منو
 صفحه های تصادفی
نصر بن ابی نیزر
کلسیت
قانون سوم نیوتن
فتحعلی خان داغستانی
ابوالحسن صاعدی اسماعیل
آزمایش اصوات قابل توجه
امانت داری
آب و هواشناسی
پیشرفت های سفالگری در زمان باستان
درس عربی 3
 کاربر Online
1694 کاربر online
تاریخچه ی: دژنراسیون ماکولا

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-74Lines: 1-99
-V{maketoc} +{DYNAMICMENU()}
__واژه‌نامه__
*((واژگان چشم پزشکی))
__مقالات مرتبط__
*((بیماریهای چشم))
*((تنبلی چشم))
*((خشکی چشم))
*((دوربینی چشم))
*((ساختمان و عملکرد چشم))
*((پیرچشمی))
*((نابینایی))
*((نزدیک بینی چشم))
*((گل مژه و شالازیون))
*((چشم))
*((مقالات جدید پزشکی))
__کتابهای مرتبط__
*((کتابهای چشم پزشکی))
__[http://217.218.177.31/
mavara/mavara-view_forum.php?forumId=60|انجمن پزشکی]__
__سایتهای مرتبط__
*سایتهای داخلی
**[h
ttp://www.nedayesalamat.com|پایگاه اطلاع رسانی ندای سلامت]
**[http://tandorosti.
com/default.aspx|پیک تندرستی]
**[http://www.irteb.com/MEDICAL-IMAGE/eyeatlas.htm|اطلس چشم پزشکی]
**[http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2094&Number=71|مجله چشم پزشکی ایران]
**[http://dastjerdi.persianblog.com/|دانستنیهای چشم پزشکی برای عموم]
**[http://www.irso.org/farsi/society/magazine_16_4/16_4_5.htm|مجله چشم پزشکی ایران]
**[http://www.boali.com/searchmedicine.htm|مطالب پزشکی]
*سایتهای خارجی
**[http://www.sciencenews.org/articles/20050312/fob1.asp|اخبار علمی]
**[http://www.iranhealers.com/attlas/eye.htm|اطلس چشم پزشکی]
**[www.ajo.org|ژورنال چشم پزشکی]
**[http://www.aao.org/|آکادمی چشم پزشکی آمریکا]
**[www.revophth.com|مروری بر چشم پزشکی]
__گالری تصویر__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری علوم]
**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=37|پزشکی و سلامت]

body=

|~|
{DYNAMICMENU
}
 
 
 
 
  
 {picture=amd_wet.jpg}{picture=amd_dry.jpg} {picture=amd_wet.jpg}{picture=amd_dry.jpg}
  
 
 
 
 
-
__دژنراسیون ماکولا (AMD or ARMD)__ شایعترین عل کوری در ا است. در این بیماری ماکولا یا لکه زرد تخریب می شود. ماکولا قسمت حساس به نور ((شبکیه)) و مسئول دید مستقیم و واضح است که برای کارهای دقیق مثل خواندن و رانندگی لازم است. />
دژنراسیون ماکولا بر دو نوع است : خشک (Dry) و تر(Wet) . نوع ک شایعتر بوده و حدود 90% بیماران به این نوع مبتلا می شوند. نوع ترمعمولا با کاهش دید شدیدتر و جدی تری همراه است. />
دژنراسیون ماکولا در افراد بالای 65 سال شایعتر بوده و زنان بیشتر به این بیماری مبتلا می شوند. اکر مورد این باری افایش سن بوجد می آیند. ای بیاری می تواند رضه بعضی داروه نی . همچنین به نظر می رسد ارث نیز در ابتلا به این بیماری نقش داشت باشد.


!
لئم و نشانه ها

دژنراسیون ماکولا می تو ب کهش دید دری یا ناگهای د. ر خطوط مستقیم ا مودار می ینید، دیدان ار ی لکه های تیره در مرکز دید خود می بینید احتمال دارد ک در علائم اولیه دژنراسیون ماکولا شده باشید. در بسیاری موارد قبل از اینکه بیمار دچار علائم شود چشم پزشک علائم اولیه بیماری را در معاینه تشخیص می دهد. این کار معمولا از طریق تست میدان بینایی صورت می گرد.


