منو
 صفحه های تصادفی
نجات یا رستگارى ابدى از دیدگاه ادیان
اسید اسیتیک
سردخانه و انبار
قیمت سهام
آمریکای باستان
حافظ
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل هشتم، رهبر یا شورای رهبری
دسته بندی سیستمهای حسابداری
بسکتبال
روادیان
 کاربر Online
2108 کاربر online
تاریخچه ی: دولومیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-37Lines: 1-50
 __دولومیت Dolomite__

 __دولومیت Dolomite__

 || ||
- کانی دولومیت که جز کانیهای دسته کربنات به شمار می‌رود، یک کربنات رو مبوئدرال متعلق به سیستم بلوری تری‌گونال یا هگزانال است و در کانسارهای جانشینی در رگه‌ها، در ((سنگهای رسوبی)) و ((سنگهای دگرگونی)) زیاد یافت می شود.|| + کانی دولومیت که جز کانیهای دسته کربنات به شمار می‌رود، یک کربنات رو مبوئدرال متعلق به سیستم بلوری تری‌گونال یا هگزاگونال است و در کانسارهای جانشینی در رگه‌ها، در سنگهای رسوبی و سنگهای دگرگونی زیاد یافت می شود.||
 !نگاه اجمالی !نگاه اجمالی
-بطور ایده آل ، دولومیت از تعداد برابری یون Ca2+ و Mg2+ تشکیل شده است که توسط صفحاتی از آیفون CO+ بطور منظم جدا شده‌اند. حالت خوب مرتب شده شبکه دولومیت باعث یکسری انعکاسهای فوق ساختمانی در ((دیفراکتومتر اشعه ایکس)) (XRD) می‌شود که از نظر ساختمانی با ((کلسیت)) متفاوت است.

بیشتر دولومیت‌های عهد حاضر در مقایسه با دولومیت‌های قدیمتر دارای درجه نظم پایین‌تری هستند، واژه پروتودولومیت Protodolomite برای کربناتهای Ca - Mg ساخته شده در آزمایشگاه با نظم انعکاسی خیلی ضعیف یا بدون نظم انعکاسی معرفی شده است. جانشینی ((آهن)) در دولومیت‌ها فراوان است و دولومیت آهن‌دار با چند درصد مول FeCO3 تشکیل می‌شود. که ممکن است ((آنکریت)) Ankite همراه داشته باشد.
!جانشنی دولومیت
جانشینی کانیهای ((کربنات کلسیم)) توسط دولومیت و ته نشست ((انواع سیمان|سیمان دولومیتی)) ممکن است بلافاصله بعد از اینکه رسوبات ته نشین شدند، یعنی همزمان با ((رسوبگذاری)) و در طی دیاژنز اولیه (قبلا دولومیت شدن سین ژنتیک نامیده می شد)، یا مدتی طولانی بعد از رسوبگذاری (معمولا بعد از ((سیمانی شدن)) ، و در طی دفن) انجام می‌گیرد (دولومیتی شدن اپی ژنتیک).
+بطور ایده آل ، دولومیت از تعداد برابری یون Ca2+ و Mg2+ تشکیل شده است که توسط صفحاتی از آیفون CO+ بطور منظم جدا شده‌اند. حالت خوب مرتب شده شبکه دولومیت باعث یکسری انعکاسهای فوق ساختمانی در دیفراکتومتر اشعه ایکس (XRD) می‌شود که از نظر ساختمانی با ((کلسیت)) متفاوت است.

بیشتر دولومیت‌های عهد حاضر در مقایسه با دولومیت‌های قدیمتر دارای درجه نظم پایین‌تری هستند، واژه پروتودولومیت Protodolomite برای کربناتهای Ca - Mg ساخته شده در آزمایشگاه با نظم انعکاسی خیلی ضعیف یا بدون نظم انعکاسی معرفی شده است. جانشینی ((آهن)) در دولومیت‌ها فراوان است و دولومیت آهن‌دار با چند درصد مول FeCO3 تشکیل می‌شود. که ممکن است ((آنکریت)) Ankite همراه داشته باشد.

