منو
 کاربر Online
379 کاربر online
تاریخچه ی: دگرگونی مجاورتی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-34Lines: 1-41
 ||این نوع دگرگونی در سنگهایی صورت می‌گیرد که در مجاورت ((توده آذرین|توده‌های آذرین)) درونی یا بیرونی گرم شده اند. تغییرات دگرگونی بوسیله گرما و مواد مشتق شده از ((ماگما)) و گاهی اوقات بوسیله دگرشکلی مرتبط یا جایگزینی توده‌های نفوذی تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. منطقه‌ای که در آن دگرگونی مجاورتی صورت گرفته ، هاله مجاورتی نامیده می‌شود. پهنای هاله‌های دگرگونی مجاورتی متغیر است ولی غالبا در حدود چند متر تا چند کیلومتر می‌باشد.|| ||این نوع دگرگونی در سنگهایی صورت می‌گیرد که در مجاورت ((توده آذرین|توده‌های آذرین)) درونی یا بیرونی گرم شده اند. تغییرات دگرگونی بوسیله گرما و مواد مشتق شده از ((ماگما)) و گاهی اوقات بوسیله دگرشکلی مرتبط یا جایگزینی توده‌های نفوذی تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. منطقه‌ای که در آن دگرگونی مجاورتی صورت گرفته ، هاله مجاورتی نامیده می‌شود. پهنای هاله‌های دگرگونی مجاورتی متغیر است ولی غالبا در حدود چند متر تا چند کیلومتر می‌باشد.||
 !عوامل موثر در دگرگونی مجاورتی !عوامل موثر در دگرگونی مجاورتی
-در این نوع دگرگونی ((دما)) نقش اساسی دارد ولی ترکیب شیمیایی توده نفوذی و سنگهای در بر گیرنده و نوع سیالاتی که از ماگما متصاعد می‌شود هم باید مد نظر باشد. به همین دلیل منطقه دگرگون شده که به آن هاله دگرگونی هم می‌گویند از نظر بافت و ترکیب ((کانی شناسی)) حالت منطقه‌ای داشته و در هر منطقه کانیهای خاصی دیده می‌شود. پهنای هاله‌ها هم به حجم ، ماهیت ، عمق نفوذ توده ماگمایی و به خواص سنگهای میزبان ، خصوصا مقدار سیالات و تراوایی آنها بستگی دارد.

یک توده ماگمایی با حجم بیشتر ، نسبت به یک توده ماگمایی با حجم کمتر ، حاوی گرمای بیشتری است، بنابراین افزایش دما در سنگهای در بر گیرنده به انجام واکنشهایی بین کانیها منجر می‌شود. سنگهای مجاور دایکهای کوچک ، سیلها و یا ((ماگما|روانه‌های گدازه)) ، فاقد دگرگونی قابل ملاحظه‌ای هستند، در حالیکه توده‌های بزرگتر ((سنگهای آذرین)) دارای هاله های درخور توجهی از ((سنگهای دگرگونی|سنگهای دگرگونی مجاورتی)) می‌باشند.
+در این نوع دگرگونی ((دما)) نقش اساسی دارد ولی ترکیب شیمیایی توده نفوذی و سنگهای در بر گیرنده و نوع سیالاتی که از ماگما متصاعد می‌شود هم باید مد نظر باشد. به همین دلیل منطقه دگرگون شده که به آن هاله دگرگونی هم می‌گویند از نظر بافت و ترکیب ((کانی شناسی)) حالت منطقه‌ای داشته و در هر منطقه کانیهای خاصی دیده می‌شود. پهنای هاله‌ها هم به حجم ، ماهیت ، عمق نفوذ توده ماگمایی و به خواص سنگهای میزبان ، خصوصا مقدار سیالات و تراوایی آنها بستگی دارد.

یک توده ماگمایی با حجم بیشتر ، نسبت به یک توده ماگمایی با حجم کمتر ، حاوی گرمای بیشتری است، بنابراین افزایش دما در سنگهای در بر گیرنده به انجام واکنشهایی بین کانیها منجر می‌شود. سنگهای مجاور دایکهای کوچک ، سیلها و یا ((ماگما|روانه‌های گدازه)) ، فاقد دگرگونی قابل ملاحظه‌ای هستند، در حالیکه توده‌های بزرگتر ((سنگ شناسی آذرین|سنگهای آذرین)) دارای هاله های درخور توجهی از سنگهای دگرگونی مجاورتی می‌باشند.