در د
نراسیون ماکولا ید مرکزی مختل شده و بیمار در مرکز دید خود لکه ای سیاه می بیند.
+!شرح بیماری
__دژنراسیون ماکولا__ (AMD or ARMD) شایعترین عامل صلی ((کوری)) دائمی در راد یر است. در این بیماری ماکولا یا ((لکه زرد چشم|لکه زرد)) در ((شبکیه چشم)) تخریب میشود. ماکولا قسمت حساس به نور شبکیه و مسئول دید مستقیم و واضح است که برای کارهای دقیق مثل خواندن و رانندگی لازم است. دژنراسیون ماکولا بر دو نوع است: خشک (Dry) (در اصطلاح علمی غیر اگزوداتیو) و تر یا مرطوب (Wet) (اگزوداتیو). نوع موب شایعتر بوده و حدود 90% بیماران به این نوع مبتلا میشوند. نوع تر معمولا با کاهش دید شدیدتر و جدیتری همراه است. دژنراسیون ماکولا در افراد بالای 65 سال شایعتر بوده و زنان بیشتر به این بیماری مبتلا میشوند.
!عل
ام و نانها />ژنایو ماکا میتواند ب کاه دی یی یا نهانی شد. دژنراسیون ماکولا دید مرکزی مختل شده و یر مرک دید ود لکهی سیاه یید. موجدار دیدن خطوط مستقیم ((اری ید)) ی ((م پران و رقه چم|ین لکههای تیره در مرکز دید)) احتمال دارد شان دهه علائم اولیه دژنراسیون ماکولا باشد. در بسیاری موارد قبل از اینکه بیمار دچار علائم شود چشم پزشک علائم اولیه بیماری را در معاینه تشخیص میدهد. این کار معمولا از طریق تست میدان بینایی صورت میگیرد.
 
 
 
 
  
 {picture=amd_impairedvision.jpg} {picture=amd_impairedvision.jpg}
  
 
 
 
 
-  
 !علت دژنراسیون ماکولا !علت دژنراسیون ماکولا
 +*علت دقیق این بیماری هنوز شناخته نشده است. عواملی که شانس ابتلا به بیماری را افزایش می‌دهد عبارتند از: __افزایش سن ، نژاد سفید ، جنس مونث ، سابقه خانوادگی ، مصرف سیگار ، ((فشار خون بالا)) ، ((دوربینی چشم|دوربینی)) و چاقی.__
-علت دقیق این بیماری هنوز شناخته نشده است. نوع خشک ممکن است بر اثر پیر و نازک شدن بافت ((ماکولا))، رسوب رنگدانه ها در ماکولا و یا ترکیبی از این دو ایجاد شود. در نوع تر ((عروق خونی)) جدید در زیر شبکیه رشد کرده و ((خون)) و مایع از آنها نشت می کند. این نشت سبب مرگ ((سلول)) های شبکیه شده و باعث ایجاد نقاط کور در دید مرکزی می شود. +نوع خشک ممکن است بر اثر پیر و نازک شدن بافت ماکولا، رسوب رنگدانهها در ماکولا و یا ترکیبی از این دو ایجاد شود. در نوع تر عروق خونی جدید در زیر شبکیه رشد کرده و خون و مایع از آنها نشت میکند. این نشت سبب مرگ سلولهای شبکیه شده و باعث ایجاد نقاط کور در دید مرکزی میشود.
-عواملی که شانس ابتلا به بیماری را افزایش می دهد عبارتند از: __سابقه خانوادگی__ ، __مصرف سیگار__ ، __((فشار خون بالا))__ ، __((دوربینی))__ و __((چاقی))__ .