{img src=img/daneshnameh_up/7/74/Dolomiterock.jpg height=250 width=250}


!جانشینی دولومیت
جانشینی کانیهای ((کربنات کلسیم)) توسط دولومیت و ته نشست ((انواع سیمان|سیمان دولومیتی)) ممکن است بلافاصله بعد از اینکه رسوبات ته نشین شدند، یعنی همزمان با ((رسوبگذاری)) و در طی دیاژنز اولیه (قبلا دولومیت شدن سین ژنتیک نامیده می شد)، یا مدتی طولانی بعد از رسوبگذاری (معمولا بعد از سیمانی شدن ، و در طی دفن) انجام می‌گیرد (دولومیتی شدن اپی ژنتیک).
 !دولومیت اولیه !دولومیت اولیه
-خیلی اوقات واژه اولیه Primary برای دولومیتی بکار می‌رود که بر ته نشست مستقیم از آب دریا یا دریاچه دلالت دارد. در حقیقت اکثر دولومیت‌ها توسط جانشینی در ((کانیهای کربناته|کانیهای کربناته‌ای)) که قبلا تشکیل شده‌اند، به وجود می‌آیند، هر چند سیمانهای دولومیتی نیز فراوان است. +خیلی اوقات واژه اولیه Primary برای دولومیتی بکار می‌رود که بر ته نشست مستقیم از آب دریا یا دریاچه دلالت دارد. در حقیقت اکثر دولومیت‌ها توسط جانشینی در کانیهای کربناته‌ای که قبلا تشکیل شده‌اند، به وجود می‌آیند، هر چند سیمانهای دولومیتی نیز فراوان است.
 !تقسیم بندی سنگهای کربناته بر اساس مقدار دولومیت !تقسیم بندی سنگهای کربناته بر اساس مقدار دولومیت
-*__((سنگ آهک)) :__ سنگی است که حاوی 0 تا 10 درصد دولومیت باشد. +*__سنگ آهک :__ سنگی است که حاوی 0 تا 10 درصد دولومیت باشد.
 *__سنگ آهک دولومیتی :__ سنگی است که حاوی 10 تا 50 درصد دولومیت باشد. *__سنگ آهک دولومیتی :__ سنگی است که حاوی 10 تا 50 درصد دولومیت باشد.
 *__دولومیت کلسیتی :__ سنگی است که حاوی 50 تا 90 درصد دولومیت باشد. *__دولومیت کلسیتی :__ سنگی است که حاوی 50 تا 90 درصد دولومیت باشد.
 *__دولومیت (ِDolostone) :__ سنگی است که حاوی 90 تا 100 درصد دولومیت باشد.  *__دولومیت (ِDolostone) :__ سنگی است که حاوی 90 تا 100 درصد دولومیت باشد.
 !بافت‌های دولومیت !بافت‌های دولومیت
 *__اگزونوتوپیک Xenotopic :__ در این بافت دولومیت دارای بلورهای بدون شکل با مرزهای بلوری منحنی تا دندانه‌ای و نامنظم است. *__اگزونوتوپیک Xenotopic :__ در این بافت دولومیت دارای بلورهای بدون شکل با مرزهای بلوری منحنی تا دندانه‌ای و نامنظم است.
 *__اییوتوپیک Idiotopic :__ در این بافت دولومیت دارای بلورهای شکل‌دار لوزوجهی می‌باشد. *__اییوتوپیک Idiotopic :__ در این بافت دولومیت دارای بلورهای شکل‌دار لوزوجهی می‌باشد.
 !فابریک مخرب در دولومیت !فابریک مخرب در دولومیت
-حفظ بافت اولیه سنگ آهک در دولومیت از فابریک کاملا تخریب شده و بدون باقی ماندن آثار مشخصی از رسوب اولیه ، تا فابریک حفظ شده ، با ساختمان اولیه خوب تا کاملا حفظ شده در تغییراست. دانه‌های ((کلسیت)) با ((منیزیم)) کم ممکن است در مقابل دولومیتی شدن مقاوم بوده یا بطور مخرب دولومیتی شوند. زمان دولومیتی شدن نیز یک فاکتور است، چون اگر تاخیری و در طی دفن باشد، احتمال زیاد دارد که رسوب اولیه با ((کانی شناسی)) مخلوط قبلا به کلسیت پایدار با منیزیم که تبدیل شده باشد. بنابراین دولومیت دارای یک فابریک مخرب خواهد بود. +حفظ بافت اولیه سنگ آهک در دولومیت از فابریک کاملا تخریب شده و بدون باقی ماندن آثار مشخصی از رسوب اولیه ، تا فابریک حفظ شده ، با ساختمان اولیه خوب تا کاملا حفظ شده در تغییراست. دانه‌های کلسیت با ((منیزیم)) کم ممکن است در مقابل دولومیتی شدن مقاوم بوده یا بطور مخرب دولومیتی شوند. زمان دولومیتی شدن نیز یک فاکتور است، چون اگر تاخیری و در طی دفن باشد، احتمال زیاد دارد که رسوب اولیه با ((کانی شناسی)) مخلوط قبلا به کلسیت پایدار با منیزیم که تبدیل شده باشد. بنابراین دولومیت دارای یک فابریک مخرب خواهد بود.

{img src=img/daneshnameh_up/5/5f/dolomite8.jpg height=250 width=250}

 !دولومیت بی‌تناسب یا زین اسبی !دولومیت بی‌تناسب یا زین اسبی
-نوعی دولومیت ، که ممکن است جانشینی یا به صورت یک ((انواع سیمان|سیمان)) باشد، دولومیت بی‌تناسب Barague یا زین اسبی Saddle است. همچنین تحت عنوان ((اسپار مرواریدی)) Peal Spar شناخته می‌شود. بطور کلی بلورها بزرگند (چند میلیمتر) و سطوح بلوری منحنی شکل و واضح دارند. در مقطع نازک ، آنها رخ منحنی و خاموشی موجی دارند. معمولا حاوی ((انیکلوزیون|انیکلوزیون‌ها)) بوده که بیشتر آنها از آهن می‌باشند.

