منو
 کاربر Online
801 کاربر online
Lines: 1-43Lines: 1-43
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 {img src=img/daneshnameh_up/c/c3/polymer6.jpg} {img src=img/daneshnameh_up/c/c3/polymer6.jpg}
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 ساختمان پلیمر ساختمان پلیمر
  
  
  
 
 
 
 
-||تمامی((شیمی پلیمر|پلیمرها)) در محدوده‌ای از ((دما)) ، خصلت ذاتی خود را بروز می‌دهند. ولی هر پلیمری در دمای معین ، تبدیل به یک جسم سخت و شکننده می‌شود، بطوریکه برای ((پلی اتیلن)) 40- تا 60- درجه سانتی‌گراد ، برای پلی پروپلین صفر درجه سانتی‌گراد ، برای پلی‌متاکریلات 90 درجه‌سانتی‌گراد ، برای __PVC__ هم 85 درجه سانتی‌گراد می‌باشد. به عبارتی __PVC__ در بالاتر از 85 درجه سانتی‌گراد خصلت ((پلاستیک|پلاستیکی)) دارد، درصورتیکه در پایین‌تر از 85 درجه سانتی‌گراد ، یک جسم سخت و شکننده است.

تمامی مواد پلیمری در یک محدوده ای از دما در یک دمای مشخص ، ناگهان برخی خواص فیزیکی‌شان تغییر پیدا می‌کند. از آن جمله پلیمر هر خصلتی داشته باشد، پلیمر به یک جسم سخت و شکننده تبدیل می‌شود که آن را "__دمای ترانزیسیون شیشه‌ای__" می‌نامند.||
+||تمامی ((شیمی پلیمر|پلیمرها)) در محدوده‌ای از ((دما)) ، خصلت ذاتی خود را بروز می‌دهند. ولی هر پلیمری در دمای معین ، تبدیل به یک جسم سخت و شکننده می‌شود، بطوریکه برای ((پلی اتیلن)) 40- تا 60- درجه سانتی‌گراد ، برای پلی پروپلین صفر درجه سانتی‌گراد ، برای پلی‌متاکریلات 90 درجه‌سانتی‌گراد ، برای __PVC__ هم 85 درجه سانتی‌گراد می‌باشد. به عبارتی __PVC__ در بالاتر از 85 درجه سانتی‌گراد خصلت ((پلاستیک|پلاستیکی)) دارد، درصورتیکه در پایین‌تر از 85 درجه سانتی‌گراد ، یک جسم سخت و شکننده است.

تمامی مواد پلیمری در یک محدوده ای از دما در یک دمای مشخص ، ناگهان برخی خواص فیزیکی‌شان تغییر پیدا می‌کند. از آن جمله پلیمر هر خصلتی داشته باشد، پلیمر به یک جسم سخت و شکننده تبدیل می‌شود که آن را "__دمای ترانزیسیون شیشه‌ای__" می‌نامند.||
 !حرکات ماکروبرونین !حرکات ماکروبرونین
 موقعی که پلیمری را به حالت مذاب در می‌آوریم، زنجیرها در پهلوی هم آزادانه حرکت می‌کنند که آن را __حرکات ماکروبرونین__ می‌نامند. اگر با کاهش دما ، حرکات ماکروبرونین را متوقف کنیم، جسم ویسکوز سیال به یک حالت فیزیکی جامد تبدیل می‌شود. ولی بعد از این مرحله ، قطعاتی از زنجیره‌ها در لابلای فضای خالی بین زنجیره‌ها حرکت می‌کنند که همان __حرکات ماکروبرونین__ هستند.  موقعی که پلیمری را به حالت مذاب در می‌آوریم، زنجیرها در پهلوی هم آزادانه حرکت می‌کنند که آن را __حرکات ماکروبرونین__ می‌نامند. اگر با کاهش دما ، حرکات ماکروبرونین را متوقف کنیم، جسم ویسکوز سیال به یک حالت فیزیکی جامد تبدیل می‌شود. ولی بعد از این مرحله ، قطعاتی از زنجیره‌ها در لابلای فضای خالی بین زنجیره‌ها حرکت می‌کنند که همان __حرکات ماکروبرونین__ هستند.
 !تعبیر دمای ترانزیسیون شیشه‌ای !تعبیر دمای ترانزیسیون شیشه‌ای
 اگر با کاهش دما حرکات ماکروبرونین را متوقف کنیم، در این لحظه و در دمای مشخصی ، پلیمر تبدیل به جسم سخت و شکننده می‌شود که همان __دمای ترانزیسیون شیشه‌ای__ است. __دمای ترانزیسیون شیشه‌ای__ ___~~green:Tg~~___ ، یکی از مختصات فیزیکی پلیمرهاست.  اگر با کاهش دما حرکات ماکروبرونین را متوقف کنیم، در این لحظه و در دمای مشخصی ، پلیمر تبدیل به جسم سخت و شکننده می‌شود که همان __دمای ترانزیسیون شیشه‌ای__ است. __دمای ترانزیسیون شیشه‌ای__ ___~~green:Tg~~___ ، یکی از مختصات فیزیکی پلیمرهاست.
 !دستگاه اندازه‌گیری Tg  !دستگاه اندازه‌گیری Tg
 دستگاهی که دمای ترانزیسیون شیشه‌ای ___Tg___ را برای ما اندازه‌گیری می‌کند، __D.S.C__ نام دارد که مخفف __Difransial Scaning Colorymetery__ ، __کالریمتری پوشش تفاضلی__ ، می‌باشد.  دستگاهی که دمای ترانزیسیون شیشه‌ای ___Tg___ را برای ما اندازه‌گیری می‌کند، __D.S.C__ نام دارد که مخفف __Difransial Scaning Colorymetery__ ، __کالریمتری پوشش تفاضلی__ ، می‌باشد.
 
