/> /> /> /> /> /> /> /> />
/>
/>
/>
/>
/>
/>
/> /> /> /> />

/> />
/> /> />
/> /> />((تخمیر زیرزمینی))
    
 منو
 صفحه های تصادفی
کاوشگرهای وایکینگ
خطر واقعی را بشناسید
اهل بیت، عترت، آل رسول، قربی
جناده بن حارث سلمانی
حسن بن علی وشاء
ابوثمامه صائدی و شهادت در کربلا
امربه معروف و نهی از منکر - صرف مال در غیر راه خدا
غدد بزاقی
مان
درس الگو2
 کاربر Online
303 کاربر online
تاریخچه ی: دیرینه شناسی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-50Lines: 1-246
 V{maketoc} V{maketoc}
-! ریش لوی: +__فسل شناسی یا دیرینه شاسی یا پالونتولوژی__
-((پالئونتولوژی)) یا دیرینه شناسی از سه کلمه یونانی Paleos به معنی "دیرین" و Onta به مفهوم "موجودات" و Logos به مفهوم "شناخت و بحث کردن" گرفته شده است. +able dir align="left" style="margin-right:1em" border=4 bgcolor=lightyellow>
-! دید کلی:  
-فسیل شناسی بحث درباره گیاهان و جانورانی است که سابقا در سطح زمین زندگانی کرده‌اند. بقایا اثراتی را که از گیاهان و جانورانی در ((رسوبات)) مختلف زمین دیده می‌شود، ((فسیل)) می‌نامند و فسیل شدن عبارت از مجموع پدیده‌هایی است که در نتیجه آن آثار و بقایای ((گیاهان)) و ((جانوران)) در رسوبات مختلف زمین حفظ می‌شوند. +
__فهرست مقاات فسیل شناسی__
-نخستین شرط لازم برای اینکه جانور یا گیاهی فسیل شود این است که گیه یا جانور در هوای آزاد نماند و بواسطه خاک یا عوامل دیگر محفوظ گردد و در میان رسوبات جای گیرد. بنابراین هر چه جانور یا گیاه کوچکتر باشد، بهتر باقی خواهد ماند در صورتیکه جانوران بزرگ به ندرت باقی می‌مانند و بصورت فسیل دیده می‌شوند. +
((توری تکامل))
-! یخه: +
((ه‌ندی یاهان))
-فسیل شناسی از زمانهای قدیم مورد بحث و توجه انسان واقع شده ، حتی انسانهای ((دوره پارینه سنگی)) اکثرا در صدد تجسس و تحقیق فسیل بر آمده و آنها را ((کلکسیون)) مینموده‌اند. عده‌ای دیگر ، از این فسیلها به عنوان زینت استفاده می‌کردند ( گدنبند و گلوبند و غیره ). این فسیلها که به توسط انسان جمع‌آوری شده در اکثر غارهای فرانسه و بلژیک و مصر دیده می‌شوند. +
((رده‌بندی انوران))
-! یر وی و رشد: +
((نتشار نورا بر حسب شرایط زندگی))
-*((آاکسیماندر)) ( 6 قرن قبل از ملاد ) عقیده داشت است که زمین در اثر تغییراتی به حالت نونی ر آمده ، البته عقاید او متکی به اطلاعات فسیل شناسی و ((زمین شناسی)) بوده است. +
((سیلشاسی گیاهان))
-*((فیثاغرث)) که پیشوای ((پیتاگوریسین|پیتاگوریسینها)) وده چنین می‌نویسد: قبول کنید که هیچ چیز در این دنیا از بین نمی‌رود بلکه تغییر صورت می‌دهد و به اشکال دیگری در می‌آید. کوههای مرتفع امروزی ((قعر دریا|قعر دریاهای)) قدیمی می‌باشند و یافتن ((صدف دریایی|صدفهای دریایی)) در این کوهها دال بر این امر است. +
((فسی شناسی انوران))
-*((ارسطو)) ( 400 سال قبل از میلاد ) تحقیقاتی در ((جانورشناسی)) و تشریح مقایسه‌ای و ((رویانشناسی)) کرده است نامبرده عقیده دارد که طغیان دریا در روی خشکیها باعث می‌شود که فسیلها به وجود آیند. +
((روزنه‌داران))
-*((فالوپ)) معتقد بود که فسیلها در نتیجه ((تخمی زیزمینی)) تشکیل گردیده‌اند. +
((رخین))
-*__((ابوعلی سینا))__ پزشک و طبیعیدان معروف ایرانی متقد بود که فسیلها حیوانات زندهای بودهاند که سابقا در سطح زمین می‌زیسته‌اند. +
((اسفن‌ها))
-*((اردان)) در سال 1552 اعلام کرد صدفهایی که در نواحی دور از ((دریا)) پیدا میوند معلوم می‌دارند که آن نواحی سابقا به واسطه دریا احاطه شده‌اند. +
((کیسه‌نان))
-*((لامار)) ( 1832 ـ 1744 ) کتابی به نام ((فلسفه جانورشناسی)) اهم آورد و در این کتاب طرقه اشتقاق جانوران را از یکدیگر بیان کرده است. +
((راویتها))
