منو
 کاربر Online
283 کاربر online
تاریخچه ی: دومورتیریت

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Dumortierite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 دومورتیریت  دومورتیریت
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::دومورتیریت (Dumortierite)::__ ||__::دومورتیریت (Dumortierite)::__
-::Al7[O3|BO3|(SiO4)3]::
ارترومبیک|__::سیستم ((تبلور))::__
+::((آلومینیوم|Al))7{O3-BO3-(((سیلیکن|Si))O4)3}::
::((ارترومبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__ ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
-/ضعیف- مطابق با سطح /100|__::((رخ))::__
::ابریشمی::|__::((جلا))::__
+::/ضعیف- مطابق با سطح /100::|__::((رخ))::__
::((ابریشم))ی::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
-نیمه کدر|__::((شفافیت))::__ +::نیمه کدر::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
-ندارد|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
بلوری - آگرگات رشته ای - شعاعی|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; آلمان غربی ، فرانسه ، چک واسلواکی ، لهستان ، امریکا ، برزیل ، ماداگاسکار ، نامیبیا ، روسیه ، هند ، انگلیس ، بلغارستان و ژاپن::|__::((ژیزمان))::__
+::ندارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::((بلور))ی - ((آگرگات)) رشته ای - شعاعی::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((آلمان)) غربی ، ((فرانسه)) ، ((چک واسلواکی)) ، ((لهستان)) ، ((امریکا)) ، ((برزیل)) ، ((ماداگاسکار)) ، ((نامیبیا)) ، ((روسیه)) ، ((هند)) ، ((انگلیس|انگلستان)) ، ((بلغارستان)) و ((ژاپن))::|__::((ژیزمان))::__
 |__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ |__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
-Al2O3=62.39% B2O3=6.09% SiO2=31.52%|__::ترکیب شیمیایی::__
سیاه|__::رنگ ((کانی))::__
قرمز بنفش - آبی - قرمز|__::((رنگ)) اثر خط ::__
چگالی - خواص نوری - اشعه ایکس|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
کیانیت - تورمالین|__::تشابه کانی شناسی::__
::کیانیت،کوردیریت،آندالوزیت،تورمالین::|__::((پاراژنز))::__
::پگماتیتی - پنوماتولیتی::|__::منشا تشکیل::__
::منشوری - سوزنی::|__::شکل ((بلور))ها::__
+::((Al2O3))=62.39% ((B2O3))=6.09% ((SiO2))=31.52%::|__::ترکیب شیمیایی::__
::سیاه::|__::رنگ ((کانی))::__
::قرمز بنفش - آبی - قرمز::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
::((چگالی)) - خواص نوری - ((اشعه ایکس))::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::((کیانیت)) - ((تورمالین))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((کیانیت))،((کوردیریت))،((آندالوزیت))،((تورمالین))::|__::((پاراژنز))::__
::((پگماتیت))ی - ((پنوماتولیت))ی::|__::منشا تشکیل::__
::((منشور))ی - سوزنی::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((آمریکا))::|__::محل پیدایش::__  ::((آمریکا))::|__::محل پیدایش::__
 ::.لومینسانس سیاه کامل تا بنفش دارد::|__::سایر مشخصات::__ ::.لومینسانس سیاه کامل تا بنفش دارد::|__::سایر مشخصات::__
 ::.توسط دوموریته فرانسوی کشف شده است::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.توسط دوموریته فرانسوی کشف شده است::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 7|ــ|3.3|3.4|| 7|ــ|3.3|3.4||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 17 مرداد 1384 [10:38 ]   4   فاطمه عیوضی      جاری 
 دوشنبه 17 مرداد 1384 [10:02 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 مرداد 1384 [09:32 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 مرداد 1384 [08:45 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..