منو
 کاربر Online
797 کاربر online
تاریخچه ی: دریا

تفاوت با نگارش: 7

Lines: 1-115Lines: 1-127
 V{maketoc} V{maketoc}
 ! تعریف ! تعریف
-((آب)) بسیار که محوطه وسیعی را فرا گیرد و به اقیانوس راه دارد را __دریا__ گویند؛ مجموع آب های شور که جزء اعظم ((کره زمین)) را می پوشاند و تقریباً سه چهارم سطح ((زمین)) را در بر گرفته و در ((نیمکره جنوبی)) بیشتر از ((نیمکره شمالی)) زمین را فرا گرفته است. +آب بسیار که محوطه وسیعی را فرا گیرد و به اقیانوس راه دارد را __دریا__ گویند؛ مجموع آب های شور که جزء اعظم ((کره زمین)) را می پوشاند و تقریباً سه چهارم سطح زمین را در بر گرفته و در نیمکره جنوبی بیشتر از نیمکره شمالی زمین را فرا گرفته است.
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/Seasunset50.jpg} +{picture=jassee1.JPG height=250 width=250}
  
 
 
 
 
 +عنوان دریا معمولاً برای دریاچه های شور هم که فاقد مجرای خروجی طبیعی اند نیز استفاده می شود، مانند ((دریای خزر)) که دریاچه ای بزرگ است، و دریاچه گالیله که یک دریاچه کوچک با آب شیرین و مجرای خروجی طبیعی است.
-عنوان دریا معمولاً برای ((دریاچه)) های شور هم که فاقد مجرای خروجی طبیعی اند نیز استفاده می شود، مانند ((دریای خزر)) که دریاچه ای بزرگ است، و ((دریاچه گالیله)) که یک دریاچه کوچک با آب شیرین و مجرای خروجی طبیعی است.

عمق دریاها مختلف و تغییر پذیر است و در بعضی نقاط بین 12،000 تا 15،000 متر می باشد. ته دریاها مانند سطح زمین ناصاف و غیر مسطح می باشد و در زیر آب ((دره| دره هایی)) موجود است شبیه به دره هایی که در ((کوه|کوه های)) بسیار مرتفع مشاهده می کنیم و ((جزیره| جزیره های)) کوچک و کم وسعت نیز ((قله| قله های)) کوه های مرتفع زیر دریا هستند.
+عمق دریاها مختلف و تغییر پذیر است و در بعضی نقاط بین 12،000 تا 15،000 متر می باشد. ته دریاها مانند سطح زمین ناصاف و غیر مسطح می باشد و در زیر آب دره هایی موجود است شبیه به دره هایی که در کوه های بسیار مرتفع مشاهده می کنیم و جزیره های کوچک و کم وسعت نیز قله های کوه های مرتفع زیر دریا هستند.
 !دریاهای منشعب از اقیانوس !دریاهای منشعب از اقیانوس
 *لیستی از دریاها که به وسیله اقیانوس ها تقسیم شده اند: *لیستی از دریاها که به وسیله اقیانوس ها تقسیم شده اند:
 !!اقیانوس آرام (کبیر) !!اقیانوس آرام (کبیر)
 ((اقیانوس آرام)) بزرگترین اقیانوس جهان می باشد. وسعت این اقیانوس حدود 166 کیلومترمربع و عمق متوسط آن 4188 مترمی باشد و دریاهای منشعب از آن عبارتند از:  ((اقیانوس آرام)) بزرگترین اقیانوس جهان می باشد. وسعت این اقیانوس حدود 166 کیلومترمربع و عمق متوسط آن 4188 مترمی باشد و دریاهای منشعب از آن عبارتند از:
   
-*((دریای برینگ))
*((دریای کرتز))
*((دریای اختسک))
*((دریای چین شرقی))
*((دریای چین جنوبی))
*((دریای سولو))
*((دریای فیلیپین))
*((دریای فلورز))
*((دریای باندا))
*((دریای تاسمانی))
*((دریای زرد))
*((دریای کرال))
*((دریای مرجان))
*((خلیج کالیفرنیا))
*((خلیج آلاسکا))
+

{picture=Seasunset50.jpg}*دریای برینگ
*دریای کرتز
*دریای اختسک
*دریای چین شرقی
*دریای چین جنوبی
*دریای سولو
*دریای فیلیپین
*دریای فلورز
*دریای باندا
*دریای تاسمانی
*دریای زرد
*دریای کرال
*دریای مرجان
*خلیج کالیفرنیا
*خلیج آلاسکا
 !!اقیانوس اطلس !!اقیانوس اطلس
-وسعت ((اقیانوس اطلس)) حدود 83 میلیون کیلومتر مربع در بین ((قاره امریکا)) و قاره های ((قاره اروپا| اروپا)) و ((قاره آفریقا| آفریقا)) واقع است. عمیق ترین ناحیه این اقیانوس 9200 متر و در شرق ((جزیره پورتوریکو)) است. +وسعت ((اقیانوس اطلس)) حدود 83 میلیون کیلومتر مربع در بین قاره امریکا و قاره های اروپا و آفریقا واقع است. عمیق ترین ناحیه این اقیانوس 9200 متر و در شرق جزیره پورتوریکو است.