-*((داروین)) ( 1882 ـ 1809 ) برای مطالعه ((شعب علوم طبیعی)) در ن بیست و دوساگی عازم آمریکا میگردد و در همین ((آزمایشگاه طبیعت)) است که ((علوم طبیعی)) را فرا می‌گیرد و تئوری تکامل و تغییرات تدریجی برای او آشکار می‌گردد. به عقیده وی اشکال مختلف جانوران از یکدیگر منشعب می‌گردند. +
((مرا‌ها))
-! ناع فسیل ناسی: +
((نداین))
-*((فیل شنسی گیاهن))
*((فسیل شناسی جانوران))
+
((شا))
-! وع فسیله: +
((ری وی))
-#__((فسیلهای شاخص)):__
که د
ارای گسترش جغرایایی وسیع بوده ولی در زمان کوتاه زمین شناسان می‌زیسته‌اند ـ مانند ((فسیل آمونیت)) که منحصرا در ((کرتاسه میانی)) وجود داشته است.<BR>>
#__((فسیلهای غیر شاخص)):__<BR>که تقریبا در تمام دوره‌ها و یا دورانهای زمین شناسی وجود داشته‌اند و شاخص زمان معین و کوتاه زمین شماسی نیستند. مانند برخی دوکف‌هایها ، شکم پایان ، مرجانها و غیره.><BR>
#__((فسیلهای رخساره)):__<BR>فسیلهایی هستند که ارزش پالئوژئوگرافی آنها بیش از اهمیت ((بیستراتیگرافی)) آنهاست. این فسیلها می‌توانند معرف وضعیت جغرافیایی زمان زیست خود از نظر آب و هوا و سایر شرایط محیط زیستی باشند. مثلا فسیل ((کلنیه مرجانی|کلنیه‌ای مرجانی)) حاکی از ((محیط ساحلی)) دریا و ((آب و هوای استوایی)) تا ((آب و هوای نیمه استوایی|نیمه استوایی)) است.
+
((خاروستان))</td>
</tr> /><tr>
<td>((اله وشان))
-! کرد فسیلها در ((زمین شناسی)): +
((ره دریایی))
-*مهمرین کاربرد فسیلها در عیین سن طبقات می‌باشد. +
((اردارن))
-*فسیلها معرف شرایط محیطی جغرافیای دیرینه بوده و در این مورد اطلاعات با ارزشی را در اختیار ((داشمندان)) قرار می‌دهند. +
((بریوزا))
 +
 +((بازوپایان))
 +
 +
 +((نرمتنان))
 +
 +
 +((دو کفه‌ای‌ها))
 +
 +
 +((شکم‌پایان))
 +
 +
 +((پابر سران))
 +
 +
 +((بلمنیت‌ها))
 +
 +
 +((آمو نیت‌))
 +
 +
 +((گونیاتیت‌ها))
 +
 +
 +((آنلیدها))
 +
 +
 +((رده ماهیها))
 +
 +
 +((رده دوزیستان))
 +
 +
 +((رده خزندگان))
 +
 +
 +((رده پرندگان))
 +
 +
 +((رده پستانداران))
 +
 +
 +((رسوبات))
 +
 +
 +((فسیل))
 +
 +
 +((تعیین سن طبقات زمین))
 +
 +
 +((فسیلهای رخساره))
 +
 +
 +((فسیلهای غیر شاخص))
 +
 +
 +((فسیلهای شاخص))
 +
 +
 +((فلسفه جانور شناسی))
 +
 +
 +((دوره‌های زمین شناسی))
 +
 +
 +((صدف‌ها))
 +
 +
 +((فسیل مهره داران))
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +||پالئونتولوژی یا دیرینه شناسی از سه کلمه یونانی Paleos به معنی "دیرین" و Onta به مفهوم "موجودات" و Logos به مفهوم "شناخت و بحث کردن" گرفته شده است.||
 +! دید کلی
 +فسیل شناسی بحث درباره گیاهان و جانورانی است که سابقا در سطح زمین زندگانی کرده‌اند. بقایا و اثراتی را که از گیاهان و جانورانی در ((رسوبات)) مختلف زمین دیده می‌شود، ((فسیل)) می‌نامند و فسیل شدن عبارت از مجموع پدیده‌هایی است که در نتیجه آن آثار و بقایای ((گیاهان)) و ((جانوران)) در رسوبات مختلف زمین حفظ می‌شوند. نخستین شرط لازم برای اینکه جانور یا گیاهی فسیل شود این است که گیاه یا جانور در هوای آزاد نماند و بواسطه خاک یا عوامل دیگر محفوظ گردد و در میان رسوبات جای گیرد. بنابراین هر چه جانور یا گیاه کوچکتر باشد، بهتر باقی خواهد ماند. در صورتی که جانوران بزرگ به ندرت باقی می‌مانند و بصورت فسیل دیده می‌شوند.
 +{img src=img/daneshnameh_up/1/1f/MIN274.JPG}
 +!تاریخچه
 +فسیل شناسی از زمانهای قدیم مورد بحث و توجه انسان واقع شده ، حتی انسانهای ((دوره پارینه سنگی)) اکثرا در صدد تجسس و تحقیق فسیل بر آمده و آنها را کلکسیون می‌نموده‌اند. عده‌ای دیگر ، از این فسیلها به عنوان زینت استفاده می‌کردند (گردنبند و گلوبند و غیره ). این فسیلها که به توسط انسان جمع ‌آوری شده در اکثر غارهای فرانسه و بلژیک و مصر دیده می‌شوند.
 +! سیر تحولی و رشد
 +*آناکسیماندر ( 6 قرن قبل از میلاد ) عقیده داشته است که زمین در اثر تغییراتی به حالت کنونی در آمده ، البته عقاید او متکی به اطلاعات فسیل شناسی و ((زمین شناسی)) بوده است.

