منو
 کاربر Online
179 کاربر online
تاریخچه ی: دولومیت «سنگ گانی»

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Dolomite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-دولومیت - بلور رمبوئدریک (تا 10 میلیمتر) +(دولومیت - بلور رمبوئدریک (تا 10 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::دولومیت (Dolomite)::__ ||__::دولومیت (Dolomite)::__
-::CaMg[CO3]2::
رمبوئدریک|__::سیستم ((تبلور))::__
+::((کلسیم|Ca))((منیزیم|Mg)){CO3}2::
::((رمبوئدریک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::کربنات::|__::((رده بندی))::__ ::کربنات::|__::((رده بندی))::__
-/عالی - مطابق با سطح /1011|__::((رخ))::__
::شیشه ای - صدفی::|__::((جلا))::__
+::/عالی - مطابق با سطح /1011::|__::((رخ))::__
::((شیشه)) ای - ((صدف))ی::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
-شفاف - نیمه شفاف|__::((شفافیت))::__
شکننده|__::نوع ((سختی))::__
+::شفاف - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-بلوری - اگرگات دانه ای - توده ای|__::اشکال ظاهری::__
::فراوان ; آلمان شرقی ، اطریش ، ایتالیا ، سوئیس ، رومانی ، اسپانیا و مکزیک::|__::((ژیزمان))::__
+::((بلور))ی - ((اگرگات)) دانه ای - توده ای::|__::اشکال ظاهری::__
::فراوان ; ((آلمان)) شرقی ، ((اطریش)) ، ((ایتالیا)) ، ((سوئیس)) ، ((رومانی)) ، ((اسپانیا)) و ((مکزیک))::|__::((ژیزمان))::__
 |__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ |__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
-CaO=34.41% MgO=21.86% CO2=47.73% Fe,Mn,Co,Pb,Zn|__::ترکیب شیمیایی::__
سفید - خاکستری - قرمز- قهوه ای|__::رنگ ((کانی))::__
سفید|__::((رنگ)) اثر خط ::__
+::((CaO))=34.41% ((MgO))=21.86% ((CO2))=47.73% ((آهن|Fe)),((منگنز|Mn)),((کبالت|Co)),((سرب|Pb)),((روی|Zn))::|__::ترکیب شیمیایی::__
::سفید - خاکستری - قرمز- قهوه ای::|__::رنگ ((کانی))::__
::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
-::گالن،اسفالریت،کلسیت،پیریت،کوارتز و غیره::|__::((پاراژنز))::__
::هیدروترمال - رسوبی - متاسوماتیک::|__::منشا تشکیل::__
::رمبوئدر - هرم با سطح های رمبوئدریک::|__::شکل ((بلور))ها::__
+::((گالن))،((اسفالریت))،((کلسیت))،((پیریت))،((کوارتز)) و غیره::|__::((پاراژنز))::__
::((هیدروترمال)) - ((رسوب))ی - ((متاسوماتیک))::|__::منشا تشکیل::__
::((رمبوئدر)) - هرم با سطح های رمبوئدریک::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((رومانی))::|__::محل پیدایش::__  ::((رومانی))::|__::محل پیدایش::__
 |__::سایر مشخصات::__ |__::سایر مشخصات::__
 ::.گرفته شده است (Dolmieu) از نام یک کانی شناس و زمین شناس فرانسوی::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.گرفته شده است (Dolmieu) از نام یک کانی شناس و زمین شناس فرانسوی::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 ــ|ــ|ــ|ــ|| ــ|ــ|ــ|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 17 مرداد 1384 [08:15 ]   5   فاطمه عیوضی      جاری 
 دوشنبه 17 مرداد 1384 [08:01 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 مرداد 1384 [07:21 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 مرداد 1384 [07:10 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 مرداد 1384 [06:54 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..