منو
 صفحه های تصادفی
بازگشت حضرت سجاد -ع- به مدینه
عوامل داخلی منجر به این قرارداد
زندگی در اعماق اقیانوس
بیماری هانتینگتون
Hassium
اقسام کلی
سخنان امام حسین علیه السلام در راه کربلا
قانون اهم
لرزونک
آمریکای باستان
 کاربر Online
1300 کاربر online
Lines: 1-45Lines: 1-46
-((عمرو بن سعید بن عاص )) از ((یزید بن معاویه|یزید )) دستور داشت از شام به بهانه‌ی حج با گروهی به مکه بیاید و امام حسین علیه السلام را دستگیر کند و به نزد یزید بفرستد و اگر امام مخالفت کرد، او را بکشد.
هنگامی که امام علیه السلام به قصد ((عراق)) از مکه بیرون رفت، عمرو بن سعید برادرش،((یحیی بن عاص ))، را به همراه گروهی فرستاد تا امام را بازگردانند. آنها وقتی به امام رسیدند گفتند:« باز گرد، کجا می‌روی؟» امام اعتنایی نکرد و به راه خود ادامه داد.
+{picture=h9.jpg height=227 width=307 align=left}
((عمرو بن سعید بن عاص)) از ((یزید بن معاویه|یزید)) دستور داشت از ((شام «سوریه»|شام)) به بهانه‌ی حج با گروهی به ((مکه)) بیاید و ((حضرت امام حسین علیه السلام|امام حسین علیه السلام)) را دستگیر کند و به نزد یزید بفرستد و اگر امام مخالفت کرد، او را بکشد.
هنگامی که امام علیه السلام به قصد ((عراق)) از مکه بیرون رفت، عمرو بن سعید برادرش، ((یحیی بن عاص ))، را به همراه گروهی فرستاد تا امام را بازگردانند. آنها وقتی به امام رسیدند گفتند:« باز گرد، کجا می‌روی؟» امام اعتنایی نکرد و به راه خود ادامه داد.
 گروه یحیی بن عاص هم با همراهان امام درگیر شدند ولی امام حسین علیه السلام و همراهانش به سختی مقاومت کردند. یحیی چاره‌ای جز بازگشت به مکه ندید و امام حسین و همراهانش هم به راه خود ادامه دادند. گروه یحیی بن عاص هم با همراهان امام درگیر شدند ولی امام حسین علیه السلام و همراهانش به سختی مقاومت کردند. یحیی چاره‌ای جز بازگشت به مکه ندید و امام حسین و همراهانش هم به راه خود ادامه دادند.
-منابع: ارشاد مفید، ج 2، ص 69. +!منابع:
*
ارشاد مفید، ج 2، ص 69.
-مراجعه شود به:

(حوادث در مسیر مکه تا کربلا)

((محاصره راهها))

((یاد یحیی بن زکریا))

((از مکه تا کربلا))

((روز شمار حرکت امام حسین علیه السلام از مکه تا کربلا))

((کرایه شتران برای سفر))

((آوردن امان نامه وس عباحمن ))

((در وادی صفرا))

((ملا با بشر بن غالب دیدار کربلا))

((ارسال نامه برای کوفیان))

((سفیر امام ی کوفه - یس ن مهر))

((ملا با عبدالله بن مطیع در راه کربلا))

((توقف یک شبانه روزه و هاتفی برای زینب))

((سا ا م کفی در راه کربلا))

((پیوستن زهیر به کاروان کربلا))

((در ثعلبیه - رسیدن خبر شهادت مسلم))

((ملا ب مسلم بن عقیل)) />
((
سام آوردن نرنی))

((خبر شهادت عبدالله یقطر و اتمام حجت با اطرافیان))

((یک کفه و وصیت مسلم))

((عبدالله بن یقطر به وی کوفه))

((سخ ب عت حرکت امام حسین علیه السلام))

((رؤیای حر و خبر از شهادت خود))

