منو
 صفحه های تصادفی
تیره پوزیدونیاسه
اقدامات امام علی علیه السلام پس از تصدی حکومت
کنترل توان
عالمان برجسته در علم لغت، تفسیر و ادب عربی در عصر سلجوقی
در نقطه تلاقی همواره نوترکیبی متعادل صورت نمی گیرد
گردش خون در مویرگ و سیستم لنفاوی
ظهور فاشیسم در ایتالیا
دندانهای شیری
هوانوردی
مقدفان
 کاربر Online
1016 کاربر online
تاریخچه ی: دگرگونی اصابتی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-21Lines: 1-22
 +__دگرگونی اصابتی یا دگرگونی ضربه‌ای__
 +!دگرگونی اصابتی چیست؟
 +*این دگرگونی را باید نوعی ((دگرگونی دینامیکی)) محسوب داشت که به صورت ساختمانهای دایره‌ای شکل یافت می‌شوند. ساختمانهای مزبور اساسا در نتیجه برخورد اصابت ((شهاب سنگ|سنگهای آسمانی)) و یا در نتیجه ((انفجار های هسته‌ای|انفجار های هسته‌ای زیرزمینی)) به وجود می‌آیند. اگر شکل خارجی آنها بر اثر فرسایش از بین نرفته باشد. مانند دهانه‌هایی که در ((سطح ماه)) دیده می‌شوند، به آسانی قابل تشخیص‌اند.
-!دگرگونی اابتی یا دگرگنی ربه‌ی +*تشکیل دهانه را می‌توان به افتادن قطرهای ((آب)) در یک ((حوض)) تشبیه کرد. اگر درست بعد از برخورد قطره با سطح آب از آن عکس بگیریم مشاهده می‌کنیم که آب در محل برخورد فرو می‌رود و سپس به بالا کشیده می‌شود و ذرات آن به اطراف پخش می‌شود. ((انژی)) ناشی از برخورد ، به صورت ((فیزیک امواج)) به اطراف پخش می‌شود و تدریجا مو می‌ردد. در محل برخورد سنگهای آسمانی بزرگ ، ظیر همین پدیده تفاق می‌افتد و فرورفتگی خاصی به وجود میید که نظیر آن در شکل 1 مشاهده می‌شود.
 +*مسلما ((انرژی جنبشی)) متئوریت ، مستقیما به ((امواج ضربه‌ای)) تبدیل می‌شود که در محل برخورد ، اثرات آن شدید و با دور شدن ، از شدت آن سریعا کاسته می‌شود. این فیزیک امواج ضربه‌ای در فاصله هزارم ثانیه ، فشاری بسیار زیاد ( مخروطه‌های خردشدگی ). این قبیل اشکال در ((سنگهای دانه‌ریز)) مانند ((سنگ آهک)) و ((سنگ کوارتزیت|کوارتزیت)) آسانتر تشکیل می‌شود. اگر حجم و وزن ((سنگ آسمانی)) زیاد و ((سرعت)) آن نیز زیاد باشد موجب ذوب و یا ((تبخیر سنگ)) می‌گردد. هر قدر از محل برخورد دورتر شویم از شدت آن کاسته می‌گردد.
-*ین درگونی را باید نوعی ((دگرگونی دینامیکی)) محسوب داشت که به صورت ساختمانهای دایره‌ای شکل یافت می‌شوند. ساختمانهای مزبور اساسا در نتیجه برخورد اصابت ((شهاب سنگ|سنگهای آسمانی)) و یا در نتیجه ((انفجار هسته‌ای|انفجارهای هسته‌ای)) زیرزمینی به وجود می‌آیند. اگر شکل خارجی آنها بر اثر فرسایش از بین نرفته باشد ـ مانند دهانه‌هایی که در سطح ((ماه)) دیده می‌شوند ـ به آسانی قابل تشخیص‌اند. />
*
تشکیل هانه را می‌توان به افتادن قطرهای ((آب)) در یک حوض تشبیه کرد. اگر درست بعد از برخورد قطره با سطح آب از آن عکس بگیریم مشاهده می‌کنیم که آب در محل برخورد فرو می‌رود و سپس به بالا کشیده می‌شود و ذرات آن به اطراف پخش میشود. ((انرژی)) ناشی از برخورد ، به صورت امواج به اطراف پخش می‌شود و تدریجا محو می‌گردد. در محل برخورد سنگهای آسمانی بزرگ ، نظیر همین پدیده اتفاق می‌افتد و فرورفتگی خاصی به وجود می‌آید که نظیر آن در شکل 1 مشاهده می‌شود.

*مسلما ((انرژی جنبشی)) متئوریت ، مستقیما به ((امواج)) ضربه‌ای تبدیل می‌شود که در محل برخورد ، اثرات آن شدید و با دور شدن ، از شدت آن سری
عا کاسته می‌شود. این امواج ضربه‌ای در فاصله هزارم ثانیه ، فشاری بسیار زیاد ( مخروطه‌های خردشدگی ). این قبیل اشکال در سنگهای دانه‌ریز مانند ((سنگ آهک)) و ((کوارتزیت)) آسانتر تشکیل می‌شود. اگر حجم و وزن سنگ آسمانی زیاد و ((سرعت)) آن نیز زیاد باشد موجب ذوب و یا ((تبخیر سنگ)) می‌گردد. هر قدر از محل برخورد دورتر شویم از شدت آن کاسته می‌گردد.

*در محل انفجارهای زیرزمینی بر اثر شدت تشعشع
قسمتی از سنگهای اطراف ذوب یا به ((بخار)) تبدیل می‌شوند. چنانکه مخروطهای خردشدگی بین 5 تا 10 کیلوبار فشار و سنگهای ذوب شده در حدود 60 کیلوبار فشار (ناشی از ضربه) پدیدار می‌شوند. در حد بین آنها ، اقسام کانیهای فشار بالا مانند ((کوئزیت)) و ((استیشویت)) ( در حدود 16 کیلوبار ) به وجود می‌آید.

! مباحث مرتبط با عنوان:

*((اسییت))
+*در محل انفجارهای زیرزمینی بر اثر ((شدت تششع هسته‌ای|شدت تشعشع)) قسمتی از سنگهای اطراف ((ذوب)) یا به ((بخار)) تبدیل می‌شوند. چنانکه مخروطهای خردشدگی بین 5 تا 10 کیلوبار فشار و سنگهای ذوب شده در حدود 60 کیلوبار فشار (ناشی از ضربه) پدیدار می‌شوند. در حد بین آنها ، اقسام کانیهای فشار بالا مانند ((کانی کوئزیت)) و ((کانی استیشویت)) ( در حدود 16 کیلوبار ) به وجود می‌آید.
! مباحث مرتبط با عنوان
*((امواج ضربه‌ای))
*((سنگ انی))
 *((سنگ آهک)) *((سنگ آهک))
 +*((سنگهای دانه‌ریز))
 *((سنگهای دگرگونی)) *((سنگهای دگرگونی))
-*((کوارتزیت))
*((کوئزیت))
+*((شدت تشعشع هسته‌ای))
*((شهاب سنگ))
*((سنگ
کوارتزیت))
*((کانی استیشویت))
*((کانی
کوئزیت))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 23 آبان 1383 [06:10 ]   3   حسین خادم      جاری 
 سه شنبه 19 آبان 1383 [11:59 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 05 آبان 1383 [07:47 ]   1   10.1.1.9      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..