دولومیت بی‌تناسب معمولا با کانی سازی سولفیدی، فعالیت هیدروترمالی و همچنین هیدروکربن‌ها همراه است، خیلی اوقات این دولومیت به عنوان دولومیتی شدن تیپیک دفنی بررسی می‌شود و اختصاصات تغییر شکل شبکه به تغییرات غلظت یونهای Ca جذب شده بر روی سطوح بلوری در حال رشد نسبت داده می‌شود.
+نوعی دولومیت ، که ممکن است جانشینی یا به صورت یک سیمان باشد، دولومیت بی‌تناسب Barague یا زین اسبی Saddle است. همچنین تحت عنوان اسپار مرواریدی Peal Spar شناخته می‌شود. بطور کلی بلورها بزرگند (چند میلیمتر) و سطوح بلوری منحنی شکل و واضح دارند. در مقطع نازک ، آنها رخ منحنی و خاموشی موجی دارند. معمولا حاوی ((انیکلوزیون|اینکلوزیون‌ها)) بوده که بیشتر آنها از آهن می‌باشند.

دولومیت بی‌تناسب معمولا با کانی سازی سولفیدی، فعالیت هیدروترمالی و همچنین هیدروکربن‌ها همراه است، خیلی اوقات این دولومیت به عنوان دولومیتی شدن تیپیک دفنی بررسی می‌شود و اختصاصات تغییر شکل شبکه به تغییرات غلظت یونهای Ca جذب شده بر روی سطوح بلوری در حال رشد نسبت داده می‌شود.
 !پراکندگی دولومیت‌ها در ادوار زمین شناسی !پراکندگی دولومیت‌ها در ادوار زمین شناسی
-پراکندگی دولومیت‌ها در ((دوران زمین شناسی|ادوار زمین شناسی)) یکسان نیست و اغلب گفته شده است که با بازگشت زمان به عقب فراوانی دولومیت ها افزایش می‌یابد. به نظر می‌رسد، دولومیت‌ها در ((دوران پرکامبرین|پرکامبرین)) فراوان تر از ((سنگهای آهکی)) باشند و این موضوع منجر به این پیشنهاد شده است که آب دریا ترکیب متفاوتی داشته است، بطوری که دولومیت می‌توانسته است مستقیما ته نشین شود یا می‌توانسته خیلی به سادگی جانشین CaCO3 شود.

عقاید دیگر این است که محیط ها دولومیتی شدن Dolomitization در سرتاسر ((جغرافیایی قدیم)) و آب و هوای قدیم مختلف متداول تر بوده است یا اینکه به راحتی در اثر گذشت زمان ، سنگهای آهکی زمان زیادی داشته‌اند تا دولومیتی شوند.
+پراکندگی دولومیت‌ها در ((دوران زمین شناسی|ادوار زمین شناسی)) یکسان نیست و اغلب گفته شده است که با بازگشت زمان به عقب فراوانی دولومیت ها افزایش می‌یابد. به نظر می‌رسد، دولومیت‌ها در ((دوران پرکامبرین|پرکامبرین)) فراوان تر از سنگهای آهکی باشند و این موضوع منجر به این پیشنهاد شده است که آب دریا ترکیب متفاوتی داشته است، بطوری که دولومیت می‌توانسته است مستقیما ته نشین شود یا می‌توانسته خیلی به سادگی جانشین CaCO3 شود.

عقاید دیگر این است که محیط ها دولومیتی شدن Dolomitization در سرتاسر جغرافیایی قدیم و آب و هوای قدیم مختلف متداول تر بوده است یا اینکه به راحتی در اثر گذشت زمان ، سنگهای آهکی زمان زیادی داشته‌اند تا دولومیتی شوند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-*((انواع سیمان)) 
 *((سنگ آهک)) *((سنگ آهک))
-*((سنگ گچ)) 
-*((سنگهای رسوبی)) 
 *((سنگهای آهکی)) *((سنگهای آهکی))
-*((سنگهای دگرگونی)) 
 *((سنگ شناسی رسوبی)) *((سنگ شناسی رسوبی))
-*((سیمانی شدن)) 
 *((کانیهای کربناته)) *((کانیهای کربناته))
-*((کربناتیت)) 
 *((کلسیت)) *((کلسیت))
 *((نحوه تشکیل رسوبات)) *((نحوه تشکیل رسوبات))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 23 بهمن 1384 [08:48 ]   2   اسماعیل حامدی      جاری 
 چهارشنبه 12 اسفند 1383 [05:54 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..