((وا ن با لشگریان حر سم )) />
((
سیراب کردن لشگریان دشمن))

((احتجاج امام با حر ولشگریانش))

((در « ذوحَسَم » نماز گزار لشگریان حر با امام ))

((نعت حر از حرکت امام))

((حرت امام تعیب حر))

((خطبه امام علیه السلام و سخنان اصحاب))

((خطبه در مذمت بنی امیه))

((پیوستن چند تن به اصحاب امام))

((پیشنهاد طرماح))

((ملاقات امام حسین علیه السلام با عبیدالله بن حر جعفی))

((دعوت ا عمن یس یرن ا))

((خواب یدن اام و پرسش علی اکبر))

((رد من ه کلا))
+!مراجعه شود به:
*(حوادث در مسیر مکه تا کربلا)
*((دستور ابن زیاد بر محاصره راهها بر کاروان امام حسین علیه السلام))
*((امام حسین علیه السلام و یاد یحیی بن زکریا))
*((تفگا های مکه تا کربلا))
*((روز شمار حرکت امام حسین علیه السلام از مکه تا کربلا))
*((امام حسین علیه السلام و کرایه شتران برای سفر تا کربلا))
*((امان نامه کم مکه بای ام حسین یه لم))
*((در وادی صفرا))
*((گفتگوی امام حسین علیه الم با بشر بن غالب در کربلا))
*((امام حسین علیه السلام و ارسال نامه برای کوفیان))
*((قیس بن مسهر، سفیر امام سی یه اسلم ر کوفه ))
*((گفت و گوی امام حسین علیه الم با عبدالله بن مطیع در راه کربلا))
*((توقف یک شبانه روزه و هاتفی برای زینب))
*((سخا امم ین عیه السلام در راه کربلا))
*((پیوستن زهیر به کاروان کربلا))
*((رسیدن خبر شهادت مسلم به امام حسین علیه السلام))
*((امام حسین علیه الم و خب ه مسلم بن عقیل دتر))
*((خبر شهادت عبدالله یقطر و اتمام حجت با اطرافیان))
*((اام حسین عیه السلام و دریافت وصیت نامه مسلم))
*((عبدالله بن یقطر و خطبه ر کوفه))
*((گ گی امام حسین علیه السلام با پیرمردی در راه کربلا))
*((رؤیای امام حین علیه السلام در اه کربلا و خبر از شهادت خود))
*((ریارویی کاان مم حسین علیه السلام با لشگریان حر ))
*((
مم سی لیه السلام دستور سیراب کردن لشگریان دشمن))
*((احتجاج امام حسین علیه السلام با حر و لشگریانش))
*((در « ذوحَسَم » نماز گزار لشگریان حر با امام ))
*((جگیی حر از حرکت امام حسین علیه السلام))
*((فت و گوی امام حسی عیه السلام با حر))
*((خطبه امام حسین علیه السلام و سخنان اصحاب))
*((خطبه امام حسین علیه السلام در مذمت بنی امیه))
*((پیوستن چند تن به اصحاب امام حسین علیه السلام))
*((پیشنهاد طرماح به امام حسین علیه السلام در راه کربلا))
*((ملاقات امام حسین علیه السلام با عبیدالله بن حر جعفی))
*((دعوت امم ین عی اسم از عمر ن یس))
*((خواب مام حسین علیه اسلام و پرسش علی اکبر))
*((دستر اب زیاد رای سختگیری بر کاروان امم حسین لیه للام))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 14 مرداد 1385 [14:36 ]   10   رضا معرب      جاری 
 چهارشنبه 09 شهریور 1384 [06:52 ]   9   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 شهریور 1384 [06:52 ]   8   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 09 شهریور 1384 [06:49 ]   7   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [07:46 ]   6   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 27 فروردین 1384 [05:38 ]   5   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 اسفند 1383 [11:57 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 اسفند 1383 [11:55 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [12:14 ]   2   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 چهارشنبه 14 مرداد 1383 [10:44 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..