 +*فیثاغورث که پیشوای پیتاگوریسینها بوده چنین می‌نویسد: قبول کنید که هیچ چیز در این دنیا از بین نمی‌رود بلکه تغییر صورت می‌دهد و به اشکال دیگری در می‌آید. کوههای مرتفع امروزی قعر دریاهای قدیمی می‌باشند و یافتن ((صدف‌ها|صدفهای دریایی)) در این کوهها دال بر این امر است.

 +*ارسطو ( 400 سال قبل از میلاد ) تحقیقاتی در جانور شناسی و تشریح مقایسه‌ای و رویان شناسی کرده است نامبرده عقیده دارد که طغیان دریا در روی خشکیها باعث می‌شود که فسیلها به وجود آیند.

 +*فالوپ معتقد بود که فسیلها در نتیجه تخمیر زیرزمینی تشکیل گردیده‌اند.

 +*__ابو علی سینا__ پزشک و طبیعیدان معروف ایرانی معتقد بود که فسیلها حیوانات زنده‌ای بوده‌اند که سابقا در سطح زمین می‌زیسته‌اند.

 +*اردان در سال 1552 اعلام کرد صدفهایی که در نواحی دور از ((دریا)) پیدا می‌شوند معلوم می‌دارند که آن نواحی سابقا به واسطه دریا احاطه شده‌اند.

 +*لامارک ( 1832 ـ 1744 ) کتابی به نام فلسفه جانور شناسی فراهم آورده و در این کتاب طریقه اشتقاق جانوران را از یکدیگر بیان کرده است.

 +*((داروین)) ( 1882 ـ 1809 ) برای مطالعه شعب علوم طبیعی در سن بیست و دو سالگی عازم آمریکا می‌گردد و در همین آزمایشگاه طبیعت است که علوم طبیعی را فرا می‌گیرد و ((تئوری تکامل)) و تغییرات تدریجی برای او آشکار می‌گردد. به عقیده وی اشکال مختلف جانوران از یکدیگر منشعب می‌گردند.
 +!انواع فسیل شناسی
 +*فسیل شناسی گیاهان
 +*فسیل شناسی جانوران
 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/2/22/S75.jpg}
 +
 +
 +
 +!انواع فسیلها
 +!!فسیلهای شاخص
 +این فسیلها دارای گسترش جغرافیایی وسیع بوده ولی در زمان کوتاه زمین شناسان می‌زیسته‌اند. مانند ((آمونیت|فسیل آمونیت)) که منحصرا در کرتاسه میانی وجود داشته است.
 +!!فسیلهای غیر شاخص
 +این فسیلها تقریبا در تمام دوره‌ها و یا ((دوران زمین شناسی|دورانهای زمین شناسی)) وجود داشته‌اند و شاخص زمان معین و کوتاه زمین شناسی نیستند. مانند برخی ((دوکفه‌ای‌ها)) ، ((شکم پایان)) ، ((مرجانها)) و غیره.
 +!!فسیلهای رخساره
 +فسیلهایی هستند که ارزش ((پالئوژئوگرافی)) آنها بیش از اهمیت ((بیوستراتیگرافی)) آنهاست. این فسیلها می‌توانند معرف وضعیت جغرافیایی زمان زیست خود از نظر آب و هوا و سایر شرایط محیط زیستی باشند. مثلا ((فسیل کلنیه مرجانی|فسیل کلنیه‌ای مرجانی)) حاکی از ((محیط ساحلی)) دریا و آب و هوای استوایی تا ((آب و هوای نیمه استوایی|نیمه استوایی)) است.
 +! کاربرد فسیلها در ((زمین شناسی))
 +*مهمترین کاربرد فسیلها در ((تعیین سن طبقات زمین)) می‌باشد.

 +*فسیلها معرف شرایط محیطی جغرافیای دیرینه بوده و در این مورد اطلاعات با ارزشی را در اختیار دانشمندان قرار می‌دهند.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 30 شهریور 1385 [07:44 ]   7   اصغر نامور      جاری 
 دوشنبه 19 دی 1384 [06:46 ]   5   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [10:23 ]   4   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [10:20 ]   3   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آذر 1383 [04:39 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 آبان 1383 [08:54 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..