 
 {img src=img/daneshnameh_up/b/bd/0011.jpg} {img src=img/daneshnameh_up/b/bd/0011.jpg}
 
 
 !تعبیر دمای ذوب در پلیمرها  !تعبیر دمای ذوب در پلیمرها
 از آنجاییکه پلیمرها ، کلا از 3 حالت تشکیل شده‌اند (بلور ، بلورچه ، آمورف یا بی‌شکل) ، موقعیکه پلیمر حرارت داده می‌شود، ابتدا بلورچه‌ها حرارت را دریافت می‌کنند. با بالا رفتن دما ، بلورها شروع به بی‌نظم شدن می‌کنند و در یک لحظه ، پلیمر جامد به یک مایع ویسکوز تبدیل می‌شود. (می‌دانیم که وقتی نیروهای بین مولکولی را تضعیف می‌کنیم، ذوب اتفاق می‌افتد.) از آنجاییکه پلیمرها ، کلا از 3 حالت تشکیل شده‌اند (بلور ، بلورچه ، آمورف یا بی‌شکل) ، موقعیکه پلیمر حرارت داده می‌شود، ابتدا بلورچه‌ها حرارت را دریافت می‌کنند. با بالا رفتن دما ، بلورها شروع به بی‌نظم شدن می‌کنند و در یک لحظه ، پلیمر جامد به یک مایع ویسکوز تبدیل می‌شود. (می‌دانیم که وقتی نیروهای بین مولکولی را تضعیف می‌کنیم، ذوب اتفاق می‌افتد.)
 !دمای ذوب در ترموست‌ها  !دمای ذوب در ترموست‌ها
 __پلی ایزوپرن 4و1 سیس__ ، "__الاستومر__" است که به شکل بلوری نیست و آمورف است. بنابراین در این گونه پلیمرها نقطه ذوب مفهوم ندارد. همینطور در __PF__ خطی و __PF__ کراسلینگ مفهوم ندارد.  __پلی ایزوپرن 4و1 سیس__ ، "__الاستومر__" است که به شکل بلوری نیست و آمورف است. بنابراین در این گونه پلیمرها نقطه ذوب مفهوم ندارد. همینطور در __PF__ خطی و __PF__ کراسلینگ مفهوم ندارد.
 !دمای ترانزیسیون شیشه‌ای در انواع پلیمرها !دمای ترانزیسیون شیشه‌ای در انواع پلیمرها
 دمای ترانزیسیون شیشه‌ای در انواع پلیمرها از نوع آمورف ، بلوری ، الاستیک ، پلاستیک و ... وجود دارد. حتی در یک پلیمر سه‌بعدی یا کراسلینگ هم ، دمای ترانزیسیون شیشه‌ای (__Tg__) وجود دارد.  دمای ترانزیسیون شیشه‌ای در انواع پلیمرها از نوع آمورف ، بلوری ، الاستیک ، پلاستیک و ... وجود دارد. حتی در یک پلیمر سه‌بعدی یا کراسلینگ هم ، دمای ترانزیسیون شیشه‌ای (__Tg__) وجود دارد.
 !نقطه نرم شدن  !نقطه نرم شدن
 در الاستیک‌ها یا الاستومرها ، نقطه ذوب وجود ندارد، ولی نقطه نرم شدن وجود دارد. وقتی الاستومری را حرارت می‌دهیم، در اثر حرارت ، پلیمر نرم می‌شود و سپس ، با بالا رفتن دما با مواد افزودنی ، فرایند پخت صورت می‌گیرد. در الاستیک‌ها برخلاف پلاستیک‌ها قالب‌گیری وجود ندارد، چون پلاستیک‌ها سیال می‌شوند.  در الاستیک‌ها یا الاستومرها ، نقطه ذوب وجود ندارد، ولی نقطه نرم شدن وجود دارد. وقتی الاستومری را حرارت می‌دهیم، در اثر حرارت ، پلیمر نرم می‌شود و سپس ، با بالا رفتن دما با مواد افزودنی ، فرایند پخت صورت می‌گیرد. در الاستیک‌ها برخلاف پلاستیک‌ها قالب‌گیری وجود ندارد، چون پلاستیک‌ها سیال می‌شوند.
 !مباحث مرتبط با عنوان  !مباحث مرتبط با عنوان
 *((تقسیم بندی پلیمرها از نظر خواص))  *((تقسیم بندی پلیمرها از نظر خواص))
-*((تقسیم بندی ساختمانی پلیمرها )) +*((تقسیم بندی ساختمانی پلیمرها))
 *((دنیای پلیمر)) *((دنیای پلیمر))
 *((شیمی پلیمر))  *((شیمی پلیمر))
 *((فرایند پلیمریزاسیون))  *((فرایند پلیمریزاسیون))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [14:09 ]   4   فیروزه نجفی      جاری 
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [14:07 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [14:06 ]   2   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 02 بهمن 1384 [14:05 ]   1   فیروزه نجفی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..