منو
 کاربر Online
631 کاربر online
تاریخچه ی: دمیکیت

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Domeykite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-جم لورهای
( آدول (عرض تصویر 21میلیمتر
+ومیکی - گرگات دانه ای درون کوپریت
(و مالکیت (عرض تصویر 90 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::دمیکیت (Domeykite)::__ ||__::دمیکیت (Domeykite)::__
-::Cu3As::
دوشکلی - کوبیک (مکعبی) - هگزاگونال|__::سیستم ((تبلور))::__
+::((مس|Cu))3((آرسنیک|As))::
::دوشکلی - کوبیک (مکعبی) - هگزاگونال::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((آرسنیات))::|__::((رده بندی))::__ ::((آرسنیات))::|__::((رده بندی))::__
-ندارد|__::((رخ))::__
::فلزی::|__::((جلا))::__
+::ندارد::|__::((رخ))::__
::((فلز))ی::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
-کدر(اپاک)|__::((شفافیت))::__
شکننده|__::نوع ((سختی))::__
+::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__
::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-توده ای - دانه ای|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; آلمان شرقی ، فرانسه ، چک و اسلواکی ، شیلی و ایران::|__::((ژیزمان))::__
+::توده ای - دانه ای::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((آلمان)) شرقی ، ((فرانسه)) ، چک و اسلواکی ، ((شیلی)) و ((ایران))::|__::((ژیزمان))::__
 ::HNO3محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::HNO3محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 |__::ترکیب شیمیایی::__  |__::ترکیب شیمیایی::__
-سفید قلعی - سبز تند - زرد - قهوه ای|__::رنگ ((کانی))::__
سیاه|__::((رنگ)) اثر خط ::__
+::سفید قلعی - سبز تند - زرد - قهوه ای::|__::رنگ ((کانی))::__
::سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
-نقره|__::تشابه کانی شناسی::__
::کویور ،نقره::|__::((پاراژنز))::__
::هیدروترمال::|__::منشا تشکیل::__
+::((نقره))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((کویور)) ،نقره::|__::((پاراژنز))::__
::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
 ::ناشناخته::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::ناشناخته::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((چک اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__  ::((چک اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__
 |__::سایر مشخصات::__ |__::سایر مشخصات::__
 ::.گرفته شده است Domeyko از اسم یک کانی شناس شیلیائی به نام::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.گرفته شده است Domeyko از اسم یک کانی شناس شیلیائی به نام::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 3|3.5|7.2|8.1|| 3|3.5|7.2|8.1||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 17 مرداد 1384 [06:12 ]   4   فاطمه عیوضی      جاری 
 دوشنبه 17 مرداد 1384 [05:55 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 مرداد 1384 [05:46 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 مرداد 1384 [05:00 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..