منو
 کاربر Online
1256 کاربر online
تاریخچه ی: دوبینیوم

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-43Lines: 1-34
-V{maketoc} 
  
-right" style="margin-left:1em">

right">
+left" style="margin-left:1em">

left">
 
 
 
 
 
 
 __ خواص شناخته شده__
 __ خواص شناخته شده__
 
 
-((فهرست نام عناصر|نام)), ((فهرست علائم عناصر|علامت اختصاری)), ((فهرست شماره عناصر|شماره))Dubnium, Db, 105
+نام, علامت اختصاری, شمارهDubnium, Db, 105
 
 
-((گروه شیمیایی)) ((فلز انتقالی))
+گروه شیمیایی فلز انتقالی
 
 
 ((گروه جدول تناوبی|گروه)), ((دوره جدول تناوبی|تناوب)), ((بلوک جدول تناوبی|بلوک))((عنصر گروه 5|5)), ((عنصر دوره 7|7)) , ((بلوک d|d))
 ((گروه جدول تناوبی|گروه)), ((دوره جدول تناوبی|تناوب)), ((بلوک جدول تناوبی|بلوک))((عنصر گروه 5|5)), ((عنصر دوره 7|7)) , ((بلوک d|d))
 
 
-((رنگ)) ناشناخته; احتمالاْسفید نقره ای
یا خاکستری,
+رنگ ناشناخته; احتمالاْسفید نقره ای
یا خاکستری,
 
 
-((وزن اتمی)) ((1 E-25 kg|~np~[262]~/np~ amu))
+وزن اتمی ((1 E-25 kg|~np~[262]~/np~ amu))
 
 
-((ساختار الکترونی)) احتمالا ~np~~/np~((رادون|Rn))~np~]~/np~5((اوربیتال f|f))14 6d3 7((اوربیتال s|s))2]
+ساختار الکترونی احتمالا ~np~~/np~((رادون|Rn))~np~]~/np~5((اوربیتال f|f))14 6d3 7((اوربیتال s|s))2]
 
 
-((الکترون| -e)) بازای هر ((سطح انرژی))2, 8, 18, 32, 32, 11, 2
+((الکترون| -e)) بازای هر سطح انرژی2, 8, 18, 32, 32, 11, 2
 
 
-((حالت ماده)) احتمالا یک جامد
+((حالات ماده|حالت ماده)) احتمالا یک جامد
 
 
 
 
-
__دوبنیم__ ((عنصر شیمیایی)) است که با نشان Db و ((عدد اتمی)) 105 در ((جدول تناوبی)) وجود دارد.دوبنیم یک ((عنصر مصنوعی)) و شدیدا" ((رادیواکتیو)) است که پایدارترین ((ایزوتوپ)) آن ، ((نیمه عمری)) کمتر از 40 ثانیه دارد. بنابراین ، این عنصر کاربردی نداشته و خصوصیات کمی از آن شناخته شده است.