{img src=img/daneshnameh_up/9/99/EmeraldContactmetamorphism.jpg height=250 width=250}

 !سنگهای دگرگونی مجاورتی !سنگهای دگرگونی مجاورتی
 در این دگرگونی ، سنگهای حاصل ، هورنفلس‌ها و در صورتی که ترکیب سنگ میزبان مناسب باشد، ((شیت‌های لکه‌دار)) بوجود می‌آید. در این دگرگونی ، سنگهای حاصل ، هورنفلس‌ها و در صورتی که ترکیب سنگ میزبان مناسب باشد، ((شیت‌های لکه‌دار)) بوجود می‌آید.
 !!هورنفلس !!هورنفلس
 ((هورنفلس|هورنفلس‌ها)) سنگهای سخت ، دانه ریز ، متراکم با شکستگی صدفی بوده و از دگرگونی مجاورتی بسیاری از سنگها بوجود می‌آیند. انواع هورنفلس‌ها به درجه حرارت توده‌های نفوذی و فاصله‌ای که نسبت به آن داشته باشد، وابسته است.  ((هورنفلس|هورنفلس‌ها)) سنگهای سخت ، دانه ریز ، متراکم با شکستگی صدفی بوده و از دگرگونی مجاورتی بسیاری از سنگها بوجود می‌آیند. انواع هورنفلس‌ها به درجه حرارت توده‌های نفوذی و فاصله‌ای که نسبت به آن داشته باشد، وابسته است.
 !!شیت‌های لکه‌دار !!شیت‌های لکه‌دار
-گاهی درجه حرارت در مجاورت توده‌های نفوذی زیاد بوده و رخساره پیروکسن هورنفلس بوجود می‌آید. مسلما هر قدر از محل تماس دور شویم درجه حرارت کمتر شده و رخساره هورنبلند هورنفلس و در بخش خارجی ، ((سنگهای دگرگونی)) در رخساره اپیدوت - آلبیت هورنفلس ظاهر می‌شوند. در حالت اخیر سنگهای دگرگونی به صورت شیت‌های لکه‌دار دیده می‌شوند که مجموعه درشتی از کانیهای جدید بوجود می‌آید که در آن می‌توان آثار و بقایای سنگ مادر را مشاهده نمود. +گاهی درجه حرارت در مجاورت توده‌های نفوذی زیاد بوده و رخساره پیروکسن هورنفلس بوجود می‌آید. مسلما هر قدر از محل تماس دور شویم درجه حرارت کمتر شده و رخساره هورنبلند هورنفلس و در بخش خارجی ، ((سنگ شناسی دگرگونی|سنگهای دگرگونی)) در رخساره اپیدوت - آلبیت هورنفلس ظاهر می‌شوند. در حالت اخیر سنگهای دگرگونی به صورت شیت‌های لکه‌دار دیده می‌شوند که مجموعه درشتی از کانیهای جدید بوجود می‌آید که در آن می‌توان آثار و بقایای سنگ مادر را مشاهده نمود.

{img src=img/daneshnameh_up/a/a6/metam.jpg height=250 width=250}

 !مکانیسم دگرگونی مجاورتی !مکانیسم دگرگونی مجاورتی
-هنگامی که ((سنگهای رسوبی)) در مجاورت گرمای گدازه‌ای آتشفشانی قرار گیرند ابتدا آب از دست داده و تدریجا پخته می‌شوند و شبیه ((آجر)) می‌گردند. در فاصله کمی زیادتر از توده مذاب ، تدریجا حالت پختگی محو می‌شود. مثلا در پلور ، گدازه‌های آتشفشان دماوند ، روی خاکهای موجود در سطح ((سنگهای آهکی)) سازنده لار تاثیر گذاشته و در حدود 20 تا 40 سانتیمتر ((خاک)) را به رنگ قرمز آجری در آورده است. تاثیر گدازه بر ((سنگهای آذرین)) و دگرگونی چندان زیاد نیست.

