منو
 کاربر Online
812 کاربر online
تاریخچه ی: دلالت لفظ بر معنی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-27Lines: 1-26
 چنانکه می دانید ((دلالت)) به معنی راهنمایی می باشد. و هنگامی که می گوییم: "الف ما را به ب دلالت می کند"، یعنی این که الف به گونه ای است که وقتی به آن توجه می کنیم، ما را به سمت ب راهنمایی کرده و متوجه ب می شویم.
مثلا تابلوی راهنمایی راهنمایی و رانندگی، رانندگان را به امر خاصی(مانند اجازه عبور) دلالت (راهنمایی) می نماید.
 چنانکه می دانید ((دلالت)) به معنی راهنمایی می باشد. و هنگامی که می گوییم: "الف ما را به ب دلالت می کند"، یعنی این که الف به گونه ای است که وقتی به آن توجه می کنیم، ما را به سمت ب راهنمایی کرده و متوجه ب می شویم.
مثلا تابلوی راهنمایی راهنمایی و رانندگی، رانندگان را به امر خاصی(مانند اجازه عبور) دلالت (راهنمایی) می نماید.
 یکی از ((اقسام دلالت))، __دلالت لفظ بر معنی__ است. به این معنا که ((الفاظ|لفظ)) و کلمه، ما را به سمت معنایی که لفظ برای آن به وجود آمده، راهنمایی و دلالت می کند. یکی از ((اقسام دلالت))، __دلالت لفظ بر معنی__ است. به این معنا که ((الفاظ|لفظ)) و کلمه، ما را به سمت معنایی که لفظ برای آن به وجود آمده، راهنمایی و دلالت می کند.
 سبب این دلالت لفظ بر معنا یا به تعبیر دیگر، علت این انتقال از لفظ به معنا، همان پیوند استواری است که در ذهن میان لفظ و معنا برقرار می باشد. این پیوند نیز برخاسته از ملازمه وضعی ((«اقسام دلالت|دلالت وضعی))) میان لفظ و معنا نزد کسی است که آگاه به این ملازمه و قرارداد باشد.
چنانچه کسی که زبان ((فارسی)) را نداند، از کلمات پدر، درخت و اسب، چیزی نمی فهمد؛ زیرا نمی داند که این کلمات برای چه معنایی قرار داده شده اند.
 سبب این دلالت لفظ بر معنا یا به تعبیر دیگر، علت این انتقال از لفظ به معنا، همان پیوند استواری است که در ذهن میان لفظ و معنا برقرار می باشد. این پیوند نیز برخاسته از ملازمه وضعی ((«اقسام دلالت|دلالت وضعی))) میان لفظ و معنا نزد کسی است که آگاه به این ملازمه و قرارداد باشد.
چنانچه کسی که زبان ((فارسی)) را نداند، از کلمات پدر، درخت و اسب، چیزی نمی فهمد؛ زیرا نمی داند که این کلمات برای چه معنایی قرار داده شده اند.
 بر این اساس، می توانیم دلالت لفظی را چنین تعریف کنیم:
 بر این اساس، می توانیم دلالت لفظی را چنین تعریف کنیم:
 __"دلالت لفظی عبارت است از آنکه لفظ و کلمه، به گونه ای باشد که انسان با آگاه شدن از آن، به معنایی که از آن لفظ مورد نظر است(به معنای مراد شده از آن لفظ)، پی ببرد."__ __"دلالت لفظی عبارت است از آنکه لفظ و کلمه، به گونه ای باشد که انسان با آگاه شدن از آن، به معنایی که از آن لفظ مورد نظر است(به معنای مراد شده از آن لفظ)، پی ببرد."__
 مثلا کلمه درخت را می شنویم. با شنیدن لفظ درخت، معنای آن که همان ((تصور)) و مفهوم درخت است، به ذهن ما می آید.
بنابراین، کلمه و لفظ درخت، ((دلالت|دال))(راهنمایی کننده) و خود مفهوم درخت، ((دلالت|مدلول))(به آن راهنمایی شده) و این فرایند، دلالت لفظی نام دارد.
 مثلا کلمه درخت را می شنویم. با شنیدن لفظ درخت، معنای آن که همان ((تصور)) و مفهوم درخت است، به ذهن ما می آید.
بنابراین، کلمه و لفظ درخت، ((دلالت|دال))(راهنمایی کننده) و خود مفهوم درخت، ((دلالت|مدلول))(به آن راهنمایی شده) و این فرایند، دلالت لفظی نام دارد.
 از اقسام دلالت، دلالتی که مورد توجه منطق است، دلالت لفظ بر معنی یا دلالت وضعی است که دلالتی وضعی (قرار دادی) می باشد. از اقسام دلالت، دلالتی که مورد توجه منطق است، دلالت لفظ بر معنی یا دلالت وضعی است که دلالتی وضعی (قرار دادی) می باشد.
 __یک توضیح!__
 __یک توضیح!__
 هر لفظ، __موضوع__، __موضوع له__ و __واضعی__ دارد.
 هر لفظ، __موضوع__، __موضوع له__ و __واضعی__ دارد.
 موضوع یعنی لفظی که برای معنایی خاص وضع شده است مانند کلمه و لفظ درخت. به عبارت دیگر، لفظ، همان موضوع است.
 موضوع یعنی لفظی که برای معنایی خاص وضع شده است مانند کلمه و لفظ درخت. به عبارت دیگر، لفظ، همان موضوع است.
 موضوع له، (قرارداده شده برای آن) یعنی آن چیزی(مفهوم و تصوری) که لفظ برای آن وضع شده است. مانند تصور و مفهوم درخت مه موضوع له لفظ درخت است و این لفظ، برای لین مفهوم به وجود آمده است.
واضع (قراردهنده) یعنی شخص یا انسان هایی که لفظ را برای معنایی خاص قرار داده و وضع کرده اند.
 موضوع له، (قرارداده شده برای آن) یعنی آن چیزی(مفهوم و تصوری) که لفظ برای آن وضع شده است. مانند تصور و مفهوم درخت مه موضوع له لفظ درخت است و این لفظ، برای لین مفهوم به وجود آمده است.
واضع (قراردهنده) یعنی شخص یا انسان هایی که لفظ را برای معنایی خاص قرار داده و وضع کرده اند.
 در __ادامه__ مطلب به این صفحه بنگرید: در __ادامه__ مطلب به این صفحه بنگرید:
 *((اقسام دلالت لفظ بر معنی)) *((اقسام دلالت لفظ بر معنی))
 ! منابع  ! منابع
 *منطق مظفر، جلد1، صفحه 63 *منطق مظفر، جلد1، صفحه 63
 *کلیات منطق صوری، صفحه 74 و 73 *کلیات منطق صوری، صفحه 74 و 73

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 05 بهمن 1383 [08:23 ]   3   نفیسه ناجی      جاری 
 سه شنبه 19 آبان 1383 [12:43 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 25 مهر 1383 [08:31 ]   1   محمدحسین حقیقت      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..