منو
 کاربر Online
854 کاربر online
تاریخچه ی: دوره چرخش ناهید

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-9Lines: 1-58
 +{DYNAMICMENU()}
 +__واژه‌نامه__
 +*((واژگان نجوم))
 +*((واژگان اختر فیزیک))
 +*((واژگان کیهان شناسی))
 +*((واژگان فیزیک فضا))
 +__مقالات مرتبط__
 +*((نجوم|فهرست مقالات نجوم))
 +*((سیاره))
 +*((سیاره زهره))
 +*((سیارات منظومه شمسی))
 +*((تفاوت جو سیارات منظومه شمسی))
 +__کتابهای مرتبط__
 +*((کتابهای نجوم))
 +*((کتابهای اختر فیزیک))
 +__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|انجمن نجوم]__
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=54|سوالات و نظرات خود را اینجا مطرح کنید.]
 +__سایتهای مرتبط__
 +*سایتهای داخلی
 +**[http://www.nojum.ir|مجله نجوم]
 +**[http://parssky.com|پارس اسکای]
 +**[http://www.hupaa.com|شبکه فیزیک هوپا]
 +**[http://robot.ir/blog/mollasadra|ملاصدرا]
 +**[http://www.sact.ir/home.htm|مرکز علوم و ستاره شناسی تهران]
 +*سایتهای خارجی
 +**[http://www.astronomy.com/asy/default.aspx|مجله astronomy]
 +**[http://www.nasa.gov/externalflash/constellation_front/index.html|سازمان هوا - فضای آمریکا]
 +**[http://www.esa.int/esaCP/index.html|آژانش فضایی اروپا]
 +**[http://pds.jpl.nasa.gov/planets/choices/venus1.htm|سیاره زهره]
 +**[http://pds.jpl.nasa.gov/planets/special/venus.htm|مشخصات زهره]
 +**[http://www.kidsastronomy.com/index.htm|شامل فضا ، سیارات و دیکشنری نجومی]
 +__گالری تصویر__
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری علوم]
 +**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=38|گالری نجوم]
 +body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 +
 +{picture=59.jpg}
 +
 مدت زمان چرخش محوری ناهید تا همین اواخر بدرستی معلوم نبود و بین 22 ساعت تا 7/224 روز زمینی برآورد می گردید. اگر رقم 7/224 روز درست می بود. قاعدتاً ((ناهید)) یک ((سیاره)) همزمان بشمار می آمد و همواره فقط یک نمیکره ثابت آن رو به ((خورشید)) قرار می گرفت. مدت زمان چرخش محوری ناهید تا همین اواخر بدرستی معلوم نبود و بین 22 ساعت تا 7/224 روز زمینی برآورد می گردید. اگر رقم 7/224 روز درست می بود. قاعدتاً ((ناهید)) یک ((سیاره)) همزمان بشمار می آمد و همواره فقط یک نمیکره ثابت آن رو به ((خورشید)) قرار می گرفت.
 مشکلی که در تعیین مدت چرخش محور ناهید وجود می داشت، این بود که عارضه و یا لکه مشخص و ثابتی در چهره سیاره مزبور به چشم نمی آمد و حتی فن عکاسی هم گرهی از کار نمی گشود. نخستین عکس نسبتاً مطلوب زهره بوسیله اف، ای، راس در سال 1923 از ((رصد خانه مونت ویلسون)) تهیه گردید. در این عکس که به کمک ((پرتو فرابنفش)) گرفته شد، پاره ای عوارض نسبتاً مشخص اما فاقد کیفیت که غالباً با اشباحی از ابر اشتباه می گردید. دیده می شد. تا بیش از توسعه و پیشرفت تکنیک رادار تصور کلی بر آن بود که مدت چرخش ناهید چیزی حدود 3 تا 4 هفته است.  مشکلی که در تعیین مدت چرخش محور ناهید وجود می داشت، این بود که عارضه و یا لکه مشخص و ثابتی در چهره سیاره مزبور به چشم نمی آمد و حتی فن عکاسی هم گرهی از کار نمی گشود. نخستین عکس نسبتاً مطلوب زهره بوسیله اف، ای، راس در سال 1923 از ((رصد خانه مونت ویلسون)) تهیه گردید. در این عکس که به کمک ((پرتو فرابنفش)) گرفته شد، پاره ای عوارض نسبتاً مشخص اما فاقد کیفیت که غالباً با اشباحی از ابر اشتباه می گردید. دیده می شد. تا بیش از توسعه و پیشرفت تکنیک رادار تصور کلی بر آن بود که مدت چرخش ناهید چیزی حدود 3 تا 4 هفته است.