چنانکه قطعات ((گرانیت)) یا ((گنیس|گنیس‌هایی)) که در داخل توده مذاب بازالتی افتاده‌اند، ((بیوتیت|بیوتیت‌های)) آنها سوخته و از بین رفته، فلدسپاتهای آن سست و پوک شده و در مجموع سنگ استحکام خود را از دست می‌دهد، مانند آنکلاوهای گنیسی در داخل ((بمب آتشفشانی|بمب‌های آتشفشانی)) گدازه‌های قروه. بالعکس ضخامت ((هاله دگرگونی)) در مجاورت مواد مذاب درونی زیادتر و درحدود چند صد متر و استثنائاً ممکن است به یک یا دو کیلومتر برسد. ضخامت هاله دگرگونی در سنگهای ((پلیت|پلیتی)) و آهکی زیادتر از لایه‌های ماسه سنگی و در ((سنگ آتشفشانی|سنگهای ماگمایی)) به حداقل می‌رسد.
+هنگامی که ((سنگ شناسی رسوبی|سنگهای رسوبی)) در مجاورت گرمای گدازه‌ای آتشفشانی قرار گیرند ابتدا آب از دست داده و تدریجا پخته می‌شوند و شبیه آجر می‌گردند. در فاصله کمی زیادتر از توده مذاب ، تدریجا حالت پختگی محو می‌شود. مثلا در پلور ، گدازه‌های آتشفشان دماوند ، روی خاکهای موجود در سطح ((سنگهای آهکی)) سازنده لار تاثیر گذاشته و در حدود 20 تا 40 سانتیمتر خاک را به رنگ قرمز آجری در آورده است. تاثیر گدازه بر سنگهای آذرین) و دگرگونی چندان زیاد نیست.

چنانکه قطعات ((گرانیت)) یا گنیس‌هایی که در داخل توده مذاب بازالتی افتاده‌اند، بیوتیت‌های آنها سوخته و از بین رفته، فلدسپاتهای آن سست و پوک شده و در مجموع سنگ استحکام خود را از دست می‌دهد، مانند آنکلاوهای گنیسی در داخل ((بمب آتشفشانی|بمب‌های آتشفشانی)) گدازه‌های قروه. بالعکس ضخامت ((هاله دگرگونی)) در مجاورت مواد مذاب درونی زیادتر و درحدود چند صد متر و استثنائاً ممکن است به یک یا دو کیلومتر برسد. ضخامت هاله دگرگونی در سنگهای پلیتی و آهکی زیادتر از لایه‌های ماسه سنگی و در سنگهای ماگمایی به حداقل می‌رسد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-*((آراگونیت)) 
-*((آلبیت)) 
-*((آنالیسم)) 
-*((پیروکسن)) 
-*((درازگودال اقیانوسی)) 
-*((دگرگونی)) 
 *((دگرگونی ناحیه‌ای)) *((دگرگونی ناحیه‌ای))
 *((دگرگونی تدفینی)) *((دگرگونی تدفینی))
-*((دگرگونی سنگهای آتشفشانی)) 
-*((دگرگونی گری وکها)) 
 *((رخساره پرهنیت - پومپله ایت)) *((رخساره پرهنیت - پومپله ایت))
 *((رخساره دگرگونی ناحیه‌ای)) *((رخساره دگرگونی ناحیه‌ای))
 *((رخساره دگرگونی تدفینی)) *((رخساره دگرگونی تدفینی))
 *((رخساره دگرگونی مجاورتی)) *((رخساره دگرگونی مجاورتی))
 *((رخساره زئولیتی)) *((رخساره زئولیتی))
-*((رخساره شیست آبی)) 
-*((سنگهای آذرین)) 
-*((سنگهای گودالهای اقیانوسی)) 
 *((شیت‌های لکه‌دار)) *((شیت‌های لکه‌دار))
-*((ماگما)) 
 *((هاله دگرگونی)) *((هاله دگرگونی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 23 بهمن 1384 [08:42 ]   2   اسماعیل حامدی      جاری 
 چهارشنبه 12 اسفند 1383 [05:58 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..