{picture=04_cliff.jpg height=250 width=250}
 دریاهای منشعب از این اقیانوس عبارتند از: دریاهای منشعب از این اقیانوس عبارتند از:
-*((دریای شمال))
*((دریای بالتیک))
+*دریای شمال
*دریای بالتیک
 *((دریای مدیترانه)) *((دریای مدیترانه))
-*((دریای آدریاتیک))
*((دریای سیاه))
*((دریای جونین))
*((دریای لیگورین))
*((دریای مرمره))
*((دریای کریت))
*((دریای لابرادور))
*((دریای مانش))
*((خلیج گینه))
*((خلیج بیسکای))
*((خلیج مکزیک))
*((خلیج جیمز))
*((خلیج هودسن))
+*دریای آدریاتیک
*دریای سیاه
*دریای جونین
*دریای لیگورین
*دریای مرمره
*دریای کریت
*دریای لابرادور
*دریای مانش
*خلیج گینه
*خلیج بیسکای
*خلیج مکزیک
*خلیج جیمز
*خلیج هودسن
 !!اقیانوس هند !!اقیانوس هند
-وسعت ((اقیانوس هند)) در حدود 75 کیلومتر مربع است. عمیق ترین ناحیه این اقیانوس در جنوب ((جزیره جاوه)) اندونزی و به عمق 7450 متر می باشد. +وسعت ((اقیانوس هند)) در حدود 75 کیلومتر مربع است. عمیق ترین ناحیه این اقیانوس در جنوب جزیره جاوه اندونزی و به عمق 7450 متر می باشد.
 دریاهای منشعب از این اقیانوس عبارتند از: دریاهای منشعب از این اقیانوس عبارتند از:
 *((دریای سرخ)) *((دریای سرخ))
-*((دریای عمان))
*((دریای عرب))
*((دریای جاوه))
*((دریای آندامان))
*((خلیج عدن))
+*دریای عمان
*دریای عرب
*دریای جاوه
*دریای آندامان
*خلیج عدن
 *((خلیج فارس)) *((خلیج فارس))
-*((خلیج بنگال)) +*خلیج بنگال
 !!اقیانوس منجمد شمالی !!اقیانوس منجمد شمالی
-وسعت ((اقیانوس منجمد شمالی)) در حدود 15 کیلومتر مربع است. در بیشتر مواقع سال آب های این اقیانوس یخ بسته اند. این اقیانوس به وسیله ((تنگه برینگ)) با اقیانوس آرام و از طریق دریای گروئلند با اقیانوس اطلس ارتباط پیدا می کند. +وسعت ((اقیانوس منجمد شمالی)) در حدود 15 کیلومتر مربع است. در بیشتر مواقع سال آب های این اقیانوس یخ بسته اند. این اقیانوس به وسیله تنگه برینگ با اقیانوس آرام و از طریق دریای گروئلند با اقیانوس اطلس ارتباط پیدا می کند.
 دریاهای منشعب از آن عبارتند از: دریاهای منشعب از آن عبارتند از:
-*((دریای بارنتز))
*((دریای کارا))
*((دریای لاپتف))
*((دریای سفید))
*((دریای لینکلن))
*((دریای بوفورت))
*(( دریای گروئلند))
+*دریای بارنتز
*دریای کارا
*دریای لاپتف
*دریای سفید
*دریای لینکلن
*دریای بوفورت
*دریای گروئلند
 !!اقیانوس منجمد جنوبی !!اقیانوس منجمد جنوبی
 وسعت ((اقیانوس منجمد جنوبی)) حدود 20کیلومتر مربع است. و در اکثر مواقع سال یخ بسته است. دریاهای منشعب از این اقیانوس عبارتند از: وسعت ((اقیانوس منجمد جنوبی)) حدود 20کیلومتر مربع است. و در اکثر مواقع سال یخ بسته است. دریاهای منشعب از این اقیانوس عبارتند از:
-*((دریای ودل))
*((دریای رز))
*((خلیج مارگریت))
*((خلیج فار))
*((خلیج سالزبرگر))
+*دریای ودل
*دریای رز
*خلیج مارگریت
*خلیج فار
*خلیج سالزبرگر
 !دریاهای محصور در خشکی یا دریاچه ها !دریاهای محصور در خشکی یا دریاچه ها
-*((دریای آرال))
*((دریای گالیله))
+*دریای آرال
*دریای گالیله
 *((دریای خزر)) *((دریای خزر))
 !همچنین ببینید !همچنین ببینید
 *((اقیانوس)) *((اقیانوس))
-*((جانوران دریایی)) 
 *((کشورهای مرتبط با دریا)) *((کشورهای مرتبط با دریا))
 *((کشورهایی که با دریا ارتباط ندارند)) *((کشورهایی که با دریا ارتباط ندارند))
-*((آب شیرین)) 
-*((آب باران)) 
-*((دریاچه آتشفشانی)) 
-*((دریازدگی)) 
 *((دریای آزاد)) *((دریای آزاد))
-*((دریای شیرین)) 
-*((هفت دریا)) 
-*((بندر)) 
-*((ساحل)) 
-*((ساحل دریاچه)) 
-*((رودخانه)) 
 *((کانال سوئز)) *((کانال سوئز))
-*((کشتی «وسیله نقلیه»| کشتی))
*((دزدان دریایی))
+ /> /> />
/>


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 19 اردیبهشت 1385 [13:33 ]   16   اسماعیل حامدی      جاری 
 سه شنبه 06 بهمن 1383 [19:45 ]   15   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 بهمن 1383 [14:41 ]   14   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 دی 1383 [14:00 ]   13   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 دی 1383 [05:35 ]   12   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 دی 1383 [05:33 ]   11   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 دی 1383 [05:10 ]   10   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 دی 1383 [04:59 ]   9   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 دی 1383 [12:08 ]   8   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 دی 1383 [07:58 ]   7   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 دی 1383 [07:41 ]   6   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 دی 1383 [11:07 ]   5   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 دی 1383 [11:01 ]   4   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 دی 1383 [08:09 ]   3   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 دی 1383 [06:14 ]   2   مرتضی حسن نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 آذر 1383 [19:03 ]   1   حمید حسن نیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..