منو
 صفحه های تصادفی
پیر چشمی
Manganese
نشانه های ظهور، کسوف و خسوف
آثار زیست شناختی کاهش غلظت ازن
تاریخ شهادت امام موسی کاظم علیه السلام
معرفت شناسی
امام علی علیه السلام و اعزام عایشه به مدینه از بصره
کروماتوگرافی جذب سطحی
آزیترومایسین
قوریاغه سبز
 کاربر Online
694 کاربر online
تاریخچه ی: دمیکیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Domeykite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-جم لورهای
( آدول (عرض تصویر 21میلیمتر
+ومیکی - گرگات دانه ای درون کوپریت
(و مالکیت (عرض تصویر 90 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::دمیکیت (Domeykite)::__ ||__::دمیکیت (Domeykite)::__
-::Cu3As::
دوشکلی - کوبیک (مکعبی) - هگزاگونال|__::سیستم ((تبلور))::__
+::((مس|Cu))3((آرسنیک|As))::
::دوشکلی - کوبیک (مکعبی) - هگزاگونال::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((آرسنیات))::|__::((رده بندی))::__ ::((آرسنیات))::|__::((رده بندی))::__
-ندارد|__::((رخ))::__
::فلزی::|__::((جلا))::__
+::ندارد::|__::((رخ))::__
::((فلز))ی::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
-کدر(اپاک)|__::((شفافیت))::__
شکننده|__::نوع ((سختی))::__
+::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__
::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباََ کمیاب ; ((یس)) ((اطریش)) ، ((فرانسه)) ، ((ای)) ، ((مکیک))::|__::((ژیزمان))::__
::.و قلیاهای الکالن ((هافنیم|HF)) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
+::توده ای - دانه ای::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((لن)) رقی ، ((فرانسه)) ، چک و ساکی ، ((شیی)) و ((یران))::|__::((ژیزمان))::__
::HNO3محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 |__::ترکیب شیمیایی::__  |__::ترکیب شیمیایی::__
-|__::رنگ ((کانی))::__
|__::((رنگ)) اثر خط ::__
+::سفید قلعی - سبز تند - زرد - قهوه ای::|__::رنگ ((کانی))::__
::سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
-|__::تشابه کانی شناسی::__
::((کری))، ((تانیت)) ،((آیت))،((کارتز))::|__::((پاراژنز))::__
+::((نقره))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((کیو)) ،ن::|__::((پاراژنز))::__
 ::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__ ::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
-::((منشر))های ب شیاردار::|__::شکل ((بلور))ها::__ +::ناشا::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
-::((سویس))::|__::محل پیدایش::__
::.خواص ((فیزیک))ی و ((شیمی))ایی آن شبیه ((ارتوز)) است::|__::سایر مشخصات::__
::.در ((اتریش)) گرفته شده است Adula از نام ((که))::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::((چک اسلوکی))::|__::محل پیدایش::__
|__::سایر مشخصات::__
::.گرفته شده است Domeyko از اسم یک کای شناس شیلیائی به نام::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-ــ|ــ|ــ|ــ|| +3|3.5|7.2|8.1||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 17 مرداد 1384 [06:12 ]   4   فاطمه عیوضی      جاری 
 دوشنبه 17 مرداد 1384 [05:55 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 مرداد 1384 [05:46 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 مرداد 1384 [05:00 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..