منو
 کاربر Online
721 کاربر online
تاریخچه ی: دیادوکیت

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-71Lines: 1-71
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/_ggttqq_Dyscrasite.jpg} +{picture=Diadochite.jpg}
{pi
cture=Diadochite1.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-(دیسکرایت - بلور (تا 3 میلیمتر +دیاوکیت
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::دیادوکیت (Diadochite)::__ ||__::دیادوکیت (Diadochite)::__
 ::((آهن|Fe))2 {OH - SO4 - ((پلونیوم|PO))4}.5 H2O:: ::((آهن|Fe))2 {OH - SO4 - ((پلونیوم|PO))4}.5 H2O::
 ::((تری کلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((تری کلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((فسفات))::|__::((رده بندی))::__ ::((فسفات))::|__::((رده بندی))::__
 ::ندارد::|__::((رخ))::__ ::ندارد::|__::((رخ))::__
 ::کدر::|__::((جلا))::__ ::کدر::|__::((جلا))::__
 ::ناصاف::|__::شکستگی::__ ::ناصاف::|__::شکستگی::__
 ::نیمه شفاف - غیر شفاف::|__::((شفافیت))::__ ::نیمه شفاف - غیر شفاف::|__::((شفافیت))::__
 ::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__ ::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::((استالاکتیت)) - توده ای::|__::اشکال ظاهری::__ ::((استالاکتیت)) - توده ای::|__::اشکال ظاهری::__
 ::فراوان ; ((آلمان)) شرقی ، ((چک اسلواکی)) ، ((اطریش)) ، ((فرانسه)) ، ((امریکا)) ، ((بلژیک)) وغیره ::|__::((ژیزمان))::__ ::فراوان ; ((آلمان)) شرقی ، ((چک اسلواکی)) ، ((اطریش)) ، ((فرانسه)) ، ((امریکا)) ، ((بلژیک)) وغیره ::|__::((ژیزمان))::__
 ::حل شونده در ((اسید))ها::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::حل شونده در ((اسید))ها::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 ::((Fe2O3))=38.97% ((P2O5))=17.32% ((SO3))=19.53% ((H2O))=24.18%::|__::ترکیب شیمیایی::__  ::((Fe2O3))=38.97% ((P2O5))=17.32% ((SO3))=19.53% ((H2O))=24.18%::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::زرد قهوه ای -زرد - سبز زرد - سفید - دارچینی::|__::رنگ ((کانی))::__ ::زرد قهوه ای -زرد - سبز زرد - سفید - دارچینی::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::خیلی روشن رنگ::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::خیلی روشن رنگ::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((بوکوسکیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((بوکوسکیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((دلواکزیت))،((ویویانیت))،((لیمونیت))::|__::((پاراژنز))::__ ::((دلواکزیت))،((ویویانیت))،((لیمونیت))::|__::((پاراژنز))::__
 ::هیپرژن::|__::منشا تشکیل::__ ::هیپرژن::|__::منشا تشکیل::__
 ::ورقه ای - میکروکریستالین - توده ای - بی شکل::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::ورقه ای - میکروکریستالین - توده ای - بی شکل::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 |__::محل پیدایش::__  |__::محل پیدایش::__
 ::دارای شکستگی ناصاف::|__::سایر مشخصات::__ ::دارای شکستگی ناصاف::|__::سایر مشخصات::__
 ::.به معنای نماینده و معرف است diadokhos در زبان یونانی ::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.به معنای نماینده و معرف است diadokhos در زبان یونانی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 5|3.5|9.4|10|| 5|3.5|9.4|10||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 19 مرداد 1384 [06:03 ]   3   فاطمه عیوضی      جاری 
 سه شنبه 18 مرداد 1384 [04:44 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 مرداد 1384 [12:02 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..