا می‌شوند معلوم می‌دارند که آن نواحی سابقا به واسطه دریا احاطه شده‌اند.


*لامارک ( 1832 ـ 1744 ) کتابی به نام فلسفه جانور شناسی فراهم آورده و در این کتاب طریقه اشتقاق جانوران را از یکدیگر بیان کرده است.


*((داروین)) ( 1882 ـ 1809 ) برای مطالعه شعب علوم طبیعی در سن بیست و دو سالگی عازم آمریکا می‌گردد و در همین آزمایشگاه طبیعت است که علوم طبیعی را فرا می‌گیرد و ((تئوری تکامل)) و تغییرات تدریجی برای او آشکار می‌گردد. به عقیده وی اشکال مختلف جانوران از یکدیگر منشعب می‌گردند.
!انواع فسیل شناسی
*فسیل شناسی گیاهان
*فسیل شناسی جانوران
dir align=left>

{img src=img/daneshnameh_up/2/22/S75.jpg}


!انواع فسیلها
!!فسیلهای شاخص<br />این فسیلها دارای گسترش جغرافیایی وسیع بوده ولی در زمان کوتاه زمین شناسان می‌زیسته‌اند. مانند ((آمونیت|فسیل آمونیت)) که منحصرا در کرتاسه میانی وجود داشته است.
!!فسیلهای غیر شاخص<br />این فسیلها تقریبا در تمام دوره‌ها و یا ((دوران زمین شناسی|دورانهای زمین شناسی)) وجود داشته‌اند و شاخص زمان معین و کوتاه زمین شناسی نیستند. مانند برخی ((دوکفه‌ای‌ها)) ، ((شکم پایان)) ، ((مرجانها)) و غیره.<br />
!!فسیلهای رخساره<br />فسیلهایی هستند که ارزش ((پالئوژئوگرافی)) آنها بیش از اهمیت ((بیوستراتیگرافی)) آنهاست. این فسیلها می‌توانند معرف وضعیت جغرافیایی زمان زیست خود از نظر آب و هوا و سایر شرایط محیط زیستی باشند. مثلا ((فسیل کلنیه مرجانی|فسیل کلنیه‌ای مرجانی)) حاکی از ((محیط ساحلی)) دریا و آب و هوای استوایی تا ((آب و هوای نیمه استوایی|نیمه استوایی)) است.
 ! کاربرد فسیلها در ((زمین شناسی)) ! کاربرد فسیلها در ((زمین شناسی))
 *مهمترین کاربرد فسیلها در ((تعیین سن طبقات زمین)) می‌باشد.

 *مهمترین کاربرد فسیلها در ((تعیین سن طبقات زمین)) می‌باشد.

-*فسیلها معرف شرایط محیطی جغرافیای دیرینه بوده و در این مورد اطلاعات با ارزشی را در اختیار ((دانشمندان)) قرار می‌دهند.
+*فسیلها معرف شرایط محیطی جغرافیای دیرینه بوده و در این مورد اطلاعات با ارزشی را در اختیار دانشمندان قرار می‌دهند.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 30 شهریور 1385 [07:44 ]   7   اصغر نامور      جاری 
 دوشنبه 19 دی 1384 [06:46 ]   5   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [10:23 ]   4   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [10:20 ]   3   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آذر 1383 [04:39 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 آبان 1383 [08:54 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..