بسیاری از پژوهشگران و چشم پزشکان معتقدند که بعضی از مواد غذایی نظیر ((روی)) ، ((لوتئین)) ، ((زیگزانتین)) (Xyxantine) و ((ویتامین)) های A، C و E به کاهش خطر ابتلا به بیماری کمک کرده و یا پیشرفت AMD خشک را کند می کنند. />
((
چربی)) ها نیز ممکن است در این میان نقش داشته باشند. مصرف اسید های چرب امگا-3 که در ((ماهی)) به میزان فراوانی یافت می شود اثر حفاظتی در مقابل دژنراسیون ماکولا دارد. از سوی دیگر، مصرف ((اسید چرب| اسیدهای چرب )) امگا-6 که در ((روغن نباتی|روغن های نباتی ))یافت می شوند خطر ابتلا را افزایش می دهد. />
بعضی از موارد دژنراسیون ماکولا عارضه ای از داروهای سمی نظیر((کلروکین)) (دارویی ضد ((مالاریا)) ) یا ((فنوتیازین)) ها (دسته ای از داروهای ((روانپزشکی)) ) هستند.
+*بسیاری از پژوهشگران و چشم پزشکان معتقدند که بعضی از مواد غذایی نظیر روی ، لوتئین ، زیگزانتین (Xyxantine) و ویتامینهای A ، C و E به کاهش خطر ابتلا به بیماری کمک کرده و یا پیشرفت AMD خشک را کند میکنند. چربیها نیز ممکن است در این میان نقش داشته باشند. مصرف اسیدهای چرب امگا-3 که در ماهی به میزان فراوانی یافت میشود اثر حفاظتی در مقابل دژنراسیون ماکولا دارد. از سوی دیگر، مصرف اسیدهای چرب امگا-6 که در روغنهای نباتی یافت میشوند خطر ابتلا را افزایش میدهد.
 +*بعضی از موارد دژنراسیون ماکولا عارضه‌ای از داروهای سمی نظیر ((کلروکین)) (داروی ضد ((مالاریا))) یا فنوتیازین‌ها (دسته‌ای از داروهای روانپزشکی) هستند.
 !درمان  !درمان
-این بیماری درمان قطعی ندارد ولی درمان هایی برای جلوگیری از پیشرفت بیمار و یا حتی بهبود دید وجود دارد. />
__ویتامین ها و مواد معدنی:__ تحقیقات نشان داده است که ویتامین های ((آنتی اکسیدان ))نظیر بتا-کاروتن (ویتامین A) و ویتامین های C و E ممکن است ماک
ولا را در برابر تخریب محافظت کنند. اخیرا در مطالعه ای بر روی 3600 بیمار نشان داده شده است که مصرف ویتامن های C و E بتا-کاروتن و روی، خطر پیشرفت بیماری را در بعضی بیماران تا 28% کاهش می دهد. این یافته ها سبب می شوند تا پژوهشگران به بیماران در خطر ابتلا به AMD پیشرفته توصیه کنند آنتی اکسیدان و روی به مقادیر زیر مصرف کنند. مقادیر توصیه شده به شرح زیرند:

500 میلی گرم ویتامین C
400 واحد ویتامین E
15 میلی گرم بتا-کاروتن
و 80 میلی گرم اکسید روی
باید تو
جه داشت که کسانیکه سیگار می کشند نباید از قرص های بتا-کاروتن استفاده کنند زیرا ریسک ابتلا به سرطان ریه در این افراد و کسانیکه تازه سیگار را ترک کرده اند با مصرف بتا-کاروتن افزایش می یابد.

__د
رمان دارویی با ویزودین (Visudyne):__ ((ویزودین)) اولین دارویی است که برای نوع تر بکار می رود. در این روش درمانی، دارو به دست بیمار تزریق شده و سپس با استفاده از یک لیزر غیر حرارتی فعال می شود. فعال شدن دارو سبب ایجاد واکنشی شیمیایی می شود که عروق خونی غیر طبیعی را از بین می برد. از هر 6 بیمار درمان شده یک نفر دید بهتری پیدا می کند و این دو برابر بیمارانی است که از این دارو استفاده نمی کنند.

