منو
 کاربر Online
1240 کاربر online
تاریخچه ی: دولومیت «سنگ گانی»

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Dolomite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-دولومیت - بلور رمبوئدریک (تا 10 میلیمتر) +(دولومیت - بلور رمبوئدریک (تا 10 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::دولومیت (Dolomite)::__ ||__::دولومیت (Dolomite)::__
-::CaMg[CO3]2::
رمبوئدریک|__::سیستم ((تبلور))::__
+::((کلسیم|Ca))((منیزیم|Mg)){CO3}2::
::((رمبوئدریک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::کربنات::|__::((رده بندی))::__ ::کربنات::|__::((رده بندی))::__
-/عالی - مطابق با سطح /1011|__::((رخ))::__
::شیشه ای - صدفی::|__::((جلا))::__
+::/عالی - مطابق با سطح /1011::|__::((رخ))::__
::((شیشه)) ای - ((صدف))ی::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
-شفاف - نیمه شفاف|__::((شفافیت))::__
شکننده|__::نوع ((سختی))::__
+::شفاف - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-|__::اشکال ظاهری::__
::تریباَ کمیاب ; ((یس)) ، ((اطریش)) ، ((فاس)) ، ((رومانی)) ، ((مکزیک))::|__::((ژیزمان))::__
::.و قلیاهای الکالن ((هافنیم|HF)) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
|__::ترکیب شیمیایی::__
|__::رنگ ((کانی))::__
|__::((رنگ)) اثر خط ::__
+::((بلور))ی - ((اگرگات)) دانه ای - توده ای::|__::اشکال ظاهری::__
::راان ; ((من)) شرقی ، ((اطریش)) ، ((یتایا)) ، ((سئیس)) ، ((رومانی)) ، ((اسپانیا)) و ((مکزیک))::|__::((ژیزمان))::__
|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((CaO))=34.41% ((MgO))=21.86% ((CO2))=47.73% ((آهن|Fe)),((منگنز|Mn)),((کبالت|Co)),((سرب|Pb)),((روی|Zn))::|__::ترکیب شیمیایی::__
::سفید - خاکستری - قرمز- قهوه ای::|__::رنگ ((کانی))::__
::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
-::((لریت))، ((یتانیت)) ،((آیت))،((کوارتز))::|__::((پاراژنز))::__
::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
::((منور))هی ال یارر::|__::شکل ((بلور))ها::__
+::((الن))،((اسفالریت))،((کلیت))،((ییت))،((کوارتز)) و غیره::|__::((پاراژنز))::__
::((هیدروترمال)) - ((رسوب))ی - ((متاسوماتیک))::|__::منشا تشکیل::__
::((رموئدر)) - هم با ح هی رمودریک::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
-::((ویس))::|__::محل پیدایش::__
::.خواص ((فیزیک))ی و ((شیمی))ایی آن شبیه ((ارتوز)) است::|__::سایر مشخصات::__
::.در ((اتریش)) گرفته شده است Adula از نام ((کو))::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::((ومنی))::|__::محل پیدایش::__
|__::سایر مشخصات::__
::.گرفته شده است (Dolmieu) از نام یک کانی شناس و زمین شاس فرانسوی::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 ــ|ــ|ــ|ــ|| ــ|ــ|ــ|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 17 مرداد 1384 [09:15 ]   5   فاطمه عیوضی      جاری 
 دوشنبه 17 مرداد 1384 [09:01 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 مرداد 1384 [08:21 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 مرداد 1384 [08:10 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 مرداد 1384 [07:54 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..