__
تاریخچـــــــــه__
/>دوبنیم را ظاهرا" برای اولین بار ( برگرفته از نام ((دوبنا)) در ((روسیه))) ((Albert Ghiorso)) دراوایل سال 1970 در دوبنا واقع در روسیه ((کشف عناصر شیمیائی|تولید نمود)). بعدها در همان سال محققان ((دانشگاه کالیفرنیا-برکلی))- موفق به شناسایی قطعی عنصر 105 شدند. این عنصر بوسیله بمباران ((کالیفرنیم))-249 با اشعه هسته های اتم ((نیتروژن)) MeV-84 در ((شتاب دهنده ذرات)) اتمی تولید شد. اتمهای عنصر 105 بطور قطعی در 5 مارس 1970 کشف شدند اما شواهدی مبنی بر تولید این عنصریکسال قبل از آن تاریخ و با همان روش در برکلی وجود دارد. />بعدها دانشمندان برکلی روشهای پیچیده تری را به منظور تایید یافته های شوروی بکار بردند که هیچکدام موفق نبود.آنها به احترام ((Otto Hahn)) دانشمند فقید آلمانی (1968-1879 ) نام hahnium ( نشان Ha) را برای این عنصر جدید پیشنهاد کردند.به همین علت است که بیشتر دانشمندان آمریکایی و اروپای غربی از این نام استفاده می کنند. />بعد از اعتراض محققان روسی، درباره نام گذاری این عنصر اختلاف در گرفت.لذا اتحادیه بین المللی شیمی محض و کاربردی (IUPAC) نام Unnilpentium (نشان Unp) را وبطور موقت برای این عنصر اتخاذ کرد.با این همه در سال 1997 آنها اختلافات را حل کرده و نام کنونی دوبنیم (Db) را که برگرفته از نام شهری است که ((موسسه تحقیقات مشترک اتمی روسیه)) در آن واقع شده، برای این عنصر انتخاب کردند.
+!اطلاعات اولیه
__دوبنیوم__ ، ((عنصر شیمیایی)) است که با نشان __Db__ و ((عدد اتمی)) 105 در ((جدول تناوبی)) وجود دارد. دوبنیوم یک عنصر مصنوعی و شدیدا" رادیواکتیو است که پایدارترین ((ایزوتوپ)) آن ، نیمه عمری کمتر از 40 ثانیه دارد. بنابراین ، این عنصر کاربردی نداشته ، خصوصیات کمی از آن شناخته شده است.
!تاریخچـــــــــه
ظاهرا" دوبینیوم را برای اولین بار ( برگرفته از نام __دوبنا__ در __روسیه__ ) ، "__Albert Ghiorso__" دراوایل سال 1970 در دوبنا واقع در روسیه تولید نمود. بعدها در همان سال محققان دانشگاه کالیفرنیا ، برکلی ، موفق به شناسایی قطعی عنصر 105 شدند. این عنصر بوسیله بمباران __کالیفرنیم-249__ با اشعه هستههای اتم ((نیتروژن)) MeV-84 در شتاب دهنده ذرات اتمی تولید شد. اتمهای عنصر 105 بطور قطعی در 5 مارس 1970 کشف شدند، اما شواهدی مبنی بر تولید این عنصر ، یکسال قبل از آن تاریخ و با همان روش در برکلی وجود دارد.>>بعدها دانشمندان برکلی روشهای پیچیده تری را به منظور تایید یافتههای شوروی بکار بردند که هیچکدام موفق نبود. آنها به احترام "__Otto Hahn__" دانشمند فقید آلمانی (1968-1879 ) نام __hahnium__ ( نشان Ha) را برای این عنصر جدید پیشنهاد کردند. به همین علت است که بیشتر دانشمندان آمریکایی و اروپای غربی از این نام استفاده میکنند.>>بعد از اعتراض محققان روسی ، درباره نامگذاری این عنصر اختلاف در گرفت. لذا اتحادیه بینالمللی شیمی محض و کاربردی (IUPAC) نام __Unnilpentium__ (نشان Unp) را و بطور موقت برای این عنصر اتخاذ کرد. با این همه در سال 1997 آنها اختلافات را حل کرده و نام کنونی دوبنیم (Db) را که برگرفته از نام شهری است که __موسسه تحقیقات مشترک اتمی روسیه__ در آن واقع شده است، برای این عنصر انتخاب کردند.
 !منبع !منبع
 *[http://periodic.lanl.gov/elements/105.html|Los|Alamos|National Laboratory - Dubnium] *[http://periodic.lanl.gov/elements/105.html|Los|Alamos|National Laboratory - Dubnium]
-
! اتصالات خارجی
+!اتصالات خارجی
 *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Db/index.html WebElements.com - Dubnium] *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Db/index.html WebElements.com - Dubnium]
 *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Db.html EnvironmentalChemistry.com - Dubnium] *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Db.html EnvironmentalChemistry.com - Dubnium]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 09 آبان 1385 [08:00 ]   3   فیروزه نجفی      جاری 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [12:25 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 آبان 1383 [10:28 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..