__درم
ان با لیزر:__ فوتوکو آگولاسیون با لیزر (Laser Photocoagulation) با تخریب و عایق بندی عروق خونی جدید و جلوگیری از نشت خون و مایع باعث بهبود بیماران مبتلا به نوع تر می شود. در این روش جای لیزر مانند زخمی بر روی شبکیه باقی می ماند و باعث بوجود آمدن نقاط کور در دید بیمار می شود. پژوهشگران مشغول بررسی راه هایی برای کاهش ((زخم)) ها و همچنین درمان نوع خشک بیماری با لیزر هستند.

__فیلتراسیون خونی (Blood Filtration):__ در این روش که
حدود 2 دهه پیش توسط ((ژاپن))ی ها ابداع شد جریان متفاوت خون در غشاء سبب کاهش مقدار بعضی از پروتئین ها و اسید های چرب که مقدارشان زیاد است و ممکن است مضر باشند می شود. این تکنیک در بیماریهای مختلفی بکار گرفته شده است ولی نوع جدیدی از آن بنام ((رئوفرزیس)) (Rheopheresis) برای درمان نوع خشک AMD تست شده است. رئوفرزیس هنوز توسط سازمان غذا و داروی ((آمریکا)) (FDA) تأیید نشده است ولی بصورت تجارتی در کانادا و اروپا در دسترس است.

__تلسکوپ قابل جاگذاری (Implantable Telescope):__ این وسیله ((تلسکوپ))ی کوچک است که تصویر را بزرگ کرده و بر روی شبکیه می اندازد. بزرگ شدن تصویر سبب می شود که نسبت قسمت تخریب شده ماکولا به اندازه تصویر کم شود و در نتیجه لکه هایی که در دید مرکزی دیده می شوند کوچکتر شوند. تلسکوپ مینیاتوری قابل جاگذاری (Implantable Miniature Telescope) در اواخر دهه 90 اختراع شد و در حال حاضر بر روی 200 بیمار آزمایش شده است.

__وسایلی که برای کاهش بینایی استفاده می شوند: __هر چند اخیراً پیشرفت های زیادی در درمان AMD صورت گرفته است ولی دید از دست رفته قابل بازگشت نیست. برای بیمارانی که دیدشان را از دست داده اند وسایلی وجود دارد که با استفاده از لنز های بزرگ کننده و نور زیاد به بهبود بینایی کمک می کنند. بعضی از این وسایل تصویر را به قسمت های محیطی تر شبکیه و خارج از محدوده ماکولا منتقل می کنند.