 در سال 1950 نتایج بهتری از عکسبرداری هائی که بوسیله جی، پی گوئی پر از ((رصد خانه مک دونالد)) واقع در تگزاس ، و ان، آ، کوزیرف در ((اتحاد جماهیر شوروی))، وآ، دلفوس از رصدخانه پیک دومیدی فرانسه و همچنین ار، اس، ریچاردسون از رصدخانه مونت ویلسون، انجام شده بود، بدست آمد و چهره ابرآبود و مبهمی از زهره آشکار گردید. در سال 1950 نتایج بهتری از عکسبرداری هائی که بوسیله جی، پی گوئی پر از ((رصد خانه مک دونالد)) واقع در تگزاس ، و ان، آ، کوزیرف در ((اتحاد جماهیر شوروی))، وآ، دلفوس از رصدخانه پیک دومیدی فرانسه و همچنین ار، اس، ریچاردسون از رصدخانه مونت ویلسون، انجام شده بود، بدست آمد و چهره ابرآبود و مبهمی از زهره آشکار گردید.
 ناهید شناسان دیگری چون بویر و ژرین فرانسوی نیز مشترکاً عارضه شکلی را در سطح سیاره مزبور مشاهده کردند و به کمک آن یک دوره پسگرائی (قهقرائی) چهار روزه برای چرخش ناهید محاسبه نمودند. اما آنها نیز راه خطا رفتند و عارضه شکلی که دیده بودند چیزی جز اشباح توده ابرهای پیچیده سطح فوقانی زهره نمی بود. ناهید شناسان دیگری چون بویر و ژرین فرانسوی نیز مشترکاً عارضه شکلی را در سطح سیاره مزبور مشاهده کردند و به کمک آن یک دوره پسگرائی (قهقرائی) چهار روزه برای چرخش ناهید محاسبه نمودند. اما آنها نیز راه خطا رفتند و عارضه شکلی که دیده بودند چیزی جز اشباح توده ابرهای پیچیده سطح فوقانی زهره نمی بود.
 تا پیش از عصر فضا، ناهید همچنان یک سیاره مزبور و دیرآشنا بشمار می رفت و درباره سطح آن دو نظریه گوناگون وجود داشت. ستاره شناسان آمریکائی به نام اف، لف و بیل و دی، اچ، منزل، بر این گمان بودند که سطح ناهید عمدتاً از آب پوشیده شده و گروه دیگر می پنداشتند که سطح زهره را دشت های داغ و سوزان و فاقد رطوبت قرار گرفته است، و چون تنها اطلاع مثبتی که از این سیاره در اختیار بود وجود ((جو)) سرشار از ((دی اکسید کربن)) می بود، لذا منطق حکم می کرد تا اثر گرمخانه ای گاز دی اکسید کربن را بپذیریم و دمای فوق العاده زیادی برای سطح آن قائل شویم. تا پیش از عصر فضا، ناهید همچنان یک سیاره مزبور و دیرآشنا بشمار می رفت و درباره سطح آن دو نظریه گوناگون وجود داشت. ستاره شناسان آمریکائی به نام اف، لف و بیل و دی، اچ، منزل، بر این گمان بودند که سطح ناهید عمدتاً از آب پوشیده شده و گروه دیگر می پنداشتند که سطح زهره را دشت های داغ و سوزان و فاقد رطوبت قرار گرفته است، و چون تنها اطلاع مثبتی که از این سیاره در اختیار بود وجود ((جو)) سرشار از ((دی اکسید کربن)) می بود، لذا منطق حکم می کرد تا اثر گرمخانه ای گاز دی اکسید کربن را بپذیریم و دمای فوق العاده زیادی برای سطح آن قائل شویم.
 پژوهش های راداری انجام شده از سطح زمین، نشان می دهد که ناهید دارای چرخش محوری بسیار آرامی است و دمای سطحی آن به چند صد درجه سانتیگراد می رسد. پژوهش های راداری انجام شده از سطح زمین، نشان می دهد که ناهید دارای چرخش محوری بسیار آرامی است و دمای سطحی آن به چند صد درجه سانتیگراد می رسد.
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 +*((تفاوت جو سیارات منظومه شمسی))
 +*((سیارات منظومه شمسی))
 +*((سیاره))
 +*((سیاره زهره))
 +*((نجوم|فهرست مقالات نجوم))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 20 تیر 1385 [09:01 ]   4   مجید آقاپور      جاری 
 سه شنبه 14 تیر 1384 [11:20 ]   3   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 تیر 1384 [11:18 ]   2   حامد احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 14 تیر 1384 [11:12 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..