منو
 صفحه های تصادفی
عسل شکرک زده
نقش ویتامین E در کنترل بیماریها
پلنگ
دما و رشد
نظرات دانشمندان درباره اهمیت دین
حصبه
نقش کانیها در تهیه سیمان
ابوهاشم جعفری
حفظ حیات وحش
اشعه گاما در کیهان
 کاربر Online
298 کاربر online
تاریخچه ی: دلالت

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-23Lines: 1-22
 برای روشن شدن مفهوم __دلالت__، مثالی می زنیم:
 برای روشن شدن مفهوم __دلالت__، مثالی می زنیم:
 فرض می کنیم که در خانه ایم و ناگهان صدای زنگ را می شنویم. بی تردید می فهمیم که کسی زنگ در را به صدا در آورده است.
این انتقال ذهنی یعنی این که از شنیدن صدای زنگ، پی می بریم به این که کسی زنگ را به صدا درآورده است، بخاطر این است که اساسا صدای زنگ، بیانگر وجود کسی است که آن را به صدا درآورده است.
به عبارت دیگر، صدای زنگ بر وجود آن شخص __دلالت__ دارد.
 فرض می کنیم که در خانه ایم و ناگهان صدای زنگ را می شنویم. بی تردید می فهمیم که کسی زنگ در را به صدا در آورده است.
این انتقال ذهنی یعنی این که از شنیدن صدای زنگ، پی می بریم به این که کسی زنگ را به صدا درآورده است، بخاطر این است که اساسا صدای زنگ، بیانگر وجود کسی است که آن را به صدا درآورده است.
به عبارت دیگر، صدای زنگ بر وجود آن شخص __دلالت__ دارد.
 بنابراین، صدای زنگ را، دال(راهنمایی کننده) و وجود آن شخص، مدلول(راهنمایی شده به آن)و این فرایند انتقال ذهنی را دلالت می نامیم. بنابراین، صدای زنگ را، دال(راهنمایی کننده) و وجود آن شخص، مدلول(راهنمایی شده به آن)و این فرایند انتقال ذهنی را دلالت می نامیم.
 و یا مثلا فرض می کنیم که دودی را می بینیم. طبیعتا از دیدن دود به وجود ((آتش)) پی می بریم.
__یعنی از علم به دود، علم به چیز دیگر حاصل می کنیم.__
بنابراین، در حقیقت، وجود دود، ذهن ما را به وجود آتش رهنمون می شود یا به عبارت دیگر، به وجود آتش دلالت و راهنمایی می کند.
 و یا مثلا فرض می کنیم که دودی را می بینیم. طبیعتا از دیدن دود به وجود ((آتش)) پی می بریم.
__یعنی از علم به دود، علم به چیز دیگر حاصل می کنیم.__
بنابراین، در حقیقت، وجود دود، ذهن ما را به وجود آتش رهنمون می شود یا به عبارت دیگر، به وجود آتش دلالت و راهنمایی می کند.
 پس دلالت عبارت است از:
__بودن شیئ به نحوی که از علم به آن، علم به چیز دیگر حاصل شود.__
مانند دلالت (راهنمایی) دود بر آتش، دلالت جای پا بر رونده و دلالت چراغ قرمز در سر چهارراه بر منع حرکت خودروها.
 پس دلالت عبارت است از:
__بودن شیئ به نحوی که از علم به آن، علم به چیز دیگر حاصل شود.__
مانند دلالت (راهنمایی) دود بر آتش، دلالت جای پا بر رونده و دلالت چراغ قرمز در سر چهارراه بر منع حرکت خودروها.
 چیزی که علم به آن، موجب علم به چیز دیگر شود، دال(راهنایی کننده ) یا علامت؛ و آن چیزی که به واسطه دال، علم به آن حاصل می شود ، مداول (راهنمایی شده ) نام دارد. چیزی که علم به آن، موجب علم به چیز دیگر شود، دال(راهنایی کننده ) یا علامت؛ و آن چیزی که به واسطه دال، علم به آن حاصل می شود ، مداول (راهنمایی شده ) نام دارد.
 جای پا (دال) ------ رونده(مدلول)
 جای پا (دال) ------ رونده(مدلول)
 زنگ در (دال) ------ کسی پشت در است (مدلول)
 زنگ در (دال) ------ کسی پشت در است (مدلول)
 در ادامه نگاه کنید به: در ادامه نگاه کنید به:
 *((اقسام دلالت)) *((اقسام دلالت))
 ! منابع  ! منابع
 *منطق مظفر، جلد 1، صفحه 59 *منطق مظفر، جلد 1، صفحه 59
 *کلیات منطق صوری، صفحه 72 *کلیات منطق صوری، صفحه 72

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 05 بهمن 1383 [08:29 ]   3   نفیسه ناجی      جاری 
 سه شنبه 19 آبان 1383 [11:31 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 01 مهر 1383 [07:38 ]   1   محمدحسین حقیقت      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..