+این بیماری درمان قطعی ندارد. ولی درمانهایی برای جلوگیری از پیشرفت بیماری و یا حتی بهبود دید وجود دارد.
 +*__ویتامین ها و مواد معدنی:__ تحقیقات نشان داده است که ویتامینهای آنتی اکسیدان نظیر بتا-کاروتن (((ویتامین A))) و ویتامینهای C و E ممکن است ماکولا را در برابر تخریب محافظت کنند. اخیرا در مطالعه‌ای بر روی 3600 بیمار نشان داده شده است که مصرف ویتامینهای C و E ، بتا-کاروتن و روی ، خطر پیشرفت بیماری را در بعضی بیماران تا 28% کاهش می‌دهد. این یافته‌ها سبب می‌شوند تا پژوهشگران به بیماران در خطر ابتلا به AMD پیشرفته توصیه کنند آنتی اکسیدان و روی به مقادیر زیر مصرف کنند. مقادیر توصیه شده عبارتند از: 500 میلی گرم ویتامین C و 400 واحد ویتامین E و 15 میلی گرم بتا-کاروتن و 80 میلی گرم اکسید روی. باید توجه داشت کسانیکه سیگار می‌کشند نباید از قرصهای بتا-کاروتن استفاده کنند زیرا ریسک ابتلا به سرطان ریه در این افراد و کسانیکه تازه سیگار را ترک کرده‌اند با مصرف بتا-کاروتن افزایش می‌یابد.
 +*__درمان دارویی با ویزودین (Visudyne):__ ویزودین اولین دارویی است که برای نوع تر بکار می‌رود. در این روش درمانی، دارو به دست بیمار تزریق شده و سپس با استفاده از یک لیزر غیر حرارتی فعال می‌شود. فعال شدن دارو سبب ایجاد واکنشی شیمیایی می‌شود که عروق خونی غیر طبیعی را از بین می‌برد. از هر 6 بیمار درمان شده یک نفر دید بهتری پیدا می‌کند و این دو برابر بیمارانی است که از این دارو استفاده نمی‌کنند.
 +*__درمان با لیزر:__ فوتوکوآگولاسیون با لیزر (Laser Photocoagulation) با تخریب و عایق‌بندی عروق خونی جدید و جلوگیری از نشت خون و مایع باعث بهبود بیماران مبتلا به نوع تر می‌شود. در این روش جای لیزر مانند زخمی بر روی شبکیه باقی می‌ماند و باعث بوجود آمدن نقاط کور در دید بیمار می‌شود. پژوهشگران مشغول بررسی راههایی برای کاهش زخمها و همچنین درمان نوع خشک بیماری با لیزر هستند.
 +*__فیلتراسیون خونی (Blood Filtration):__ در این روش که حدود 2 دهه پیش توسط ژاپنی‌ها ابداع شد جریان متفاوت خون در غشاء سبب کاهش مقدار بعضی از پروتئینها و اسیدهای چرب که مقدارشان زیاد است و ممکن است مضر باشند، می‌شود. این تکنیک در بیماریهای مختلفی بکار گرفته شده است ولی نوع جدیدی از آن بنام رئوفرزیس (Rheopheresis) برای درمان نوع خشک AMD تست شده است. رئوفرزیس هنوز توسط سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) تأیید نشده است ولی بصورت تجارتی در کانادا و اروپا در دسترس است.
 +*__تلسکوپ قابل جاگذاری (Implantable Telescope):__ این وسیله تلسکوپی کوچک است که تصویر را بزرگ کرده و بر روی شبکیه می‌اندازد. بزرگ شدن تصویر سبب می‌شود که نسبت قسمت تخریب شده ماکولا به اندازه تصویر کم شود و در نتیجه لکه‌هایی که در دید مرکزی دیده می‌شوند کوچکتر شوند. تلسکوپ مینیاتوری قابل جاگذاری (Implantable Miniature Telescope) در اواخر دهه 90 اختراع شد و در حال حاضر بر روی 200 بیمار آزمایش شده است.
 +*__وسایلی که برای کاهش بینایی استفاده می‌شوند: __هر چند اخیراً پیشرفتهای زیادی در درمان AMD صورت گرفته است ولی دید از دست رفته قابل بازگشت نیست. برای بیمارانی که دیدشان را از دست داده‌اند وسایلی وجود دارد که با استفاده از لنز های بزرگ کننده و نور زیاد به بهبود بینایی کمک می‌کنند. بعضی از این وسایل تصویر را به قسمتهای محیطی‌تر شبکیه و خارج از محدوده ماکولا منتقل می‌کنند.
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 +*((آناتومی چشم))
 +*((بیماریهای چشم))
 +*((تطابق در چشم))
 +*((حداقل رویت))
 +*((حداکثر رویت))
 +*((حد تفکیک چشم))
 +*((شبکیه چشم))
 +*((عدسی چشم))
 +*((عصب بینایی))
 +*((قرنیه چشم))
 +*((لکه زرد چشم))
 +*((مردمک چشم))
 +*((معایب چشم))
 +*((مگس پران و جرقه در چشم))
 +*((ورزش عضلات چشم))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [14:43 ]   5   سمیه فارابی اصل      جاری 
 شنبه 13 خرداد 1385 [12:08 ]   4   سبحانی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 بهمن 1383 [22:43 ]   3   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 بهمن 1383 [22:37 ]   2   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 بهمن 1383 [21:34 ]   1   سارا بهنیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..